Icon bars
Članek
Analiza variance ANOVA
Objavljeno Feb 25, 2020

Analiza variance (ANOVA) je statistična metoda s katero primerjamo povprečij večjega števila vzorcev(k).
*Ničelna hipoteza ANOVE pedvideva, da so vsa povprečja enaka.
*Nasprotna hipoteza predvideva, da vsaj eno povprečje se razlikuje od ostalih.