Janez Kepic-Kern, leta 2015 ex ok bibliobusni knjižničar, LJ