POAPNELA ZALEGA, VZROK IN POSLEDICA ZMANJŠEVANJA VITALNOSTI ČEBELJIH DRUŽIN

Objavil/a Meda Polna Skleda, dne 2019-11-29 ob 15:52:21

 Čebelarji se v zimskem obdobju, ko naše čebelje družine bolj ali manj mirujejo v trdni zimski gruči, učimo, raziskujemo, izdelujemo scenarije za vsak primer in vsako nepriliko. V prepričanju, da smo pravi čas in prav opravili vsa potrebna opravila ob prelomu prejšnje in nove čebelarske sezone, se bi lahko zgodilo v obdobju, ko se morajo naše zimske čebele še zadnjikrat izkazati in predati štafeto burnega spomladanskega razvoja prihodnjim generacijam čebel v čebeljih družinah, na tej kritični točki se včasih zgodi, da čebelja družina ne zmore dokončati razvojnega cikla do viška, ampak tik pred tem naglo odmre. Vzroki (ki povzročajo) in razlogi (ki podpirajo) so mnogi, eden teh je lahko bolezen čebelje zalege, poapnela zalega.

Bolezen napada tako odkrito kot pokrito zalego in jo najpogosteje najprej opazimo v trotovski zalegi. Spore povzročitelja poapnele zalege Ascosphaera apis so navzoče povsod v naravi, zato se lahko čebelja družina okuži vedno znova z okuženo vodo, cvetnim prahom ali medom. Spore preživijo tudi v 40 let starem satju, ker imajo debelo ovojnico. Uspešno potujejo z vetrom.

Spore glivice prodrejo v telo ličinke preko prebavnega trakta s hrano ali preko kože. Varoje z 'luknjanjem' čebel močno pripomorejo k okužbi in širjenju bolezni. Okužbo znotraj panja širijo čebele krmilke, ko skupaj s hrano ličinkam predajajo še spore bolezni.

Spomladi, v predrojilnem obdobju, ko čebelarji pričakujemo veliko množico mladih in zdravih čebel v panjih, lahko najdemo namesto njih v satnih celicah, na podnici in na žrelu odmrle mumificirane suhe ličinke, prerasle z belorumeno ali črnobelo plesnijo. 'Mumije' so jasen znak poapnele zalege. Kakšno leto se bolezen prikrije, kakšno drugo leto pa izbruhne v vsej širini in dolžini čebelnjaka. Skupna značilnost vseh možnih vzrokov za pojav poapnele zalege je stres v čebelji družini.

Kako zelo je pomembno znanje o biologiji čebelje družine, o njenih potrebah v določenem času, nakazujejo odkloni od potrebnega ravnovesja v panju, pa naj gre za mikroklimo ali starostno in spolno strukturo čebelje družine. Poapnelo zalego lahko povzroči:

 • zmanjšanje odpornosti družine in povečana dovzetnost za bolezni zaradi preozkega križanja med člani čebelje družine, matica se npr. opraši s svojimi moškimi potomci, troti

 • prenizka panjska temperatura (nižja od 35 °C), ki jo povzroči neravnovesje med starimi in mladimi čebelami ob naglih in močnih spomladanskih vremenskih odklonih

 • pomanjkanje čistilnega nagona, čistilke prepozno prepoznavajo mrtve ličinke in jih ne odnašajo iz panja

 • previsoka vlaga v panju v naglem razvojnem obdobju, ko se veliko kondenza nabira na stenah in podnici ter na satju in tam nastaja plesen

 • vlažno stojišče in izpostavljenost čebeljih družin preveliki vlagi

 • pogosto odpiranje panjev, predolga pregledovanja plodišč

 • obračanje satja in neustrezno premeščanje satov, agresivni posegi v plodišče čebelje družine

 • vstavljanje nerazkuženega satja v panj

 • slabe pašne razmere

 • izpostavljenost zalege kemičnim substancam (poapnela zalega je močneje izbruhnila s pojavom varoj in kemičnimi sredstvi za zdravljenje varoze)

 • pomanjkanje skrbi za močne in zdrave čebelje družine

 • pogosto prevažanje na paše.

V posamičnem primeru lahko le bolj ali manj uspešno ugibamo o vzroku ali vzrokih pojava bolezni, zato jih je težko učinkovito odpraviti. Ukrepi, ki preprečijo pojav poapnele zalege in jo odpravljajo, so boljši preventivni kot potem, ko bolezen že tolče po družinah:

 • s potrebnimi ukrepi skrbeti za pravo temperaturo plodišča (hrana, prilagajanje velikosti panja potrebam družine, skrb za zdravje in vitalnost čebel

 • če družine zgodaj spomladi dohranjujemo z medom, pogačami ali sirupom, lahko klaji dodamo vitamin C (askorbinsko kislino se dobi v veterinarskih lekarnah v praškasti obliki) v razmerju 1 – 2 g na liter raztopine in postopek ponovimo s presledkom enega tedna še trikrat; tako povečamo odpornost čebelje družine (L.Matavž 2009)

 • zračnost v panju, dovolj odprtih žrel

 • izločanje starega satja ob cvetenju divje češnje in vstavljanje satnic

 • plesnivi pažni material zamenjamo s suhim in plesnivega sežgemo

 • plesniva panjska vratca zamenjamo s suhimi in čistimi

 • bolne družine pregledujemo na koncu, da bolezni ne raznašamo v zdrave, roke si razkužujemo (voda in ocetna kislina), uporabljamo rokavice za enkratno uporabo.

Pomanjkanje zdrave in primerne hrane iz narave – slabe paše, umanjkanje paš – je vedno korak pred izbruhom bolezni. Lačne ali slabo hranjene čebele pač ne zmorejo nikoli več postati močne in zdrave čebelje družine. Poapnelost pa ni le vzrok za slabljenje moči čebelje družine ampak hkrati tudi njena posledica.

Zdravila za bolezen poapnele zalege ni. Omilimo jo z uporabo mravljične kisline, ko zatiramo varoje, v pomoč pri zmanjšanju bolezenskih znakov je še C vitamin, jabolčni kis. Vitamin C, raztopljen v sladkorni raztopini se resorbira v telo čebelje ličinke, tam pa povzročitelju poapnele zalege onemogoče celično dihanje, zato se bolezen ne more razvijati.

Pri zdravljenju poapnele zalege s pomočjo vitamina C uporabimo sladkorno raztopino iz 4 delov vode in 1 dela sladkorja. Na liter sirupa dodano 0,5 do 1 g vitamina C. Za C vitamin v prahu vzamemo 10 kg sladkorja, 30 litrov vode in eno ali dve 20-gramski vrečki C vitamina. Z mešanico hranimo čebele postopno, 3 – 5 dcl dnevno ali največ liter vsak drugi dan. Mešanico pripravljamo sproti in jo še isti dan porabimo. Postopek ponavljamo 10 – 20-krat (Valjavec 1994).

Velika vsebnost C vitamina v zimski zalogi hrane lahko povzroči prebavne motnje in včasih tudi odmrtje družine. Dodatek vitamina C v sirupu je zato bolje uporabiti spomladi, v času dražilnega krmljenja in pozno poleti pred jesenskim dopolnilnim krmljenjem. To sta dve kritični obdobji v razvoju čebelje družine, v tem času pa so bolezenski znaki izrazitejši. Poglavitna prednost uporabe vitamina C je v tem, da v čebeljih pridelkih ne pušča ostankov, če zdravljenje končamo vsaj mesec dni pred začetkom paše.

Nekateri čebelarji poskušajo opraviti s poapnelo zalego s pomočjo česna. Česen vsebuje žveplove spojine, ki so po svojem kemijskem delovanju zelo podobne vitaminu C, po učinkovitostji pa ga celo prekašajo. V liter vode namočimo strok (10 – 20 g) drobno sesekljanega ali zmečkanega česna in ga v njej pustimo prek noči. Prihodnji dan ločimo usedlino in bistremu delu dodamo 0,25 kg sladkorja, premešamo in s sirupom hranimo čebele. Slaba stran česnovih pripravkov je značilni česnov vonj in okus in čebele ga nerade jedo. Vonj ostane v panju več tednov, posledica česna je tudi večja razdražljivost čebel, zato so posegi v panj ta čas skoraj nemogoči.

Poapnelo zalego zatre tudi dober genski material oz. menjava matice (Špančić 2018). Vedno pomaga pa dobra čebelja paša (dobra čebelja prehrana iz narave), ki bolezen zatre ali celo odpravi vsaj do naslednje sezone. Najboljše zdravilo za vse čebelje bolezni je dobra paša (B.Preinfalk 2008).

Čebeljo družino z veliko poapnele zalege lahko poskusno namesto uničenja pretresemo v 5- ali 7-satarja, zamenjamo matico in družino redno hranimo. Družino nujno izoliramo proč od zdravega čebelnjaka. Tej družini ne jemljemo čebeljih pridelkov, uporabimo jo kot rezervno družino za prihodnje leto.

Druga različica gre po daljši radikalni poti: okužen panj s čebelami odstranimo in na njegovo mesto postavimo čistega, razkuženega in vstavimo satnice. Matico skupaj s čebelami pretresemo v nov panj (umetni roj). Zalego iz okuženih panjev združimo v enega in počakamo do izleganja ter čebele pretresemo v nov panj, okuženo satje pretopimo ali bolje, sežgemo. Čebelarski pribor uporabimo le pri tej družini in delamo z rokavicami za enkratno uporabo.

Tretja različica iz prakse gre takole: žveplene lističe (tiste za žveplanje vinskih sodov) naložimo na plodiščne sate (Brndušić 2014). Čebele jih bodo razgrizle in znosile ven iz panja in poapnela zalega se bo unesla.

Žal večina poskusov zdravljenj in pretresanj na dolgi rok le zakriva in prikriva bolezen, poapnela zalega se vedno znova pojavlja, večinoma že naslednje leto. Potrebno bi bilo 'ozdraviti' oz. odpraviti vzrok bolezni, ker zdravila za poapnelo zalego pač ni. Vzrok pa običajno ni eden, ampak jih je več, mnogih ni mogoče prepoznati in zato tudi odpraviti ne.

V preteklosti se je poapnela zalega pojavljala večinoma v manj kot petih odstotkih na posameznem čebelnjaku. Ker je bila relativno redka bolezen, se je lahko zdravila. Največkrat je bilo dovolj, če je bila bolna družina ojačana z dvema satoma pokrite zalege in menjavo matice.

S pojavom varoj na slovenskih tleh je hkrati z drugimi čebeljimi boleznimi prišlo do močnejših izbruhov tudi poapnele zalege. Poapnelo zalego so preprečevali ali zatirali na biološki način in z uporabo kemijskih sredstev. Zdravili so jo z antibiotikom nistatinom s pršenjem satov, dodajanjem antibiotika v sladkorni sirup ali pogače.

Biološki način je vključeval čebelarjenje le z močnimi čebeljimi družinami, v plodišču je bilo število satov tolikšno, kolikor so jih čebele zasedale. Ob prenehanju paše so krmili čebele tudi z beljakovinsko hrano oz. nadomestki (cvetni prah, beljakovinski nadomestki). Panje so vzdrževali suhe in zagotavljali zračenje, panje so umikali iz vročega sonca. Satje so obnavljali pogosto in slej ko prej so tudi zamenjali matice. Priporočeno je bilo izogibanje vsega, kar bi vznemirjalo čebele in rušilo biološko ravnovesje ali v čebelji družini povzročalo stres (Javornik 1991).

Z gospodarnim čebelarjenjem in krepitvijo splošne odpornosti čebeljih družin so držali bolezen na vajetih. Ohranjali in po potrebi so vzpostavljali biološko ravnovesje, skratka, čebelarili so samo z močnimi in zdravimi družinami (bolne je premnogi čebelar pravi čas prodal).

Drugi pomemben ukrep je bila dezinfekcija oziroma razkuževanje panjev, satja, orodja in okolice čebelnjaka.

Okoliščine, ki vodijo k obolenju, so najmanj tako pomembne kot sama navzočnost povzročitelja bolezni (Rihar 1998). Zatiranje bolezni je imelo tudi v preteklosti izglede za uspeh le tedaj, če je oskrba čebeljih družin vključevala več ukrepov hkrati skupaj z dobro čebelarsko prakso.

Težko bi z gotovostjo trdili, ali je okužba bolezni poapnele zalege napredovala sama po sebi ali smo pripomogli ljudje z rušenjem imunskega sistema čebel. Sredstva oz. zdravila za zatiranje varoze na bazi kemije, kisline, še nedavno dovoljena masovna preventivna raba antibiotikov, različna tretiranja rastlin v okolju zunaj čebelnjaka in sinergija obojega oz. trojega … dodatki čebelji hrani, ki ni njihova naravna, npr. sirotka, sojina moka ipd. Vse to pogubno deluje na imunski sistem tako čebel kot rastlin v našem okolju.

Rezultat iskanja slik za poapnela čebelja mumije

Verjetnejši in resnični vzrok širjenja bolezni poapnele zalege so spremembe v naravnem okolju. Spremembe v svetu mikrobov, mednje sodi povzročitelj poapnele zalege, zaradi njihove majhnosti niso tako naglo opazne kot druga dogajanja v naravi, so pa zato posledice dostikrat usodnega pomena za ohranitev njenega ravnotežja (Valjavec 1996).

Na trgu je danes ponudba različnih 'mehkih' preparatov, ki obljubljajo bolezen odpraviti, npr. Bee protect ipd., vendar bolezni ni mogoče popolnoma odpraviti. Družina vso energijo in hrano nameni obnavljanju odmrle zalege, medišča so suha, viška medu za čebelarja ni. Družina z blažjo oz. prikrito obliko bolezni deluje sicer zdravo, zalege je veliko, družina pa je za čebelarstvo nerentabilna, predstavlja le strošek, ker čebeljih pridelkov ni. Okužba se običajno znova pojavlja ob poslabšanju vremena z veliko vlage, število spor v panju je preveliko, da bi čebele v redu očistile okuženo zalego.

Vsak čebelar ve, da se je treba zdravljenju poapnele zalege tako nekoč kot danes posvetiti z veliko dobre volje in potrpežljivosti. Vsemu trudu navkljub pa rezultati marsikdaj ne odtehtajo vloženih sredstev in napora.

Rentabilni čebelarji ukrepajo proti poaneli zalegi ob prvih znakih in seveda temeljito (žveplo in ogenj), ne tvegajo okužbe čebelnjaka in ne vzdržujejo bolnih ali slabih čebeljih družin. Tako deluje na dolgi rok tudi narava, neusmiljeno do slabičev in s pogrnjeno mizo za močne.

Narava vedno obljublja plan B: obstanek najsposobnejših. Obstale in preživele bodo močne in zdrave čebelje družine. Največja bolezen pa ostaja neznanje čebelarja, prikrivanje resnosti bolezni (samemu sebi) in pomanjkanje higiene skupaj z agresivno čebelarsko tehnologijo.

Čebelarjenje ob stopnjevanju podnebnih sprememb postaja vsako leto težje in dražje. Spopadamo se s čebeljimi boleznimi in slabimi pašnimi razmerami, tudi prenaseljenostjo. Čebelarjenje je predrag konjiček za prosti čas, še težje je dosegati pričakovane dobičke s čisto pravim čebelarskim biznisom.

V znanju in slogi je moč, tudi moč čebelarjev. Biti čebelar je poklic, ki zahteva dobro podlago v teoriji in sprotno učenje iz izkušenj, morda je že napočil čas, ko potrebujemo dobro poklicno čebelarsko šolo z novimi znanji, novimi učitelji in novimi tehnologijami. Prenos znanja … no, ja? Potrebujemo nekaj sprememb tudi v glavah.

profileimage
Všeč mi je
1
Komentarji
0
Ni komentarjev
Meda Polna Skleda
Meda Polna Skleda
Objavil/a 2019-11-29 15:52:21 (Nov 29, 2019)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
ZIMSKA RAZMIŠLJANJA
ZA VSAKO BOLEZEN ROŽCA RASE - KAS-81
MEDVED in BUČELE
ZA BUČELE, ZA ČEBELE
MASTI STE VREDNI LESKOVE ...
DZIERZONOVO DIAMANTNO PRAVILO
SUPER JAGODA ali INVAZIVKA
PREUSSOVA METODA
FREJ KOT PTIČEK NA VEJ' JE ČEBELAR POZIMI
POGUM IN TIMOL = TIMIJAN
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
med
(17)
ajda
(3)
ČZS
(2)
MOL
(1)
dren
(1)
Vrt
(1)
trot
(1)
hoja
(1)
tpč
(1)
voda
(1)
delo
(1)
tat
(1)
IŠČI PO ARHIVU
Januar 2020
PTSČPSN
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj