Članek

Reis Kavazović predvodio dženazu za žrtve genocida u Prijedoru

Kolektinvnu dženazu za žrtve genocida predvodio je reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, a dženazi je prisustvalo više od 1.000 građana.

Zikret (Zijad) Redžić, Vahid (Ragib) Siječić, Mirzet (Uzeir) Kadirić, Sead  (Mehmed) Kadić, Mehmed (Meho) Kadić, Asmir (Dedo) Kekić, Zijad (Mehmed) Fikić, Mehemed (Atif) Hamulić, Ibrahim (Šerif) Begović, Refik (Hasan) Bačić, Nurija (Husein) Crljenković, Ferid (Ibrahim) Kadirić, Said (Hamed) Selimović, Nihad (Husein) Duratović, Asim (Hamdija) Kevac, Idriz (Ago) Brakić,  Senad (Husein) Rešić, Ale (Bećo) Mehmedagić, Hasan (Ibrahim) Redžić, Ramiz (Fazlija) Brakić, Samir (Huzeir) Čaušević, Osman (Husein) Filović, Muris (Omer) Mušić, Refik (Idriz) Žerić, Reuf (Ramo) Fikić,  Senad (Hilmo) Habibović, Hasib (Hasan) Rekanović, Asim (Muho) Žerić i  Adem (Šukrija) Nazifović....Ovo su imena žrtava kojima je danas klanjana dženaza u Prijedoru, piše novinska agencija Patria.

Kolektivnu dženazu za žrtve genocida predvodio je reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, a dženazi je prisustvalo više od 1.000 građana.

Najmlađa žrtva genocida koja će danas biti ukopana imala je 19 godina, a najstarija 75 godina.

Članovi porodica ubijenih Bošnjaka Prijedora okupili su se jutros u Identifikacionom centru Šejkovača kod Sanskog Mosta i u tišni formirali dva reda od kamiona do ulaza u Centar te na rukama prenijeli tabute u kamione.

Tokom krvavih napada srpske vojske i policije na Prijedor 1992. godine ubijeno je više od 3.000 Bošnjaka i Hrvata, a hiljade ljudi je odvedeno u logore.

Posmrtni ostaci svih ubijenih Bošnjaka još  uvijek nisu pronađeni. Jedna od najvećih masovnih grobnica u BiH Tomašica nalazi se upravo na području Prijedora, otkrivena 2013. godine, a u njoj se nalazilo više od 400 kompletnih I nekompletnih tijela

 

#BiH