Dr. Andraž Teršek je dal pobudo za ustavno presojo vladnih COVID-19 ukrepov

Objavil/a naravno zdravje, dne 2020-10-21 ob 13:35:45

Teršek za ustavno presojo najnovejšega vladnega odloka

V intervjuju za britanski medij The Spectator je dr. David Nabarro iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) priznal, da "mi ... ne zagovarjamo zaklepanja lockdown kot glavnega sredstva za nadzor [nove pandemije koronavirusa]."

https://www.naturalhealth365.com/who-covid-lockdowns-3592.html

https://maribor24.si/slovenija/tersek-za-ustavno-presojo-najnovejsega-vladnega-odloka

https://andraz-tersek.si/ustavnopravni-komentar-omejitve-in-prepovedi-gibanja-v-in-po-drzavi-protiustavno/

Najnovejši ukrepi, ki pričnejo veljati danes, so zmotili nekatere pravnike. “Oboje je očitno protiustavno,” je zapisal Andraž Teršek, ki bo danes na ustavno sodišče naslovil pobudo za presojo ustavnosti najnovejšega vladnega odloka in določbe 39. člena zakona o nalezljivih boleznih.

Najnovejši ukrepi (prepoved gibanja med 21. in 6 uro zjutraj, prepovedani prehodi med regijami, ne glede na to, ali so na rdečem ali oranžnem seznamu ter omejitev druženja na največ šest ljudi) so zmotili nekatere pravnike.

Andraž Teršek je v zapisu na Facebooku napovedal, da bosta danes skupaj z odvetnikom Damijanom Pavlinom na ustavno sodišče naslovila pobudo za presojo ustavnosti najnovejšega vladnega odloka in določbe 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, ki opredeljuje pristojnosti vlade pri preprečevanju širjenja nalezljivih boleznih. “Oboje je očitno protiustavno,” je med drugi zapisal Teršek.

https://www.sta.si/2820101/sodisce-zavrnilo-policijsko-uro-v-berlinu?fbclid=IwAR1o3S-k0eW66POA2pQeIUnJ_p4jsYiqUvCfmdtwUispXQuFgUrTYDt7-Ww

*

https://www.globalresearch.ca/uk-supreme-court-judge-slams-totalitarian-covid-control-freaks-government/5730402?fbclid=IwAR1TmiTDHSws1rlJ7K1IsOeNNlF4hGn0FkLyNw0KPwWgGV9ByLJKWxOXjq4

A British Supreme Court judge has slammed the UK government as ‘control freaks’ for attempting to control people’s lives under the guise of COVID, and labeled it “morally and constitutionally indefensible” to define what freedoms the public should and shouldn’t have.

* * *

https://nova24tv.si/slovenija/politika/stirje-ugledni-pravniki-raztrgali-trditve-terska-in-pavlina-omejevanje-gibanja-ni-protiustavno/

https://andraz-tersek.si/who-on-lockdown-and-measures-in-europe/

*

https://andraz-tersek.si/se-enkrat-o-pobudi-za-presojo-ustavnosti-39-clena-znb-in-odloka-vlade-rs-morda-zadnjic/?fbclid=IwAR0NxIzWMeXV7VgPpMkGv8cu6s5CbvSBpc3Xdf3JsTgJQB4or2ETbtjLMRg

*

https://andraz-tersek.si/nazoren-primer-medijskega-senzacionalizma-in-skodovanja-casti-ugledu-in-imenu-stirih-uglednih-pravnikov/?fbclid=IwAR1iJliQrEnWljgsiItdcOXx3tCTl8vifVqko9PGzd-6wbvImpgsheqLtXE

*

https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/minister-ustavlja-nenujne-zdravstvene-storitve-beoviceva-ukrepi-najmanj-dva-tedna/540219?fbclid=IwAR3mcgndaPWmr3kFieRiYcbW8Cy8djH4akMNFyIURTZCb2ZweJnP6EFeFcA

*

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020155.pdf?fbclid=IwAR25NN1cr-8oeIOZFySI3Vs1_6sPKvAWbg_LK_FJv_IYJtVZnEcsY8mivyA

Vlada sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti 2. točke 1. odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti druge točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-Cov-2 in ga pošlje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije ter Državnemu zboru.

Vlada pojasnjuje, da je v 39. členu Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) izrecno določeno, da, kadar z ukrepi, določenimi z ZNB, ni mogoče preprečiti vnosa ali širitve določene nalezljive bolezni v Republiki Sloveniji, lahko vlada odredi naslednje ukrepe:
1. določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo
boleznijo in za prihod iz teh držav;
2. prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih;
3. prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne
preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni;
4. omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.

Gre torej za posebne ukrepe, odreditev katerih je vezana na pogoj, da z drugimi ukrepi, določenimi z ZNB, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni (ultima ratio). Vlada v zvezi z uporabo določb ZNB in izdajanjem odlokov v času širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pojasnjuje, da je pri izdajanju odlokov na podlagi ZNB delovala v skladu z načelom pravne države, ki je splošno ustavno načelo.

Vlada meni, da 39. člen ZNB ni v nasprotju z načelom zakonitosti. Pripravila je načrt ukrepov za drugi val COVID-19, v katerem je ukrepanje razdeljeno na stanje oranžne faze in stanje rdeče faze. Vsaka faza vsebuje tri pakete z naborom ukrepov za zajezitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki se ob upoštevanju načela nujnosti in sorazmernosti stopnjujejo in so odvisni od treh epidemioloških parametrov: 14-dnevne incidence na 100.000 prebivalcev, števila hospitaliziranih oseb zaradi bolezni COVID-19 in števila oseb na intenzivni negi.

Bistvo ukrepov je preprečiti nenadzorovano širjenje nalezljive bolezni COVID-19 in s tem zlom zdravstvenega sistema (kapacitete zdravstva so omejene) ter posledično zlom ostalih podsistemov, ki zagotavljajo bistvene storitve države.

Glede izpodbijanega tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-Cov-2 vlada poudarja, da so ukrepi v odloku sprejeti na podlagi 39. člena ZNB ter v skladu z najnovejšimi dognanji epidemiološke in infektološke stroke, usmerjeni pa so v prepoved in omejevanje socialnih stikov med prebivalstvom, saj so ti ukrepi po mnenju zdravstvene stroke edino učinkovito sredstvo za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Hkrati so bili ti ukrepi v skladu z načelom sorazmernosti sprejeti kot skrajni ukrepi, ko z drugimi ukrepi po ZNB ni bilo mogoče preprečiti širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

V skladu z 2. točko prvega odstavka 39. člena ZNB je mogoče prepovedati oziroma omejiti gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih. V skladu z ustavo je pravica do svobode gibanja opredeljena kot splošna pravica, ki se sicer sme omejiti le z zakonom, vendar ustava kot dopusten razlog za takšno omejevanje pravice do svobode gibanja določa tudi preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.

Vlada meni, da je ob upoštevanju načela sorazmernosti dopustno omejiti svobodo gibanja na posameznih delih države (okužena ali ogrožena območja) ali pa tudi na ozemlju celotne države, če okuženo ali ogroženo območje zajema celo državo. Načelo sorazmernosti izhaja že iz same zakonske določbe, ki dopušča odreditev ukrepov iz prvega odstavka 39. člena le, če z ostalimi ukrepi ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Sloveniji zanesejo in v njej razširijo nalezljive bolezni.

Vlada Republike Slovenije meni, da je pobuda v celoti neutemeljena, zato Ustavnemu sodišču predlaga, da ugotovi, da 39. člen Zakona o nalezljivih boleznih in Odlok nista v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Vlada tudi meni, da predlog za začasno zadržanje izvrševanje določb zgoraj omenjenih aktov ni utemeljen.

Zato predlaga Ustavnemu sodišču, da predlog zavrne.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Vlada sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-Cov-2 in ga pošlje Ustavnemu sodišču Republike Slovenije in Državnemu zboru.

Pobudnika v pobudi predlagata Ustavnemu sodišču začasno zadržanje izvrševanja Zakona o nalezljivih boleznih in Odloka začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-Cov-2. Pobudnika navajata, da je odlok protiustaven:
- v 1. členu, ker protiustavno prepoveduje gibanje in določa »policijsko uro«,
- v 2. členu ker za število 6 ni nikakršne stvarne podlage
- v 4. členu, ker prepoveduje gibanje med »statističnimi regijami« in dopušča zgolj izjeme
- v 5. členu, ker posamezniku zapoveduje, da se mora odločiti, kje se bo nahajal v času veljavnosti
Odloka
- v 7. členu, ker dopušča izrekanje glob za kršitve, ki nimajo jasne vsebine-razlage.

V 39. členu ZNB je določeno, da, kadar z ukrepi, določenimi z ZNB, ni mogoče preprečiti vnosa ali širitve določene nalezljive bolezni v Republiki Sloveniji, lahko vlada odredi naslednje ukrepe:
1. določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo
boleznijo in za prihod iz teh držav;
2. prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih;
3. prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne
preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni;
4. omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov.

Gre torej za posebne ukrepe, odreditev katerih je vezana na pogoj, da z drugimi ukrepi, določenimi z ZNB, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni. Pristojnost za sprejemanje teh ukrepov je z zakonom dana vladi.

Vlada odgovarja, da Ustava preprečevanje in varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni izrecno našteva med cilji, zaradi katerih je z zakonom dopustno omejiti človekovo pravico svobode gibanja in pravico do zbiranja (drugi odstavek 32. člena in 42.člen).

Pobudnika je mogoče razumeti, da bi država lahko navedene ukrepe, kot je omejitev gibanja med statističnimi regijami in omejitev gibanja med 21. in 6. uro zjutraj (pobudnika jo navajata kot tako imenovano policijsko uro), uveljavila samo, če bi razglasila izredno stanje. Pobudnika zmotno menita, da je država prepovedala gibanje. Vlada pojasnjuje, da pobudnika napačno imenujeta izpodbijani ukrep omejitve gibanja med 21. in 6. uro iz Odloka »policijska ura«. V primeru izpodbijanega ukrepa omejitve gibanja iz 1. člena Odloka gre za ukrep omejitve gibanja na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena ZNB. Ukrep prepovedi oziroma omejitve gibanja prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih (iz 1. člena Odloka) lahko vlada odredi v primeru, ko z ukrepi, določenimi z ZNB ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo določene nalezljive bolezni.

Glede predloga za začasno zadržanje izvrševanja 39. člena ZNB in Odloka vlada izpostavlja, da je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti odločalo že Ustavno sodišče RS v primeru U-I-83/20-10, s 16. aprila 2020, ko je s sklepom zavrnilo predlog, da se do končne odločitve zadrži izvajanje Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.

Vlada Republike Slovenije meni, da je pobuda v celoti neutemeljena, zato Ustavnemu sodišču predlaga, da ugotovi, da 39. člen Zakona o nalezljivih boleznih in Odlok nista v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Vlada tudi meni, da predlog za začasno zadržanje izvrševanje določb zgoraj omenjenih aktov ni utemeljen.

Zato predlaga Ustavnemu sodišču, da predlog zavrne.

https://www.gov.si/novice/2020-10-26-114-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/?fbclid=IwAR1Mbj8K4JV-C5CbyV1vWAVrJ5FPz2xjFF6O0E_52R-VVRnfC2nNc74bCro

*

Ralf Ludwig: Po tem ko so ustavna sodišča spala in dovoljevala vse protikoronske ukrepe nemške vlade, so se sodniki zdaj prebudili in predsednik Vrhnovnega sodišča v eni nemški zvezni deželi je rekel, da se protikoronski ukrepi morajo nehati. Kdor sili otroke nositi masko, dela veliko krivico in tega ne smemo dovoliti. https://vimeo.com/472543026?ref=fb-share&fbclid=IwAR3Hg_Yvh9EK_VV3DvtHX7MVBCAS0nxu4bkXaH4WEWN6IlAYQQ4V9TlKHgo

*

Ljubljana v času policijske ure 23.10. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=QixNqZs4w_A&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hRJZlz9poiGKZ88nuFPexF0QB1tNiRa9cwLB5Q-I0NGmKOd24aneCG98

*

26.10. 2020 Kacin je napovedal možnost prepovedi izhoda iz hiše: https://www.facebook.com/virusuporazavse/videos/653883481963954

*

* * *

 

PETICIJA: JAVNI POZIV POZIV DRŽAVNEMU ZBORU RS, DA ZAUSTAVI ZLORABLJANJE EPIDEMIJE ZA POSPEŠENO IZVAJANJE IDEOLOŠKIH IN STRANKARSKO MOTIVIRANIH PROJEKTOV VLADE

28.10. 2020
https://www.mladina.si/peticije/?fbclid=IwAR3M8luzfdGjfiNwUQgULeMfVrU15lbNPdwcD4oJdPem2dg6KYsx4GOMA6U

Pisci poziva Državnemu zboru RS, Zavezništvo civilne družbe, ki združuje protestnice in protestnike, posameznice in posameznike, civilne iniciative, združenja, društva in lokalne pobude, se povezujemo z dvema glavnima namenoma: 1. obnoviti demokracijo in pravno državo ter 2. krepiti socialno državo in družbeno odgovornost in solidarnost. Naši cilji in zahteve temeljijo na dokumentih, ki so že bili predstavljeni javnosti. To so: Smernice protestne ljudske skupščine, Izhodišča zavezništva za demokratično in pravično Slovenijo in Izjava vojnih veteranov 91 ob dnevu suverenosti.

Poziv izraža kritiko ravnanja vlade v času epidemije covid-19. Kriza zaradi epidemije bi zahtevala predano strokovno delovanje politike za njeno reševanje, ne pa zlorabo epidemije za uvajanje avtokracije. Skrajno neodgovorno in za družbo škodljivo je, da vlada sedanje stanje izrablja za uveljavljanje svoje ozke politične agende, strankarsko kadrovanje, privatizacijo družbenih dejavnosti in državnega premoženja, razgrajevanje socialne države, koruptivne posle z zdravstveno opremo, zlorabo javnega denarja, podrejanje policije, uničevanje javne RTV ter napade na medije, civilno družbo in vse drugače misleče. To se mora nehati!

ZAVEZNIŠTVO CIVILNE DRUŽBE POZIVA, DA VLADA:

A. umakne iz postopkov sprejemanja predlog svežnja škodljive medijske zakonodaje; umakne nedomišljene, strokovno zgrešene in z usmeritvami OECD neskladne predloge za upravljanje državnega premoženja prek demografskega sklada ter rokohitrski in za EU pravno sporni predlog za ukinjanje javnih agencij; odpravi izločanje nevladnih naravovarstvenih organizacij iz postopkov, ki posegajo v okolje; ustavi deložacije nevladnih organizacij z Metelkove 6; umakne predlog za vlaganja v vojaško opremo, ki ni namenjena obrambi, ob podfinanciranju zdravstva in dolgotrajne oskrbe, znanosti, umetnosti in kulture ter naraščajoči socialni stiski prebivalstva; se neha nepregledno zadolževati in opusti strankarsko prilaščanje učinkov gospodarske rasti in privatizacije državnega premoženja;

B. prekine in vrne v prejšnje stanje vsa sporna strankarska kadrovanja, predvsem na Policiji, NPU, tožilstvih, SURS, FURS, RTV ter v raziskovalnih in kulturnih institucijah; opusti metodo postavljanja strankarskih ljudi na vodilne položaje v organih pregona; neha vplivati na policijske in tožilske postopke z ustrahovanjem in drugimi oblikami pritiska ter neha diskreditirati vse, ki mislijo drugače;

C. predlaga razrešitev notranjega ministra, ki se postavlja na čelo boja proti epidemiji s protiustavnimi in nesorazmernimi represivnimi sredstvi in peha slovenske policiste v vse večji in nevarnejši konflikt z ljudstvom;

D. ustavi strankarsko usmerjeno orbanizacijo nikjer sprejete zunanje politike, ki Slovenijo odmika od jedrnih držav EU in vključuje sramotno in diplomatsko zgrešeno vmešavanje v notranje zadeve (volitve) ZDA.

VLADA NAJ:

1. vse svoje delovanje usmeri izključno v obvladovanje epidemije covid-19 v dobrobit vseh ljudi, na drugih področjih pa v tem času opravlja zgolj nujne tekoče posle;

2. zagotovi vsa potrebna materialna in finančna sredstva za delovanje javnih zdravstvenih ustanov in domov starejših občanov (DSO) tako, da bodo sredstva dodeljena transparentno in na podlagi strokovno utemeljenih zahtev, poraba pa skrbno nadzorovana;

3. zagotovi nujno potrebne kadrovske okrepitve, tudi prostovoljce in zadostno število dodatnih posteljnih kapacitet za oskrbo obolelih v javnih zdravstvenih ustanovah, ustanovah za oskrbo starejših in na začasnih lokacijah;

4. zagotovi vsem prebivalcem in prebivalkam Slovenije stik z izbranim zdravnikom v 24 urah in stopnji nujnosti primerno dostopnost specialista;

5. zagotovi primerne dodatke in nagrade za vse tiste delavke in delavce, ki delajo v bolj tveganih panogah;

6. zagotovi potrebno finančno pomoč vsem delavkam in delavcem, ki v času epidemije ne morejo delati in bodo zaradi tega ostali brez rednih prihodkov;

7. javno utemelji korist vsake od uvedenih omejitev življenja državljank in državljanov in prekliče tiste, pri katerih koristi ni mogoče utemeljeno predvideti ali se je že izkazalo, da ne koristijo omejevanju epidemije;

8. prepusti javno nastopanje in razlago zdravstvenih ukrepov ob epidemiji strokovnjakom, zlasti epidemiologom, ki niso izbrani na podlagi strankarske pripadnosti, temveč znanja in izkušenj;

9. zagotovi strokovno, verodostojno, sočutno, spodbudno in proaktivno obveščanje prebivalstva o poteku epidemije.

Podpisniki se obračamo na Državni zbor RS s pozivom, da ukrepa, pri čemer se sklicujemo na dejstvo, da vlada odgovarja parlamentu in ne obratno. Poslanci vseh strank nosijo breme odgovornosti pred ljudstvom za ravnanje vlade, saj imajo ustavno pristojnost in odgovornost, da v času med volitvami izrečejo nezaupnico vladi, ki ne spoštuje ustave in zakonov in ne uresničuje zahtev državljanov in prebivalcev Slovenije.

Podpisniki pozivamo, da se nam pridružijo vsi, ki soglašajo z našimi zahtevami in ki želijo živeti v demokratični, solidarni, odgovorni, socialni, pravni in pravični državi, v kateri so pravice in blaginja vseh temeljno vodilo političnega delovanja.

 

Pobudniki poziva:

Protestna ljudska skupščina, Forum za demokracijo, Odbor za pravično in solidarno družbo, Alternativna akademija in Gibanje za družbeno odgovornost

 

Podporne kolektivne organizacije:

Mirovni inštitut

Društvo Asociacija

Društvo Parada ponosa

Sindikat Mladi plus

Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas

Mladi za podnebno pravičnost

Sindikat upokojencev Slovenije

Aktiv delavk in delavcev v kulturi

Mladinska aktivistična organizacija MAO

Zavod Maska

Exodos Ljubljana

Društvo Hiša filozofije

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Piščalka

Srebrna nit - Združenje za dostojno starost

Balkan River Defence

Svobodni sindikat Slovenije

Zavod TransAkcija

Glas Kulturi

Rozinteater

Zavod Petida

Vita Activa

Društvo za sodobni ples Slovenije

KUD Transformator

Taxi Art

Galerija Gallery

Društvo Izolani

Forum Ljubljana

SCCA, Zavod za sodobno umetnost

Zavod Stripolis

Založba 

Galerija Fotografija

Glosa - Sindikat kulture in narave Slovenije

Protestival

Mladinski center Bob

Sinteza-KCD-Koalicija civilne družbe za prenovo

Inštitut za ekologijo

Zavod PROJA

DiEM25 Ljubljana

Društvo SRP (Slovenija, Resnica, Poštenje)

Društvo za razvoj humanistike Zofijini ljubimci

KUD Mreža

FB  30.10. 2020
*
FB 31.10. 2020 v času policijske ure v RS od 21.00-06.00
*

 

Tjaša Vuzem

 FB 31.10. 2020

badge icon
Nov član
 22 min 
Drugi LOCKDOWN v Avstriji od torka 03.11.2020 do koneca novembra 2020 je danes napovedal avstrijski premier Sebastian Kurz. Ponovno bo vse zaprto. Včeraj je avstrijsko ustavno sodišče razglasilo, da je bila cela vrsta spomladanskih ukrepov neustavnih. Temu se reče popolno ignoriranje pravosodne veje oblasti. Kaj to pomeni, pa veste sami.
*
Dr Mila Alečkovič klinični psiholog in antropološki psihijater: Ukrepi so znižali imunsko odpornost prebivalstva: 
*
Predsednik Hrvaške: »Menim, da je tiste, ki govorijo o uvedbi policijske ure, treba strpati v marico. Vlada jo lahko uvede, jaz pa na to lahko le skomignem z rameni.«
*
2020
*
Zdravniška zbornica Slovenije
Delo
Dnevnik
Mladina
Večer
Slovenska tiskovna agencija STA
Novice Svet24
Val 202
Odmevi
RTVSLO.si
24ur.com
24ur
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
Poziv k ustavitvi razgradnje sistema javnega zdravstva
V časopisu je bilo objavljeno sporočilo s 157. skupščine Slovenskega zdravniškega društva, da boste predlagali sprejem kazenske in odškodninske imunitete za primer strokovne napake za zdravnike, ki so preobremenjeni zaradi bolezni covid-19.
Skupina zdravnikov, ki se zaveda, da je naše delo povezano tudi s tveganjem, da se pri presoji in zdravljenju lahko zmotimo, da morda kaj spregledamo ali da pri diagnostiki in/ali terapevtskih posegih pride do zapletov, menimo, da pobuda za pridobitev imunitete, kot je obrazložena v dopisu, ki ga je predsednik SZD prof. dr. Radko Komadina, dr. med., posredoval Vladi Republike Slovenije, ne odraža stališča večine slovenskih zdravnikov.
Sklep, ki je bil z dopisom poslan Vladi RS, se glasi:
»Pozivamo Vlado RS, da po zgledu iz tujine, podeli izvajalcem zdravstvenih storitev začasno imuniteto za kazenske in civilne tožbe, ki bi lahko sledile nepopolni oskrbi v času izrednih zdravstvenih razmer.«
S tem pozivom in z zahtevo po imuniteti se implicitno priznava, da se dela velika škoda pacientom in se želi pravna odveza za posledice.
Prepričani smo, da zaradi vzrokov, ki so v slovenskem zdravstvenem sistemu prisotni že trideset let, ne moremo in ne smemo znižati standardov varnosti pacientov v obravnavi. Naloga vlade je, da z ustreznimi ukrepi, s financiranjem in z izobraževanjem poskrbi za zadostne zmogljivosti, opremo in usposobljen kader. Zato je absolutno nesprejemljivo, da bi bila imuniteta kadarkoli izglasovana kot reševanje tega problema. Naj spomnimo, da je temeljni aksiom medicine PRIMUM NIL NOCERE. Tudi v vojnih razmerah. Temelj delovanja zdravnika v vsakem času je upoštevanje etike. Brez upoštevanja etičnih načel v zdravstvenem sistemu ni varnosti ne za bolnika ne za zdravnika.
Nemčija je vsem članicam EU v tej situaciji, ki nimajo dovolj zmogljivosti in osebja za obravnavo v intenzivnih enotah, ponudila sprejem in obravnavo obolelih z najtežjim potekom bolezni. S tem je tudi nam ponujen izhod v stiski, brez zniževanja standardov varnosti za paciente. Pri tem bi pridobili čas za reorganizacijo zdravstva, ki žal po prvem valu kljub obljubam vlade ni bila izpeljana. Odgovornosti za neustrezno opremljenost in kadrovsko podhranjenost v zdravstvu politika nikakor ne sme tako preložiti na pleča zdravnikov, ker mi dejansko nimamo vpliva na organizacijo in financiranje zdravstvenega sistema.
Z izglasovanjem imunitete bi se močno porušilo zaupanje bolnikov v zdravnike in bi se tudi izničila varnost obravnave pacientov. Naša odgovornost je, da bolnike zdravimo po svojih najboljših močeh, ob nujnem upoštevanju zaprisege, ki nas zavezuje k ravnanju izključno v dobro bolnika ter v skladu z moralnimi in etičnimi načeli stroke. Tega nas ne more in ne sme razrešiti nobena imuniteta.
Odgovornosti za nedelovanje sistema zdravstvene oskrbe in za odločitve tistih, ki imajo položaj in moč odločanja ter tako vplivajo na pogoje dela v zdravstvu, vzpostavljajo, organizirajo in financirajo zdravstveni sistem, ne smejo te tako preložiti na zdravnike. To je moralno, pravno in strokovno nedopustno.
Skupina zdravnikov, ki se ne strinjamo z dodelitvijo imunitete, smo zaskrbljeni, saj to odpira možnost politiki, da nas, zdravnike, podredi in zlorabi v svoje namene. Prav nasprotno, predlagani imuniteti je nujno utrditi pravico zdravnikov do ugovora vesti, če ta meni, da predlagani ukrepi niso v korist bolnika oz. človeka nasploh in da nedopustno posegajo v njegovo pravico do samoodločanja.
Če oblast zahteva od zdravnikov, da morajo posegati v telesa ljudi brez njihovega soglasja, naj bo to testiranje, cepljenje ali kakršna koli druga oblika zlorabe medicinske stroke, nas s tem sili v neetično ravnanje, kar je nedopustno. Če se predlagana imuniteta izglasuje, bo žal med nami tudi kar nekaj takih, ki bodo take ukaze brez kančka slabe vesti tudi izvajali.
Ne glede na to, kaj bo Državni zbor izglasoval, če pride do kakršnekoli tožbe, skupinske ali posamične, bomo zdravniki pred sodiščem še vedno odgovorni, ker smo etično zavezani k delovanju v dobro ljudi. Noben parlament nas ne more razrešiti moralne, etične in kazenske odgovornosti in tako podeliti odveze.
Menimo, da večina zdravnikov nasprotuje takemu načinu reševanja težav. Tako reševanje problemov prelaga odgovornost za situacijo na zdravnike, zamegljuje odgovornost oblasti in daje politiki moč, da zlorablja medicinsko stroko v škodo ljudstva.
Zato pozivamo k odkritemu in argumentiranemu dialogu širše medicinske stroke. Državljani imajo pravico vedeti, da se vsi zdravniki nismo pripravljeni prodati in podrediti interesom politike in kapitala.
Čeprav bi o tem odločali na vladi in v Državnem zboru ter potrdili imuniteto, zdravnika to pred sodiščem ne more razrešiti odgovornosti, kar je tudi prav, ker je moralno in etično zavezan z zaprisego. Zato mora stroka onemogočiti politično zlorabo medicine ter s tem preprečiti zdravstveni teror nad ljudmi, kamor sodi tudi OVERTREATMENT. To je nedopustno; to je teptanje temeljnih pravic in poseganje v integriteto človeka kot svobodnega bitja, ki se ima pravico odločati o svojem telesu.
Poleg tega se sprašujemo, ali je odlok vlade, ki je bil sprejet brez tehtne strokovne razprave in soglasja širše medicinske stroke (objavljen 3. 9. 2020 v Uradnem listu RS) ter je začel veljati 4. 9. 2020, o uvrstitvi bolezni Covid-19 v 1. skupino nalezljivih bolezni z izjemno visoko smrtnostjo (med 45 % in 100 %), ki ima zaradi tega edina poseben pravnoformalni status, kar oblasti dopušča odvzem vseh temeljnih pravic, bil manever, s katerim je odprl vrata taki zlorabi? Smrtnost zaradi covida-19 je namreč več stokrat manjša od katerekoli bolezni iz te skupine in po nobenem tehtnem strokovnem argumentu ne spada mednje. Ali bi smrtnost zaradi covida-19, ki se tudi po uradnih podatkih WHO, giblje med 0,15 % in 0,2 %, upravičila tak poseg v temeljne človekove in demokratične pravice državljanov? Soglasno trdimo, da je odgovor NE.
Spoštovani kolegi, čas je, da se vrnemo h korektni strokovni skrbi za vse bolnike. Za tiste, ki so zboleli s covidom-19, za vse tiste, ki zaradi drugih bolezni potrebujejo našo strokovno pomoč, za vse tiste, ki so zaradi razmer v hudi duševni stiski in jih v sedanji ureditvi zdravstvenega sistema, puščamo na cedilu. Vprašajmo se, na podlagi katerega strokovnega argumenta je bolezen covid-19 pridobila status »nadbolezni«, ki se ji morajo vse druge podrediti? Vprašajmo se, kdo bo odgovoren za nastalo škodo pri vseh drugih »ne covid-19 bolnikih«? Tisti, ki so dajali navodila, ali zdravniki, ki s(m)o tem navodilom slepo sledili?
Tisti, ki ste predlagali in sprejeli sklep o zahtevi po imuniteti, boste odgovorni za dodatni razkorak v razumevanju in zaupanju med zdravniki in bolniki. Če se bo imuniteta izglasovala, predlagamo, da se ta določi poimensko le za tiste, ki ste tak sklep predlagali, sprejeli in izglasovali.
Če bo imuniteta izglasovana, se bomo zdravniki, ki se s tem predlogom ne strinjamo, sami javno izvzeli iz tega, namreč v imuniteto in s tem v kršitev moralno etičnega kodeksa nas noben ne more prisiliti.
Nobene izredne razmere ne dovoljujejo kršenja Helsinške deklaracije, dopolnjene leta 2013 in Ženevske deklaracije, dopolnjene leta 2017. Etično ravnanje zdravnika je brezčasen in brezkompromisen pojem, ki smo mu zaprisegli in se mu ne smemo odpovedati niti takrat, kadar bi nas razmere nagovarjale drugače.
Moralnim ljudem moralne norme niso ovira. Nemoralnim ljudem moralne norme predstavljajo breme, zato neprestano iščejo načine, kako bi jih zaobšli.
Iniciativa slovenskih zdravnikov
(zaradi zagotavljanja varnosti pobudnikov so podpisi shranjeni v arhivskem izvodu)
FB 1.11. 2020
*
Na Tolminskem telefonska številka za pomoč ljudem v stiski. Za statistiko se skrivajo žalostne zgodbe.

Na Tolminskem so odprli telefonsko številko za pomoč občanom v stiski. "Ljudje so ostali brez službe, brez zaslužka, cele dneve so bili sami zaprti doma, česar niso bili vajeni," je povedal psiholog Žarko Trušnovec."Glavna težava je to, da nihče ne ve, koliko časa bo to trajalo, ampak to je težava odločevalcev. Tukaj pa mislim, da so v poznavanju človeške psihologije pogrnili na celi črti. Ne moremo s strašenjem in z govorjenjem o katastrofah spodbuditi ljudi, da se bodo držali tega, kar zapovedujejo." Zato najbolj pogreša optimistična sporočila.

https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/gorisko/ljudi-s-strasenjem-ne-mores-spodbuditi-k-upostevanju-ukrepov/540746?fbclid=IwAR3wzZKcXWvaB6i0UgEx0ci7YQ88BIYRxmlp2etCiYBSmBEK5NSjxkaz0AM

*

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo med predvolilnim zborovanjem v Michiganu kritiziral "drakonske" ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa v Evropi. Dejal je, da bo omenjene ukrepe posnemal tudi njegov glavni nasprotnik v predsedniški tekmi Joe Biden, zaradi česar bo po Trumpovih navedbah ameriško gospodarstvo propadlo.

"Evropa je uvedla drakonske ukrepe, ampak primeri se povečujejo in smrti je vedno več," je pred privrženci v Michiganu dejal ameriški predsednik Donald Trump. "Zdaj morajo to početi spet od začetka. Kaj za vraga delajo? Mislim, da bom šel tja in jim to razložil," je poudaril Trump in zagotovil, da sam ne bo nikoli več zaprl javnega življenja.

"Velikim Američanom prinašam povratek in ne bomo imeli več nobenih karanten. To vam lahko rečem. Nobenih karanten," je še dejal Trump in požel stoječe ovacije množice, ki se je zbrala v podporo ponovni izvolitvi predsednika. Čeprav so ZDA država z največ potrjenimi okužbami in največ smrtnimi žrtvami zaradi bolezni covid-19, pa je na tovrstnih zborovanjih ogromno Trumpovih privržencev brez zaščitnim mask, ob tem pa ljudje ne upoštevajo varnostne razdalje.

https://siol.net/novice/svet/trump-kritiziral-ukrepe-v-evropi-kaj-za-vraga-delajo-537972?fbclid=IwAR3qy19hyyS3B602C71DT4pc6ZtHsg4sKaiDLwJiwaSkWzmBBa8vfkuvlN8

*

29.10. 2020: Vladimir Putin v Rusiji ne bo uvedel lockdowna

https://twitter.com/GazetaRu/status/1321779003133468672

*

Francoski senat je odločil, da se gostilne ne smejo zapirati. Tako je odločilo tudi nemško sodišče.  https://www.dailymail.co.uk/news/article-8847125/Berlin-court-overturns-order-shut-Berlins-bars-restaurants-11pm.html

http://www.senat.fr/amendements/2020-2021/10/Amdt_23.html

Dr sci Mila Aleckovic
@SrbijaMila
·
16 Oct
Posle naredbe vlasti u francuskoj da se zatvore restorani, FRANCUSKI SENAT GLASA DA SE PONSTI TA MERA I DA SE OTVORI SVE!!! �� L'amendement en question, n°23. Twitter 16.10. 2020

*

*

Predsednik Republikanske stranke Sandulovič je vložil kazensko ovadbo proti predsednici vlade Srbije in vsem članom kriznega štaba zaradi škodljivih protikoronskih ukrepov. 30. 10. 2020
https://www.youtube.com/watch?v=IWB9evZXTvA&feature=emb_logo&fbclid=IwAR25CNqdvt8r9YUv_sE4Aq6tKqjk1fUPKB1UTQgw_8lwN-yd5UzSC1bMxW4

*

Nekdanji vrhovni sodnik Jonathan Sumption.
Vlada je po poročanju nekdanjega vrhovnega sodnika Jonathana Sumption namerno vzbudila strah pred koronavirusom, medtem ko se obnaša kot avtoritarni režim, ki se zanaša na taktiko policijske države.
Izrečeni odvetnik je v svoji najmočnejši kritiki do danes vladnega ravnanja s pandemijo obsodil način, kako je britanska država uveljavljala prisilne moči nad svojimi državljani v obsegu, ki ga prej še ni poskusila."...

https://www.theguardian.com/law/2020/oct/27/covid-measures-will-be-seen-as-monument-of-collective-hysteria-and-folly-says-ex-judge?fbclid=IwAR3Rsh3AaUWJyDpUDMp5r4bFnCDFEaF5drSCtoiQBRXNcYdaJ-l5RKe2RVI

*

Izredno stanje in »razglašeno« izredno stanje ali To ni ta naša razglednica
Iz članka:
"Ponovil bom že večkrat ponovljeno pomembnost: o tem, ali je z 39. členom ZNB res tako, bo odločilo Ustavno sodišče, tudi z upoštevanjem štirih ločenih mnenj, ki močno sugerirajo, da morda ni tako. Zaključil pa bom z vprašanjem: če aktualne epidemiološke razmere ne izpolnjujejo pogojev za razglasitev izrednega stanja, zakaj se potem Vlada RS vede, kot da gre za izredno stanje? Zakaj pravi, da so razmere zelo krizne in izredne, predvsem pa, zakaj sprejema ukrepe, kot da gre za izredno stanje? Kaj pa bi za »razglašeno« izredno stanje še ostalo, če bi država delovala tako, da bi se vestno in odgovorno, »prisiljujoče nujno« in »razumno« odzivala na »zahteve« družbenega stanja, odzvala pa bi se toliko in tako, kolikor in kot bi te okoliščine »zahtevale«, ker tako določata Ustava in mednarodno pravo? Bi morala ob prepovedi, da se z avtom odpeljemo iz občine prebivališča in da moramo biti doma po 21. uri, morda morala zaostriti prepoved in odrediti, da ne smemo biti zunaj po 17. uri? Ali pa, da sploh ne smemo zapuščati domov? Zakaj pa? Oziroma, bi bila morda tudi to le konkretna omejitev posamezne ustavne pravice, ki nima nič z izrednostjo in razveljavitvijo? Zame ne."

Oseba 

Miša Savor

 je delila povezavo. FB 5.11. 2020

Na leto umre v Sloveniji za rakom okoli 7000 ljudi.
Vsako leto odkrijejo v Sloveniji na novo raka pri okoli 15 000 ljudeh.
V tem letu so zaradi slabo načrtovanih ukrepov diagnosticirali 30 % manj rakavih obolenj, torej slabih 5000 oziroma 4500 nepostavljenih diagnoz!!!
Če bo to usodno samo za tretjino, je to potencialno 1500 več umrlih zaradi raka. Če bo usodno za dve tretjini, pa kar 3000 žrtev več! Zaradi neprimernih škodljivih nepremišljenih ukrepov! Ki jim ni in ni videti konca!
Prve žrtve so že tu.
KJE JE TUKAJ ZDAJ NAŠA SOLIDARNOST?

https://ptujinfo.com/novica/lokalno/ukc-maribor-morda-bomo-prisiljeni-prekiniti-programe-pri-rakavih-bolnikih/152415?fbclid=IwAR0ZYCX9m6KfbV2mnQoF4ntFkiBvoLJlKdL0M0-DCCAGEw4yRCq3VdgnhdY#.X6J3DCsRE-Y.facebook

*

Oseba 

Hai Ottenheim

 je delila povezavo. FB 6.11. 2020

Velika zahvala avstrijskim odvetnikom za temeljne pravice: https://www.afa-zone.at
Senzacionalne novice z Dunaja: Avstrijsko ustavno sodišče je zaradi pomanjkanja utemeljitve / dokumentacije sorazmernosti in nujnosti priznalo naslednja pravila kot protiustavna
1) prepoved dostopa za restavracije in neodvisno avtopralnico (ni priključena na bencinsko črpalko)
2) Omejitve za sprejem skupin obiskovalcev v restavracije (največ štiri odrasle osebe, če si ne delijo gospodinjstev)
3) Prepoved dogodkov z več kot desetimi ljudmi (npr. diskoteke)
4) Ustna kapica dolžnost na javnih mestih v zaprtih prostorih (uradni prostori itd. )))
Ta izjava vodi v konkretne možnosti za vse podjetnike v Avstriji za vložitev zahtevkov do Republike Avstrije. #bazazanape bo skupaj z odvetniki kot prvi posvet za specifični postopek ustvarila točko informacijske storitve.
Opis ni na voljo
Ustavno sodišče je zavrnilo predlog za začasno zadržanje odloka o začasni omejitvi gibanja v nočnih urah zaradi epidemije. Sodniki namreč menijo, da niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 39. člena zakona o ustavnem sodišču, po katerem sme zadržati izvršitev predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive posledice.

Sodišče je sklep sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovali sodnici Špelca Mežnar in Dunja Jadek Pensa. Sodnica Mežnarjeva je dala odklonilno ločeno mnenje, sodnik Klemen Jaklič pa pritrdilno ločeno mnenje. 

Sodnik Jaklič je v pritrdilnem ločenem mnenju navedel, da je pobudnik Vuksanovič zaposlen kot svetovalec na ustavnem sodišču in je torej eden od akterjev znotraj procesa institucije, katere ustavna naloga je presojanje in ne vlaganje neposrednih pobud. Svetovalec na ustavnem sodišču je po Jakličevih besedah podobno kot sodnice in sodniki zavezan varovati zunanji videz nepristranskosti sodišča. Ta zunanji videz pa je "neizogibno poteptan", če bi akterjem znotraj procesa presoje na ustavnem sodišču "kar počez in kot pravilo priznali pravni interes tudi za vlaganje neposrednih abstraktnih pobud", je poudaril.

Sodnica Mežnarjeva, ki večinskega sklepa kolegic in kolegov ni mogla podpreti, pa se je zavzemala za začasno ureditev, s katero bi ustavno sodišče uravnotežilo škodljive posledice epidemije na eni strani in "množičnega kolektivnega posega v osebno svobodo prebivalcev Slovenije na drugi strani". Po njeni oceni je izpodbijana policijska ura protiustaven ukrep, saj brez zakonske podlage posega v osebno svobodo. Policijska ura bi svoj delež k omejevanju škodljivih posledic epidemije prispevala tudi, če bi ustavno sodišče z začasno odredbo kot dodatno, a ključno izjemo uvedlo dopustnost gibanja na javnih površinah za namene rekreacije in sprehodov, je navedla v odklonilnem ločenem mnenju.

https://www.24ur.com/novice/korona/ustavno-sodisce-zavrnilo-predlog-za-zacasno-zadrzanje-odloka-o-omejitvi-gibanja-v-nocnih-urah.html

Mednarodne izkušnje kažejo, da v boju z razglašeno virusno krizo Slovenija z zapiranjem vrtcev in šol izvaja samostojno politiko, ki nima izhodišč v strokovnih parametrih. Obenem se povečuje stiska staršev, ki so primorani ob izvajanju delovnih aktivnosti (tudi od doma) skrbeti še za varovanje in šolanje otrok. Načrtno oporabljamo besedo šolanje, saj kakršna koli izvedba učnih ur preko digitalnih orodij ni izobraževanje. Celo več, znanstveno dokazano dejstvo izkazuje, da kakšna koli snov, ki jo otrok pridobi preko digitalnih orodij, ne ostane v spominu enako, kot snov, ki jo prebere iz klasičnih knjig s podporo izobraževalnih tehnik učitejev v razredu in druženjem s sošolci.

"Pouk na daljavo ni pouk v učilnici in zato si ne moremo predstavljati, da bomo izvajali pouk na daljavo na tak način, da bo učenec ves čas v stiku z učiteljem," je za Radio Slovenija dejal Logaj. Ob tem je opozoril, da marsikdo od kolegov po treh urah različnih sestankov prek videokonferenčnih sistemov ugotavlja, kako je utrujen. "Zdaj naj mi pa nekdo pove, ali učenci lahko zdržijo šest ali sedem ur," je opozoril Logaj. (Vinko Logaj, direktor Zavoda za šolstvo Republike Slovenije).

Zato zahtevamo takojšnje odprtje in delovanje vrtcev in osnovnih šol v Sloveniji, brez uporabe škodljivih mask, ki otrokom v rasti in razvoju otežujejo dihanje in lahko vodijo v bolezenska stanja, ki bodo mnogo hujša, kot morebitna pozitivnost na test enega ali več od 300.000 aktivnih virusov.

https://www.peticija.online/za_takojnje_odprtje_vrtcev_in_osnovnih_ol_brez_mask?s=79226688&fbclid=IwAR0vwSwoIzZ6_e0odeYclENNRfBcD4DdNMmChG4YQJrnbVyVfW7Vlm6gyYI

*

Dejan Židan o Zakonu o nalezljivih boleznih in morebitni zlorabi pandemije COVID-19 : https://www.facebook.com/dejan.zidan/videos/10221947187695996

*

To je zelo POMEMBNO OBVESTILO: NAPOVEDUJE SE POPOLNA UKINITEV USTAVNIH PREVIC IN SVOBOŠČIN V NEMČIJI NAPOVEDUJE SE NAJVEČJI PROTEST V ZGODOVINI NEMČIJE, KI GA JE POTREBNO PODPRETI 18.11.202 bodo v Nemčiji sprejemali novi zakon o nalezljivih boleznih, ki bo postavil Nemčijo v čase pred 2. svetovno vojno. Ta zakon bo zelo pomemben za trenutno fašistično dogajanje po vsem svetu in bo imel usodne posledice tudi za Slovenijo. Nepojmljivo je, da bi se s sprejetjem tega zakona ukinilo možnost PRAVICE ODLOČANJA parlamenta glede načina in TRAJANJA ukrepov, ki bi jih sprejemala vlada. Ali na kratko- o vsem bi odločala vlada oziroma v tem primeru minister za zdravje Jens Spahn, ki je po osnovni izobrazbi bančni referent, kasneje pa je študiral politologijo na daljavo. Vsebina novega zakona: obvezno cepljenje prisilno cepljenje prenehanje pravice nedotakljivosti stanovanja omejitev pravice do osebne vere in prepričanja omejitev pravice do druženja konec pravice do potovanj popolna kontrola vključitev vojske za izvedbo zakonov Kakšen pozdrav bodo/bomo morali začeti uporabljati- Heil H je potekel rok uporabe. Osnutek novega zakona: https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923944.pdf
dip21.bundestag.de
dip21.bundestag.de

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/kacin-napovedal-podaljsanje-epidemije-se-za-30-dni-v-zivo-370940?fbclid=IwAR3FNff3jJgeQqMqDykZpLvaf61JvC9-l6nt3eLFg7jJEh0LA2PO1vnJv4w

*

*

Češko sodišče je 13.11. 2020 ukinilo obvezno nošenje mask

https://www.geopolitika.news/vijesti/pobuna-praskog-suda-ukinuo-obvezno-nosenje-maski-za-gradane-ceske/?fbclid=IwAR2YG_MxTvrJQAF3qoOiYQHVctRTknzncXUIddCWNHoQKmAoyK8b0GBg7KI

*

https://andraz-tersek.si/o-ustavnosti-prepovedi-izstopa-iz-drzave/?fbclid=IwAR1wdCv4shOcUGdlmlPteiSeCrXXVUdEpFm-DEn7oW2rkmGhkPNI9h8TWRM

*

*

21t Suomhponmsluored 
POUK NA DALJAVO IN PRAVICE STARŠEV - DELOVNOPRAVNI VIDIK (1. DEL: o pravici delavca do odsotnosti z dela in nadomestilu plače ter o institutu višje sile)
SPLOŠNO:
Skladno z delovnopravno zakonodajo je temeljna obveznost delavca, da opravlja delo na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Pravico do odsotnosti z dela določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), kolektivne pogodbe (KP), pogodba o zaposlitvi (POZ) ter tudi drugi zakoni oziroma predpisi. Opravičene odsotnosti z dela se razlikujejo po namenu, dolžini trajanja in po tem, ali so plačane. Pri plačanih odsotnostih z dela ima delavec na podlagi ZDR-1, KP ali POZ poleg pravice do odsotnosti z dela tudi pravico do nadomestila plače za čas, ko ni delal. Delavec mora delodajalca o svoji odsotnosti obvestiti - to izhaja že iz splošne obveznosti obveščanja, saj mora delavec delodajalca obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje delavčevih obveznostih.
POUK NA DALJAVO IN PRAVICE STARŠEV:
Zaradi trenutne situacije v državi in sprejetih ukrepov, je otrokom onemogočeno institucionalno varstvo. Vrtci so zaprti (omogočeno je le nujno varstvo), prav tako ne poteka redno izobraževanje v šolah, temveč je v veljavi začasni ukrep izvajanja pouka na daljavo. Zaradi tega nastane potreba in obveznost staršev po varstvu otrok. Z delovnopravnega vidika, se navedena situacija presoja v okviru instituta višje sile. Pri višji sili gre za dogodek, ki nastane zunaj vpliva delavca in delodajalca. Delodajalec mora sprejeti, da delavec ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi iz razloga višje sile. Višja sila daje delavcu tako pravico do odsotnosti kot tudi pravico do nadomestila za odsotnost.
Konkretneje je to pravico staršev - delavcev uredil Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP, širši javnosti morda bolj znan pod imenom PKP5). Določil je namreč podlago odsotnosti z dela v primerih, ko delavec - eden od staršev - ne more opravljati dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole. V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole zakon šteje otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.
Delavec, ki zaradi obveznosti varstva otroka zaradi višje sile ne more opravljati dela, je torej na podlagi ZDR-1 in ZZUOOP, opravičeno odsoten z dela. Delavec pa mora tudi v tem primeru odsotnosti z dela najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka razloga, obvestiti delodajalca. Delavec prejema nadomestilo plače ves čas dokler so podane okoliščine višje sile, ki upravičujejo delavčevo odsotnost. Delavec ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z ZDR-1 za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (80% osnove), pri čemer pa lahko delodajalec uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavca.

V naslednji objavi pa nekaj več o (pogostih) kršitvah delodajalcev, povezanih z uveljavljanjem zgoraj opisanih pravic staršev - delavcev.
V kolikor presodite, da potrebujete pravni nasvet ali pomoč pri uveljavljanju pravic na delovnopravnem področju, me lahko kontaktirate: ana@balance.si
»Ignorantia iuris nocet!«

*

Tina Heferle: Globa v višini 15.000 € za vsakega, ki bo na družbenih omrežjih kritiziral in pod vprašaj postavljal proti korona ukrepe je prekomeren in nesorazmeren ukrep

Občutek nemoči, ko gre za očitno zlorabo trenutne zdravstvene situacije v državi za uvajanje dodatne represije nad našimi državljani, je boleč. Vlada v interventno zakonodajo ponovno podtika represivne določbe, s katerim želi utišati vsak glas, ki bo javno kritiziral njeno delovanje in ki bo pod vprašaj postavljal sposobnost njenega spopadanja z epidemijo.

Globa v višini 15.000 EUR za vsakega, ki bo na družbenih omrežjih kritiziral in pod vprašaj postavljal proti korona ukrepe, je absolutno prekomeren in nesorazmeren ukrep. Namen takšnih kazni je ob padanju podpore tej vladi lahko zgolj in samo en – utišati vse, ki razmišljajo drugače kot vladajoča garnitura.

V Sloveniji je svoboda govora še vedno ustavna kategorija, ki bi jo morali tudi v času epidemije braniti z vsemi demokratičnimi orodji. Kaznovanje z vrtoglavo visokimi globami nekoga, ki “samo” izraža svoje legitimno mnenje, ga ob tem obtožiti, da zaradi svojega izražanja ogroža javno zdravje, je odraz družbe z neko drugačno družbeno ureditvijo.

To ne pritiče naši Sloveniji, zato ta občutek nemoči še toliko bolj boli.

Tina Heferle, poslanka LMŠ in podpredsednica Državnega zbora

https://www.strankalms.si/tina-heferle-globa-v-visini-15-000-e-za-vsakega-ki-bo-na-druzbenih-omrezjih-kritiziral-in-pod-vprasaj-postavljal-proti-korona-ukrepe-je-prekomeren-in-nesorazmeren-ukrep/

*

Lockdown ukrepi so uničili slovensko gospodarstvo https://www.facebook.com/VSlovenijiSemDoma/videos/3438192126216576

*

Vlada nezakonito povečuje globe za neupoštevanje ukrepov https://www.facebook.com/sergio.berce/videos/10216654404262941

*

Ukrepi zaklepanja (lockdowna) nimajo vpliva na število smrti zaradi COVID-19, ki ni povzročil dodatnih smrti, kot so bile običajne v zadnjih petih letih. Krivulja Švedske, kjer ni lockdowna je podobna krivulji smrti v Veliki Britaniji, kjer je lockdown in na Švedskem je celo manj smrti.

https://www.youtube.com/watch?v=juzmwylbpSc&feature=youtu.be

*

G. Robert Farle je poslanec deželnega parlamenta države Sachsen-Anhalt, ZRN. Študiral je ekonomijo in pravo in dela kot odvetnik. Povedal je resnico o COVID-19 prevari
*

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
naravno zdravje
0
pred 2 dnevi
Boštjan Hernčič
Fb 29.11. 2020 ·
delim--ZAČELO SE JE NOVO OBDOBJE?!

Tudi sam nisem verjel da je to mogoče v Sloveniji, ko sem včeraj slišal na POP TV (poročila ob 19 uri, 27.11.2020) kaj so Zdravstveni inšpektorat, Policija in državljani Slovenije delali poslednjih dni v »obrambi« dežele od covida-19! Seveda, najprej moram povedati da vsi ukrepi vlade niso prinesli pozitivnih ampak negativnih efektov po obrambo dežele od širitve okužb (kar sem tudi napovedal in napisal v dva dela teksta: »Konje ubijajo, mar ne«) .In seveda naslednji korak je nasilje. Še George Orwell je zapisal: "Vsi tirani vladajo z goljufijami in silo, ko pa se goljufija izpostavi, se morajo zanašati izključno na silo." V našem primeru (življenju) so dokaz za to trditev, spremembe Zakona o nalezljivih bolezni, med njima tudi najnovejša dopolnitev čl. 59 Zakona, ki kaznuje z globo od 1.500 do 15.000 osebo, ki poziva na javne proteste, ni nujno da jih tudi organizira, zadostuje da na družbenem omrežju napiše: »Do kdaj bomo tiho, protestirajmo, oni nas s svojimi ukrepi, ne rešujejo ampak ubijajo«! Seveda, to kar sem napisal je samo primer za kazen, ni hkrati moj poziv, ker vem da (tudi) ne bi zalegel. Če bi napisal: »Zrušimo vlado JJ in vse bo drugače«! bi »levaki« takoj skočili in zaploskali!

Kaj me je presenetilo v poročilih nadležnih inštitucij in obnašanju državljanov?
Gospa Deana Potza, zdravstvena inšpektorica je, med drugim, kot prekrške, ki se kaznujejo navedla:
- Ko ljudje prevzamejo hrano ali pijačo iz gostinskih lokalov, več ne jejo in pijejo zraven gostilne (tudi to je prepovedano; še en »rešilni« ukrep »stroke«) ampak (predstavite si kakšna grozota-moja pripomba) odhajajo »na bližnje površine« kje pojejo ali popijejo tisto kar so kupili v gostilni! Ni mi pa bilo jasno kaj inšpekcija pričakuje da bi ljudje naredili s tem kar so kupili v gostilni?!
- Na »javnih površinah, ob igriščih in igralih ,se zbirajo družine«. »Zaklenili« so državo in življenje zdaj morajo preganjati in kaznovati starše in otroke če se poskusijo rešiti (od njihovih ukrepov) na igriščih ali drugih javnih površinah!

- V Ljubljani so »v skladišču lokala našli 13 oseb, ki so se skrivale«, zato so tožilstvu naznanili sum storitve kaznivega dejanja. V tem primeru je lahko se sklepa iz poročila policaja g. Antona Sladiča intervenirala tudi policija, oz. so »obravnavali 13 kršitev glede prepovedi zbiranja«. Kaj so delali v lokalu skriti ni mi bilo jasno, medtem če sklepam po naslednjem odkritju g. Sladiča da so v (očitno drugem) gostinskem lokalu zaznali druženje 25 oseb, ko so prišli pa su ujeli devet, pomeni da so tudi teh 13 oseb nekaj praznovali ali se (kako grozno početje-spet moja pripomba) družili med sabo. Najbolj zanimiva je njegova trditev da ko pridejo policaji se »skušajo gostje v lokalu skupaj z osebjem potuhniti, skriti«. To mi tudi ni bilo jasno kako to naredijo, jasno mi je pa da inšpektorji in policija bosta v prihodnosti prosto »vdirali« v zaprte gostilne, stanovanja, hiše …da bi našli tiste, ki ne spoštujejo ukrepe vlade (ki za zdaj ne prinašajo pozitivnih efektov).

- Najbolj grozno je dejstvo da Zdravstveni inšpektorat in Policijo obveščata državljani Slovenije, tisti »pošteni«, ki spoštujejo ukrepe vlade, ki do zdaj niso prinesli pozitivnih rezultatov! Seveda krivi so ne ukrepi ampak tisti, ki jih ne spoštujejo!!! Tisti, ki jih spoštujejo pa zbolevajo in umirajo (po podatkih ameriškega CDC 85% tistih, ki so se okužili so redno uporabljali mask)! To je »logično«! Medtem, mene je presenetilo nekaj drugega: zdravstveni inšpektorat je samo v enem tednu (od 16. do 22. novembra) dobil 88 prijav »poštenih« državljanov, ki so jih obveščali o kršitvah v gostilnah, trgovinah, frizerskih lokalov…Po podatkih g. Sladiča v novembru je policija sprejela »852 prijave občanov o domnevnih kršitev«. Zdaj se vrnimo slabih 80-let nazaj in vprašajte se, če ne veste (jaz pa vem) ali so se podobno obnašali »pošteni« državljani ko so prijavljali Italijanom (in Nemcem) kršitve v mestu (na primer policijske ure) od strani ilegalcev in partizanov?

V Nemčiji se nekaj strašnega, ki nas šele pričakuje, že dogaja (pri tem njihova kot tudi naša vlada, za vse kršitve svobode, demokracije in človekovih pravic imata kritje v zakonih, ki so jih do zdaj spremenila). Navedel bi samo dva primera (veliko več jih je): 54 letna nemška pravnica, Beate Bahner, specializirana za zdravstveno pravo, ki je klicala na upor proti zaklepanju (trdila je da so ukrepi »očitno protiustavni« ker kršijo »temeljne pravice« Nemcev) je končala v norišnici. Ker se bala »poštenih« državljanov, ki jih ni malo tudi v Nemčiji, je ustrašena ker joj je nekdo blokiral na parkirišču vozilo, poklicala policijo; oni so je podrli na tla in potem spravili v norišnico, v kateri je preživela nekaj dni. Potem je nadaljevala borbo s pravnimi sredstvi medtem brez uspeha. V stanovanje dr. Andreas Noacka znanega nemškega kemika, ki je tudi nasprotoval (javno) zaklepanju in korona terorju so policaji, po sprejemu v Bundestagu »Zakona o zaščiti pred okužbama« (takšen zakon, oz. njegove spremembe, ki dovoljujejo iste »prijeme« Slovenija ima že dva meseca) vdrli, Andreasa podrli na tla in ga vklenili.

Zakone, ki jih danes imata Nemčija in Slovenija…kot tudi večina drugih držav EU (Danci ga niso sprejeli, oz. vlada ga je po devetdnevnih protestih ljudstva povlekla iz Parlamenta) so dogovorjeni na nivoju Unije, že leta 2018, ko še ni bilo ni besed (javne) o covidu-19 se je v Uniji odločalo o obveznem in prisilnem cepljenju (o tem bom pisal drugič). Vsi takšni zakoni, oz. njihove spremembe, kot je slučaj v primeru Slovenije, dajejo izredna pooblastila vladama, da se izognejo parlamenta in spoštovanja drugih zakona. Nemci, ki niso del »poštenih« državljanov, trdijo da je vse podobno »Zakonu za odpravo stiske ljudstva in rajha« (znanega tudi kot Zakon o omogočanju) ki je donet 23. marca 1933 in ki je omogočil Hitlerju sprejemanje zakona s katerim je kršil Weimarjevo ustavo, brez odobritve Parlamenta ali predsednika države.

V 1. členu tega zakona piše: »Poleg postopka, predpisanega z ustavo, lahko zakone Rajha sprejme tudi rajhovska vlada…v 2. členu: »Zakoni, ki jih sprejme vlada Rajha, lahko odstopajo od Ustave…v 3. členu: »…Členi…Ustave se ne uporabljajo za zakone, ki jih je sprejela vlada Rajha«.
Poglejmo si zdaj, na primer, čl. 306a Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 (PKP6) ki ga je Parlament, zdi se mi včeraj, sprejel. V njem piše: » Ob naravnih in drugih hujših nesrečah ali podobnih izrednih dogodkov, ki…omejujejo ali onemogočajo upravno odločanje posameznih organa ali vseh organov, vlada z odlokom določi začasne ukrepe določene s tem zakonom…se lahko določijo začasni ukrepi, ki so nujni za…omogočanje delovanja posameznih organa ali vseh organov. Med drugim tudi-omeji ali se prepove sodelovanje javnosti pri procesnih dejanjih«.

Spremembama zakona se omogoča (tudi) formiranje koncentracijskih taborišč in nastanitev v njih ne samo tistih, ki so »pozitivni« na covid-19 ampak tudi tistih, ki so »negativni«! V čl. 39 Predloga zakona (PKP6) piše: »…izvajalec socialnovarstvene storitve…lahko uporabnika, ki ima potrjeno okužbo s COVID-19…po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za socialne zadeve, začasno namesti v zunanji namestitveni prostor. Izjemoma lahko v dogovoru z epidemiologom v zunanji namestitveni prostor namesti tudi uporabnike, pri katerih ne obstaja sum na COVID-19 oziroma nimajo potrjene okužbe s COVID-19…«.
Vrnimo se spet 87 nazaj v tedanjo Nemčijo. Ker je sprejetje »Zakona za odpravo stiske ljudstva in rajha« bilo odvisno od dvo-tretjinskega glasovanja v parlamentu sta Hitler in nacistična stranka uporabili ustrahovanje in preganjanje, da bi zagotovili želeni izid. Vsem 81 komunistom in 26 od 120 socialnih demokratov so preprečili sodelovanje na seji, oz. so jih pridržali v tako imenovanem zaščitnem priporu v taboriščih pod nadzorom nacistov. Polegtega so v dvorano ušli pripadniki SA in SS da bi ustrahovali preostale predstavnike. Na koncu je zakon sprejet z več kot zahtevano dvo-tretjinsko večino. V Sloveniji danes levica ne obstaja, »levaki« pa podpirajo kršitev Ustava, demokracije in človekovih pravic. To njih ne skrbi, oni organizirajo referendum o porabi denarja za vojsko, ko da vojske ne potrebujemo (vsi naši sosedi so naši zvesti prijatelji) in kot da nismo člani NATO, oz. saj ko država nimamo določene (prevzete) obveznosti.

87 let nazaj Vrhovno sodišče Nemčije ni storilo ničesar, da bi izpodbijalo legitimnost sprejetega zakona. Večina sodnikov je bila prepričana v legitimnost procesa sprejemanja zakona. Podobno je danes v Sloveniji. Dva odvetniška predloga da se oceni ustavnost zakona s katerima je vlada »zaklepala« Slovenijo in omejevala svobodo in druge pravice je Ustavni sod RS zavrnil kot neutemeljene. Ne verjamem da bo v tretjem primeru (a slišal sem da je vložen novi predlog) kaj drugačnega.

Kaj ostaja kot rešitev za navadnega človeka , če se že ne odločimo za edino pravo reč, ne upam se je omeniti, da me Hojs ne kaznuje? Osebno sem se najprej jezil, ko sem gledal in poslušal novice in poročila na televizijah, ne samo slovenskih. Bil sem šokiran da obstaja toliko ljudi, intelektualcev, strokovnjakov, zdravnikov, novinarjev…ki ne spoštujejo svojo stroko! Potem, nisem prvih 20 minut gledal TV, ali bi razjezen, po nekaj minutah, pobegnil iz sobe. Danes pa se smejim, občutim se kot v cirkusu, vidiš klovne kaj počnejo, ne jeziš se na njih, ampak smeješ se jim. Naslednja faza je »sindrom pujska«. Sindrom v medicini pomeni skupek povezanih simptomov in znakov, ki se pojavljajo pri določeni bolezni. Svet, ki nam ga pripravljajo (»Great Reset«-velika ponastavitev) je bolezen začetka 21 stoletja, obdobja ko je neoliberalizem preživel, novi sistem DDP (Depopulizacija, Digitalizacija, Profit, oz. še več profita za bogate) je šele »v izdelavi«. Za navadnega človeka je prihodnost enaka življenju v dreku! Človek v dreku pa ne more uživati niti biti srečen! Človek ne, ali svinja lahko. Občutimo se kot pujsek in novi svet nam bo lepši! Ampak tudi brezskrbno življenje pujska v dreku ni večno; to pa je že razlog za skrb!
#29
naravno zdravje
0
Nov 25, 2020
Za Nemčijo prihaja tudi Slovenija. 24.11. 202 je bila v Sloveniji vložena TOŽBA PROTI VLADI IN VSEM ODGOVORNIM. Ta tožba je šele začetek tožb, ki prihajajo. Lahko se priključite. Tožba v obsegu čez 140 strani je delo odvetnikov in ostalih, ki so pomagali pri zbiranju dokaznega materiala. Kompletna tožba bo posredovana tudi drugim odvetnikom v Sloveniji, ki so se že in se še bodo priključili in PRO BONO pomagali svojim strankam- VAM.

"Razglasitev epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije;

COVID ukrepi, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, kot tudi sprejeti
zakonski/podzakonski predpisi v zvezi s tem, posegajo v 1., 2., 14., 32., 34., 35., 42., 51.,
57., 72. in 74. člen Ustave Republike Slovenije, še posebej naslednji ukrepi:

(i) samo-izolacija;
(ii) socialna distanca;
(iii) prepoved zbiranja in druženja
(iv) prepoved športnih in rekreativnih dejavnosti
(v) obvezno nošenje mask;
(vi) samovoljna in neupravičena ustavitev poslovanja podjetij;
(vii) zapiranje šol, vrtcev, parkov in igrišč;
(viii) prekinitev dostopa do izobrazbe ter zdravstvene, zobozdravstvene,
prehranske, terapevtske in druge podpore za zdrave in za fizično in umsko
prizadete, še posebej za otroke s posebnimi potrebami, ki imajo nevrološke
motnje; in
(ix) zapiranje prostorov za verske obrede
(x) prepoved gibanja izven meja občin
(xi) policijska ura
(xii) prepoved izstopa iz države
2. Takšni ukrepi namreč:
(i) nimajo znanstvene/medicinske osnove, niti ni njihova učinkovitost
medicinsko in znanstveno dokazana;
(ii) povzročajo fizične in psihološke poškodbe; ter
3
(iii) so ekstremni, neprimerni ter neupravičeni.
#28
naravno zdravje
0
Nov 24, 2020
Kacinček F*CK You- Queen parodija na ukrepe

https://www.facebook.com/101017414921399/videos/996762020806337

#27
naravno zdravje
0
Nov 24, 2020
Boris Turk FB 24.11. 2020

13. novembra je bila na RTV SLO v oddaji Odmevi tema z naslovom "Kakšne so stiske zaradi prepovedi in omejitev?"
https://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174732227

Kaj od psiholoških osnov naši vladi ni razumljivega ali pa tega načrtno ne upošteva? Vlada ne kaže dovolj empatije pri komunikaciji z državljani. Psihologinja v oddaji pojasni, da je v tem psihološko stresnem času pomembno, da ljudje doživljajo ukrepe kot smiselne, da jih razumejo kot koristne in potrebne za skupnost. Pove, da ljudje to lažje sprejmejo, če so jim novice blizu. Da bi se ljudje psihološko bolje počutili ob ukrepih, ne bi smelo biti represije. Vlada ne bi smela sporočati s položaja avtoritete, ampak s položaja nekoga, ki razume.

Kaj pa dela slovenska vlada? Razmišlja o novih in novih vrstah represije in grozi s čedalje višjimi kaznimi, kar ni zgolj avtoritativni položaj, pač pa avtokratski. V to se lahko prepričamo npr. tukaj: https://www.facebook.com/turk.boris/posts/10223291825339128. Mediji poročajo, da se represivne organe hujska k deljenju plačilnih nalogov za nenošenje mask v čudnih situacijah. Dva primera:
Če si privoščiš malico kot dostavljalec hrane: https://www.slovenskenovice.si/.../slovenija-ogorcena...
Če ješ rogljiček na sprehodu: https://www.rtvslo.si/.../800-evrov-kazni-za.../540808.

Zlatko Julijan Mak (https://www.facebook.com/zlatko585) je zalotil Kreka na ulici in z njim opravil krajši intervju. Vprašal ga je, ali je plačal kazen, ker je bil brez maske na bencinski črpalki in ali se zaveda, koliko škode povzročajo ukrepi. Odgovorov ni dobil. Video: https://www.facebook.com/watch/live/?v=3511525778955277...
Spodaj je izvleček iz oddaje v pisni obliki:
Vedno nove omejitve in prepovedi vodijo v socialne, finančne in duševne stiske.

Strožji, kot so ukrepi in dalj časa, kot trajajo, manj je zanje razumevanja, kar se kaže tudi v protestih po Evropi.
Dr. Tristan Rigler iz psihiatrične klinike Ljubljana meni, da bodo protesti eskalirali tako v množičnosti, kot intenziteti. Pove, da so lahko posledice teh ukrepov anksioznosti in razpoloženjske motnje.
Na telefonu za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19 na št. 080 51 00 redno prejemajo klice zaradi strahu, osamljenosti, finančne negotovosti, paničnih napadov. Dr. Matej Vinko meni, da so se pri ljudeh skrbi, ki so bile prisotne že pred vladnimi ukrepi, zdaj v negotovi situaciji samo še ojačale.
Zveza prijateljev mladine nudi na telefonu 116 111 telefon namenjen otrokom in mladostnikom. Tjaša Bertoncelj je povedala, da slednji poročajo o depresiji, anksiodnosti, paničnih napadih, samopoškodovanju, mislih na samomore.

Predsednica zbornice kliničnih psihologov Sana Čoderl Dobnik govori o ogromnem bremenu ljudi. Pove:

- Ljudje imajo različne reakcije: intenzivni strah, hudo žalost, jezo, ki lahko rezultira v nasilje.
- Dlje, kot ukrepi trajajo, težje jih ljudje sprejemajo.
- Ljudje so bolj utrujeni, razdražljivi.
- Prihaja do porasta nasilja v družinah.
- Težave, ki so obstajale že prej, pridejo bolj do izraza.
- Stres bo pustil dolgoročne posledice.

Povej še ti. Kako se počutiš ob ukrepih? Vabim k izpolnjevanju in deljenju ankete o škodi na račun ukrepov vlade v zvezi s covid-19
URL: https://bit.ly/skoda-zaradi-ukrepov-vlade-covid-19.
#26
naravno zdravje
0
Nov 21, 2020
Globa v višini 15.000 EUR za vsakega, ki bo na družbenih omrežjih kritiziral in pod vprašaj postavljal proti korona ukrepe, je absolutno prekomeren in nesorazmeren ukrep. Namen takšnih kazni je ob padanju podpore tej vladi lahko zgolj in samo en – utišati vse, ki razmišljajo drugače kot vladajoča garnitura.

Poslanka stranke LMŠ Tina Heferle

https://www.strankalms.si/tina-heferle-globa-v-visini-15-000-e-za-vsakega-ki-bo-na-druzbenih-omrezjih-kritiziral-in-pod-vprasaj-postavljal-proti-korona-ukrepe-je-prekomeren-in-nesorazmeren-ukrep/
#25
naravno zdravje
0
Nov 18, 2020
Češko sodišče je 13.11. 2020 ukinilo obvezno nošenje mask, ker ni znanstvenih dokazov o učinkovitosti tega ukrepa

https://www.geopolitika.news/vijesti/pobuna-praskog-suda-ukinuo-obvezno-nosenje-maski-za-gradane-ceske/?fbclid=IwAR2YG_MxTvrJQAF3qoOiYQHVctRTknzncXUIddCWNHoQKmAoyK8b0GBg7KI

Pobuna praškog suda: ukinuo obvezno nošenje maski za građane Češke! | Geopolitika News

Sud grada Praga ukinuo je produljenu mjeru obveznog nošenja zaštitnih maski za sve građane Češke Republike, koju je 19.
#24
naravno zdravje
0
Nov 15, 2020
To je zelo POMEMBNO OBVESTILO:
NAPOVEDUJE SE POPOLNA UKINITEV USTAVNIH PREVIC IN SVOBOŠČIN V NEMČIJI
NAPOVEDUJE SE NAJVEČJI PROTEST V ZGODOVINI NEMČIJE, KI GA JE POTREBNO PODPRETI
18.11.202 bodo v Nemčiji sprejemali novi zakon o nalezljivih boleznih, ki bo postavil Nemčijo v čase pred 2. svetovno vojno.
Ta zakon bo zelo pomemben za trenutno fašistično dogajanje po vsem svetu in bo imel usodne posledice tudi za Slovenijo.
Nepojmljivo je, da bi se s sprejetjem tega zakona ukinilo možnost PRAVICE ODLOČANJA parlamenta glede načina in TRAJANJA ukrepov, ki bi jih sprejemala vlada.
Ali na kratko- o vsem bi odločala vlada oziroma v tem primeru minister za zdravje Jens Spahn, ki je po osnovni izobrazbi bančni referent, kasneje pa je študiral politologijo na daljavo.
Vsebina novega zakona:
obvezno cepljenje
prisilno cepljenje
prenehanje pravice nedotakljivosti stanovanja
omejitev pravice do osebne vere in prepričanja
omejitev pravice do druženja
konec pravice do potovanj
popolna kontrola
vključitev vojske za izvedbo zakonov
Kakšen pozdrav bodo/bomo morali začeti uporabljati- Heil H je potekel rok uporabe.
Osnutek novega zakona:
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923944.pdf
dip21.bundestag.de
dip21.bundestag.de
#23
Zim Zelen
1
Nov 01, 2020
Imuniteta?
Ni potrebna!
Zdravniški ceh ima znotraj sebe tako solidarnost, da boš težko dosegel "osebno" odgovornost za napake, ki se dogajajo smrtnikom.

Če že greš v tožbo, tožiš zdravstveno ustanovo in upaš na kakšno manjšo odškodnino, ki ti jo bodo priznali v mediaciji oziroma na sodišču od zavarovalnice.
#22
naravno zdravje
0
Nov 01, 2020
Slovenski zdravniki
2 h ·
Zdravniška zbornica Slovenije Delo Dnevnik Mladina Večer Slovenska tiskovna agencija STA Novice Svet24 Val 202 Odmevi RTVSLO.si 24ur.com 24ur Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
Poziv k ustavitvi razgradnje sistema javnega zdravstva
V časopisu je bilo objavljeno sporočilo s 157. skupščine Slovenskega zdravniškega društva, da boste predlagali sprejem kazenske in odškodninske imunitete za primer strokovne napake za zdravnike, ki so preobremenjeni zaradi bolezni covid-19.
Skupina zdravnikov, ki se zaveda, da je naše delo povezano tudi s tveganjem, da se pri presoji in zdravljenju lahko zmotimo, da morda kaj spregledamo ali da pri diagnostiki in/ali terapevtskih posegih pride do zapletov, menimo, da pobuda za pridobitev imunitete, kot je obrazložena v dopisu, ki ga je predsednik SZD prof. dr. Radko Komadina, dr. med., posredoval Vladi Republike Slovenije, ne odraža stališča večine slovenskih zdravnikov.
Sklep, ki je bil z dopisom poslan Vladi RS, se glasi:
»Pozivamo Vlado RS, da po zgledu iz tujine, podeli izvajalcem zdravstvenih storitev začasno imuniteto za kazenske in civilne tožbe, ki bi lahko sledile nepopolni oskrbi v času izrednih zdravstvenih razmer.«
S tem pozivom in z zahtevo po imuniteti se implicitno priznava, da se dela velika škoda pacientom in se želi pravna odveza za posledice.
Prepričani smo, da zaradi vzrokov, ki so v slovenskem zdravstvenem sistemu prisotni že trideset let, ne moremo in ne smemo znižati standardov varnosti pacientov v obravnavi. Naloga vlade je, da z ustreznimi ukrepi, s financiranjem in z izobraževanjem poskrbi za zadostne zmogljivosti, opremo in usposobljen kader. Zato je absolutno nesprejemljivo, da bi bila imuniteta kadarkoli izglasovana kot reševanje tega problema. Naj spomnimo, da je temeljni aksiom medicine PRIMUM NIL NOCERE. Tudi v vojnih razmerah. Temelj delovanja zdravnika v vsakem času je upoštevanje etike. Brez upoštevanja etičnih načel v zdravstvenem sistemu ni varnosti ne za bolnika ne za zdravnika.
Nemčija je vsem članicam EU v tej situaciji, ki nimajo dovolj zmogljivosti in osebja za obravnavo v intenzivnih enotah, ponudila sprejem in obravnavo obolelih z najtežjim potekom bolezni. S tem je tudi nam ponujen izhod v stiski, brez zniževanja standardov varnosti za paciente. Pri tem bi pridobili čas za reorganizacijo zdravstva, ki žal po prvem valu kljub obljubam vlade ni bila izpeljana. Odgovornosti za neustrezno opremljenost in kadrovsko podhranjenost v zdravstvu politika nikakor ne sme tako preložiti na pleča zdravnikov, ker mi dejansko nimamo vpliva na organizacijo in financiranje zdravstvenega sistema.
Z izglasovanjem imunitete bi se močno porušilo zaupanje bolnikov v zdravnike in bi se tudi izničila varnost obravnave pacientov. Naša odgovornost je, da bolnike zdravimo po svojih najboljših močeh, ob nujnem upoštevanju zaprisege, ki nas zavezuje k ravnanju izključno v dobro bolnika ter v skladu z moralnimi in etičnimi načeli stroke. Tega nas ne more in ne sme razrešiti nobena imuniteta.
Odgovornosti za nedelovanje sistema zdravstvene oskrbe in za odločitve tistih, ki imajo položaj in moč odločanja ter tako vplivajo na pogoje dela v zdravstvu, vzpostavljajo, organizirajo in financirajo zdravstveni sistem, ne smejo te tako preložiti na zdravnike. To je moralno, pravno in strokovno nedopustno.
Skupina zdravnikov, ki se ne strinjamo z dodelitvijo imunitete, smo zaskrbljeni, saj to odpira možnost politiki, da nas, zdravnike, podredi in zlorabi v svoje namene. Prav nasprotno, predlagani imuniteti je nujno utrditi pravico zdravnikov do ugovora vesti, če ta meni, da predlagani ukrepi niso v korist bolnika oz. človeka nasploh in da nedopustno posegajo v njegovo pravico do samoodločanja.
Če oblast zahteva od zdravnikov, da morajo posegati v telesa ljudi brez njihovega soglasja, naj bo to testiranje, cepljenje ali kakršna koli druga oblika zlorabe medicinske stroke, nas s tem sili v neetično ravnanje, kar je nedopustno. Če se predlagana imuniteta izglasuje, bo žal med nami tudi kar nekaj takih, ki bodo take ukaze brez kančka slabe vesti tudi izvajali.
Ne glede na to, kaj bo Državni zbor izglasoval, če pride do kakršnekoli tožbe, skupinske ali posamične, bomo zdravniki pred sodiščem še vedno odgovorni, ker smo etično zavezani k delovanju v dobro ljudi. Noben parlament nas ne more razrešiti moralne, etične in kazenske odgovornosti in tako podeliti odveze.
Menimo, da večina zdravnikov nasprotuje takemu načinu reševanja težav. Tako reševanje problemov prelaga odgovornost za situacijo na zdravnike, zamegljuje odgovornost oblasti in daje politiki moč, da zlorablja medicinsko stroko v škodo ljudstva.
Zato pozivamo k odkritemu in argumentiranemu dialogu širše medicinske stroke. Državljani imajo pravico vedeti, da se vsi zdravniki nismo pripravljeni prodati in podrediti interesom politike in kapitala.
Čeprav bi o tem odločali na vladi in v Državnem zboru ter potrdili imuniteto, zdravnika to pred sodiščem ne more razrešiti odgovornosti, kar je tudi prav, ker je moralno in etično zavezan z zaprisego. Zato mora stroka onemogočiti politično zlorabo medicine ter s tem preprečiti zdravstveni teror nad ljudmi, kamor sodi tudi OVERTREATMENT. To je nedopustno; to je teptanje temeljnih pravic in poseganje v integriteto človeka kot svobodnega bitja, ki se ima pravico odločati o svojem telesu.
Poleg tega se sprašujemo, ali je odlok vlade, ki je bil sprejet brez tehtne strokovne razprave in soglasja širše medicinske stroke (objavljen 3. 9. 2020 v Uradnem listu RS) ter je začel veljati 4. 9. 2020, o uvrstitvi bolezni Covid-19 v 1. skupino nalezljivih bolezni z izjemno visoko smrtnostjo (med 45 % in 100 %), ki ima zaradi tega edina poseben pravnoformalni status, kar oblasti dopušča odvzem vseh temeljnih pravic, bil manever, s katerim je odprl vrata taki zlorabi? Smrtnost zaradi covida-19 je namreč več stokrat manjša od katerekoli bolezni iz te skupine in po nobenem tehtnem strokovnem argumentu ne spada mednje. Ali bi smrtnost zaradi covida-19, ki se tudi po uradnih podatkih WHO, giblje med 0,15 % in 0,2 %, upravičila tak poseg v temeljne človekove in demokratične pravice državljanov? Soglasno trdimo, da je odgovor NE.

Spoštovani kolegi, čas je, da se vrnemo h korektni strokovni skrbi za vse bolnike. Za tiste, ki so zboleli s covidom-19, za vse tiste, ki zaradi drugih bolezni potrebujejo našo strokovno pomoč, za vse tiste, ki so zaradi razmer v hudi duševni stiski in jih v sedanji ureditvi zdravstvenega sistema, puščamo na cedilu. Vprašajmo se, na podlagi katerega strokovnega argumenta je bolezen covid-19 pridobila status »nadbolezni«, ki se ji morajo vse druge podrediti? Vprašajmo se, kdo bo odgovoren za nastalo škodo pri vseh drugih »ne covid-19 bolnikih«? Tisti, ki so dajali navodila, ali zdravniki, ki s(m)o tem navodilom slepo sledili?
Tisti, ki ste predlagali in sprejeli sklep o zahtevi po imuniteti, boste odgovorni za dodatni razkorak v razumevanju in zaupanju med zdravniki in bolniki. Če se bo imuniteta izglasovala, predlagamo, da se ta določi poimensko le za tiste, ki ste tak sklep predlagali, sprejeli in izglasovali.
Če bo imuniteta izglasovana, se bomo zdravniki, ki se s tem predlogom ne strinjamo, sami javno izvzeli iz tega, namreč v imuniteto in s tem v kršitev moralno etičnega kodeksa nas noben ne more prisiliti.

Nobene izredne razmere ne dovoljujejo kršenja Helsinške deklaracije, dopolnjene leta 2013 in Ženevske deklaracije, dopolnjene leta 2017. Etično ravnanje zdravnika je brezčasen in brezkompromisen pojem, ki smo mu zaprisegli in se mu ne smemo odpovedati niti takrat, kadar bi nas razmere nagovarjale drugače.
Moralnim ljudem moralne norme niso ovira. Nemoralnim ljudem moralne norme predstavljajo breme, zato neprestano iščejo načine, kako bi jih zaobšli.
Iniciativa slovenskih zdravnikov
(zaradi zagotavljanja varnosti pobudnikov so podpisi shranjeni v arhivskem izvodu)
FB 1. 11. 2020
#21
naravno zdravje
0
Oct 29, 2020
Gasper Bizjak FB 29.10. 2020
8tSpso Snghlrsored ·
Inšpektorju, ki oglobi družino v centru Mestna občina Kranj, ker jedo rogljičke na javni površini (naokoli nobenega, z maskami na vratu) sporočam, da razumem njegovo prepotentnost. Ko “prave” potence ni več, ostane samo še izživljanje nad civilisti. Dvomim sicer, da jo je kdaj imel. Za bruhat. Bi mu povedal osebno, ga čakam pred občino; pa se skriva na terenu. Počakam pošto. Sicer pa vsa pohvala Policajem Policijska uprava Kranj / Police Directorate Kranj, za pozitiven odnos in prenašanje takih osebkov, s katerimi so dolžni paradirati skozi mesto.

To je represija, to ni normalno... pravi hudodelec, ki je jedel rogljiček brez maske

https://www.facebook.com/bizjak.gasper/videos/10221412588818599

Gasper Bizjak - Inšpektorju, ki oglobi družino v centru...

Inšpektorju, ki oglobi družino v centru Mestna občina Kranj, ker jedo rogljičke na javni površini (naokoli nobenega, z m
#20
Zim Zelen
0
Oct 28, 2020

#18
Ne verjamem, da bo Twito to o objavil v taki obliki.
Obeta se nam lepo vreme te dni in ljudje bodo navalili na britofe.
Čez 3-4 tedne jih bodo pa prinesli :-)

Skozi celo leto je čas za obiske grobov, tokrat zatrimo čredni nagon ter ostanimo doma!
#19
naravno zdravje
0
Oct 28, 2020
28.10.2020,

Slovenci in Slovenke, a ste že seznanjeni z dejstvom, da 31.oktobra in 1. novembra ne boste smeli obiskati grobove svojih sorodnikov, niti v svoji občini ne. Zakaj? Zato, ker bo v soboto ob 00:00 že začela veljati 24 urna policijska ura, kar pomeni, da izhod iz stanovanj in hiš ne bo dovoljen, razen z izrednimi nujnimi zadevami, seveda z dokazilom. To novico sem neuradno izvedel od prijatelja policista. Policija je o tem s strani vlade že obveščena, vendar se ''mora vse ohranjati v tajnosti'', dokler tega ne sporoči sam Janez Janša na tviterju. To se bo pa zgodilo po seji vlade, po vsej verjetnosti v četrtek zvečer ali pa v petek zjutraj. Vprašam se samo, do kdaj se bo tole s strani Slovencev in Slovenk ''ponižno'' sprejemalo? Kje je meja?

Jelko Kacin je že 26.10. 2020 napovedal možnost prepovedi izhoda iz hiš

https://www.facebook.com/virusuporazavse/videos/653883481963954
#18
naravno zdravje
0
Oct 28, 2020
Ralf Ludwig: Po tem ko so ustavna sodišča spala in dovoljevala vse protikoronske ukrepe nemške vlade, so se sodniki zdaj prebudili in predsednik Vrhnovnega sodišča v eni nemški zvezni deželi je rekel, da se protikoronski ukrepi morajo nehati. Kdor sili otroke nositi masko, dela veliko krivico in tega ne smemo dovoliti.

https://vimeo.com/472543026?ref=fb-share&fbclid=IwAR3Hg_Yvh9EK_VV3DvtHX7MVBCAS0nxu4bkXaH4WEWN6IlAYQQ4V9TlKHgo

Unerträgliches Unrecht darf nicht angewendet werden- Ralf Ludwig in Stuttgart(B) on Vimeo

This is "Unerträgliches Unrecht darf nicht angewendet werden- Ralf Ludwig in Stuttgart(B)" by VITEL on Vimeo, the home f
#17
naravno zdravje
1
Oct 28, 2020
Evo vam posledice korone- Tanja Matko Fb 27.10.2020

https://www.facebook.com/tanja.matko.5/posts/10158985062104571
#16
Zim Zelen
1
Oct 26, 2020
#14
Kot je rekel župnik katerega so zalotili v grehu:
"Ne glejte me poslušajte me!" :-o
#15
naravno zdravje
1
Oct 26, 2020
Kako člani vlade kršijo ukrepe, ki so jih sami sprejeli POP TV

https://www.facebook.com/VSlovenijiSemDoma/videos/2144655692334544

V Sloveniji sem doma - Ko ne upoštevaš lastnih odlokov! | Facebook

Čisto norčevanje iz ljudi, ki jim pišeš kazni po 400 evrov za nespoštovanje ukrepov, ki jih sam neprestano kršiš? Deli
#14
Zim Zelen
0
Oct 26, 2020
#12
https://www.facebook.com/botschaftslowenienwien/?__cft__[0]=AZVITlAdItrQ_xoqVLzadkjD7WoYV94iUCH7OA5_Avbh4ZWqqxd3899az0r5WBt8oNyZs6OdKx7c66mzVFV9Fd8gKqtNR9K1DIb8eiUN2w6lDnJWjt2R9q3-nHLmG8OhyL3NeRJBHpT9rEbuZ9Cr6ryR2LIgewLFzrVw0_O06bRRpc4hYMBy_YDsyyZBiEkkqjU&__tn__=-UC,P-R
#13
naravno zdravje
0
Oct 26, 2020
Nada Plut FB 25.10. 2020
2t4SgnS.g poonnusiklmtofmcbemaorhu oorbfe 1d9ism:5S1 ·
Objavila ga. Violeta Celec, jaz pa sem kopirala, ker ima objavo žal tako urejeno, da ne morem delit. Dodala bom samo: A mi živimo na istem planetu?!?

Danes sem šla na kratki izlet. Avstrija je samo 10 km in sem hitro tam. Pričakujem podobno sceno kot doma v Sloveniji vendar..
V trgovini maske niso obvezne. Noben te grdo ne gleda. Razkužila pri vratih nimajo..

Kupim čokoladice in grem ven. Na parkirnem prostoru se ljudje normalno pogovarjajo brez mask..
Presenečena in prestrašena gledam okoli. Ljudje sprehajajo pse, mladina se drži za roke.. Starši z otroki na sprehodu... Brez mask. Vidim zadovoljne, nasmejane obraze ljudi.. Vprašam se kje je tu strah, zaščita, kaj nič jih ne skrbi..

Grem naprej v središče mesta. Na starem trgu kostanjev piknik... Pije se kuhano vino na stojnicah. Kafici odprti. Vse zasedeno do zadnje kotička... Sveče na mizah za romantično vzdušje. Slišim smeh otrok. Nikjer ne vidim da bi nosili maske.. Vidim nasmejane, neobremenjen ljudi okoli sebe. Ne morem verjet. Prišla sem v drug svet. Avstrijci imajo več okužb kot mi.. Kaj je narobe z njimi da se tako obnašajo??? Ugotovim da nič.. Živijo življenje previdno saj imajo mize narazen pogovarjajo se zunaj ba 2 m razdalje, neobremenjeni brez STRAHU..prihajam na meji nobene kontrole. Grem mimo in pospravim osebne. Prihajam v Soboto. Vidim manj luči na ulicah ljudje ki gledajo v tla, hitijo z maskami na obrazih, se otročička imajo maske... Trgovine zaprte. Kafici tudi.

Redki sprehajalci z psi hitro da ne bodo padli v policijsko uro?!!!!!! Na obrazih strah zaskrbljenost.. Kako bo jutri.. Pojutrišnjem.. V trgovinah ki so se odprte ljudje grabijo kupoval e vozičke in grejo v nakupe kot pred vojnim stanjem.. Spet toaletni papir, klobase, meso pa olje.... In zdaj se jaz vprašam kaj smo mi za en narod?? Paničarji? Prestrašeni bežimo na Hrvaško čez mejo ob petkih na kupujemo in si delamo zaloge hrane nestrpnost pa izražamo prek fb.... V primerjavi z Avstrijci smo res na robu obupa.. Pa lepo bodite...
#12
naravno zdravje
0
Oct 25, 2020
https://www.facebook.com/song.pei.7/videos/2673147619614778

Scott William Atlas je ameriški nevroradiolog, profesor, komentator in svetovalec za zdravstveno politiko. Je višji sodelavec v Hooverjevi instituciji. Predsednik Donald Trump ga je avgusta 2020 izbral za svetovalca Bele Hiše v projektni skupini za koronavirus.

Laura, Fox News: Spet bomo imeli zaklepanje (lockdown)

Dr. Atlas: Pozdravljena Laura. Hvala za vabilo. Kdorkoli govori o izvajanju drugega zaklepanja (lockdown), resnično ni bil pozoren v zadnjih sedmih mesecih in preprosto ni povezani s povprečnim Američanom. Kajti podaljšana zaklepanja (lockdown) so popolna katastrofa. So popolna katastrofa zaradi izgubljene zdravstvene oskrbe, so popolna katastrofa za povprečno delavsko družino in še zlasti za ljudi, ki so iz delavskega razreda ali imajo nizke prihodke. Ljudje umirajo zaradi ljudi, ki želijo imeti podaljšana zaklepanja. In ko rečem, da so ubiti, govorim o podatkih. Ta teden smo imeli 46% manj tipičnih vrst raka, ki niso bili diagnosticirani zaradi lockdowna. Ti raki niso izginili, oni so še tam in ljudje se bodo pojavili veliko pozneje, z bolj razširjeno boleznijo. Polovica ljudi, ki bi morali imeti kemoterapijo, se ni pojavila. To je 650.000 Američanov. Polovica ljudi, ki bi morali cepiti otroke, niso prišli zaradi strahu, ki so jim ga vcepili naši t.i. strokovnjaki za javno zdravje. Lahko nadaljujemo s 40% ljudmi z akutno srčno kapjo. To je nekako uničujoče – ko zaprete šole, zgolj šole....imeli smo 200.000 zlorab otrok, ki niso bile prijavljene v času zaprtja šol dva meseca spomladi.

In zdaj smo v situaciji, ko 1 izmed 4 mladih Američanov na srednji šoli v mesecu juniju razmišlja o samomoru. To je poročilo Centra za nadzor bolezni. To je popolnoma izven normale in zdaj je veliko huje, ne za elito, ki dela za tehnološke velikane v Silicijevi dolini, kjer jaz živim, ampak za povprečnega Američana iz delavskega razreda. Oni so uničeni zaradi podaljšanega zaklepanja (lockdown). Lahko povem tako: zgodovina bo zabeležila obraze strokovnjakov za javno zdravje, kot ene najbolj grešnih, izjemno slabih in epskih neuspehov v zgodovini politike javnega zdravja. Oni so ubili ljudi s svojim pomanjkanjem razumevanja in brezskrbnosti glede učinkov primerov COVID-19 - zaradi virusa, ki ga večina ljudi dobro prenaša.

Bebe Bebe - Lockdowns - The Covid Hoax

Lockdowns - The Covid Hoax
#11
Zim Zelen
1
Oct 25, 2020
Snovalci ustave verjetno niso niti slutili v kakšni zagati se lahko znajdemo.
Bodo pa današnji voditelji verjetno našli člene v zakonodaji, ki jim bo omogočalo zakonito ravnanje.
Tisto reklo :dva pravnika tri mnenja še kako velja :-)

Pa še to.
V primeru, da US sprejme pobudo o presoji lahko traja leta, da pride do odločitve. Ne verjamem, da bodo sprejeli prednostno obravnavo!
#10
Pokaži več komentarjev
naravno zdravje
naravno zdravje
Objavil/a 2020-10-21 13:35:45 (Oct 21, 2020)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Študija: Lockdown ukrepi ne delujejo -tudi če je karantena vsiljena z vojsko
Celeste Solum: Pomen novega COVID testa, kodiranje življenja in umetna transformacija človeka
Francija: Poročilo zveze rezervnih oficirjev o COVID-19 plandemiji
World Freedom Alliance
Izolacija in sekvencioniranje koronavirusa SARS CoV-2
Bivši podpredsednik Pfizer dr. Michael Yeadon o cepivu za COVID-19: sem šokiran
Svetova zdravstvena organizacija in prof. Ionnidis: smrtnost zaradi COVID-19 je pri osebah mlajših od 70 let samo 0,05%
ZDA: dr. Atlas vodja kriznega štaba: imamo epidemijo pozitivnih primerov, brez povečanja smrti zaradi COVID-19
Velika Britanija: možne so alternative ukrepom zaklepanja - lockdown je škodljiv
World doctors alliance: Odprto pismo vladam in državljanom sveta
ZADNJI KOMENTARJI
IŠČI PO ARHIVU
December 2020
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj