Članek
Kazenska ovadba vlade Izraela zaradi kršenja Nuremberškega kodeksa o prepovedi medicinskih eksperimentov na ljudeh z uporabo mRNA cepiva za COVID-19
Objavljeno Mar 07, 2021

Kazenska ovadba vlade Izraela zaradi kršenja Nuremberškega kodeksa o prepovedi medicinskih eksperimentov na ljudeh z uporabo mRNA cepiva za COVID-19

*

https://drive.google.com/file/d/1HSqS0nlSPO-inoPbCjQdjHovseekLy2n/edit?fbclid=IwAR1u7glyyervixhAEnziGx4FbW609OPZ_hnfQDAmBfoiXZf7kY5tN7z7QDc

*

*

Odvetniška in notarska pisarna Sucholovsky je 18. februarja 2021 vložila kazensko ovadbo v imenu People of Truth Association proti vladi Izraela zaradi kršenja Nuremberškega zakona o prepovedi izvajanja medicinskih eksperimentov na ljudeh, ki se zdaj izvaja z mRNA cepivi Pfizer/BionTech in Moderna, ki imata dovoljenje za izredno uporabo.  Pfizer je celo objavil, da je to eksperiment na ljudeh, ki se bo končal leta 2023, ko bodo znane dolgoročne posledice m RNA cepiva, ki je v resnici biokemična genska terapija.

Farmacevtska podjetja so znana po spornih poslovnih praksah in dvomljivem slovesu in tudi Pfizer ni izjema. Bil je že prej obtožen za zločin proti človeštvu.

Zdaj je odvetniška in notarska pisarna Sucholovsky vložila kazensko ovadbo pri izraelskem državnem tožilcu g. Avichai Mandelblitu, z vednostjo premierju g. Benjamin Netanyahu in ministru za zdravje g. Yuli Edelhsteinu. Predmet je kršitev Nuremberškega kodeksa s strani vlade Izraela in drugih deležnikov. People of Truth Association je skupina državljanov Izraela, ki vključuje odvetnike, zdravnike, aktiviste in javnost. V nadljevanju imenovana »Zveza«.

Zveza trdi, da se izvaja silovit in nezakonit pritisk za sprejem eksperimentalnega medicinskega posega, ki se imenuje »cepivo za COVID-19«, medtem ko se je Zveza odločila, da v skladu s svojimi demokratičnimi pravicami zavrne ta eksperimentalni medicinski poseg. Pritisk izvajajo Vlada Izraela, člani Knesseta, ministri, starejši izvoljeni uradniki župani in ljudje, ki delujejo po usmeritvah Vlade Izraela. Vsi ti ljudje so v nadaljevanju imenovani »Vlada«

*

Benjamin Netanyahu Predsednik Vlade Izraela

By US Department of State - Flickr.com, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74812562

*

Zveza trdi, da dejanja Vlade kršijo Nuremberški zakon, kar Zveza utemeljuje z naslednjimi dejstvi:

1. Korona cepivo je inovativen medicinski poseg, ki je pred kratkim prejelo dovoljenje v sili s strani ameriške Uprave za hrano in zdravila in to ni končno dovoljenje. Navedenih je 22 stranskih učinkov cepiva. Korona cepivo ni bilo ocenjeno ali klinično testirano glede dolgoročnih učinkov. Zato niso znani dolgoročni učinki in varnost cepiva za prejemnike.

2. Cepiva za ljudi po vsem svetu nikoli prej niso vsebovala te medicinske tehnologije (insercije sintetične mRNA), prejšnja cepiva so delovala na drugačen način in so vsebovala mrtve ali oslabljene viruse in naravno stimulacijo imunskega sistema proti njim.

3. Nuremberški kodeks so pravila medicinske etike na temelju zakonov, po katerih je bilo na sodišču v Nurembergu sojeno nacističnim kriminalcem zaradi strahotnih medicinskih eksperimentov med 2. svetovno vojno. Pozneje je ta kodeks bil temelj za sprejem Helsinške deklaracije.

Zveza bo predstavila dokaze, da bi dokazala, da so člani Vlade kolektivno in individualno v državi Izrael kršili Nuremberški kodeks na kriminalen, očiten in skrajen način v času, ki vključuje, a ni omejen na leto 2021 in 2020.

A. Zahteva po informiranem soglasju za sodelovanje v medicinskem poskusu

Prvo načelo Nuremberškega kodeksa je prostovoljno in informirano soglasje osebe za sprejem terapije in da sodeluje v kliničnem preizkusu. Oseba je upravičena do svobodne odločitve, brez intervencije kakršnegakoli dejavnika, ki bi izvajal pritisk, prevaro, zavajanje, grožnje, zahteve ali kakršno koli drugo obliko omejitev ali prisile.

Vendar, ko sta Minister za zdravje in Predsednik Vlade predstavila cepivo v Izraelu, izvajala aktivno kampanjo, da se ljudje v Izraelu cepijo ter sta izvedla cepljenje, cepljene osebe niso bile nikoli obveščene s strani Vlade, da dejansko sodelujejo v medicinskem eksperimentu in/ali da je potrebno njihovo informirano soglasje v skladu z Nuremberškim zakonom. Izraelski Predsednik Vlade je podpisal Sporazum s Pfizer-jem, ki ni v celoti znan v javnosti zaradi zatemnitve več delov njegove vsebine.

Vsebina, ki ni cenzurirana, kaže, da se je Predsednik Vlade strinjal s tem, da bo izveden medicinski eksperiment na državljanih in/ali prebivalcih Izraela. V bistvu, kar je zelo šokantno, je to bistvo Sporazuma. To je v bistvu medicinski genetski eksperiment na ljudeh brez informiranega soglasja, kar je resna in očitna kršitev Nuremberškega kodeksa.

B. Zahteva, da osebni zdravstveni podatki ostanejo zasebni

Predsednik Vlade Izraela je podpisal pogodbo/sporazum s Pfizer-jem (proizvajalcem cepiva za COVID-19), ki zavezuje Vlado k prenosu osebnih in zdravstvenih podatkov državljanov Izraela Pfizer-ju in da bodo državljani in prebivalci Izraela prejemniki zdravila v eksperimentalnem poskusu. V zameno je Izrael prednostno prejel pred drugimi državami velike količine cepiv. Izrael je dejansko prejel milijone odmerkov cepiva, pred drugimi državami.

Predsednik Vlade, Vlada so soglašali, da bodo osebni in zdravstveni podatki v lasti Vlade posredovani Pfizerju, brez zahtev, ki so opisane v javno znanih in necenzuriranih delih Sporazuma med Izraelom in Pfizer-jem in ki določajo, da je potrebna seznanitev in predhodno soglasje katerekoli osebe, ki je ali je bila subjekt zdravstvenih ali osebnih podatkov, ki so jih dali Pfizer-ju.

Do zdaj ni znana celotna vsebina in pogoji Sporazuma med Vlado in Pfizer-jem, ki ga je podpisal Predsednik Vlade Netanyahu, zaradi redakcije ali zatemnitve mnogih pogojev in zahtev Sporazuma. Vlada je in še zavrača razodeti v javnosti ali v celoti objaviti nerevidiran Sporazum med Vlado in Pfizer-jem, navkljub mnogim javnim zahtevam, da to stori.

C. Zahteva Nuremberškega kodeksa za informirano soglasje testiranih oseb vključuje tudi nasvet o alternativnih terapijah

Informirano soglasje za medicinsko zdravljenje za temelju Nuremberškega zakona zahteva, da je bolnik obveščen in so mu ponujena alternativna zdravljenja. Vsako alternativno zdravljenje mora vsebovati: podrobnosti, ki opisujejo medicinske postopke, podrobnosti, ki opisujejo prednosti, pomanjkljivosti, koristi in tveganja vsakega zdravljenja, kar omogoča bolniku, da sprejme informirano in osebno odločitev. Potrebno je, da bolnik sprejme odločitev o svojem zdravljenju brez izvajanja kakršnega koli pritiska , da je odločitev sprejeta svobodno in ne pod kakršno koli obliko grožnje ali prisile.

Vendar Vlada s kršitvijo Nuremberškega kodeksa ni predstavila javnosti znanih alternativ za preprečevanje in/ali zmanjševanje resnosti bolezni COVID-19, ne glede na to, da so se te alternativne terapije pokazale kot učinkovite in z malo ali nič nevarnih stranskih učinkov. Posledično je Vlada ustvarila atmosfero strahu in prisile in je potisnila javnost v sprejemanje cepiva za COVID-19, tako da je javnost postala testni subjekt. Tudi s tem je Vlada kršila Nuremberški zakon.

D. Nuremberški zakon zahteva, da se medicinski eksperiment izvede tako, da prepreči trpljenje ali fizične poškodbe. Znano je, da je terapija povzročila mnoge smrti in poškodbe (vključno z invalidnostjo in paralizo) po prejemu cepiva. Kljub temu Vlada ni naročila nobene preiskave tega. Zanimivo je, da je Ministrstvo za zdravje javno priznalo, da je 41% cepljenega osebja policije, vojske, šolstva in medicinskega osebja utrpelo resne in/ali življenjsko nevarne stranske učinke. Neverjetno je tudi to, da ni celovitega in javnega uradnega poročila o številu mrtvih ali poškodovanih oseb, ki so prejele eksperimentalno cepivo v državi Izrael.

E. Nuremberški kodeks določa, da se eksperiment ne sme izvajati, če obstaja možnost nastanka poškodb ali smrti. Za kršitev tega načela poglejte točko D zgoraj. Javnost sliši samo govorice (prijateljev, sorodnikov, sosedov) ali bere objave na družbenih omrežjih in ne dobi informacij od uradnih medijev iz uradnih vladnih virov. Vlada še dalje govori, nas poziva k cepljenju z eksperimentalnim cepivom za COVID-19 ter nas zasramuje v nasprotnem.

F. Nuremberški kodeks zahteva, da oseba odgovorna za medicinski eksperiment, ustavi le tega v katerikoli fazi, če obstaja razumna domneva, da bo nadaljevanje eksperimenta vodilo v poškodbe, invalidnost ali smrti udeležencev eksperimenta. Dokazano je že, da so mnogi prejemniki cepiva umrli zaradi terapije, ali so bili poškodovani, invalidni ali paralizirani, vendar Vlada Izraela nadaljuje z vsiljevanjem in promocijo in kampanjo za ta nevaren eksperiment na državljanih Izraela.

Zveza navaja seznam dejanj Vlade, za katere trdimo da so kršitev Nuremberškega zakona (ki je v prilogi):

IZVAJANJE EKONOMSKEGA PRITISKA

1. Zveza proizvajalcev, s podporo pravnega mnenja, grozi z izgonom vseh, ki ne bodo cepljenih

2. Minister za zdravje g. Yuli Edelstein želi sprejeti zakon, s katerim bi necepljenim preprečili vstop na delovno mesto

3. Grožnje z ukinitvijo podpore za nezaposlene

IZVAJANJE SOCIALNEGA PRITISKA

1. Grožnje o preprečitvi vstopa v zabavišča, kraje za oddih ali sprejem storitev od skupnosti

2. Uporabljajo zvezdnike, vplivne posameznike, izvoljene uradnike, ki zagovarjajo in izvajajo socialni pritisk na javnost, da sprejmejo eksperimentalno cepivo. Uporabljajo te javne osebnosti in člane Vlade za propagando in ofenzivno grozijo s kaznimi in sankcijami tistim, ki ne soglašajo z medicinskim eksperimentom. Primeri takšnih oseb so MK Ayelet Shaked, MK Smotritz, Minister za zdravje Yuri Edelstein, MK Bennett, Avri Gilad, gostitelj jutranjega programa, pevka Yehoram Gaon, Judy Nir Moses in drugi.

3. Uporaba vozil z zvočniki, ki potujejo po izraelskih mestih in krajih in nagovarjajo ljudi k čimprejšnjemu cepljenju

4. Državljani in prebivalci prejemajo večkratne agresivne klice in sporočila iz zdravstvenih agencij in celo naročajo zavarovance, brez dovoljenja ali zahteve za obisk ustanove za cepljenje

5. Finančne spodbude za prejemnike eksperimentalnega cepiva, prepovedane za tiste, ki cepljenje zavračajo: a) noč v hotelu, dela prosti dnevi ter različne spodbude, ki jih dajejo različna podjetja svojim zaposlenim b)popusti pri nekaterih zasebnih in javnih storitvah in kartica za finančne ugodnosti, ki jo promovira Vlada

Dejanja Vlade poleg Nuremberškega zakona kršijo tudi izraelski zakon. Predsednik Vlade Izraela je večkrat povedal, da državljani Izraela sodelujejo v zgoraj opisanem medicinskem eksperimentu za dobro vseh prebivalcev sveta. Zdi se, da se prebivalcem sveta ne mudi sprejeti eksperimentalne medicinske terapije z dovoljenjem za izredno uporabo in so njihove oči uprte v izraelski eksperiment.

Sporazum Pfizer/Izrael, ki ga je Vlada močno zatemnila vzbuja več sumov in vprašanj o obnašanju Vlade, ali morda vsebuje še več kršitev Nuremberškega zakona in/ali druge kršitve.

Zato tu poudarjamo, da so ukrepi proti državljanom, vključno s predlogi o sprejemu zakonodaje proti necepljenim, ne le v nasprotju z Nuremberškim zakonom in avtonomijo posameznika, temveč tudi z obstoječimi zakoni v državi, vključno s Temeljnim zakonom o človeškem dostojanstvu in svobodi, Zakonom o enakopravnih možnostih zaposlovanja, Prepovedjo diskriminacije pri proizvodih, storitvah in dostopu do javnih prostorov in zabavišč in z drugimi izraelskimi zakoni.

Zato v luči zgoraj navedenega zahtevamo od Vlade naslednje:

1. Takojšnjo zaustavitev medicinskega eksperimenta s cepivom za COVID-19 in prenehanje cepljenja populacije izraelskih državljanov in prebivalcev.

2. Nalog Vladi da ustavi vse zakonodajne ali administrativne procedure, ki kršijo zahteve o prostovoljnem in informiranem soglasju osebe/ prejemnika medicinske terapije s korona cepivom, vključno a ne omejeno na:

a) izdajanje ali priznanje zelene oznake ali potnega lista

b) prenos kakršnihkoli ali vseh osebnih zdravstvenih podatkov, vključno a ne omejeno na status cepljenja ali anamnezo, ki jo imajo lokalne oblasti ali druga javna in zasebna podjetja in organizacije ali njihovi zastopniki.

c) ustavitev in vzdržnost uzakonitve ali odobritve kakršnekoli prihodnje zakonodaje, akcije, ali regulacije, ki bi kršila Nuremberške zakone in/ali izraelske zakone, da se prepreči z vladno avtoriteto katerikoli pravni osebi (javni, zasebni), ki zaposluje delavce, da bi kršila izraelske zakone v zvezi z diskriminacijo pri zaposlovanju in v zvezi z enakopravnim dostopom do javnih in zasebnih storitev in/ali ugodnosti na podlagi statusa cepljenja s korona cepivom.

OBVESTILO

Zveza obvešča Vlado, da bo kopija tega dokumenta poslana medijem po vsem svetu za prepoznavanje globalnega pomena univerzalne pomembnosti Nuremberškega kodeksa. Narodi po svetu morajo biti obveščeni, da je Vlada Izraela namenoma in nezaslišano kršila človekove pravice Ljudstva Izraela.

1. januarja 2021 je parlament Sveta Evrope dal navodilo članicam, da nobena evropska oblast ne sme izvajati pritiska ali siliti ljudi, da se cepijo. Zato Zveza veruje, da mora Izrael slediti navodilom EU, ker je to legalno, moralno pravilno in obvezno po Nuremberškem zakonu in demokratičnem izraelskem zakonu.

*

Odvetnik Arie Suchowolski in odvetnica Ruth Makhachovsky sta na Haaško sodišče vložila pritožbo glede zadeve: Izraelska vlada in druge stranke so kršile Nürnberški zakonik

Ruth Kiryati 21 Adar 5731 | Petek, 5. marec 2021 | Izraelski sistem novic

Organizacija "Ljudje resnice" je prek Pfizerja na Haaško sodišče vložila pritožbo proti izraelski vladi, ki izvaja nezakonite poskuse na izraelskih državljanih. Pritožba na Haaško sodišče se glasi: "Gre za združenje, katerega člani so odvetniki, zdravniki, javni aktivisti in splošna javnost, ki so se odločili, da bodo uveljavili svojo demokratično pravico, da ne bodo deležni eksperimentalnega zdravljenja (cepivo Corona), in menijo, da da so pod velikim, hudim in nezakonitim pritiskom vlade: Izrael, člani Knesseta, ministri, visoki javni predstavniki, župani in drugi

https://israel-news.co.il/archives/24845

*

https://www.logicno.com/politika/medunarodni-kazneni-sud-prihvaca-tuzbu-zbog-krsenja-nirnberskog-zakona-izraelske-vlade.html

Odvjetnici Ruth Makhacholovsky i Aryeh Suchowolski proteklog su vikenda podnijeli žalbu Haaškom sudu zbog kršenja Nürnberškog zakonika od strane izraelske vlade i drugih stranaka. Podsjećamo, organizacija People of Truth podnijela je žalbu protiv izraelske vlade koja provodi ilegalne eksperimente na izraelskim građanima kroz cijepljenje protiv Pfizera

*

https://www.lifesitenews.com/news/experimental-vaccine-death-rate-for-israels-elderly-40-times-higher-than-covid-19-deaths-researchers?fbclid=IwAR2KViTNWWwG6az0z6sgGkoLYjjwRNQU_zMOVakx5qz3AOE17f35BQsl0t8

*

https://www.naturalnews.com/2021-03-11-medical-apartheid-israel-green-passport-barring-unvaccinated.html

*

Segregacija in zapestnice v Izraelu: https://www.facebook.com/stoplaznivimmedijem/videos/265021828422823

*

Medicinski apartheid v Izraelu: https://www.youtube.com/watch?v=WMsn0bj_P6o

*

Odvetnik Milan Bosika o cepljenju kot eksperimentu na ljudeh: 

https://www.facebook.com/marija.stoj.1/videos/209210167661715

Podpišite izjavo: Jaz (ime in priimek, EMŠO) izrecno nasprotujem cepljenju. Ta moja osebna pravica izhaja iz člena Ustave RS (...), člena Zakona o pravicah pacientov (...) in Resolucije 2361 Sveta Evrope z dne 27.1. 2021. To lahko nesete k notarju za overovitev podpisa, a tudi brez tega ta izjava predstavlja pravno dejstvo, če potrdite verodostojnost svojega podpisa na kraju podpisa te izjave. Ustava je nad vsem odloki vlade o cepljenju. Nihče vas ne more prislilno cepiti. Dr. Rainer Fuellmich je dobil odobritev za začetek postopka pri Mednarodnem kazenskem sodišču, ki se bo začel 9.9. 2021. Če vas kdo sili k cepljenju ali vam grozi z odpovedjo delovnega razmerja, napišite kazensko ovadbo po Kazenskem zakoniku ogrožanja varnosti, zlorabe in mučenja, poškodbe fizične in psihične integritete, zlorabe uradnega položaja, grožnje, pregona. Poiščite ustrezne člene v kazenskem zakoniku. 

*

*

Dana 3. ožujka 2021. godine svjetskoj javnosti se putem vrlo uznemirujućeg zvučnog zapisa objavljenog na Telegramu iz Izraela, obratila Ilana Rachel Davis, zdravstvena savjetnica, političarka i aktivistkinja za ljudska prava i slobode, vapeći za pomoć. Poslušajte njeno emotivno svjedočenje o tomu što se trenutačno događa u Izraelu s prijevodom na Hrvatski.

https://www.bitchute.com/video/iclVMCafXTqR/?fbclid=IwAR3VU4xXZXfXN_78ePvNWtwhgfJfP-rAwHPX7HzY_6VBNimvZ2g08TH0gMQ

https://www.youtube.com/watch?v=OOsWivt5O48

*

https://1791times.com/Main/2021/03/24/the-probe-into-the-israeli-vaccine-policy-and-its-outcome-is-beyond-damning/

*

Mednarodno kazensko sodišče sprejelo obtožbo izraelske vlade zaradi kršitve Nürnberškega zakonika. 29.3. 2021

http://philosophers-stone.info/2021/03/29/international-criminal-court-accepts-claim-of-violating-nuremberg-code-by-israeli-govt/

*

https://healthimpactnews.com/2021/the-nuremberg-code-the-universal-right-of-informed-consent-to-medical-interventions-has-been-recognized-in-us-law-since-at-least-1914/

*

Israel's Supreme Court slams and nullifies government's  travel restrictions. https://www.americasfrontlinedoctors.com/israels-supreme-court-orders-covid-iron-curtain-lifted/

 | Comments Offon Israel’s Supreme Court orders COVID Iron Curtain lifted

After the State of Israel failed to satisfactorily respond to Thursday’s Supreme Court order to provide a reason why the Special Authorities Regulations for Dealing With the Novel Coronavirus restricting exit from and entry into Israel, and restricting operation of airports and flights, should not be cancelled, the Court today overruled the limits imposed by the government on the total number of passengers allowed to enter Israel by air each day.

The petition that led to the ruling was written by Attorney Batya Sachs and submitted by the firm of Sachs-David-Price-Hegedish.

The 3,000 passenger daily limit will end on Saturday, March 20th.

A three-judge panel issued the ruling, excoriating the government over its handling of COVID-era air travel.

Arutz Sheva‘s David Rosenberg reports the court also ruled as illegal the requirement for travelers who lack both vaccination and recovery certificates to receive special permission to travel from a government committee, eliminating the need to receive Exceptions Committee approval. Those seeking to leave Israel after this coming Saturday will not be required to receive Exceptions Committee permission.

The justices, led by chief justice Esther Hayut, blasted the government over the way it adopted the restrictions, saying the decisions were made without reference to relevant data.

“In the future, any new restrictions on travel into or out of Israel need, in legal terms, a comprehensive, factual, data-based foundation.”

The Court also deplored the restrictions themselves, writing in the ruling that the limits constitute “an assault on the very heart of the legal right to enter Israel and to leave it, and other rights that are at the heart of the fabric of life in democratic societies.”

“It seems that instead of investing the effort and resources to enforce isolation, the violation of which is at the center of fears of variant outbreaks, the government preferred to impose a regime on entry to and departure from Israel that is easier to do, but much more seriously harms basic rights.”

Meanwhile, Attorney Ruth Machnes Suchovolsky, whose law office submitted a claim to the International Criminal Court in the Hague that the Israel government is guilty of violating the Nuremberg Code and committing crimes against humanity in its vaccination campaign said lawyers from around the world are turning to their offices, asking to join the complaint in the Hague: “Those same lawyers from around the world recognize the fact that Israel is a country where an experiment was conducted, and fear that their countries will also be forced to be exposed to the experiment,” she said. “The names of the lawyers and the countries joining will be announced later.”

The law office Monday also sent a letter to Pfizer demanding an investigation regarding the Pfizer-Netanyahu agreement, emphasizing section 4.2.6 that discusses cancelling the agreement as soon as a public investigation is opened. Copies were sent to the FDA, the U.S. Attorney General, Members of Congress, and the International Criminal Court in The Hague.

*

Dr. Simone Gold: zdravnica na urgenci in odvetnica, vodja American Frontline Doctors: Cepljenje je najhujše v Izraelu, brez cepljenja ne morejo v sinagogo- ali ni to prisila? Od 20.00 minute dalje: https://brandnewtube.com/watch/dr-simone-gold-propaganda-amp-hyper-reliance-on-scientists-speech_E1KPyvyVhoRL5dj.html

*

Devedeset i tri izraleska liječnika potpisala su zajedničko prosvjedno pismo kojim pozivaju vlasti da se suzdrže od primjene cjepiva COVID-19 na djeci.

Pismo sadrži potpise dr. Amira Shachara, ravnatelja hitnog odjela bolnice Laniado, dr. Yoava Yehezkelija, stručnjaka za internu medicinu i predavača na Sveučilištu u Tel Avivu, i dr. Avi Mizrahi, ravnatelja jedinice za intenzivnu njegu u bolnici Kaplan.

Liječnici su pismo uputili Ministarstvu zdravstva, kolegama liječnicima iz cijele zemlje i cjelokupnoj javnosti.

Primjećuju da je “sve učestalije mišljenje u znanstvenoj zajednici da cjepivo ne može dovesti do kolektivnog imuniteta , stoga trenutno nema ‘altruističnog’ opravdanja za cijepljenje djece radi zaštite rizičnih populacija.” Dodali su kako ni danas nije jasno sprječava li cjepivo širenje virusa i koliko dugo pruža zaštitu te napomenuli da se cijelo vrijeme pojavljuju nove varijante (sojevi) “koje bi mogle biti otpornije na cjepivo”.

“Smatramo da niti šačica djece ne bi trebala biti ugrožena masovnim cijepljenjem protiv bolesti koja za njih nije opasna”, napisali su. “Nadalje, ne može se isključiti da će cjepivo imati dugotrajne štetne učinke koji još uvijek nisu otkriveni, uključujući utjecaj na rast, reproduktivni sustav ili plodnost. Djeci treba omogućiti brzi povratak u rutinu; brojna testiranja i naširoko primjenjivane izolacijske cikluse treba zaustaviti, a u javnoj sferi ne bi trebalo stvarati razdvajanje između cijepljenih i necijepljenih. Treba dopustiti cijepljenje rizičnih populacija, a uz gotovo potpuno cijepljenje ove populacije – moguće je potpuno se vratiti svakodnevnoj rutini (s povremenim prilagodbama) čak i u prisustvu virusa COVID-19.”

Poseban dio pisma posvetili su činjenici da još uvijek nema cjelovite slike ozbiljnih i rijetkih učinaka cjepiva zbog činjenice da mnogi cijepljeni koji su imali nuspojave nisu ih prijavili. “Stoga se bojimo da u ovom trenutku postoji premalo prijava nuspojava. Štoviše, uzročna veza između događaja – ako postoje – pojavit će se tek s vremenom, kako se akumulira sve više i više događaja određene vrste. Primjerice, ako se u Izraelu neka ozbiljna zdravstvena tegoba pojavljuje u 12 mladih ljudi godišnje, a cjepivo ju također ponekad izaziva, trebat će proći mnogo mjeseci dok ne postane jasno da postoji porast učestalosti te zdravstvene tegobe i da postoji povezanost između cjepiva i pojave štetnog događaja.”

“Ne žurite s cijepljenjem djece sve dok nije potpuno jasna slika. Ova bolest ne ugrožava djecu, a temeljno je pravilo u medicini „prvo ne našteti “. Potpuna slika očekuje se za mnogo mjeseci, a možda i godina. Štoviše, na takvu se dokumentaciju mora čekati ne samo iz izraelskih, već i iz globalnih podataka. U tom kontekstu vrijedi dodati da se upozorenja o ozbiljnim ili po život opasnim nuspojavama – prikupljaju mjesecima i godinama nakon odobrenja lijeka, s obzirom na to da se ozbiljni, ali rijetki otrovi pojavljuju, prirodno, samo tijekom vremena.”

U pozadini procjena da će odrasli morati primiti i treću dozu, napisali su da smatraju „da nije prikladno nametati rizike cijepljenja dječjoj populaciji, u kojoj koronavirus nije opasan, posebno u ovoj fazi kada “djelotvornost cjepiva na duge staze uopće nije jasna”. Po njima, “pedijatrija u Izraelu jedna je od najboljih na svijetu, a posebno dječja intenzivna njega. Izuzetno je rijetko da dijete umre od virusne bolesti, a to se može dogoditi, nažalost, kao posljedica raznih vrsta virusa. Mislimo da nije ispravno upravljati privatnim životom i politikom javnog zdravlja na temelju stalnog straha od virusne bolesti koja bi vrlo rijetko mogla naštetiti životu naše djece.”

“S obzirom na činjenicu da cijepljenje ranjive populacije smanjuje hospitalizacije i smrtnost od COVIDA-19  – vjerujemo da će negativni učinci virusa biti puno manji kada se cijepi većina rizične populacije, kako se čini da biti slučaj u zemlji, i to bez potrebe za cijepljenjem djece”, objasnili su.

“Vjerujemo da bi našoj djeci trebalo omogućiti da se odmah vrate u rutinu svog blagoslovljenog života i da ih se ne smije cijepiti cjepivom protiv bolesti COVID-19”, zaključili su liječnici u zajedničkom pismu. “Testiranje asimptomatske djece testovima koji nemaju klinički značaj, ali uzrokuju raširenu neizravnu štetu, i cikluse masovne izolacije u obrazovnim ustanovama treba odmah zaustaviti. Treba naglasiti javnosti da čak i cijepljene osobe mogu biti zaražene i širiti zarazu te da se ista pravila ponašanja primjenjuju se na sve bez obzira na cijepni status. Moramo prestati upirati prstom u necijepljene kao krivce i moramo prestati kršiti prava pojedinaca. Moramo odmah zaustaviti sve oblike isključivanja i razdvajanja ljudi u javnoj sferi.”

Izvor: https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/304124

https://dokumentarac.hr/cijepljenje/otvoreno-pismo-izraelskih-lijecnika-nemojte-primjenjivati-covid-19-cjepiva-na-djeci/

*

Odvetnica za človekove pravice o mRNA cepivu: https://www.bitchute.com/video/Z8INdu7G105t/

*

Izrael: H. Seligman in H. Yativ se pritožujeta na višje sodišče, naj ustavi cepljenje covid

V sporočilu za javnost, objavljenem 30. marca 2021, dr. Hervé Seligmann in inženir Haim Yativ pojasnjujeta, da sta na izraelsko višje sodišč (Bagatz 2205/21) vložila zahtevo, da bi poskušala ustaviti cepiva proti Covid19.

Zahtevi so pridružili mnenje nobelovca za medicino , profesorja  Luca Montagnierja, ki je odkril virus AIDS-a.

Luc Montagnier se je po ogledu poročila France Soirja z dr. Seligmanom o visoki umrljivosti po cepljenju s Pfizerjem strinjal, da vrhovnemu sodišču napiše mnenje, v katerem razloži nevarnosti cepiva mRNA.

»  Zaradi nepredvidljive prihodnosti je bolje, da se vzdržimo.  »Luc Montagnier, dobitnik Nobelove nagrade.

To je še en korak v pravni bitki za " ustavitev cepiv in zaščito izraelskih otrok in njegovih državljanov ",  

Izraelca torej vstopata v drugo fazo pravne bitke za zaustavitev cepiv. Celotna zahteva je na voljo na tej povezavi: http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?t=270967


Vložena je v imenu dr. Hervéja Seligmana, MZ best of life, in na stotine drugih državljanov, ki so podpisali peticijo za organizacijo "Clean Israel". Zato napadajo ministra za zdravje, generalnega direktorja ministrstva za zdravje, glavnega državnega tožilca ministrstva za zdravje, premierja, državnega tožilca, državni kabinet strokovnjakov, ki svetuje izraelskim obrambnim silam, vlado in vodjo raziskovalne skupine (dr. Ran Blitzer).

Vloženi predlog zahteva tudi začasno odredbo.

*

Shultz, who is an attorney, said that, quite apart from the Nuremburg Code, the Emergency Use Authorization for use of the new vaccines requires that people who receive it should have “informed consent.” 

“Coercion is not consent,” she added. 

https://www.lifesitenews.com/news/coercion-is-not-consent-doctors-attorney-slam-coronavirus-vaccine-blitz

*

https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-examining-heart-inflammation-cases-people-who-received-pfizer-covid-shot-2021-04-25/?fbclid=IwAR0_CDzkKeRP1ioMBATq7t6ntYjNYP9vLg15aVFgI1IETsMG1rTYL74qZYU

*

*

Israeli People Committee’s Report Find Catastrophic Side Effects Of Pfizer Vaccine To Every System In Human Body

The Israeli People Committee (IPC), a civilian body made of leading Israeli health experts, has published its April report into the Pfizer vaccine’s side effects indicating damage to almost every system in the human body. If the findings by IPC are genuine, then Pfizer vaccine is linked to more deaths in Israel than AstraZeneca’s in the whole of Europe. The findings are catastrophic on every possible level. This is a detailed report that highlights the most devastating findings.

The verdict of the Israeli People Committee is that “there has never been a vaccine that has harmed as many people.” The report is long and detailed (read full report below).

“We received 288 death reports in proximity to vaccination (90% up to 10 days after the vaccination), 64% of those were men.”

Yet the report states, “according to data provided by the Ministry of Health, only 45 deaths in Israel were vaccine related.”

If these are the genuine numbers, then Israel has failed to report on its experimental results genuinely.

https://greatgameindia.com/israel-report-pfizer-vaccine-side-effects/

https://4a1b9d73-4c47-4f3b-bb08-e515be8958ca.filesusr.com/ugd/3db409_3c4b29f97a7b4e2fb1d8d178ab138b91.pdf

*

Seznam poškodb s COVID-19 cepivi v Izraelu: https://4a1b9d73-4c47-4f3b-bb08-e515be8958ca.filesusr.com/ugd/3db409_3797613566a14bf29a3479b6b2fe0753.pdf

*

Izrael : čipi za otroke:

 https://www.facebook.com/helmut.lukestik/videos/926159108205454

*

The New Nuremberg Trials 2021

A team of over 1,000 lawyers and over 10,000 medical experts led by Dr. Reiner Fuellmich have begun legal proceedings against the CDC, WHO & the Davos Group for crimes against humanity. Fuellmich and his team present the faulty PCR test and the order for doctors to label any comorbidity death as a Covid death as fraud. The PCR test was never designed to detect pathogens and is 100% faulty at 35 cycles. All the PCR tests overseen by the CDC are set at 37 to 45 cycles. The CDC admits that any tests over 28 cycles are not admissible for a positive reliable result. This alone invalidates over 90% of the alleged covid cases / ”infections” tracked by the use of this faulty test.

In addition to the flawed tests and fraudulent death certificates, the “experimental” vaccine itself is in violation of Article 32 of the Geneva Convention. Under Article 32 of the 1949 Geneva Convention IV, “mutilation and medical or scientific experiments not necessitated by the medical treatment of a protected person” are prohibited. According to Article 147, conducting biological experiments on protected persons is a grave breach of the Convention.

The “experimental” vaccine is in violation of all 10 of the Nuremberg Codes which carry the death penalty for those who seek to violate these International Laws.

The “vaccine” fails to meet the following five requirements to be considered a vaccine and is by definition a medical “experiment” and trial:

https://breaking-news.ca/the-new-nuremberg-trials-2021-please-share-this-info/?fbclid=IwAR0mXwKEaqLRw9HjIf2MDeaKTMyb-Dv4TEkqxnbR07l8aMOOo_S5VLBufDg
*
Dr. Fuellmich in izraelski odvetnik: https://www.youtube.com/watch?v=qB_51zSSvvE
*
*
*
*

*

https://www.logicno.com/politika/cijepi-li-se-ljude-eksperimentalnim-cjepivima.html

https://dokumentarac.hr/cijepljenje/cjepiva-ono-sto-ne-znamo/

*

https://publishwall.si/narava.zdravi/post/593322/covid-19-cepiva-so-eksperimentalna-cepiva-demant-izjave-prof-dr-alojz-ihana

*

https://www.logicno.com/politika/izraelski-autoritet-upozorava-zidove-pripremite-se-za-cetvrtu-dozu-vakcine-protiv-covid-19-a-mozda-i-svakih-5-ili-6-mjeseci.html

*

Dr. Zelenko opozarja Izraelhttps://thehighwire.com/videos/a-doctors-grave-warning-for-israel/?fbclid=IwAR1TRetSLwu1raBFeHTJkrKBUswlQwgeycjVgWmpgtBlMlVgCTskN8ZVWTk

*

Izrael: pričevanja poškodovanih z cepivi za COVID-19https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/watch-the-testimonies-project-the-movie/?fbclid=IwAR3TApdT8qo-e-cXql60HXJmvwY1YpM-nTwzmVn2FIQ5oRTStxaKVi6sR8o

*

Dr Fuelmich o situaciji v Izraelu: https://brandnewtube.com/watch/reiner-fuellmich-interviewing-avital-livny-initiator-of-the-testimony-project_CH82esr24TIOvlf.html

*

https://www.logicno.com/politika/izvjestaj-iz-jerusalema-mi-smo-laboratorijski-pacovi-svijeta.html

*

Poročilo o dogajanju v Izraelu: https://live.childrenshealthdefense.org/shows/the-jerusalem-report/3Jidticp2G

*

Žal smo bili v zadnjih dveh letih in pol priča globalnemu napadu na nürnberški kodeks. Vlade, zdravstvene ustanove, univerze in mediji so kršili prvo načelo in vsa druga načela desetih točk kodeksa.

Ljudi so prisilili, da so postali poskusni zajčki.

Odvetnica Mary Holland 

(iz govora v Nurembergu, na 75. obletnici sprejema Nuremberškega kodeksa)

https://childrenshealthdefense.org/defender/mary-holland-nuremberg-code-anniversary-speech/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=d58b3322-dfa2-4501-8c39-e5609600375b

*

Nočna mora v Izraelu: smo ujetniki v lastni fašistični državi, poteptali so vse človekove pravice in izvajajo prepovedan medicinski eksperiment na ljudeh. Cepljenih je 5 milijonov ljudi, večinoma pred prisilo zaradi posiljevanja vlade, ker ne moreš iti v službo, če se nisi cepil. Nekatere trgovine ne dovolijo vstopa necepljenim ljudem. Danes je to v Izraelu, jutri bo po vsem svetu. Imamo diktaturo pod izgovorom COVID-19, od katerega si opomore 99,95% ljudi. Lažejo o vzroku smrti, bolnišnice dobijo 22.000 sekel (5.600 EUR) za vsako COVID smrt. Odpuščajo zdravnike, ki govorijo resnico. Vsak dan narašča nasilje proti necepljenim, kmalu jih bodo umorili, če se ne cepijo. Izvajajo hipnozo, socialni inženiring, kontrolo uma, manipulacijo podzavestnega uma, da bi dobili soglasje ljudi za to kar delajo. A nikoli se ne bomo vdali in se bomo borili za svoje pravice. Imamo medicinski fašizem. https://www.facebook.com/violeta.bilek/videos/10222397876388723/

Pričevanje o dogajanju in represiji v Izraelu https://www.facebook.com/stoplaznivimmedijem/videos/725618884783953

Izraelska vlada je "izgubila" pogodbo s Pfizerjem. Ne vedo kje je. https://rtmag.co.il/english/we-can’t-locate-a-signed-agreement-with-pfizer-did-the-netanyahu-government-and-the-israeli-moh-mislead-the-israeli-public-and-the-world-new-documents-reveal-–-the-deal-between-israel-and-pfizer-was-signed-before-their-covid-19-vaccine-even-received-emergency-use-authorization-from-the-fda

Benjamin Netanjahu razlaga, kako je Izrael spremenil v poskusni laboratorij za velika farmacevtska podjetja za testiranje učinkov covid-19 cepiv. . Imajo digitalizirane zdravstvene podatke o 98% Izraelcev in te podatke bodo kombinirali z osebnimi genetskimi podatki Izraelcev in jih (pro)dali farmacevtskim podjetjem, da bodo na teh podatkih izvajali AI algoritme. Vir: video Telegram /PC

Cenzurirani videoposnetek kaže, da so izraelski zdravstveni uradniki prikrivali resne varnostne težave s Pfizerjevim cepivom za COVID Videoposnetek razkriva, da so raziskovalci junija z izraelskim ministrstvom za zdravje delili podatke, ki kažejo na resne in dolgoročne neželene učinke, povezane s cepivom za COVID-19 podjetja Pfizer, vendar so izraelski zdravstveni uradniki v avgustovskem poročilu javnosti povedali, da so resni neželeni učinki "redki" in kratkotrajni. https://childrenshealthdefense.org/defender/israeli-health-officials-safety-problems-pfizer-covid-vaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=91af1ce5-c6c1-4690-b28f-b9f0543533bb

Žal smo bili v zadnjih dveh letih in pol priča globalnemu napadu na nürnberški kodeks. Vlade, zdravstvene ustanove, univerze in mediji so kršili prvo načelo in vsa druga načela desetih točk kodeksa. Ljudi so prisilili, da so postali poskusni zajčki. Odvetnica Mary Holland (iz govora v Nurembergu, na 75. obletnici sprejema Nuremberškega kodeksa) https://childrenshealthdefense.org/defender/mary-holland-nuremberg-code-anniversary-speech/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=d58b3322-dfa2-4501-8c39-e5609600375b

Včeraj je bila v Nurembergu proslava 75. letnice sprejema Nuremberškega kodeksa, ki prepoveduje medicinske eksperimente na ljudeh. Ob tej priložnosti je v Nurembergu imela govor Vera Sharav, ki je preživela holokavst med 2. svetovno vojno. Odlomek iz njenega govora: Človeštvo trenutno oblegajo svetovni dediči nacistov. Skupina brezobzirnih, medsebojno povezanih svetovnih milijarderjev je prevzela nadzor nad nacionalnimi in mednarodnimi institucijami, ki določajo politiko. Začeli so izvajati diabolični načrt: - strmoglaviti demokracijo in zahodno civilizacijo; - depopulacija svetovnega prebivalstva; - odpraviti nacionalne države in vzpostaviti eno svetovno vlado; - odpraviti gotovino in vzpostaviti enotno digitalno valuto; - vnesti digitalne osebne dokumente in umetno inteligenco v vsakega človeka. Če bodo ti cilji postali resničnost, bomo digitalno nadzorovani 24 ur na dan, 7 dni na teden. Maja 2022 je na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu Klaus Schwab, arhitekt distopične Velike ponastavitve The Great Reset, izjavil: "Prihodnost se ne dogaja kar tako, temveč jo gradimo mi, močna skupnost tukaj v tej sobi. Imamo sredstva, s katerimi lahko določimo stanje sveta." Končni cilj teh megalomanov je pridobiti popoln nadzor nad svetovnimi naravnimi in finančnimi viri ter nadomestiti ljudi s transhumanističnimi roboti. [1] Transhumanizem je z biotehnologijo nadgrajen kastni sistem - nova evgenika. Glavni svetovalec Klausa Schwaba je Yuval Noah Harari, Izraelec, ki se je izšolal na univerzi Oxford. Harari je zagovornik nove evgenike in transhumanizma. Harari ljudi označuje kot "živali, ki jih je mogoče hekati": "Imamo tehnologijo, s katero lahko množično vdremo v ljudi..." Harari prezira sam pojem Boga. Transhumanisti prezirajo človeške vrednote in zanikajo obstoj človeške duše. Harari trdi, da je preveč "nekoristnih ljudi". Nacistični izraz je bil "ničvredni jedci". To je nova evgenika. Sprejemajo jo najmočnejši svetovni tehnokrati milijarderji, ki se zbirajo v Davosu: V Davosu se zbirajo: velika tehnologija, velika farmacija, finančni oligarhi, akademiki, vladni voditelji in vojaški industrijski kompleks. Ti megalomani so utrli pot novemu holokavstu. Tokrat je grožnja genocida globalnega obsega. Tokrat je orožje za množično uničevanje namesto plina ciklon B gensko spremenjeno biološko orožje za injiciranje, ki se maskira kot cepivo za Covid-19. Tokrat ne bo reševalcev. Če se vsi ne bomo uprli, se bo sedaj dogajalo to, za kar smo rekli: Nikoli več. ------- Vera Sharav Preživela holokavst Javna zagovornica človekovih pravic Ustanoviteljica in predsednica Zveze za zaščito raziskav na človeku (AHRP).

Mednarodno kazensko sodišče sprejelo obtožbo izraelske vlade zaradi kršitve Nürnberškega zakonika http://philosophers-stone.info/2021/03/29/international-criminal-court-accepts-claim-of-violating-nuremberg-code-by-israeli-govt/

The Anshe Ha-Emet (People of the Truth) fellowship — comprising Israeli doctors, lawyers, campaigners and concerned citizens — complained to the ICC prosecutor at the Hague, accusing the government of conducting a national “medical experiment” without first seeking “informed consent.” https://nationalfile.com/israeli-jews-petition-international-criminal-court-say-israels-mandatory-covid-vaccines-violate-nuremberg-code/

Promocijska kampanja cepljenja v Sloveniji Promocija cepljenja proti covidu-19 pod okriljem ministrstva, UKOM-a in NIJZ-ja bo med drugim usmerjena v posamezne ciljne skupine. Na vladi ob tem poudarjajo pomen regionalnih medijev za nagovarjanje lokalnih skupnosti. Promocijo cepljenja pripravljajo ministrstvo za zdravje, vladni urad za komuniciranje (Ukom) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je vlada navedla v odgovoru na poslansko vprašanje poslanca SD-ja Franca Trčka. Potekala bo skladno z nacionalno strategijo cepljenja, na izvedbeno časovnico pa bosta pomembno vplivala dobava cepiv in odziv različnih javnosti na cepljenje. Za posamezne ciljne skupine bodo oblikovani vsebinsko usmerjeni promocijski materiali, kot so letaki, plakati, zloženke in druga promocijska gradiva. V skupinah bodo opredelili mnenjske voditelje oz. ambasadorje cepljenja, ki bodo svoje pojavljanje v javnosti poskusili izkoristiti za promocijo cepljenja, s svojim zgledom pa posredovali pomembno sporočilo, da zaupajo v varnost in učinkovitost cepiva ter cepljenje kot javnozdravstveni ukrep. Načrtujejo pripravo promocijskih vsebin za različne medije in zakup medijskega prostora za usmerjeno komuniciranje z različnimi ciljnimi javnostmi. NIJZ ima za pripravo promocijskih dejavnosti v okviru projekta predvidenih približno 40.000 evrov. https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/v-soboto-382-okuzb-v-bolnisnicah-umrli-trije-bolniki/572059

Izraelci se bojijo, da prihaja drugi holokaust https://www.bitchute.com/video/2EIBqpT1qzJ5/?fbclid=IwAR3cKYHRdNoXmZCS-ErwkP0NgjR3zeE8RwX_BK7MrWLUhRhyN6NoMf0RjoU

Odvetniška in notarska pisarna Sucholovsky je vložila kazensko ovadbo v imenu People of Truth Association proti vladi Izraela zaradi kršenja Nuremberškega zakona o prepovedi izvajanja medicinskih eksperimentov na ljudeh, ki se zdaj izvaja z mRNA cepivi Pfizer/BionTech in Moderna, ki imata dovoljenje za izredno uporabo.