Članek

Žrtve rata u BiH dobivaju spomen-poluču u krugu bivšeg nacističkog loga Mauthausen u Austriji

Bosna i Hercegovina do sada bila jedina zemlja bez spomen-ploče žrtvama

Sve žrtve posljednje agresije na Bosnu i Hercegovinu, bez obzira na nacionalnost, dobit će u nedjelju spomen-poluču u krugu bivšeg loga Mauthausen u Austriji, piše NAP.

Koncentracioni logor Mauthausen bio je najveći nacistički koncentracioni logor za vrijeme Drugog svjetskog rata na području današnje Austrije. Nalazio se u Mauthausenu, 15 km istočno od Linza. Formiran je 8. avgusta 1938. godine i bio je zloglasno mučilište do maja 1945. godine. Otkako postoji Memorijal u Mauthausenu, sve države Evrope, uključujući i zemlje nastale raspadom SFRJ su imale spomen-ploču koje su podsječale na žrtve, ali tu ploču nije imala Bosna i Hercegovina. Po priv put će je dobiti 15. maja. 

Na spomen ploči u Mauthausenu, koja će podsjećati na žrtve u Bosni i Hercegovini, pisat će:

“U znak sjećanja na građane i građanke Bosne i Hercegovine,
Koji su pali kao žrtve fašizma.
Samo Ljubav može ugasiti mržnju,
Samo dobro može odbiti zlo.
Nikada se neće ponoviti,
Samo ako pamtimo!"

Žrtve iz BiH spomen-ploču dobit će zahvaljući Savezu logoraša u Bosni i Hercegovoini i Centru savremenih inicijativa iz Austrije, piše NAP.

#BiH