NAJBOLJ OBISKANO
Najbolj obiskane objave v zadnjem tednu. Osveži se vsako nedeljo.

Kovšca nagovoril udeležence posveta o duševnem zdravju
Pokrajine – srednji nivo upravljanja
Intervju z državnim svetnikom Bojanom Kekcem
Pogovorno omizje ob mednarodnem dnevu žena v Državnem svetu Biti uspešna in biti srečna
Kljub podpori dvigu prispevkov za socialno varnost komisija izrazila zaskrbljenost o posledicah za gospodarstvo
Posvet o položaju študentov v Sloveniji
Nova zakonodajna iniciativa glede kreditov v švicarskih frankih
Pogovor z državno svetnico Lidijo Jerkič
Krepimo mednarodne odnose
Pomisleki zaradi prestrogih formulacij poslovnika
IŠČI PO ARHIVU
Maj 2021
PTSČPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Pokrajine – srednji nivo upravljanja

Drugi Dom
03.05.2021 17:08 (May 03, 2021)

Uvod

V Ustavi Republike Slovenije (Ustava) imajo pokrajine zelo skopo odmerjen prostor. Na prvi pogled lahko zaključimo, da je upravna pristojnost v državi enovito centralistično urejena (razdelek, ki govori v Ustavi o upravi) in da pristojnosti državne uprave izvršujejo samo ministrstva in da državna uprava na drugi (t.j. pokrajine) in tretji stopnji (t.j. občine) ne spada v ta okvir. Ob tem bi se lahko tudi vprašali vsaj dve stvari, in sicer ali upravna znanost ne pozna nivojev upravljanja in s tem subsidiarnosti, ali pa je upravljanje, predvideno v pokrajinah in občinah, upravljanje, ki ni upravljanje državnega pomena oz. ali pokrajine in občine "delujejo v neki drugi zgodbi"?

Zaradi tega ne preseneča, da je pri nastajanju druge stopnje upravljanja toliko problemov, da je to že vsaj drugi poskus, če ne štejemo tistega prvega, ki bi se moral zgoditi v času ustanavljanja prvih občin v letu 1994; stroka in ustavno pravna komisija sta raje spreminjali člen v ustavi, kakor pa postavili d

Posvet o položaju študentov v Sloveniji

Drugi Dom
03.05.2021 15:03 (May 03, 2021)

Posvet o položaju študentov v Sloveniji v organizaciji Državnega sveta RS in Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Udeležence je nagovoril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in opozoril, da je znanje edini osnovni kapital za napredovanje družbe in gospodarstva.

Če najprej za oris pogledamo številke, lahko vidimo, da se je število študentov v Sloveniji od leta 2009 do letošnjega leta zmanjšalo s 115.000 na dobrih 75.000. Velik del zmanjšanja študentske populacije je šel na račun upravičene regulacije, to je omejevanja izkoriščanja statusa študenta, kar se je doseglo tudi z uvedbo centralizirane evidence v visokem šolstvu ter onemogočanjem zaporednega vpisovanja in brezplačnega študija brez njegovega zaključka. Tako se je sicer resda zmanjšal pritisk na državni proračun, a kot opozarjajo razpravljalci na tem posvetu, se je poleg števila študentov krčila tudi štipendijska politika. Zmanjšalo se je število podeljenih štipendij, nižja je bila tudi njihova povprečna višina. Število š

Izredno o predlogu veta na zakon o vodah

Drugi Dom
03.05.2021 14:56 (May 03, 2021)

Državni svet je na 22. izredni seji na predlog Interesne skupine negospodarskih dejavnosti obravnaval predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (EPA 1634-VIII). Zakon je Državni zbor sprejel na 67. izredni seji 30. marca letos, državni svetniki pa so predlog odložilnega veta s 14 glasovi za in 19 glasovi proti zavrnili.

Po mnenju predlagatelja je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), EPA 1634-VIII sprejet brez strokovne obravnave, ki bi omogočila tehten razmislek o ključnih posegih na področju varstva voda in bi v javni razpravi zanje pridobila tudi širše družbeno soglasje. Zakon v 2. členu (spremenjen 37. člen) določa, da se na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer med drugim dopušča tudi gradnja objektov, ki se skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, razvrščajo med enostavne objekte, ter gradnja objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov. S tem se je razširila možn

Kovšca nagovoril udeležence posveta o duševnem zdravju

Drugi Dom
03.05.2021 14:50 (May 03, 2021)

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana je letos že tretje leto zapored organizirala mednarodni velnes kongres, ki je sicer zaradi razmer potekal na daljavo.

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je tudi letos nagovoril več kot 300 udeležencev, ki so zaradi slabih epidemioloških razmer, kongres spremljali prek videa na daljavo. Letošnji kongres, ki poteka pod naslovom Duševni velnes kot izbira za dobro počutje, je bil razdeljen na dva dneva, udeleženci pa so lahko prisluhnili kar 32 predavateljem. Uvodni pozdravni nagovor je imel predsednika Državnega sveta RS Alojz Kovšca, ki je poudaril, da smo v preteklih letih veliko pozornosti namenjali fizičnemu zdravju in izgledu in da se lahko strinjamo, da je gibanje ključno za zdrav in uravnotežen življenjski slog. Ob tem se je vprašal. kako naj te potrebe zadovoljimo in spodbujamo v času strogih omejitev, zaprtih telovadnic ter igrišč, saj nam izzivov za naše zdravje nikoli ne zmanjka. Kot družba smo dolžni ukrepati tenkočutn

Kljub podpori dvigu prispevkov za socialno varnost komisija izrazila zaskrbljenost o posledicah za gospodarstvo

Drugi Dom
03.05.2021 14:45 (May 03, 2021)

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je obravnavala predlog novele Zakona o prispevkih za socialno varnost, ki jo je predlagala skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Luko Mescem, kot zainteresirana komisija.

Komisija je predlogu za postopen dvig prispevne stopnje delodajalcev za pokojninsko in invalidsko varstvo na 12,05 % do 2025 izrekla podporo. Kljub temu je bilo v razpravi opozorjeno na nujnost izvedbe predhodnih poglobljenih analiz učinkov predlagane spremembe na gospodarstvo, ki je v času epidemije covid-19 že tako obremenjeno, po drugi strani pa je bilo opozorjeno na to, da je bil ukrep znižanja prispevne stopnje delodajalcev za PIZ v 1996 načrtovan zgolj kot začasni ukrep, katerega ustreznost bi kazalo na podlagi socialnega dialoga ponovno pretehtati.

Foto: Milan Skledar / Skledar TV

Zainteresirana komisija predlagala amandma za črtanje »socialne kapice«

Drugi Dom
03.05.2021 14:38 (May 03, 2021)

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je Predlog zakona o debirokratizaciji obravnavala kot zainteresirana komisija in ga podprla, obenem pa sprejela sklep, da predlaga amandma za črtanje 40. člena predloga zakona (uvedba t. i. socialne kapice), saj je večino razprave namenila prav navedeni, po oceni večine članov komisije, neprimerni določbi, ki je sistemske narave in bi se jo moralo urejati v okviru reform pokojninskega in zdravstvenega sistema in ne v predlogu zakona tehnične narave.

Komisija se je v obsežni razpravi posvetila tudi določbam glede vročanja upravne pošte po e-pošti (podan je bil predlog za uvedbo posebnega e-poštnega naslova vsakega državljana za komunikacijo z državo), predlagani ukinjeni obvezi tiskanja računov v primeru plačila s kartico, spremembam glede registracije glavne in pomožnih dejavnosti posameznega gospodarskega subjekta, predlagala, da se uradnikom na ključnih mestih da več pristojnosti vsebinske presoje in odločanja, brez pretiraneg

Predlog novele o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami brez podpore matične komisije

Drugi Dom
03.05.2021 14:12 (May 03, 2021)

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je obravnavala predlog novele zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, ki jo je predlagala skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Andrejem Rajhom.

Komisija sicer podpira čimprejšnjo celovito ureditev področja gojenja, predelave in uporabe konoplje v medicinske namene, a je na podlagi predstavljenih pomislekov pristojnega Ministrstva za zdravje in ostalih na seji prisotnih deležnikov (JAZMP in NIJZ) ugotovila, da je predložena zakonska novela v posameznih segmentih pomanjkljiva ter ne zadosti kriterijem, zapisanih v Enotni konvenciji o mamilih. Seznanjena je bila tudi z že pripravljeno celovitejšo ureditvijo področja s strani Ministrstva za zdravje, ki čaka na vložitev v zakonodajno proceduro. Komisija zato predlogu zakona ni izrekla podpore, čeprav ga je prepoznala kot način za ponovno odprtje razprave o dveh vprašanjih – (1) kako zagotoviti ustrezno raven dostopnosti preverjenih zdravil iz konoplje t

Pomemben korak k nadgradnji sistemske ureditve skrbi za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo

Drugi Dom
03.05.2021 14:07 (May 03, 2021)

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je podprla predlog zakona, s katerim skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Aleksandrom Reberškom želi dvigniti višino delnega nadomestila za izgubljeni dohodek zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju, težko gibalno oviranega otroka ali otroka z boleznijo s seznama hudih bolezni, na raven bruto minimalne mesečne plače (736,05 evra neto za leto 2021).

Državni svet je na redni aprilski seji povzel mnenje komisije in predlog zakona podprl ter predlagano spremembo prepoznal kot enega od pomembnih korakov k nadgradnji sistemske ureditve skrbi za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, ter njihove družine. Ob tem je opozoril, da materialni del skrbi predstavlja le enega od vidikov kompleksnih potreb, povezanih z oskrbo enega od najranljivejših delov populacije, predlagan pa je bil tudi razmislek o uporabi têrmina »invalid« namesto têrmina »s posebnimi potrebami« pri opisovanju otrok ali odraslih

Sprememba zakona o ustavnem sodišču s podporo državnih svetnikov

Drugi Dom
03.05.2021 14:03 (May 03, 2021)

Komisija za državno ureditev je obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču, ki ga je v obravnavo predlagal poslanec Jože Tanko.

Komisija in Državni svet sta predlog zakona podprla. Z novelo se predlaga, da se pravni interes kot procesni pogoj za obravnavo pobude na Ustavnem sodišču zahteva samo ob vložitvi za začetek postopka, v kolikor pa kasneje pravni interes preneha ali se spremeni to ne vpliva na postopke na Ustavnem sodišču, ki odločanje izpelje do konca. Predlagatelj je izhajal iz predpostavke, da so postopki na Ustavnem sodišču dolgotrajni in se zato mnogokrat zgodi, da posameznik ob začetku odločanja o njegovi pobudi nič več ne izkazujejo pravnega interesa in Ustavno sodišče njegovo vlogo avtomatsko zavrže. Ministrstvo za pravosodje in Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora sta noveli nasprotovali. Predlagatelj je poudaril, da problemi dolgih postopkov v sodstvu ne smejo iti na škodo pravnega položaja ljudi v teh postopkih, poleg tega p

Podpora spremembam zakonodaje za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in posilstvo

Drugi Dom
03.05.2021 13:57 (May 03, 2021)

Komisija za državno ureditev je obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, ki ga je predlagala skupina poslank in poslancev. Komisija in Državni svet sta predlog zakona podprla.

Gre za spremembo Kazenskega zakonika v delu, ki obravnava kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in za posilstvo. Obstoječe rešitve temeljijo na zastarelih modelih prisile, ki za obstoj znakov kaznivega dejanja zahtevajo, da se žrtev storilcu upira. Storilci teh kaznivih dejanj so zato na sodiščih pogosto oproščeni, saj je težko neizpodbitno dokazati, da je šlo za grožnje ali prisilo. Različne nevladne organizacije že leta opozarjajo, da se mora model prisile spremeniti v model soglasja oziroma, da »samo ja pomeni ja«. Kazenski zakonik bo po spremembi končno usklajen s Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini in s stališči Evropskega sodišča za človekove pravice. Državni svet je pozdravil usklajevanje predloga zakona me

Pospešena nadgradnja evropskega informacijskega sistema

Drugi Dom
03.05.2021 13:52 (May 03, 2021)

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je obravnavala predlog stališča Slovenije do Predloga uredbe ECRIS-TCN.

Predlog uredbe upošteva že obstoječo infrastrukturo in aktivno izmenjavo podatkov med državami članicami, dodatno pa vzpostavlja jasne kriterije dostopa do informacij, za vzdrževanje katerih že ali pa še bo skrbela agencija eu-LISA. Sistem za iskanje bo omogočil hitro odzivnost ter dostop do potrebnih podatkov, ne glede na lokacijo in čas poizvedbe. Člani Komisije so podprli predlagane spremembe in se zavzeli za čim bolj avtomatiziran postopek preverjanja in posredovanja podatkov, ter za čim bolj avtomatiziran proces na vseh nivojih odločanja, saj bo to olajšalo delovanje upravljalcev ECRIS in ECRIS-TCN, ki so v državah članicah različni, in prispevalo k varnosti v celotnem območju EU.

Vir slike: eulisa.europa.eu

Korak bližje k mobilnemu »gostovanju kot doma«

Drugi Dom
03.05.2021 13:46 (May 03, 2021)

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je obravnavala predlog stališča naše države do predloga evropske o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev), s katero se podaljšuje veljavnost Uredbe (EU) št. 531/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji, ki sicer preneha veljati 30. junija 2022.

Hkrati s podaljšanjem veljavnosti dosedanje ureditve se prilagodijo tudi najvišje veleprodajne cene, da se zagotovi vzdržnost zagotavljanja maloprodajnih storitev gostovanja po domačih cenah, pri čemer se uvedejo novi ukrepi za povečanje preglednosti in zagotavljanje resnične izkušnje „gostovanja kot doma“ v smislu kakovosti storitev in dostopa do služb za pomoč v sili med gostovanjem. Člani Komisije so ugotavljali, da bodo predlogi sprememb omogočili operaterjem, da bodo lahko nudili maloprodajne storitve gostovanja v Uniji v smislu »gostovanje kot doma« in vzdržno krili stroške na veleprodajni ravni, z

Komisija opozorila na pomen varstva osebnih podatkov

Drugi Dom
03.05.2021 13:40 (May 03, 2021)

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je obravnavala predlog stališča naše države o spremembi evropskih pravili o varstvu osebnih podatkov in njihovo uskladitvijo z Okvirnim sklepom z določbami Direktive o kazenskem pregonu iz leta 2016.

Člani Komisije so bili seznanjeni, da nekateri pravni akti, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo Direktive o kazenskem pregonu, z njeno vsebino niso v celoti skladni, zato je Evropska komisija pripravila sporočilo Nadaljnji koraki pri usklajevanju pravnega reda nekdanjega tretjega stebra s pravili o varstvu osebnih podatkov iz Direktive o kazenskem pregonu, v katerem je določila časovni razpored za uskladitev nekaterih pravnih aktov z omenjeno direktivo. Med navedenimi pravnimi akti sta tudi Okvirni sklep in Direktiva 2014/41/EU. Člani Komisije so podprli navedene spremembe, ker zagotavljajo skladnost Okvirnega sklepa z določbami direktive o kazenskem pregonu in s tem višajo stopnjo pravne varnosti ter varstva osebnih podatkov v EU. Ob tem

Razmislek o drugačnem pristopu k pripravi novele o demografskem skladu

Drugi Dom
03.05.2021 13:26 (May 03, 2021)

Interesna skupina delojemalcev se je v okviru obravnave Predloga mnenja Državnega sveta k Dopolnjenemu predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu seznanila z vsebino dopolnjenega predloga zakona.

Opozorila je, da je bil predlog zakona v zakonodajni postopek poslan v nasprotju s pravili Ekonomsko-socialnega sveta. Menila je, da je predlog zakona problematičen iz več razlogov, in sicer: predvideva uporabo sredstev demografskega sklada tudi za tekočo porabo, za akumulacijo pa zgolj del sredstev; predvideva izdatke za namene, ki po mnenju članov interesne skupine niso naloga demografskega sklada; vse premoženje države koncentrira na enem mestu; vse vzvode za upravljanje in nadzor daje v roke političnim strankam in Vladi; predvideva prehajanje zasebnih prihrankov posameznikov v upravljanje in razpolaganje države (in politike). Interesna skupina je zato predlagala, da se razmisli o drugačnem načinu pristopa k pripravi zakona, in opozorila na možnost uporabe naknadnega zakonodajnega re

Pobuda za podporo majhnim kmetijam

Drugi Dom
03.05.2021 13:19 (May 03, 2021)

Interesna skupina je sprejela sklep, da Državnemu svetu predlaga, da na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije naslovi pobudo, da naj v okviru Strateškega načrta Skupne Kmetijske politike preudari možnost financiranja predvsem manjših kmetij na način, da bi bili do subvencij upravičeni zgolj lastniki kmetijskih zemljišč, velikih do 200 ha oziroma da bi bila plačila omejena na 100 000 evrov na kmetijo, kar bi zagotovilo njihovo pravičnejšo porazdelitev.

To bi pomenilo odmik od obstoječega pristopa, po katerem večje kmetije dobijo tudi več sredstev. Majhne kmetije namreč pripomorejo k ohranjanju poseljenosti podeželja, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščanja in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Državni svet je na 39. seji 14. 4. 2021 pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti podprl.

Fotografija: Yan Krukov / Pexels
 

Nova zakonodajna iniciativa glede kreditov v švicarskih frankih

Drugi Dom
03.05.2021 13:09 (May 03, 2021)

Predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih je namenjen ureditvi problematike potrošniških kreditov nominiranih v švicarskih frankih oziroma tistih, ki vsebujejo valutno klavzulo v švicarskih frankih, ki so bili sklenjeni v obdobju med 28. junijem 2004 in 31. decembrom 2010. 

Ob sklepanju teh kreditnih pogodb je obstajalo veliko neravnotežje med pogodbenima strankama, banke pa kreditojemalcev niso primerno seznanjale z nevarnostmi, povezanimi s spremembo tečaja. Nekaj let kasneje se je zaradi visokega povečanja vrednosti švicarskega franka nesorazmerno povečalo breme kreditojemalcev. Na to nevarnost so že v času, ko so v Sloveniji banke intenzivno tržile te kredite opozarjali regulatorji bančnega trga v nekaterih državah članicah Evropske unije, ki so omenjene bančne proizvode v svojih državah tudi prepovedali. V Sloveniji omenjeni produkti nikoli niso bili prepovedani, Banka Slovenije pa kot nacionalni

Priprave na predsedovanje Slovenije EU

Drugi Dom
03.05.2021 13:00 (May 03, 2021)

Predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec se 7. aprila 2021 kot član predsedniške trojke COSAC (predsedniki odborov za EU zadeve parlamentov Portugalske, Nemčije in Slovenije) v imenu Državnega sveta udeležil zasedanja Izvršnega odbora Konference o prihodnosti Evrope.

V izvršnem odboru skupaj s preostalimi člani trojke COSAC sodeluje kot opazovalec. Na dnevnem redu tokratnega zasedanja je bila predstavljena končna različica digitalne platforme, ki naj bi bila, skladno s predlogi, podanimi v okviru prvega zasedanja 24. marca 2021, nadgrajena z dodatnima temama: migracije ter izobraževanje, kultura, mladina in šport. Platforma je začela delovati 19. 4. 2021. Na zasedanju se je razpravljalo tudi o metodah dela in Poslovniku konference. Otvoritev Konference o prihodnosti Evrope se načrtuje za 9. maj 2021.

Foto: Milan Skledar / Skledar TV

Krepimo mednarodne odnose

Drugi Dom
03.05.2021 12:44 (May 03, 2021)

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca se je 22. aprila 2021, na Kongresnem trgu v Ljubljani, udeležil sprejema z vojaškimi častmi, ki ga je ob uradnem obisku grške predsednice Katerine Sakellaropoulou v Republiki Sloveniji, pripravil predsednik RS Borut Pahor. Obisk predsednice Sakellaropoulou je prvi uradni državniški obisk po razglasitvi epidemije v Sloveniji in prvi obisk grške predsednice v tujini po njeni izvolitvi.

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca je v aprilu sprejel tudi novo veleposlanico Republike Avstrije v Sloveniji mag. Elisabeth Ellison-Kramer.

Foto: Zofija Hafner

Izredno o predlogu osnutka načrta za okrevanje in odpornost

Drugi Dom
03.05.2021 12:32 (May 03, 2021)

Na svoji 23. izredni seji se je Državni svet seznanil z Osnutkom Predloga Načrta za okrevanje in odpornost ter po daljši vsebinskih razpravi podal k dokumentu pozitivno mnenje ter na predlog Interesne skupine delodajalcev dodatni amandma.

Državne svetnice in državni svetniki pozitivno ocenjujejo aktivnosti Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in njeno vlogo koordinatorja pri pripravi končne verzije predloga dokumenta, ki naj bi ga Vlada RS poslala Evropski komisiji v potrditev predvidoma konec aprila 2021. V svojem mnenju Državni svet povzema mnenja in stališča, podana ob obravnavi osnutka predloga dokumenta na pristojni Komisiji za mednarodne odnose in evropske zadeve, zainteresirani Komisiji za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesni skupini lokalnih interesov, zainteresirani Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, zainteresirani Komisiji za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zainteresirani Komisiji za socialno varstvo, delo, zdravstvo

Intervju z državnim svetnikom Bojanom Kekcem

Drugi Dom
03.05.2021 12:24 (May 03, 2021)

Intervju z državnim svetnikom Bojanom Kekcem, predstavnikom lokalnih interesov 14. volilne enote - Novo mesto. Bojan Kekec je predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve ter član Komisije Državnega sveta za državno ureditev.

- Slovenija je prvič predsedovala Svetu EU v prvi polovici leta 2008, znova bo na vrsti v drugi polovici leta 2021. Ključna vsebinska naloga vsake predsedujoče države članice je vodenje dela Sveta EU, predvsem usmerjanje zakonodajnega dela EU in oblikovanje skupnih stališč Sveta EU za pogovore z Evropskim parlamentom kot sozakonodajalcem in Evropsko komisijo. V dogajanje je vključen tudi Državni svet. Kako se kot predsednik Komisije državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve vključujete v aktivnosti na evropski ravni in kakšna je vsebina teh aktivnosti?

Predsedovanje Svetu EU, ki ga bo Slovenija izvedla v drugi polovici letošnjega leta je prav gotovo velika priložnost za predstavitev naših pogledov povezanih s prihodnos

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj