Icon bars
Članek
POGODBA O ČLANSTVU
Objavljeno Mar 07, 2023

POGODBA O ČLANSTVU

S podpisom Pogodbe o članstvu postanete član EcoSynergy Systema in vstopate v nov okvir ekonomije krožnega gospodarstva po vseh državah sveta in sprejemate pogoje sodelovanja:

- Pogodba o članstvu je namenjena individualnim osebam, podjetjem, stortivenim dejavnostim, društvom in s potrditvijo pogojev sodelovanja pridobite svojo individualno člansko številko;


- uporabnik je upravičen do bančno-evidenčne kartice ali mobilne aplikacije krožne ekonomije EcoSynergy Systema s pogodbenimi bankami iz celega sveta; Lahko pa postane član tudi s svojo obstoječo matično banko;


- s člansko številko Pogodbe o članstvu lahko izvajate vse oblike monetizacije, nakupe, prodajo in vse oblike sodelovanja iz programa EcoSynergy Systema;


- monetizacija surovin, materialov, embalaž, itn., časa, znanja, premičnin in nepremičnin, najema (sharinga) opreme se v EcoSynergy Systemu med člani vrednoti v ECOSS algoritmu;


- s Pogodbo o članstvu in bančno-evidenčno kartico ali aplikacijo krožne ekonomije vsak član pridobi status osebe z ekološkim potnim listom, s katerim lahko vstopa v vse države sveta, kjer se pričenja implementacija krožne ekonomije EcoSynergy Systema, pri kateri lahko člani sodelujejo s svojim znanjem in delom k izgradnji ciljev krožne ekonomije, ohranjanja naravnega okolja in surovinskih resursov, čiste vode in zraka.


- v državah, ki pričenjajo uvajati Certifikat podaljšane odgovornosti posameznika ali Certifikat podaljšane odgovornosti podjetja z obvezno oddajo surovin, materialov, embalaž, itn. v krožno ekonomijo ali zmanjšujejo individualni ogljični odtis za posameznika, podjetje, storitveno dejavnost, društva in tem procesom prilagojeno državno regulativo, EcoSynergy System nudi izpolnitev in zmanjšanje okoljskih taks in ciljev.


EcoSynergy System lahko enostransko prekine pogodbeno sodelovanje, če podpisnik Pogodbe o članstvu krši določila, kot so:


- Kljub večkratnim opozorilom ne oddaja čistih surovin, materialov, embalaž ali se namensko poslužuje kršitev za dosego višje vrednosti monetizacije;


- Kljub opozorilom časovne in intelektualne aktivnosti ne opravlja v skladu z dogovorom, ki ga terja za to določeno, specifično delo;


- Ob enostranski prekinitvi Pogodbe o članstvu se monetizacija v ECOSS člana na bačno-evidenčni kartici ali aplikaciji pretvori v nacionalno valuto uporabnika po dnevnem tečaju in bančno-evidenčno kartico lahko uporablja zgolj kot bančno kartico;


- Prekinitev Pogodbe o članstvu ne podlega sodnim ali pravnim posledicam.


Ponovna aktivacija uporabnika in njegove bančno-evidenčne kartice se lahko vzpostavi ob dogovoru s skrbnikom varstva okolja ali na zbirnih centrih EcoSynergy Systema.


V primeru smrti člana se njegova ECOSS monetizacija prenese na sodno določenega pravnega naslednika.


S podpisom Pogodbe o članstvu se strinjam s pogoji sodelovanja in včlanitvijo, potrjujem resničnost in točnost vseh navedenih podatkov in vse podatkovne spremembe lahko dodatno vnašam v že obstoječi obrazec Pogodbe o članstvu ter sem seznanjen z obdelavo osebnih podatkov, ki je usklajena z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.