Članek
Iniciativa Slovenskih zdravnikov: Strokovnjaki odgovarjajo na pomisleke gledalcev glede varnosti cepiv
Objavljeno Apr 18, 2021

Strokovnjaki odgovarjajo na pomisleke gledalcev glede varnosti cepiv

Avtor:Iniciativa slovenskih zdravnikov16. 04. 2021

Dne 20. marca 2021 je RTV Slovenija (https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/strokovnjaki-odgovarjajo-na-pomisleke-gledalcev-glede-varnosti-cepiv/573742) objavila članek glede varnosti cepiv proti Covidu-19. Odgovarjali so Roman Jerala s Kemijskega inštituta, Zarja Muršič iz Sledilnika za Covid-19 in Tomaž Bratkovič s Fakultete za farmacijo. Na ista vprašanja odgovarjamo v imenu Iniciative slovenskih zdravnikov (ISZ). Odgovori so podprti z referencami iz literature.

Na najpogostejša vprašanja odgovarjali znanstveniki, ki dobro poznajo cepiva.

Strokovnjaki po vsem svetu poudarjajo, da gre v primeru cepiv za izjemen uspeh znanosti, da so cepiva varna in da se le tako lahko uspešno borimo proti pandemiji. Kljub temu imajo nekateri še vedno pomisleke.

Rajka V. Pupovac, Televizija Slovenija
20. marec 2021 ob 20:27
MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Po ustavitvi cepljenja s cepivom AstraZenece in nato vnovičnem začetku cepljenja s tem cepivom so se zdravniki srečevali z več odpovedmi, ki so bile posledica dvomov ljudi v varnost cepiva. Foto: AP

V Sloveniji uporabljamo tri cepiva proti covidu-19. Več kot 177 tisoč ljudi se je cepilo s prvim odmerkom enega od cepiv, od tega 91 tisoč z obema odmerkoma. V raziskavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje dve tretjini anketirancev menita, da cepivo proti covidu-19 lahko pripomore k zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Mlajši imajo glede cepiva več dvomov kot starejši. Več kot polovica anketiranih se bo cepila, ko bo cepivo zanje na voljo. Nekateri imajo pomisleke. Tudi naši gledalci, ki so nam v teh dneh množično pošiljali vprašanja. Na najpogostejša so v Sobotnem Dnevnikovem izboru odgovarjali znanstveniki, raziskovalci, dobri poznavalci cepiv – Roman Jerala s Kemijskega inštituta, Zarja Muršič iz Sledilnika za covid-19 in Tomaž Bratkovič s Fakultete za farmacijo.

Ali so cepiva proti covidu-19, s katerimi cepimo, dovolj preizkušena, so prestala vse tri klinične faze razvoja?

Jerala: Da, pri nas uporabljamo samo cepiva, ki so dobila odobritev EME in za odobritev so potrebne vse tri klinične faze testiranja.

Muršič: Prestala so vse tri klinične faze, zadostovala so vsem standardom, potrebnim za preverjanje učinkovitosti in varnosti, prestala so tudi klinične študije na živalih.

Bratkovič: Res pa je, da tretja, najobsežnejša faza, še poteka in proizvajalci so se zavezali k spremljanju cepljenih še nadaljnji dve leti.

ISZ: Glede na javna poročila presojevalcev EMA imajo „cepiva“ proti covidu-19 pomanjkljivosti na tehnološkem in varnostnem področju (ref 123). Npr. dosje Moderna ne vsebuje dolgoročnih varnostnih študij, ima pa tudi velike tehnološke, analitske in kakovostne vrzeli (ref 1). Manjkajo tudi posamezne varnostne študije na živalih pri določenih „cepivih“. Tudi klinične raziskave še potekajo. Prva klinične raziskava faze 3 za Pfizerjevo „cepivo“ se bo predvidoma končala maja 2021, Moderne junija 2022 in AstreZenece februarja 2023 (ref 4).

Moteče je, da je registracija potekala po postopku za cepiva, ki zahtevajo manj preverjanja, čeprav gre za nove produkte, ki so genska zdravila*. Po definiciji (ref 5) je gensko zdravljenje vnos, odstranitev ali sprememba genskega materiala (DNK ali RNK) v celice bolnika za zdravljenje določene bolezni. Vnesen genski material spremeni način, kako celica proizvaja protein ali skupino proteinov. Genska zdravila so namenjena za zdravljenje redkih bolezni (npr. Zolgensma pri spinalne mišične atrofije pri otrocih ali Luxturna pri retinalne distrifije s potrjeno mutacijo RPE65), kjer koristi teh zdravil nedvomno presežejo tveganja za zaplete. V primeru „cepiva“ AstraZenece, Moderne ali Pfizerja je vnesen zapis za tvorjenje S-proteina. V tem primeru pa poteka množično cepljenje zdravih oseb. Če bi bila ta „cepiva“ pravilno definirana kot genska zdravila, bi se postopek registracije podaljšal.

* Genska zdravila so terapevtiki, ki vsebujejo rekombinanten genski material v obliki fragmentov nukleinskih kislin in se uporabljajo za nadomestitev genskega produkta ali za izničenje njegove funkcije (ref 5).

“Jasno je, da ljudje imajo zadržke ali dvome. In mi jim moramo predstaviti odgovore na njih,” meni Zarja Muršič iz Sledilnika za covid-19. Foto: Televizija Slovenija

Ali so cepiva prestala raziskave glede mogočih dolgoročnih škodljivih posledic?

Bratkovič: Na to je težko odgovoriti, seveda nekaterih dolgoročnih potencialnih posledic ne moremo oceniti po recimo dvomesečnem spremljanju cepljenih, je pa res, da se je pri vseh dosedanjih cepivih, če je prišlo do neželenih učinkov, to izkazalo po največ šestih, osmih tednih.

Muršič: Tukaj so bile zahteve regulatornih organov, da počakamo na izsledke kliničnih študij vsaj 60 dni po prejemu cepiva. Lahko se zgodi, v zelo redkih primerih, da bi se pojavili zapozneli učinki, ampak je to zelo nepričakovano.

ISZ: Klinične raziskave „cepiv“, v katere so vključeni ljudje, so se pričele spomladi 2020. Varnost cepiv ugotavljajo ob zaključku 2. in 3. faze kliničnih raziskav, ki trenutno še potekajo, pri čemer časovno trajanje faz ni standardizirano. Običajno vsaka faza traja od nekaj mesecev do nekaj let. Dolgoročnih škodljivih posledic pri ljudeh po „cepljenju“ zato še ne moremo poznati (ref 46).

Ali se lahko neželeni učinki pojavijo čez nekaj let?

Jerala: Za vsa ta cepiva vemo, da jih imamo zdaj eno leto, ampak podoben tip cepiv poznamo desetletje in pri nobenem od teh cepiv, ki so narejena na podobni tehnologiji, se ni izkazalo, da bi imela kakršne koli dolgoročne učinke.

ISZ: Ne vemo, saj delovanja „cepiv“ s tako obliko imunizacije še ne poznamo. Razlikujejo se od klasičnih cepiv. Pri klasični obliki cepiv se vbrizga oslabljen mikroorganizem ali toksin, ki ne povzroči bolezni, ampak sproži imunski odziv. Pri DNK ali RNK „cepivih“ gre za uporabo spremenjenega genskega materiala, ki naj bi teoretično spodbudilo celico prejemnika, da sama proizvede toksin, proti kateremu naj bi kasneje izzvala imunski odziv. Takoj po cepljenju so se že pokazali nekateri škodljivi stranski učinki (ref4), dolgoročnih učinkov pa še ne poznamo. Nekateri so jih predvideli glede na stranske učinke po cepljenju proti SARS-CoV-1 (ref 78).

Primer prekinjene študije zaradi stranskih učinkov, ki so se pokazali kasneje, je študija o vektorskem adenovirusnem „cepivu“ proti HIV, ki so jo prekinilileta 2008 v 2. fazi. Osemnajst mesecev po prejetem „cepivu“ se je izkazalo, da so določeni prejemniki bolj dovzetni za okužbo z virusom, proti kateremu so bili cepljeni. Glede na to izkušnjo je skupina znanstvenikov oktobra 2020 opozorila na posebno previdnost pri razvoju vektorskega „cepiva“ in nujnosti pojasnitve o možnih posledicah ob uporabi takšnega „cepiva“ (ref 9). Razvoj cepiv je dolgotrajen proces, ki traja 10-15 let (ref 6). Pri razvoju cepiv proti SARS-CoV-2 so uporabili metodo „teleskopiranja“, kjer (še vedno) vzporedno teče več faz hkrati. Kljub temu pa ne moremo skrajšati časa opazovanja, ki je potreben za ugotavljanje poznih neželenih stranskih učinkov.

Ali je cepivo proizvajalca AstraZenece varno, se morajo tisti, ki so že prejeli prvi odmerek, bati morebitnih krvnih strdkov?

Muršič: Ne, po mojem mnenju je strah odveč, previdnost pa je na mestu. V Nemčiji na primer opozarjajo, da je smiselno, da so ljudje pozorni, če se pojavijo glavoboli, ki ne izzvenijo v dveh, treh dneh po cepljenju, ali na podkožne lise, temne podkožne lise ali kakšne pikice v podkožju. Moram poudariti, da so to izjemno redki primeri. V Nemčiji govorimo o sedmih primerih na milijon 600 tisoč prebivalcev, na ravni Evropske unije govorijo o 13 primerih na – mislim da – okoli 7 milijonov cepljenj.

ISZ: Na to vprašanje še ne moremo konkretno odgovoriti, se pa pojav intenzivno raziskuje (ref 10). Ponavadi se preizkuša zdravilo v fazi razvoja, imetnik dovoljenja pa mora pred prihodom na trg zagotoviti vse študije kar se tiče kakovosti, varnosti in učinkovitosti (ref 11). Če to zagotovi, EMA izda dovoljenje za promet z zdravilom. Med preizkušanjem se lahko pokažejo tudi potrebe po dodatnih študijah. Klinične študije, ki bi morale biti končane pred izdajo dovoljenja potekajo na manjšem številu ljudi, nekaj tisoč (ref 6). Ljudje vključeni v študijo so dobro informirani, strokovno osebje in predstavniki prosilca za promet z zdravilom pa so stalno prisotni, za primer, če gre kaj narobe. Ker je prosilcu za promet z zdravilom v interesu, da bi bilo zdravilo uspešno, zelo pazijo na celotno oskrbo bolnika med preizkušanjem. V primeru, da bi bila ta zdravila še vedno v fazi preizkušanja, kar bi bilo tudi prav, pa bi proizvajalec moral biti tudi odškodninsko odgovoren za nastalo škodo. V primeru pogojnega dovoljenja, ki ga imajo „cepiva“ proti Covidu-19 danes, pa ni.

Ali cepivi podjetij Pfizer in BioNTech ter Moderna spremenijo človekov DNK?

Jerala: Ne, vsekakor ne, na noben način ta cepiva ne spreminjajo dedne zasnove.

Bratkovič: In to vam bo vsak študent naravoslovnih ved znal pojasniti, da to ni mogoče.

Muršič: Gre za informacijsko mRNK, ki sploh ne pride do jedra, kjer se skriva človeška DNK, poleg tega je ta molekula zelo nestabilna in ko se začnejo proizvajati koničasti proteini v naših celicah, zelo hitro razpade.

Jerala: Cepivo je kot snežinka, ki se stali, ostane pa samo odtis oziroma v tem primeru imunski odziv.

ISZ: AstraZeneca uporablja kot učinkovino genski konstrukt, kjer je informacija iz virusne RNK spremenjena in prepisana v DNK (ref 3). Prikrita vključitev tuje DNK v genom se v naravi kar pogosto pojavlja (ref 12). Verjetno do hujše spremembe DNK ne bo prišlo, je pa potrebno ljudi opozoriti, da gre za gensko spremenjen sistem. Sicer nekateri viri trdijo (ref 13), da se tudi mRNA (ki je učinkovina Moderne in Pfizer/BioNTech) lahko prepiše nazaj v DNK in potencialno vključi, čeprav to po osrednji dogmi ne drži. Odgovori so samo teoretični, praktičen preizkus pa se trenutno dogaja na ljudeh, ki so „cepivo“ prejeli.

“Menim, da lahko javnost cepivom zaupa,” je prepričan Roman Jerala s Kemijskega inštituta. Foto: Televizija Slovenija

Ali so osebe v Sloveniji pred cepljenjem dobro seznanjene z vsemi morebitnimi neželenimi učinki?

Bratkovič: Z vsemi možnimi neželenimi učinki ni mogoče biti seznanjen, so pa gotovo dobro seznanjeni z vsemi pričakovanimi neželenimi učinki. Vsak od nas ima dostop do teh informacij, če ne drugje, na spletni strani Evropske agencije za zdravila, ta zelo transparentno, se mi zdi, vodi vse postopke.

ISZ: Podatki s pričakovanimi kratkoročnimi neželenimi učinki so javno objavljeni v navodilu za bolnika (ref 141516). Pred „cepljenjem“ bi morali biti prejemnikom predstavljeni na jasen način tudi možni stranski učinki, kot je npr. težji potek bolezni preko mehanizma imenovanega ADE (antibody dependent enhancement – okrepljen odziv imunskega sistema) ob morebitnem ponovnem stiku z virusom (ref 17). Vseh neželenih učinkov žal še ne poznamo, ker teh „cepiv“ še ne uporabljamo dovolj dolgo. Prav zato je odločilno, da je cepljenje prostovoljno in da se zanj odločijo tisti, ki lahko tvegajo.

Ali morajo osebe pred cepljenjem pisno soglašati z morebitnim tveganjem?

Bratkovič: Ne in to tudi ni praksa pri ostalih cepljenjih.

Zanimanje za cepljenje narašča s starostjo. V starostni skupini od 65 do 74 let se bo cepilo tri četrtine anketiranih v raziskavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Cepiti se namerava več moških kot žensk. Večje zanimanje za cepljenje je med kroničnimi bolniki.

ISZ: Osebe pred cepljenjem podpišejo izjavo o privolitvi v cepljenje, odločitev za cepljenje pa mora biti svobodna (ref 18; odstavek 7.3).

Ali drži, da je Agencija za zdravila v ZDA decembra 2020 odobrila poskusno rabo cepiv proti covidu le za določeno obdobje in za korektno informirane ljudi?

Bratkovič: Tako v ZDA kot v EU-ju je cepivo odobreno za uporabo. Nosi sicer tako imenovano “emergency use” v ZDA, v Evropi pa pogojno dovoljenje za uporabo, kar vseeno pomeni, da sta obe agenciji ocenili, da sta dovolj varni in tudi dovolj učinkoviti, samo zavezali sta proizvajalca, da nadaljuje s spremljanjem cepljenih še nadaljnji dve leti.

ISZ: Vloge so odobrene pogojno. Pogojna odobritev se obnavlja na eno leto, če korist zdravila odtehta tveganje, če imetnik dovoljenja priskrbi vse obljubljene podatke v zahtevanem roku, če zdravilo izpolni vse medicinske potrebe, predvsem pa, če korist takojšnjega dostopa bolnika do zdravila odtehta tveganje, da zdravilo še ni dokončno preizkušeno. Prav tako pogojna odobritev zahteva še podrobnejše spremljanje stranskih učinkov (ref 19).

“Nekaterih dolgoročnih potencialnih posledic ne moremo oceniti po recimo dvomesečnem spremljanju cepljenih, je pa res, da se je pri vseh dosedanjih cepivih, če je prišlo do neželenih učinkov, to izkazalo po največ šestih, osmih tednih,” pojasnjuje Tomaž Bratkovič s Fakultete za farmacijo. Foto: Televizija Slovenija

Ali drži, da je Agencija za zdravila v ZDA poudarila, da niti učinki niti morebitne dolgoročne škodljive posledice cepljenja proti covidu niso dovolj raziskani in da bo to znano šele po dveh letih preizkusne dobe?

Bratkovič: Ne, ne, pač ocenili so, da je cepljenje varno in učinkovito, na podlagi tega so izdali dovoljenje za promet s cepivom.

ISZ: FDA je zadolžena za registracijo cepiv v ZDA. Za registracijo cepiv v EU je zadolžena EMA. V ZDA cepivo AstraZenece ni registrirano, saj jih z registracijsko dokumentacijo niso prepričali (ref 20), registrirani sta „cepivi“ Moderna in Pfizer. Konkretno izjave FDA nismo zasledili, vodita pa se za obe „cepivi“ posebni varnostni študiji, ki predvidevata zdravniško spremljanje stranskih učinkov in spremljanje resnih stranskih učinkov do obdobja 2. let po prejemu zadnje doze (Moderna, Safety Monitoring Plan Study 301 (ref 21) in Pfizer Safety Monitoring Plan Study C4591001, (ref 22).

Ali je nezaupljivost ljudi do cepljenja proti covidu-19 upravičena?

Jerala: Cepiva so edini način, s katerim lahko res uspešno na dolgi rok zajezimo epidemijo. Znanosti in tehnologiji smo lahko zelo hvaležni, ki nam je omogočila, da smo dobili cepiva v tako kratkem času. Cepiva so zagotovo zelo dobro preverjena, preizkušena in zato skrbi zelo strog podroben preizkus, ki ga opravlja Evropska agencija za varnost cepiv. Menim, da lahko javnost cepivom zaupa.

Muršič: Mislim, da ni upravičena, so pa mogoče zadržki. Jasno je, da ljudje imajo zadržke ali dvome. In mi jim moramo predstaviti odgovore na te dvome. Te informacije morajo biti dostopne za vse ljudi, tudi če ne spremljajo televizije, interneta, radia, nekje je treba priti do teh informacij. Zato je treba razviti komunikacijske mehanizme, da tudi do njih pridemo in odgovorimo na vse dvome in zadržke. Zagotovo se najdejo odgovori na vsa vprašanja in ta vprašanja je treba sprejeti in predvsem na nepodcenjujoč način odgovarjati na njih.

ISZ: Tisti, ki se bojijo bolezni bolj, kot morebitnih posledic „cepljenja“, se bodo odločili za „cepljenje“. Nezaupanje ali dvom v „cepiva“ sta upravičena, saj nimamo dovolj podatkov o varnosti, dolgoročnih učinkih in posledicah (ref 4).

Bi morali bolj zaupati znanosti?

Jerala: Da, mislim, da je znanost pokazala, da človeštvo lahko računa nanjo v zelo ključnih problemih, kot je pandemija. Zato menim, da je znanosti dobro zaupati in jo dodatno podpirati.

Muršič: Tukaj spet pride v poštev nepodcenujoča komunikacija, jasna, neposredna komunikacija, pa kdaj tudi priznavanje napak, če do njih pride.

In od česa je najbolj odvisna odločitev posameznika za cepljenje? Od podatkov, da je cepivo varno in učinkovito, da je cepivo dlje časa v uporabi in priporočila osebnega zdravnika.

ISZ: Znanost se stalno razvija. Ne samo farmacija, tudi vsa spoznanja o procesih, ki se dogajajo v telesu. Mnoge bomo odkrili tudi z uporabo novih zdravil. Proces registracije pa ni znanost. Je potrjevanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti, ki je dolgotrajen in konzervativen proces ravno zato, da bi se obvarovalo ljudi pred tem, da so objekt na katerem se eksperimentira. To je tako, kot pri razvoju novega tipa avtomobila. Pri razvoju si lahko privoščiš marsikaj, nekaj drugega pa je standarden preizkus, ali je to vozilo primerno za na cesto.

Ali se bodo cepili tudi sogovorniki?

Muršič: Seveda.

Bratkovič: Cepil se bom takoj, ko bo to mogoče.

Jerala: Na vsak način.

ISZ: Odločitev za cepljenje mora ostati svobodna odločitev posameznika, brez posledic, če se za cepljenje ne odloči (ref 18; odstavek 7.3).

Povezave:
 1. EPAR Moderna
 2. EPAR Comirnaty
 3. EPAR Astra Zeneca
 4. Članek na strani Iniciativa slovenskih zdravnikov. Študije in številke o Covid-19 cepivih. https://www.slovenskizdravniki.si/studije-in-stevilke-o-covid-19-cepivih/
 5. Članek na strani American Society of Gene and Cell Therapy. Gene Therapy Basics. https://patienteducation.asgct.org/gene-therapy-101/gene-therapy-basics
 6. Članek na strani The history of Vaccines. An educational resource by the college of physicians of Philadelphia. Vaccine development, testing and regulation. Vaccine Development, Testing, and Regulation | History of Vaccines
 7. Chien Te Tseng, et al. (2012) Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the SARS Virus. PLoS ONE, 7: e35421.
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22536382/
 8. Wen Shi Lee, et al. (2020) Antibody-Dependent Enhacement and SARS_COV_2 vaccines and therapies. Nature microbiolog, 5, 1185–1191. https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5
 9. Buchbinder SP, et al. (2020) Use of adenovirus type-5 vectored vaccines: a cautionary tale. The Lancet396, e68-e69 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32156-5/fulltext
 10. PRAC JAZMP– Cepivo COVID -19 Vaccine AstraZeneca: informacija o nadaljnjem poteku ocenjevanja primerov krvnih strdkov
 11. Dovoljenje za promet z zdravilom – JAZMP
 12. Wurtele, et al. (2003) Illegitimate DNA integration in mammalian cells. Gene Therapy, 10, 1791–17997. https://www.nature.com/articles/3302074
 13. Borger P. (2009) The design of life: part 3— an introduction to variation-inducing genetic elements. J of Creation, 23(1), 99-106. https://creation.com/images/pdfs/tj/j23_1/j23_1_99-106.pdf
 14. JAZMP povezava na zdravilo Moderna https://www.jazmp.si/2021/01/06/cepivo-proti-covid-19-moderna-mrna-cepivo-proti-covid-19-s-spremenjenimi-nukleozidi/
 15. JAZMP povezava na zdravilo Comirnaty Comirnaty – mRNA cepivo proti COVID-19 (s spremenjenimi nukleozidi) – JAZMP
 16. JAZMP povezava na zdravilo Astra Zeneca Cepivo proti COVID-19 AstraZeneca – JAZMP
 17. Cardozo T, et al.(2020) Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID-19 vaccines worsening clinical disease. Int J Clin Pract, e13795.doi:10.1111/ijcp.13795 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijcp.13795
 18. Svet evrope, zasedanje 27.januarja 2021, Resolucija 2361:Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations https://pace.coe.int/en/files/29004/html
 19. EMA, dovoljenje v sili povezava Conditional marketing authorisation – European Medicines Agency
 20. AstraZenecas data missteps shows that drug regulation actually works (2021). AstraZeneca’s data missteps shows that drug regulation actually works
 21. Emergency use authorisation (EUA) for an unapproved product review memorandum. Moderna, November 2020 na strani https://www.fda.gov/media/144673/download.
 22. Emergency use authorisation (EUA) for an unapproved product review memorandum. Pfizer, November 2020 na strani https://www.fda.gov/media/144416/download

* * *

https://www.odpriteoci.com/post-1/mag-vladimir-pirnat-dr-med-je-v-pismu-pozval-prof-dr-ihana-da-ostale-seznanijo-s-slede%C4%8Do-vsebino

Spoštovani prof.dr. Alojz Ihan, dr.med. V izogib pravnih posledic zaradi morebiti pomanjkljivo informiranih ljudi pred cepljenjem zoper Covid-19, prosim, da seznanite predsednico ter članice in člane Zdravniške zbornice s priloženim sestavkom.

 

Zdravniško zbornico naprošam, da se objavi moj sestavek v priponki v celoti, brez korekcij čimprej v glasilu ZZS.

Lep pozdrav mag. Vladimir Pirnat, dr.med. spec.int.med. in dipl.psiholog

 

CEPLJENJE PROTI COVID-19 IN S TEM POVEZANA ODGOVORNOST 1. Vsa Covid cepiva so bila dana v uporabo le po nekajmesečnih raziskavah glede učinkovitosti in varnosti. Pred njihovo množično uporabo na ljudeh niso bili opravljeni preizkusi, ki so nujno potrebni za vsa, tudi najbolj preprosta in nenevarna zdravila. Zato cepiva zoper Covid-19 uradno niso licencirana. Vsa Covid cepiva imajo dovoljenje le za nujno, pogojno uporabo na ljudeh. Ker niso znani njihovi dolgoročni učinki in možne dolgoročne škodljive posledice, se bodo le-ti ugotavljali na cepljenih ljudeh. Preizkušanje (Klinična faza preizkušanja Covid cepiv na ljudeh) bo trajalo uradno do leta 2023. 2. Ker gre za preizkušanje cepiv na ljudeh so organizatorji cepljenja in cepilci po zakonu

dolžni pred cepljenjem ljudi (raziskovance): - seznaniti, da prostovoljno sodelujejo v testiranju nedovolj preizkušenih sestavin oz. genske

manipulacije, prvič uporabljene za cepljenje ljudi, - opozoriti na vse do sedaj znane škodljive sopojave in jih seznaniti z možnostjo dolgoročnih

neželjenih učinkov Covid cepiv, - seznaniti, da so po prejemu Covid cepiv v svetu in pri nas registrirani številni sopojavi, tudi

umrli, ... - seznaniti, da eksperimentalna Covid cepiva niso 100% učinkovita in da je zaščita po

cepljenju le začasna (zaradi hitre mutacije virusa).

Dokler Covid cepiva niso prestala celotne sheme postopkov za redno registracijo in nimajo dovoljenj za redno uporabo, njihova uporaba podlega vsem zakonom, konvencijam in deklaracijam, ki zadevajo raziskave na ljudeh v medicini, tudi Helsinški deklaraciji iz leta 1964, večkrat revidirani in dopolnjeni, nazadnje v Fortalezi v Braziliji leta 2013.

Ta deklaracija ima 37 točk ter predstavlja pogoj (imperativ) za zdravnike in drugo zdravstveno osebje pri izvajanju medicinskih raziskav na človeku. Za sodelovanje pri uporabi novih cepiv proti SARS-CoV-2 so pomembne zlasti 4 točke iz poglavja »Splošna načela«: 8. točka: Splošni namen medicinskega raziskovanja je pridobivanje novih spoznanj in znanja, vendar ta cilj (namen) ne sme imeti prednosti pred pravicami in interesi raziskovanca kot posameznika (individuuma). 9. točka: Zdravnik, ki je vpet v medicinsko raziskovanje, je dolžan zaščititi in varovati življenje, zdravje, čast, integriteto, pravico do samoodločbe, zasebnost in zaupnost osebnih podatkov preiskovanca. Odgovornost za zaščito zgoraj naštetih deležnikov pri raziskovancih je vedno osebna in je neločljiva od raziskovalca, zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca in ni prenosljiva na raziskovanca, tudi ne, če je dotični za sodelovanje dal soglasje. 10. točka: Zdravnik mora upoštevati etične, pravno-legalne in institucionalne norme in standarde za raziskovanje na človeku, tako v državi, v kateri se raziskava izvaja kot mednarodno. Nobena nacionalna niti internacionalna etična, pravno-legalna ali institucionalna pravila ali določila ne morejo omejevati ali izničiti katerekoli od zgoraj naštetih zaščit raziskovanca iz te deklaracije. 15. točka: Odprava vsakršne škode ali neželjene posledice sodelovanja v raziskavi mora biti zagotovljena z ustreznim zdravljenjem in eventualno poplačana z ustrezno odškodnino.

Rezime: Cepiva proti SARS-Cov-2 so vsa še vedno v fazi raziskav. Po Helsinški deklaraciji je lahko sodelovanje v raziskavi na človeku le prostovoljno. Obvezno ali pogojevano neprostovoljno cepljenje proti SARS-CoV-2 pod nobenim pogojem ne more biti etično, niti legalno, sodelovanje zdravnikov pri neprostovoljnem poseganju, zdravljenju in/ali cepljenju se preganja po mednarodnih zakonih. Vnaprej morajo biti znana pota, načini in vrste ugotavljanja odgovornosti ter načini reševanja sporov v primeru zapletov po sodelovanju v raziskavi, znan pa mora biti tudi vir za poplačila morebitnih odškodnin, če bi do njih prišlo. Kršenje Helsinške deklaracije je po mednarodnem pravu hudo kaznivo dejanje in pomeni zločin proti človeštvu, preganja se po uradni dolžnosti ter kaznuje z najvišjimi kaznimi.

 
*
https://www.facebook.com/stoplaznivimmedijem/videos/496966888162263ttps://www.facebook.com/stoplaznivimmedijem/videos/496966888162263
Še dva neodvisna strokovnjaka, mikrobiologinja docent dr. Tanja Bagar in docent dr. Bernard Goršak o cepivih, smrtnosti zaradi COVID-19, nesmislu nošenja mask...
*
Predlagamo, da tudi vi na ZZS ( gp.zzs@zzs-mcs.si ) pošljete meil ali dopis z naslednjimi vprašanji:
Spoštovani,
na etično komisijo Zdravniške zbornice Slovenije naslavljam naslednja vprašanja:
1. Ali ste seznanjeni z dejstvom, da imajo vsa cepiva zoper Kovid-19 status eksperimentalnih cepiv?
2. Ali ste seznanjeni z dejstvom, da zdravniki, ki opravljajo cepljenje zoper Kovid-19, svojih pacientov ne seznanijo z eksperimentalnim statusom cepiva in tako kršijo svojo pojasnilno dolžnost iz 20. člena ZPacP?
3. Ali ste do sedaj glede omenjene kršitve pojasnilne dolžnosti kakorkoli ukrepali in ali nameravate ukrepati v prihodnje?
4. Ali je po vašem mnenju etično dopustno, da se medicinski eksperiment za cepiva zoper Kovid-19 opravlja na državljanih brez izrecne seznanitve o eksperimentu s strani zdravstvenega osebja?
Lep pozdrav,
*
Dr. Jerneja Tomšič, doktorica molekularne biologije o mRNA cepivu (od 26.00 min dalje)
*
Sabina Senčar, mati, dr. med., spec. gin. in por., zdravnik splošne medicine: FB 24.9. 2021
Ljubi moji trije otroci, rada bi vam, z vsem znanjem in vso skrbnostjo povedala, zakaj ne želim, da vas cepijo z novim, eksperimentalnim cepivom. Ni vam povsem prav, ker ste mlade in se počutite nesmrtne. Čeprav že veste, da kovidno bolezen z lahkoto premagate, vam pripovedujejo, da se cepite zato, da boste zaščitile mene, svojo babico in dedka in vse druge.
Nikomur niste nevarne, lahko ste zdrave brez slabe vesti.
Vedno se vam je zdelo čudno in odveč, ko sem vas varovala pred nevidnimi nevarnostmi. Ko ste bile majhne, ste se poskušale otresti mojega prijema, jaz pa sem vas stiskala za roko, da mi niste pobegnile na cesto. Zavijale ste z očmi, ko sem vam dajala napotke, ob prvih samostojnih odhodih od doma. Lovila sem vas, ko ste se učile voziti kolo, plavati ali smučati. Neskončne ure sem preživela v skrbi za vašo varnost.
Stiskala sem vas k sebi, ko ste tu in tam staknile poškodbo ali bolezen. Vozila sem vas na redne preglede k zdravniku in cepljenja. Včasih sem premišljevala, kam vas bom skrila ali odpeljala, če pride vojna.
Zame kot mamo je od trenutka, ko ste nastale, pa do danes, najpomembnejše, da ste zdrave in varne na svoji poti.
V začetku epidemije sem vas želela zaščititi pred boleznijo, kmalu pa sem ugotovila, da vam ukrepi za preprečevanje bolezni lahko naredijo veliko večjo škodo kot virus sam.
Ponudba “končne rešitve” v cepljenju otrok in mladostnikov pa je zame že skoraj zločin. Katera mama bi dovolila, da njene otroke uporabijo za eksperiment, o katerem ne vemo ničesar. O cepivu ne vemo dovolj. Ne vemo, če bo preprečilo težji potek bolezni, o kratkoročnih neželenih posledicah vemo malo, o dolgoročnih neželenih posledicah pa ne vemo prav nič. Bile bi udeleženke kliničnega poizkusa na ljudeh.
Na strani ClinicalTrials.gov je opisana raziskava podjetja Pfizer, ki se trenutno izvaja na ljudeh https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728
V raziskavi, ki poteka na ljudeh in bo zaključena novembra letos, bodo šele ugotovili, kdo je primeren kandidat za cepivo in kakšna naj bi bila primerna količina učinkovine v cepivu. Šele s podatki, dobljenimi v raziskavi, ki trenutno poteka na ljudeh, bodo dobili podatke o VARNOSTI, tolerabilnosti in imunogenosti cepiva. O varnosti ne vemo ničesar, mene pa ravno varnost najbolj zanima, ko gre za vas, moji otroci.
Ne želim, da žrtvujete svoje zdravje za neko imaginarno, hipotetično zdravje celotne populacije. Doslej so vam lagali, kako koristite človeštvu z nošenjem mask na prostem, za kar ni niti enega empiričnega dokaza. Če dihate zrak na prostem, zaradi vas ne bo umrl niti en starostnik v domu upokojencev. Vaše šolanje od doma in popolna omejitev gibanja, druženja in ukinitev vašega zdravega življenskega sloga ni empirično dokazano zmanjšala umrljivosti Slovencev. Vaša dobrobit in zdravje nista skrbela nikogar, razen nas, vaših staršev. Zato ne želim, da sodelujete poskusu. Niste številka. Ljubim vas in želim vas močno stisniti za roko, kot včasih, ko ste mi hotele v igri pobegniti na nevarno cesto. Ne želim srečati nobene mame, katere otrok bi bil en izmed milijona, ki je utrpel težjo telesno poškodbo zaradi eksperimentalnega cepiva, o katerem vemo premalo.
Končen izkupiček poškodb po cepljenju je zastrašujoč. EuraVigilance, ki spremlja in beleži prijave neželenih stranskih učinkov zdravil v Europi, je junija poročal o 1,5 milijonov poškodb po cepljenju in 15,472 smrti. Ne gre samo za tromboze in embolije, kaže se v prizadetosti in poškodbah vseh organskih sistemov.
Nova cepiva, ki naj bi nas zaščitila pred težjim potekom bolezni, temeljijo na izdelavi spike proteinov. Spike protein, ki ga izdelujejo naše celice po vnosu zapisa v obliki RNA ali DNA v cepivu, se veže na ACE 2 receptorje v različnih organih našega organizma in potencialno sproži motnjo hemostaze https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8069989/
V strokovni literature je opisanih veliko primerov pojavov krvnih strdkov po cepljenju. V reviji New England Journal of Medicine je opisanih 39 primerov žensk, mlajših od 50 let, ki so utrpele hujše zaplete po cepljenju, pojav krvnih strdkov na neobičajnih mestih: tromboza venskega sinusa v možganih, tromboza portalne vene, splanhničnih ali hepatičnih ven, tromboze arterij in pljučne embolije https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8063912/
Raziskava iz Avstrije opisuje 11 primerov predhodno zdravih ljudi, ki so utrpeli trombozo 5 do 16 dni po cepljenju. 9 od teh je bilo žensk v rodnem obdobju. Prevladovala je tromboza venskega sinusa v možganih, utrpeli pa so še tromboze splanhničnih ven, pljučno embolijo, ena pacientka je umrla takoj zaradi krvavitve v možganih. Skupno je po cepljenju umrlo 6 pacientk https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8095372/
Našla sem raziskavo, v kateri je 8 mlajših oseb po cepljenju proti SARS Cov 2 zbolelo s hudim vnetjem srčne mišice https://www.ahajournals.org/.../CIRCULATIONAHA.121.055913...&
V Sloveniji smo slišali za mlado, zdravo gospo v Bruslju, ki je po cepljenju umrla.
Ne želim, da ste med primeri, objavljenimi v takih raziskavah. Čeprav so številke zapletov videti majhne, bi bil zame primer zapleta pri eni od vas 100% katastrofa, ki je nočem. Zame je en sam človek cel moj svet. Statistika me ne more potolažiti, zame je 1/2.000,000 VSE!
Pred časom, ko so ravno začeli s cepljenjem mladih žensk vaše starosti, sem se prvič srečala s hudim zapletom pri eni od svojih pacientk. Po cepljenju je prišlo do zapleta, ki je zahteval hospitalizacijo (zdravljenje v bolnišnici). Naključje je hotelo, da je mlada ženska v času cepljenja jemala hormonsko kontracepcijo, zato so jo napotili nazaj v ginekološko ambulanto. Menili so, da je zaplet posledica hormonskih tabletk.
Od tega trenutka naprej sem, kjer je bilo le mogoče, po cepljenju svojim pacientkam v laboratoriju pregledovala d-dimer, da bi razpoznala tiste bolj ogrožene za krvne strdke po cepljenju
Vrednosti d-dimera v krvi je enostavno dostopen, hiter pokazatelj trombogene aktivnosti v žilah. D-dimer je označevalec aktivacije trombocitov, koagulacije in fibrinolize
V naši ambulanti smo opazovali vrednosti d-dimera pri osebah cepljenih z novimi cepivi. Ugotavljali smo statistično relevanten porast d-dimera pri cepljenih posameznikih v primerjavi s prebolevniki ali zdravimi, necepljenimi posamezniki.
Če je vrednost d-dimera v krvi večja, kot so referenčne vrednosti, pomeni, da je zvečana aktivnost trombocitov in drugih faktorjev koagulacije krvi v žilah. D-dimer je produkt razgradnje krvnih strdkov. Če je koncentracija d-dimera visoka, lahko sklepamo, da krvni strdki nastajajo v večji meri, kot je sicer normalno za vzdrževanje hemostaze v telesu.
Pri bolezni covid 19 se je vrednost izmerjenega d-dimera izkazala za pomemben predikcijski dejavnik za težji potek bolezni https://www.ncbi.nlm.nih.gov/.../PMC7.../pdf/JTH-9999-na.pdf
Pri covidu zdaj že vemo, da je zaplet kovid 19 bolezni koagulopatija, ki jo povzroča vezava “spike” proteina na ACE 2 receptor, kjerkoli v telesu.
Obdukcije umrlih zaradi covid 19 opisujejo pojav mikrotromboz v pljučih, sapniku, srcu, ledvicah in jetrih, pljučne embolizme, miokardni infarkt in vaskulitise. Raziskava, objavljena aprila 2021, ugotavlja pojavnost tromboz, kljub antikoagulantni terapiji https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8089413/
Če spike protein virusa s svojo vezavo na receptor ACE 2 povzroči kaskado reakcij, ki vodi v mikrotromboze, tromboze in embolije v organizmu, lahko tudi v telesu nastali spike protein po cepljenju povzroči podobno reakcijo.
Predpogoj za splošno reakcijo organizma na izdelan spike protein je, da cepivo ne ostane na mestu vboda ali v pripadajočih bezgavkah. Nanopartikli iz cepiva ne ostanejo v mišici rame, niti ne samo v bezgavki, ampak se razpršijo po vseh žilah in organih v telesu
Poskusi na živalih, so dokazali da spike protein prehaja tudi v možgane in tam potencialno lahko dela škodo na živčevju
Spike protein ni nedolžna beljakovina, ki sproži imunsko reakcijo, potem pa se raztopi, kot snežinka. Naj gre za spike protein virusa ali spike protein, izdelan v telesu po cepljenju, ta nenedolžna beljakovina poišče svoje mesto vezave in povzroča vrsto težav. Mesto vezave za spike protein je ACE 2 receptor. ACE 2 receptorji se nahajajo povsod v telesu, v različnih organih, nahajajo se na endoteliju žil (notranja plast žile), na trombocitih (krvna telesca, ki se zlepljajo, da preprečijo krvavitev), na vseh dobro prekrvavljenih organih, jetrih, vranici, črevesju, pljučih, srcu, pa tudi na maternici, na jajčnikih, v modih in na posteljici ploda v nosečnosti https://www.ncbi.nlm.nih.gov/.../PMC7717150/pdf/ioaa211.pdf
Spike protein se veže na ACE 2 receptor kjerkoli v telesu in s tem upočasni kemične procese, ki bi jih neupočasnjena celica morala izvajati. Če se spike protein veže na endotelijsko celico v žili, ta izgubi nekaj svoje prvotne funkcije. Verjetno velja enako za prav vsako celico, ki ima ACE2 receptor na svoji površini https://www.ahajournals.org/.../10.../CIRCRESAHA.121.318902
V veliki dilemi sem tudi glede tega, kako bi pri pacientkah preprečila neželene stranske učinke cepljenja. Pri tistih, katerim sem izmerila visoke koncentracije d-dimera v krvi. Doslej je bilo znano, da globoke venske tromboze in embolije preprečujemo z antikoagulantno terapijo.
A tromboze po cepljenju ali po bolezni kovid niso le posledica Virchowe triade: zastoj krvi, hiperkoagulnosti krvi in poškodbe endotelija, temveč je dokazano, da velik delež k nastanku trombov prispeva vnetje. Bele krvničke (nevtrofilci, monociti) reagirajo s trombociti in notranjo plastjo žile (endotelijem) in imajo enakovredno vlogo pri nastanku krvnega strdka. Antikoagulantna terapija za preprečevanje nastanka krvnih strdkov tarčno vpliva na faktorje koagulacije, ne vpliva pa na vnetje. Pri etiologiji nastanka tromba zaradi vnetnih procesov v telesu (okužbe, cepljenje) z antikoagulantno terapijo ne moremo vedno in povsem preprečiti trombotičnih dogodkov. Z antikoagulantno terapijo lahko celo povzročimo krvavitev.
Vnetje, ki je zgodnji odgovor imunskega sistema na okužbo, poškodbo ali škodljivosti okolja, povzroči nastanek krvnih strdkov. Bela krvna telesa reagirajo s trombociti in žino steno, žilni endotelij izgubi svoje antitrombotične lastnosti. Tako pri bolezni covid 19 kot pri reakciji na cepljenje vnetje odigra ključno vlogo pri nastanku krvnih strdkov in ne Vircowa triada. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902?fbclid=IwAR3foD8VSX5U7lavk-BymsDdEgowVdcBHDnGj7ROU-q0yA6Y8We8F9A6lBA&
V primeru okužbe s SARS Cov2 in trombotičnimi zapleti po cepljenju ne gre torej za znano vzročno povezanost Virchowe triade z nastankom trombov, temveč zgolj za intenziven vnetni odgovor žil na toksični spike protein.
V nasprotju z navdušenjem mojih kolegov, ki brez zadržkov promovirajo cepljenje in imajo huda vročinska stanja za uspešno reakcijo na cepivo, govori z dokazi podprta medicina, da hude vnetne reakcije telesu škodijo. Vročina, ki jo imajo osebe po cepljenju, ni nič drugega kot sistemski vnetni odgovor organizma na vbrizgano snov. Večji, kot je imunski odziv, večje je vnetje, prej lahko pričakujemo žilne zaplete in ne obratno.
Glede na to, da je velika večina vaših vrstnikov prebolela bolezen covid 19 brez težav, ne razumem, zakaj bi vas izpostavljala nevarnosti. Vaš imunski sistem je zlahka opravil z naravno okužbo.
V primerjalni skupini prebolevnikov nisem niti pri eni osebi izmerila zvišanega d-dimera v laboratorijski preiskavi. V skupini cepljenih je bil pri 90% testiranih d-dimer višji od zgornje meje referenčnih vrednosti.
Rada bi vam rekla, da bomo znali obvladati vnetja po cepljenju, pa tromboze, embolije, tudi alergične reakcije, a obstaja še veliko drugih zapletov po cepljenju. Logično je, da prihaja do avtoimunih reakcij. Imunski sistem, ki nas varuje pred virusi, je v svoji osnovi »avtonapadalen«. Napade našo lastno celico, ki vsebuje tuje proteine, in jo uniči. Če torej zazna v naši celici tuj spike protein, jo želi uničiti. Te dni sem dobila pismo prijateljev, katerih otrok je utrpel hudo avtoimuno reakcijo po cepivu. 20-letni fant, zdrav, atlet, po maturi, se je zaradi možnosti počitniškega dela cepil z novim eksperimentalnim cepivom. 14 dni po cepljenju je N.L. iz Ljubljane najprej oslepel, bil je sprejet na oftalmološko kliniko. Stanje se mu je naglo poslabšalo z vrsto nevroloških simptomov, postal je nepokreten, njegovo telo trenutno ni zmožno osnovnih človeških funkcij, zadrževanja blata in vode. Tako huda nesreča zdravega, mladega fanta ne more biti v veselje nikomur, niti njegovim staršem in starim staršem, za katere se je žrtvoval. Zame je kriv vsakdo, ki take nesreče vidi, ve zanje in še naprej nagovarja otroke k cepljenju. Tega ne bi smel zamolčati in tolerirati noben človek, kaj šele zdravnik.
This paper was originally hosted on the Doctors for Covid Ethics Medium account, but the platform censored the expert group and removed the paper, claiming the post was “under investigation”:

In short, the available evidence and science indicate that COVID-19 vaccines are unnecessary, ineffective and unsafe.

 • Necessity: Immunocompetent individuals are protected against SARS-CoV-2 by cellular immunity. Vaccinating low-risk groups is therefore unnecessary. For immunocompromised individuals who do fall ill with COVID-19 there is a range of medical treatments that have been proven safe and effective. Vaccinating the vulnerable is therefore equally unnecessary. Both immunocompetent and vulnerable groups are better protected against variants of SARS-CoV-2 by naturally acquired immunity and by medication than by vaccination.
 • Efficacy: Covid-19 vaccines lack a viable mechanism of action against SARS-CoV-2 infection of the airways. Induction of antibodies cannot prevent infection by an agent such as SARS-CoV-2 that invades through the respiratory tract. Moreover, none of the vaccine trials have provided any evidence that vaccination prevents transmission of the infection by vaccinated individuals; urging vaccination to “protect others” therefore has no basis in fact.
 • Safety: The vaccines are dangerous to both healthy individuals and those with pre-existing chronic disease, for reasons such as the following: risk of lethal and non-lethal disruptions of blood clotting including bleeding disorders, thrombosis in the brain, stroke and heart attack; autoimmune and allergic reactions; antibody-dependent enhancement of disease; and vaccine impurities due to rushed manufacturing and unregulated production standards.

The risk-benefit calculus is therefore clear: the experimental vaccines are needless, ineffective and dangerous. Actors authorising, coercing or administering experimental COVID-19 vaccination are exposing populations and patients to serious, unnecessary, and unjustified medical risks.

1. THE VACCINES ARE UNNECESSARY

1. Multiple lines of research indicate that immunocompetent people display “robust” and lasting cellular (T cell) immunity to SARS-CoV viruses [1], including SARS-CoV-2 and its variants [2]. T cell protection stems not only from exposure to SARS-CoV-2 itself, but from cross-reactive immunity following previous exposure to common cold and SARS coronaviruses [1,3-10]. Such immunity was detectable after infections up to 17 years prior [1,3]. Therefore, immunocompetent people do not need vaccination against SARS-Cov-2.

2. Natural T-Cell immunity provides stronger and more comprehensive protection against all SARS-CoV-2 strains than vaccines, because naturally primed immunity recognises multiple virus epitopes and costimulatory signals, not merely a single (spike) protein. Thus, immunocompetent people are better protected against SARS-CoV-2 and any variants that may arise by their own immunity than by the current crop of vaccines.

3.The vaccines have been touted as a means to prevent asymptomatic infection [11], and by extension “asymptomatic transmission.” However, “asymptomatic transmission” is an artefact of invalid and unreliable PCR test procedures and interpretations, leading to high false-positive rates[12-15]. Evidence indicates that PCR-positive, asymptomatic people are healthy false-positives, not carriers. A comprehensive study of 9,899,828 people in China found that asymptomatic individuals testing positive for COVID-19 never infected others[16].

In contrast, the papers cited by the Centre for Disease Control[17,18] to justify claims of asymptomatic transmission are based on hypothetical models, not empirical studies; they present assumptions and estimates rather than evidence. Preventing asymptomatic infection is not a viable rationale for promoting vaccination of the general population.

4. In most countries, most people now have immunity to SARS-CoV-2[19]. Depending on their degree of previously acquired cross-immunity, they will have had no symptoms, mild and uncharacteristic symptoms, or more severe symptoms, possibly including anosmia (loss of sense of smell) or other somewhat characteristic signs of the COVID-19 disease. Regardless of disease severity, they will now have sufficient immunity to be protected from severe disease in the event of renewed exposure. This majority of the population will not benefit at all from being vaccinated.

5. Population survival of COVID-19 exceeds 99.8% globally[20-22]. In countries that have been intensely infected over several months, less than 0.2% of the population have died and had their deaths classified as ‘with covid19’. COVID-19 is also typically a mild to moderately severe illness. Therefore, the overwhelming majority of people are not at risk from COVID-19 and do not require vaccination for their own protection.

6. In those susceptible to severe infection, Covid-19 is a treatable illness. A convergence of evidence indicates that early treatment with existing drugs reduces hospitalisation and mortality by ~85% and 75%, respectively[23-27]. These drugs include many tried and true anti-inflammatory, antiviral, and anticoagulant medications, as well as monoclonal antibodies, zinc, and vitamins C and D.

Industry and government decisions to sideline such proven treatments through selective research support[24], regulatory bias, and even outright sanctions against doctors daring to use such treatments on their own initiative, have been out of step with existing laws, standard medical practice, and research; the legal requirement to consider real world evidence has fallen by the wayside[28].

The systematic denial and denigration of these effective therapies has underpinned the spurious justification for the emergency use authorisation of the vaccines, which requires that “no standard acceptable treatment is available”[29]. Plainly stated, vaccines are not necessary to prevent severe disease.

2. THE VACCINES LACK EFFICACY

1. At a mechanistic level, the concept of immunity to COVID-19 via antibody induction, as per COVID-19 vaccination, is medical nonsense. Airborne viruses such as SARS-CoV-2 enter the body via the airways and lungs, where antibody concentrations are too low to prevent infection. Vaccine-induced antibodies primarily circulate in the bloodstream, while concentrations on the mucous membranes of lungs and airways is low.

Given that COVID-19 primarily spreads and causes disease by infecting these mucous membranes, vaccines miss the immunological mark. The documents submitted by the vaccine manufacturers to the various regulatory bodies contain no evidence that vaccination prevents airway infection, which would be crucial for breaking the chain of transmission. Thus, vaccines are immunologically inappropriate for COVID-19.

2. Medium to long-term vaccine efficacy is unknown. Phase 3, medium-term, 24-month trials will not be complete until 2023: There is no medium-term or long term longitudinal data regarding COVID-19 vaccine efficacy.

3. Short term data has not established prevention of severe disease. The European Medicines Agency has noted of the Comirnaty (Pfizer mRNA) vaccine that severe COVID-19 cases “were rare in the study, and statistically certain conclusion cannot be drawn” from it[30]. Similarly, the Pfizer document submitted to the FDA[31] concludes that efficacy against mortality could not be demonstrated. Thus, the vaccines have not been shown to prevent death or severe disease even in the short term.

4. The correlates of protection against COVID-19 are unknown. Researchers have not yet established how to measure protection against COVID-19. As a result, efficacy studies are stabbing around in the dark. After completion of Phase 1 and 2 studies, for instance, a paper in the journal Vaccine noted that “without understanding the correlates of protection, it is impossible to currently address questions regarding vaccine-associated protection, risk of COVID-19 reinfection, herd immunity, and the possibility of elimination of SARS-CoV-2 from the human population”[32]. Thus, Vaccine efficacy cannot be evaluated because we have not yet established how to measure it.

3. THE VACCINES ARE DANGEROUS

1. Just as smoking could be and was predicted to cause lung cancer based on first principles, all gene-based vaccines can be expected to cause blood clotting and bleeding disorders [33], based on their molecular mechanisms of action. Consistent with this, diseases of this kind have been observed across age groups, leading to temporary vaccine suspensions around the world: The vaccines are not safe.

2. Contrary to claims that blood disorders post-vaccination are “rare”, many common vaccine side effects (headaches, nausea, vomiting and haematoma-like “rashes” over the body) may indicate thrombosis and other severe abnormalities. Moreover, vaccine-induced diffuse micro-thromboses in the lungs can mimic pneumonia and may be misdiagnosed as COVID-19. Clotting events currently receiving media attention are likely just the “tip of a huge iceberg”[34]: The vaccines are not safe.

3. Due to immunological priming, risks of clotting, bleeding and other adverse events can be expected to increase with each re-vaccination and each intervening coronavirus exposure. Over time, whether months or years[35], this renders both vaccination and coronaviruses dangerous to young and healthy age groups, for whom without vaccination COVID-19 poses no substantive risk. Since vaccine roll-out, COVID-19 incidence has risen in numerous areas with high vaccination rates[36-38].

Furthermore, multiple series of COVID-19 fatalities have occurred shortly after the onset vaccinations in senior homes[39,40]. These cases may have been due not only to antibody-dependent enhancement but also to a general immunosuppressive effect of the vaccines, which is suggested by the increased occurrence of Herpes zoster in certain patients[41].

Immunosuppression may have caused a previously asymptomatic infection to become clinically manifest. Regardless of the exact mechanism responsible for these reported deaths, we must expect that the vaccines will increase rather than decrease lethality of COVID-19 — the vaccines are not safe.

4. The vaccines are experimental by definition. They will remain in Phase 3 trials until 2023. Recipients are human subjects entitled to free informed consent under Nuremberg and other protections, including the Parliamentary Assembly of the Council of Europe’s resolution 2361[43] and the FDA’s terms of emergency use authorisation[29]. With respect to safety data from Phase 1 and 2 trials, in spite of initially large sample sizes the journal Vaccine reports that, “the vaccination strategy chosen for further development may have only been given to as few as 12 participants”[32].

With such extremely small sample sizes, the journal notes that, “larger Phase 3 studies conducted over longer periods of time will be necessary” to establish safety. The risks that remain to be evaluated in Phase 3 trials into 2023, with entire populations as subjects, include not only thrombosis and bleeding abnormalities, but other autoimmune responses, allergic reactions, unknown tropisms (tissue destinations) of lipid nanoparticles[35], antibody-dependent enhancement [43-46] and the impact of rushed, questionably executed, poorly regulated[47] and reportedly inconsistent manufacturing methods, conferring risks of potentially harmful impurities such as uncontrolled DNA residues[48]. The vaccines are not safe, either for recipients or for those who administer them or authorise their use.

5. Initial experience might suggest that the adenovirus-derived vaccines (AstraZeneca/Johnson & Johnson) cause graver adverse effects than the mRNA (Pfizer/Moderna) vaccines. However, upon repeated injection, the former will soon induce antibodies against the proteins of the adenovirus vector. These antibodies will then neutralize most of the vaccine virus particles and cause their disposal before they can infect any cells, thereby limiting the intensity of tissue damage.

In contrast, in the mRNA vaccines, there is no protein antigen for the antibodies to recognize. Thus, regardless of the existing degree of immunity, the vaccine mRNA is going to reach its target — the body cells. These will then express the spike protein and subsequently suffer the full onslaught of the immune system.

With the mRNA vaccines, the risk of severe adverse events is virtually guaranteed to increase with every successive injection. In the long term, they are therefore even more dangerous than the vector vaccines. Their apparent preferment over the latter is concerning in the highest degree; these vaccines are not safe.

4. ETHICS AND LEGAL POINTS TO CONSIDER

Conflicts of interest abound in the scientific literature and within organisations that recommend and promote vaccines, while demonising alternate strategies (reliance on natural immunity and early treatment). Authorities, doctors and medical personnel need to protect themselves by evaluating the sources of their information for conflicts of interest extremely closely.

Authorities, doctors and medical personnel need to be similarly careful not to ignore the credible and independent literature on vaccine necessity, safety and efficacy, given the foreseeable mass deaths and harms that must be expected unless the vaccination campaign is stopped.

Vaccine manufacturers have exempted themselves from legal liability for adverse events for a reason. When vaccine deaths and harms occur, liability will fall to those responsible for the vaccines’ authorisation, administration and/or coercion via vaccine passports, none of which can be justified on a sober, evidence-based risk-benefit analysis.

All political, regulatory and medical actors involved in COVID-19 vaccination should familiarise themselves with the Nuremberg code and other legal provisions in order to protect themselves.

Vir: https://off-guardian.org/2021/05/05/covid-vaccines-necessity-efficacy-and-safety/?fbclid=IwAR3NKnCrg4WH4G6pVvPg2y1974G057UpJlbqdJAXNiZho2GD5OsHO4LzhX8

*

@SrbijaMila
·
19h
CRVENI KRST JAPANA zabranjuje onima koji su se vakcinisali da daju krv

Twitter 5.5. 201 prof. Mila Alečkovič

*

*

Dr. Mateja Černič o škodljivosti cepiv :

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SIRIgBdGuIs

*

mRNA cepivo povzroči smrt telesnih celic (apoptosis) : https://odysee.com/@shortXXvids:e/Dr-VS-K-why-m-RNA-vacine-different:2?src=open&r=BWSeHJ8asYoo4uRLsWhCb8D17qQ2xW22&fbclid=IwAR0KJ1_GHe6ea7VDbXafSbcMk1eajvL6g22jnV6he7Ggnyl3FvOHY20savE

*

https://swprs.org/vaccines-the-tip-of-the-iceberg/

https://swprs.org/covid-rna-vaccines-deaths/

*

Dr. Piberl na TV As: https://www.facebook.com/TelevizijaAS/videos/519044105919388

*

*

https://www.docdroid.net/PoknOdF/odprto-pismo-cepljenje-2021-05b-pdf#page=42

*

*

Dr Sabina Senčar: 

52. nujna seja Odbora za zdravstvo, 10. maj 2021

https://www.youtube.com/watch?v=S-F-IakyRo4

*

*

Ameriški rdeči križ sporoča, da cepljeni, ki so preboleli COVID-19 ne morejo darovati plazme za pomoč drugim bolnikom, ker cepivo uniči naravna protitelesa proti SARS CoV-2 https://www.facebook.com/anos.srbija/videos/156182429806502

*

https://www.slovenskizdravniki.si/18-razlogov-zakaj-se-ne-bom-cepil/?fbclid=IwAR3D_l4W0sjC53KhH51-TI1khfNziqS-dFUyMAPHvrDBZh5dRMvLBXgfrr0

18 razlogov, zakaj se ne bom cepil

Avtor:Iniciativa slovenskih zdravnikov21. 05. 2021

Zaradi vsakodnevnega vsiljevanja razlogov za sprejem eksperimentalnega cepiva s strani oblasti in njene izbrane stroke, ter ob brez rezervni pomoči main stream medijev, je po mnenju Iniciative slovenskih zdravnikov potrebno predstaviti tudi drugo, nasprotno mnenje. Le ob soočenju argumentov za in proti se lahko posameznik informirano odloči, ali bo eksperimentalno cepivo sprejel ali pa bodo pomisleki tako močni, da bo tvegal zapovedano diskriminacijo in represijo.

Ob skrbnem spremljanju zapisov na temo cepljenja smo naleteli na poljuden članek, ki zelo natančno in argumentirano pojasni razloge, zakaj bi morali biti ljudje pri svoji odločitvi izjemno previdni. Članek je nastal v Ameriki, za našo objavo pa smo ga prevedli in vam ga ponujamo v branje. Samo ustrezno informiran posameznik lahko sprejme odločitev, ki je za njega najboljša, saj se zavestno odloča za prednosti in tveganja svoje odločitve.

Originalni članek: 18 Reasons I Won’t Be Getting a COVID Vaccine (ChildrensHealthDefense.org)

18 razlogov, zakaj se ne bom cepil

»Ne pišem zato, da bi s komerkoli prišel v konflikt, bi vas pa rad seznanil s tem, kar sem o tematiki prebral, o svojih odprtih vprašanjih in vam razložil, zakaj se mi COVID cepiva ne zdijo smiselna.«

Avtor: Christian Elliot

Kar nekaj prijateljev me je že vprašalo, kaj si mislim o COVID cepivih, zato sem sklenil, da o tem napišem članek.

Vem, da je tematika sporna, zato bi del mene veliko raje pisal o čem drugem. Po drugi strani pa so novice in javna razprava tako pristranske, da menim, da moram spregovoriti.

Kakor se vedno trudim, tudi tokrat obljubljam, da bom storil vse, kar je v moji moči, da bom pisal razumno in brez histerije.

Ne pišem z namenom, da bi s komerkoli prišel v konflikt, bi te pa rad seznanil s tem, kar sem o tematiki prebral, o svojih odprtih vprašanjih in ti razložil, zakaj se mi COVID cepiva ne zdijo smiselna.

Tri osnovna pravila za razpravo:

Če se ti tematika zdi vredna sodelovanja, odlično. Tukaj so pravila. Več kot v veselje mi bo dopisovati si s teboj, če:

 • Si spoštljiv in me obravnavaš tako, kakor bi sam rad, da te obravnavajo drugi.
 • Postavljaš premišljena vprašanja o tem, kar se ti zdi smiselno.
 • Pri svojih razlagaš uporabljaš logiko in se ne skrivaš za spletnimi povezavami ali za besedo »znanost«.

Če se na moj članek odzoveš in prekršiš katerokoli od teh pravil, bo tvoj komentar prezrt ali izbrisan.

S to popotnico naj povem še: “Ne vem vsega, res pa je tudi, da doslej še nikomur ni uspelo odgovoriti na spodaj opisane izzive.” Tukaj so torej moji razlogi, zakaj se ne želim cepiti:

1. Proizvajalci cepiv ne nosijo nobene odgovornosti

Edina industrija na svetu, ki ne nosi odgovornosti za poškodbe ali smrti, do katerih lahko pride pri uporabi njihovih proizvodov, so proizvajalci cepiv.

Kot je bilo prvič vzpostavljeno leta 1986 z Nacionalnim zakonom o poškodbah pri otroških cepivih / National Childhood Vaccine Injury Act, in podkrepljeno z Zakonom o javni pripravljenosti in pripravljenosti na izredne razmere / Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP), proizvajalcev cepiv ni možno tožiti – tudi če gre za malomarnost, ne.

Proizvajalci COVID cepiv imajo dovoljenje proizvajati  uni-size (ena številka/model za vse) proizvode brez testiranja na podpopulacijah (na primer na ljudeh s posebnimi zdravstvenimi težavami), pa kljub temu niso pripravljeni sprejeti nobene odgovornosti za kakršnekoli neželene dogodke ali smrti, ki bi jih povzročili njihovi proizvodi.

Če podjetje ni pripravljeno stati za svojimi proizvodi kot varnimi, še posebej če gre za proizvode, ki se jih hitro pošlje na trg, potem nisem pripravljen tvegati uporabe teh proizvodov.

Nobene odgovornosti. Nobenega zaupanja. Tukaj je, zakaj …

2. Preverjena zgodovina proizvajalcev cepiv

Štiri glavna podjetja, ki proizvajajo COVID cepiva:

Moderna že leta skuša “modernizirati našo RNA” (od tod ime podjetja), a na tržišču še niso uspešno uveljavili kakega proizvoda. Kako vzpodbudno je za podjetje dobiti večjo finančno injekcijo od vlade, da še naprej poskuša!

Pravzaprav so vsi večji proizvajalci cepiv (Moderna je v tem primeru izjema) izplačali desetine milijard za škodo za druge proizvode, ki so jih dali na trg, pa čeprav so vedeli, da bodo povzročali poškodbe in smrti – kot primere navajam VioxxBextraCelebrexThalidomide in opioids.

Če farmacevtska podjetja namerno pošiljajo škodljive proizvode na trg – ko jih je možno tožiti – zakaj bi zaupali njihovim proizvodom, za katere ne nosijo nobene odgovornosti?

Trije od štirih proizvajalcev COVID cepiv so bili obtoženi zaradi proizvodov, ki so jih dali na trg, čeprav so vedeli, da bodo povzročili poškodbe in smrti.

Vedoč, da so razrešeni vse odgovornosti in ob poznavanju zgodovine teh podjetij, na podlagi česa bi sploh še lahko sklepali, da so vsa njihova cepiva varna in narejena po predpisih?

Bi v katerikoli drugi življenjski situaciji zaupali nekomu s takšnim slovesom?

Za mene je to tako, kot da bi od brezčutnega, okrutnega in nezvestega ljubimca pričakovali, da bo postal drugačna oseba in to samo zato, ker je sodnik zagotovil, da je globoko v sebi dobra oseba.

Ne. Jaz jim ne zaupam. Nobene odgovornosti. Nobenega zaupanja. Tukaj je še en razlog, zakaj jim ne zaupam …

3. Temna plat zgodovine poskusov izdelave cepiv za koronaviruse

Mnogo poskusov je že bilo, kako izdelati virusno cepivo in številni so se končali kot popolne polomije — zato tudi nismo imeli cepiva za koronavirus v letu 2020.

V 60-ih letih so znanstveniki poskušali izdelati cepivo za dojenčke proti RSV (respiratorni sincicijski virus). V tej študiji so preskočili poskuse na živalih, ker ti takrat niso bili predpisani.

Po izpostavljenosti virusu v naravnem okolju pa so cepljeni otroci postali veliko bolj bolni kot necepljeni otroci. 80% cepljenih otrok je potrebovalo bolniško oskrbo. Dva od njih sta umrla.

Po letu 2000 so znanstveniki večkrat poskušali izdelati cepiva proti koronavirusom. V preteklih 20-ih letih so se vsi končali kot polomija, saj so živali v kliničnih poskusih zelo zbolele, mnoge pa tudi umrle, tako kot otroci v 60-ih letih.

Povzetek te zgodovine/znanosti si lahko prebereš tukaj. Če pa bi rad prebral o posameznih študijah, lahko preveriš naslednje povezave:

Vsem zgoraj navedenim študijam je skupno to, da so otroci in živali po cepljenju razvili zelo dober imunski odgovor z visoko vrednostjo protiteles. Proizvajalci so si že meli roke in mislili, da so zadeli glavni dobitek.

Težave so nastopile kasneje, ko so bili otroci in živali izpostavljeni naravni različici virusa.

Ko se je to zgodilo, je prišlo do nerazložljivega pojava, imenovanega pospeševanje bolezni s protitelesi (antibody dependent enhancement – ADE), znanega tudi kot s cepivi povzročeno pospeševanje bolezni, kjer je odziv imunskega sistema povzročil nastanek citokinskega viharja, kar je vodilo v smrt otrok in živali.

Dejstvo, mimo katerega ne moremo, je – proizvajalci cepiv nimajo nobenih podatkov, ki bi kazali na to, da so pri svojih na hitro izdelanih cepivih presegli ta problem.

Z drugimi besedami, nikoli poprej noben poskus izdelave koronavirusnih cepiv ni bil uspešen, prav tako na trg ni prišla še nobena varna genska terapija v obliki mRNA “cepiva.”

Lahko bi domnevali, da so podjetja, ki so preko vladnih skladov prejela milijarde dolarjev, morala razrešiti ta problem.

Le da ne vedo, če so ga res …

4. Vrzeli v podatkih, oddanih FDA-ju s strani proizvajalcev cepiv

Ko so proizvajalci cepiv predložili svoje študije ameriški Administraciji za prehrano in zdravila (U.S. Food and Drug Administration – FDA), da bi pridobili pogojno dovoljenje za promet s cepivom (Emergency Use Authorisation)  (kar ni enako odobritvi FDA za uporabo z licenco), je bilo med mnogimi vrzelmi v podatkih, ki so jih predstavili tudi to, da nimajo poskusov, ki bi kazali na to, da so premostili težavo s cepivi povzročenega pospeševanja bolezni.

Preprosto ne vedo, ali bodo cepiva, ki so jih izdelali, prav tako povzročila citokinski vihar (in smrti), kot so jih povzročili pretekli poskusi pri takšnih produktih.

Kot izpostavlja dr. Joseph Mercola …

»Pretekli poskusi izdelave mRNA zdravil, pri katerih so uporabili lipidne nanodelce, so se izjalovili in jih je bilo treba opustiti, saj kadar je bil odmerek prenizek, zdravilo ni imelo učinka, kadar je bil odmerek previsok, pa je zdravilo postalo preveč strupeno. Vprašanje, ki se postavlja samo od sebe, je: kaj se je spremenilo, da je sedaj ta tehnologija postala dovolj varna za masovno uporabo?«

Če to ni dovolj alarmantno, potem so tukaj še druge vrzeli v podatkih – z drugimi besedami, nobenega podatka ni, ki bi kazal na varnost ali učinkovitost, kar zadeva:

 • Kogarkoli mlajšega od 18 let in starejšega od 55 let.
 • Noseče ali doječe matere.
 • Avtoimunska stanja.
 • Osebe z oslabljenim imunskim sistemom.
 • Ni podatka o prenosljivosti virusa, ki povzroča COVID.
 • Ni podatka o preprečevanju smrtnosti zaradi COVID-a.
 • Ni podatka o trajanju zaščite pred COVID-om.

Če slučajno misliš, da si vse skupaj izmišljujem ali pa v primeru, da bi rad preveril dejanske dokumente, ki sta jih Pfizer in Moderna poslala na FDA, da bi pridobila pogojno dovoljenje za promet s cepivom, lahko preveriš to oziroma to povezavo. Vrzeli v podatkih se začnejo na straneh 46 oziroma 48.

Sedaj pa poglejmo surove podatke, ki so jih proizvajalci cepiv uporabili v prijavah za pogojno dovoljenje za promet s cepivi …

5. Nobenega dostopa do surovih podatkov iz poskusov

Ali bi radi videli surove podatke, iz katerih izhaja »90% in 95% učinkovitost”, o kateri se govori v medijih?

Tudi jaz. A podjetja nam teh podatkov ne razkrijejo.

Kot je bilo izpostavljeno v reviji BMJ, izjave Pfizerja in Moderne o učinkovitosti cepiv zvenijo res hecno. »Celotno populacijo raziskave je predstavljalo 3.410 oseb s sumom na COVID (vendar COVID pri njih ni bil potrjen s testiranjem), od tega so jih 1.594 dejansko cepili, ostalih 1.816 pa je predstavljalo placebo skupino.«

Čakaj malo … kaj? Ali so se v svoji lastni študiji izneverili znanosti tako, da niso preverili osnovne spremenljivke?

Ali teh »sumljivih, a nepotrjenih« niso mogli testirati, da bi ugotovili, ali imajo COVID?  Zakaj niso testirali vseh 3.410 udeležencev raziskave in tako zagotovili verodostojnost podatkov?

Ali lahko ugibamo, da jih niso testirali zato, ker bi to pokvarilo njihove trditve o »90-95% učinkovitosti«?

Ali od FDA ne bi bilo razumno, da pričakuje (zahteva), da proizvajalci cepiv testirajo osebe, ki imajo simptome podobne COVID-u, in objavijo surove podatke, tako da bi lahko neodvisne tretje osebe pregledale, kako proizvajalci upravičujejo svoje številke?

Saj je samo vsak prebivalec tega sveta, ki ga je treba pripraviti do tega, naj sprejme te eksperimentalne proizvode – zakaj FDA tega ni zahtevala? Ali ni to bistven namen FDA-ja?

Dobro vprašanje. Smo priča lisicam, ki bdijo nad kurnikom? Nobene odgovornosti. Nobenega zaupanja.

Dno obrazca

6. Nobenih dolgoročnih varnostnih testiranj

S proizvodi, ki so na tržišču le nekaj mesecev, nimamo nobenih podatkov o dolgoročni varnosti.

Z drugimi besedami, pojma nimamo, kaj bodo ti proizvodi naredili v telesih po nekaj mesecih ali letih – za nobeno od populacij.

Upoštevajoč vsa zgoraj našteta tveganja (kakršna nosijo vsi farmacevtski proizvodi), ali bi ne bilo razumno počakati in videti, če se je črnim scenarijem možno izogniti?

Ali bi ne bilo smiselno napolniti nadležnih vrzeli v podatkih, preden cepimo vsakega moškega, žensko in otroka na tem planetu?

To bi imelo smisel. A da bi lahko zapolnili vrzeli v podatkih, bi morali opraviti teste na ljudeh, kar vodi v mojo naslednjo točko …

7. Nobenega soglasja, podprtega z informacijami

Česar večina, ki prejme cepivo ne ve, je, da so ti produkti še vedno v fazi kliničnih raziskav in je vsak, ki prejme odmerek cepiva, sedaj del klinične raziskave – del eksperimenta.

Kdor ne bo cepljen (kakor jaz), je del kontrolne skupine. Čas bo pokazal, kako se bo ta poskus obnesel.

Morda se sprašuješ, če bi cepiva res povzročala škodo, ali ne bi o tem poročali vsi mediji? Zagotovo bi se zganila FDA in ustavila distribucijo. (Opomba urednika: Uradniki federalnega zdravstva so v četrtek ustavili cepivo Johnsons & Johnson zaradi skrbi, povezanih s krvnimi strdki).

Če bi Sistem poročanja o škodljivih dogodkih po cepljenjih (Vaccine Adverse Events Reporting System – VAERS) — s strani vlade voden sistem poročanja o smrtih in poškodbah povezanih s cepivi — deloval, bi stvari morda bile drugačne, vendar …

8. Slabo poročanje o škodljivih reakcijah in smrtih

Glede na Harvardsko študijo (ki jo je naročila naša vlada, op. ameriška), je v VAERS dejansko prijavljenih manj kot 1% škodljivih reakcij po cepljenju.

Medtem ko problem z VAERS-om ostaja nerešen (kakor lahko prebereš v tem pismu CDC-ju), v času pisanja tega članka  VAERS poroča o več kot 2.200 smrtih zaradi trenutnih COVID cepiv, kot tudi o skoraj 60.000 škodljivih reakcijah.

Če te številke predstavljajo le 1% vseh škodljivih reakcij (ali 0.8% do 2% vseh škodljivih reakcij, kakor govori tale študija, nedavno objavljena v JAMI), potem lahko kar sami izračunate — to pomeni nekje okoli 110.000 do 220.00 smrti zaradi cepiv do danes in absurdno številko škodljivih reakcij.

A o tem v medijih nisi slišal ničesar.

Število smrti bi bilo trenutno še vedno nižje od 424.000 smrti zaradi zdravniških napak, ki se zgodijo vsako leto (o čemer verjetno tudi nič ne slišiš), a cepljenje poteka šele manj kot šest mesecev.

Če bi se rad potopil globje v probleme z VAERS-ovim sistemom poročanja, lahko preveriš to ali to.

A tukaj je že moja naslednja točka …

9. Cepiva ne preprečijo prenosa in okužbe

Ali niso ta cepiva to, na kar čakamo, da se »vrnemo nazaj v normalno življenje«? Neee.

Zakaj misliš, da nam servirajo vsa ta nasprotujoča si poročila o tem, da je treba držati socialno distanco in nositi maske tudi po tem, ko si cepljen? Razlog je v tem, da ta cepiva niso bila ustvarjena, da bi preprečila prenos ali okužbo.

Če mi ne verjameš, sklicujem se na dokumente predložene FDA-ju, katerih povezave sem navedel zgoraj in kažejo, da je prvotni končni cilj (torej to, kar naj bi cepiva dosegla) zmanjšati tvoje simptome.

Zveni točno tako, kakor katerokoli drugo zdravilo na trgu, kajne? Tako je … zmanjšanje simptomov je tisti veliki rezultat, na katerega smo čakali. Zveni to še komu drugemu popolnoma brez smisla ali samo meni?

 • Ne prepreči, da bi še naprej širili virus.
 • Ne prepreči virusu, da nas okuži, ko ga enkrat imamo.
 • Biti cepljen pomeni sprejeti vsa tveganja teh testnih proizvodov in največ, kar lahko ti proizvodi naredijo, je, da zmanjšajo simptome?

Obstaja še kopica drugih načinov, kako si lahko zmanjšam svoje simptome, in ti ne vključujejo tega, da vzamem nekaj, kar je videti kot res tvegan proizvod.

Zdaj pa naslednje logično vprašanje: če nas že skrbijo asimptomatski prenašalci, ali ni tako, da cepiva ravno povečujejo verjetnost asimptomatskega prenosa?

Če cepiva res zmanjšujejo simptome, potem tisti, ki bodo cepljeni, niti ne bodo vedeli, da so bolani in bo tako verjetnost za širjenje virusa še višja, kajne?

Kakorkoli že, mnoge sem slišal praviti, da so stranski učinki cepiv (še posebej po drugem odmerku) hujši, kot če zboliš za COVID-om.

Tudi to za mene nima nobenega smisla.

Sprejmi tveganje. Pozabi na varnost. Trpi stranske učinke cepiv. Še naprej nosi masko in vzdržuj varnostno razdaljo … in bodi še naprej sposoben širiti virus.

Še huje bo …

10. Ljudje se okužijo z virusom po tem, ko so bili cepljeni

Ko smo že pri zoprnih zadevah: cepljen si in še vedno dobiš COVID.

V resnici do tega verjetno prihaja povsod, le da so zgoraj našteti le tisti, ki o tem poročajo.

Glede na zgoraj naštete razloge (in vse, kar še sledi), to morda ne preseneča, ampak res škoda, če si mislil, da je cepivo ščit, ki te bo varoval.

Cepivo to ni. Nikoli ni bilo mišljeno, da bi bilo.

Če bo 66% zdravstvenih delavcev v Los Angelesu prestavilo ali preskočilo cepljenje … potem mogoče ta prenagljena znanost tudi njih ne navdušuje.

Morda opazujejo sumljiv način poročanja o smrtih in drugih primerih.

11. Celokupna stopnja smrtnosti zaradi COVID-a

Po CDC-jevih lastnih številkah je stopnja preživetja za bolezen COVID 99.74% .

Zakaj bi vzel tvegan proizvod, ki ne preprečuje okužbe ali prenosa, da mi pomaga prebroditi prehlad, ki ima 0.26% verjetnost, da bi me ubije – v moji starostni skupini je verjetnost, da me ubije pravzaprav 0.1% (pri mojih otrocih pa je ta verjetnost 0.01%).

S tako nizko lestvico bomo v lockdownu vsako leto … tj. za vedno.

Ampak čakaj, kaj pa 500.000 plus smrti, to pa je alarmantno, kajne? Vesel sem, da si vprašal …

12. Napihnjene številke COVID smrti

Priča smo nečemu res zelo nenavadnemu. Nikoli prej v zgodovini mrliških listov naša vlada ni spremenila načina poročanja o smrti.

Zakaj sedaj kar naenkrat vsakega, ki umre s COVID-om v svojem telesu, štejemo, kot da je umrl zaradi COVID-a? Namesto da bi kot vzrok smrti zabeležili dejansko posledico (običajno večih) kroničnih bolezni, ki jim je bil COVID le pridružen.

Do COVID-a koronavirusi (običajni prehladi) niso bili beleženi kot primarni vzrok smrti, ko je nekdo umrl zaradi bolezni srca, raka, sladkorne bolezni, avtoimunskih stanj ali drugih pridruženih bolezni.

Kot vzrok smrti je bila do COVID-a zabeležena dejanska bolezen, ki je povzročila smrt, spremljajoča stanja, kot npr. gripa in pljučnica, pa navedena v posebni rubriki.

Da bi številke še bolj napihnila, sta Svetovna zdravstvena organizacija in CDC spremenila navodila tako, da se med umrle zaradi COVID-a šteje tudi vse tiste, pri katerih obstaja le sum ali verjetnost (kar pa nikoli ni bilo potrjeno), da so umrli zaradi COVID-a.

Če je temu tako, ali bi ne bilo prav, da gremo nazaj in spremenimo številke preteklih grip in pljučnic, tako da bi lahko primerjali jabolka z jabolki, ko gre za stopnjo smrti?

Po CDC-jevih številkah (podrsaj navzdol do razdelka “comorbidities and other conditions”) je le 6% smrti, ki so pripisane COVID-u takih, kjer lahko COVID štejemo kot vzrok smrti. Ali drugače, zmanjšajte število mrtvih objavljenih dnevno v medijih za 94% in dobili boste realno število umrlih, pri katerih je bil COVID neposredni vzrok za smrt.

Tudi če ima nekdanji direktor CDC-ja prav in je COVID-19 virus, ki je bil narejen v laboratoriju (glej razlog št. 14 spodaj), je 0.26% stopnja smrtnosti še vedno na ravni stopnje običajne stopnje smrtnosti zaradi virusov, ki se zgodi na planetu vsako leto.

Potem je tukaj še Fauci. Res bi mu rad zaupal, a poleg tega, da ni zdravil še nobenega COVID bolnika, bi verjetno morali vedeti tudi …

13. Fauci in drugi pri NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) so lastniki patentov za cepivo Moderne

Zahvaljujoč Bayh-Dole listini (Bayh-Dole Act), imajo javni uslužbenci dovoljenje za prijavo patentov kakršnihkoli raziskav, ki jih izvedejo z uporabo davkoplačevalskih sredstev.

Tony Fauci je lastnik več kot 1.000 patentov (glej video za več informacij), med katerimi so tudi patenti, ki se jih uporablja pri izdelavi cepiva Moderne … za katerega je on sam odobril vladno financiranje.

Pravzaprav Nacionalni inštitut za zdravje (National Institutes of Health – NIH) — ki nadzira Nacionalni inštitut za alergije in nalezljive bolezni (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID), katerega direktor je Fauci — zahteva skupno lastništvo cepiva Moderne.

Ali se še komu drugemu to zdi večje ali celo kriminalno navzkrižje interesov?

Pravim kriminalno, ker obstaja še nadležen problem, ki v meni budi še večje nezaupanje do Faucija, NIAD in NIH …

14. Fauci “sedi” na vročem stolu za nelegalne ‘gain-of-function’ raziskave

Kaj pomeni raziskava “gain-of-function” (dodajanje funkcij)? To je biološka raziskava, kjer znanstveniki poskušajo povečati škodljiv potencial virusa – tj. ga narediti bolj prenosljivega ali smrtonosnega.

Zveni vsaj malo neetično, kajne? Kako bi kaj takega lahko k čemurkoli pripomoglo?

Naša (op. ameriška) vlada se je strinjala, da je to neetično, in leta 2014 prepovedala to prakso.

In kaj je nato storil NIAID pod vodstvom Faucija? Omenjene raziskave (tudi za koronaviruse) so preselili na Kitajsko – v višini 600.000 USD.

Mr. Fauci, tole bo treba razložiti … in upam, da bodo kamere vključene, ko se boste morali zagovarjati zaradi svojih dejanj.

Mi pa nazaj k virusu …

15. Virus še naprej mutira

Ne samo, da virus (tako kot vsi virusi) še naprej mutira. Svetovno priznan razvijalec cepiv, Geert Vanden Bossche (če ga še ne poznate, ga boste spoznali malo kasneje v tem članku) pravi, da virus mutira vsakih 10 ur.

Kako za vraga naj sploh proizvajamo cepiva, če je treba upoštevati to hitro mutiranje virusa? Ne moremo.

Ali bi to lahko razložilo tudi, zakaj cepljeni ljudje še naprej zbolevajo zaradi COVID-a?

Zakaj nenadoma ne zaupamo več naravni imunosti, če ta doslej človeštva še nikoli ni pustila na cedilu?

Zakaj me v socialnih medijih izbrišejo, če postavljam zgoraj omenjena vprašanja ali pišem o teh stvareh?

To me pripelje do naslednjega perečega problema, ki ga imam s temi cepivi …

16. Cenzura in popolna odsotnost znanstvene razprave

Tukaj si pa ne morem kaj, da ne postanem sarkastičen. Odpustite mi.

Kako so ti bile všeč vse tiste krepke razprave javnih zdravstvenih uslužbencev, ki so jih simultano predvajale vse glavne medijske hiše?

Ali ni bilo krasno poslušati najboljših umov z vsega sveta s področja medicine, virologije, epidemiologije, ekonomije in znanosti o cepivih, kako energično in spoštljivo razpravljajo o stvareh, kot so:

 • Lockdown
 • Nošenje mask
 • Socialna distanca
 • Učinkovitost  cepiv in varnostne študije
 • Kako preverjati dovzetnost za poškodbe zaradi cepiv
 • Zdravila (tj. možnosti zdravljenja brez cepiv)

Ali ni bilo krasno gledati javnih zdravstvenih delavcev (ki nikoli niso zdravili bolnikov s COVID-om), kako dobivajo vprašanja o svoji »znanosti«?

Ali ni bilo krasno gledati FDA razprave, kjer so javno zmleli proizvajalce cepiv v času največje televizijske gledanosti, medtem ko so ti sedeli na vročih stolih in dobivali nepopustljiva vprašanja o svojih proizvodih, za katere ne nosijo nobene odgovornosti?

Čakaj malo …  nisi videl teh razprav? Ne, nisi. Ker jih nikoli ni bilo.

Namesto tega smo imeli trdo cenzuro vseh razlag, razen ene.

Mark Zuckerberg se lahko sprašuje o varnosti cepiv, jaz pa se ne smem? Od kdaj ima Prvi amandma status predloga?

Gre za PRVI amandma, Mark — za tistega, za katerega so naši ustanovitelji menili, da je najpomembnejši.

Če toliko visi na nitki, zakaj nas pitajo le z eno zgodbo? Ali ne bi bilo bolj prav, da izvemo za več vidikov in da se o njih razpravlja?

Kaj se je zgodilo z znanostjo?

Kaj se je zgodilo z znanstveno metodo, ki pravi, da znanstvenik nikoli ne sme nehati dvomiti v svoje ugotovitve?

Kaj se je zgodilo z živahno razpravo v tej deželi ali vsaj v zahodni družbi?

Zakaj je vsakdo, ki se ne strinja s Svetovno zdravstveno organizacijo ali CDC-jem trdo cenzuriran?

Je znanost o javnem znanju postala religija – ali je znanost stvar razprave?

Čim nekdo reče »znanost že ve«, takoj vem, da imam opravka z ozkogledno osebo. Znanost po definiciji (še posebej biološka znanost) nikoli ne ve.

Če bi vedela, bi bila dogma, ne znanost.

Želim biti zgleden državljan. Res želim.

Če “zapiranje” (lockdown) deluje, želim prispevati svoj del in ostati doma.

Če maske delujejo, jih želim nositi.

Če je socialno distanciranje učinkovito, ga želim izvajati.

Vendar če obstajajo dokazi, da ne delujejo (maske, na primer), potem hočem slišati tudi te dokaze.

Če imajo priznani znanstveniki nasprotujoča si mnenja, hočem vedeti, kako razmišljajo. Hočem imeti priložnost slišati njihove argumente in se sam odločiti, kaj je prav.

Ne mislim, da sem najbolj pametna oseba na svetu, mislim pa, da lahko mislim. Morda sem čuden, ampak če je nekdo cenzuriran, potem hočem slišati, kaj ima za povedati. Ti ne?

Vse svoje prijatelje, ki s cenzuro nimajo težav, bi rad vprašal naslednje: boste enakega mnenja tudi takrat, ko bo cenzurirano tisto, kar mislite vi?

Ali ni cenzura tehnika diktatorjev, tiranov in pohlepnih, moči željnih ljudi?

Ali ni cenzura znak, da tisti, ki cenzurira, ve, da je to edina pot do zmage?

Kaj, če je človek, ki že vse svoje življenje razvija cepiva, pripravljen tvegati ves svoj ugled in pozvati globalne voditelje, da takoj ustavijo uporabo COVID cepiv zaradi težav z znanostjo?

Kaj, če je prosil za odprto znanstveno razpravo na globalni ravni?

Bi rad slišal, kaj ima povedati. Bi rad videl razpravo, katere pobudnik je?

17. Vodilni strokovnjak za cepiva na svetu razglaša alarm

To je verjetno največji razlog, zakaj se mi COVID cepiva ne zdijo smiselna.

Ko nekdo, ki je goreč zagovornik cepljenja in je vse svoje profesionalno življenje nadzoroval razvoj cepiv, dobesedno kriči, da imamo velik problem, potem mislim, da bi mu bilo treba prisluhniti.

Če si zamudil ali če se ti zdi vredno ogleda, tukaj Geert Vanden Bossche razlaga:

 • Zakaj bi COVID cepivo utegnilo povzročiti stres za virus in tako pospešiti njegovo mutiranje, s čimer bi postal bolj smrtonosen.
 • Zakaj bi COVID cepiva utegnila ustvariti viruse, odporne na cepiva (podobno bakterijam, odpornim na antibiotike).
 • Zakaj se nam zaradi preteklih problemov pospeševanja bolezni s protitelesi v naslednjih mesecih/letih lahko zgodi masovna umrljivost.

Če hočeš videti/prebrati o drugem, daljšem intervjuju z Vanden-om Bosche-m, kjer je dobil nekaj težkih vprašanj, lahko preveriš tole.

Če je polovica tega, kar pove, res, potem bi ta cepiva lahko bila najhujša iznajdba vseh časov.

Če ti ni všeč njegova znanost, postavi vprašanja še njemu.

Sam sem tukaj samo kot sel (prenašalec sporočil).

Vendar pa lahko o COVID-u spregovorim tudi z osebnega vidika …

18. COVID sem že prebolel

V njem nisem užival. Bil je grd dvodneven prehlad:

 • Bolečine v križu
 • Pomanjkanje energije
 • Nekoliko povišana temperatura

Bil je čuden občutek, da nekaj dni nisem ničesar vonjal. Tudi po enem tednu je imela kava še vedno drugačen okus.

Vendar sem preživel.

Zdaj kaže (kakor je vedno veljalo), da imam lepo, naravno, doživljenjsko odpornost — to je nekaj, za kar ni prav veliko verjetnosti, da bi zbledelo v nekaj mesecih. Kar pa ne velja v primeru, da me cepijo. V mojem telesu in v mojem domu COVID-a ni več.

Pravzaprav obstajajo dokazi, da je po preboleli okužbi COVID cepivo zame  lahko celo bolj nevarno.

In tega tveganja nisem pripravljen sprejeti.

Zaključek

Zgoraj so samo moji razlogi, zakaj nočem biti cepljen. Morda se ti moji razlogi zdijo smiselni, morda ne.

Karkoli se že tebi zdi smiselno, upam, da sva še vedno lahko prijatelja.

Vsekakor mislim, da je veliko več stvari, ki jih imava skupnih, kot stvari, ki naju ločujejo.

 • Vsi si želimo živeti v svobodnem svetu.
 • Vsi želimo pomagati drugim in živeti dobro.
 • Vsi si želimo pravice izražanja svojih mnenj, ne da bi se nam ob tem bilo treba bati cenzure ali zlonamernih napadov.
 • Vsi si zaslužimo imeti dostop do vseh dejstev, ki jih potrebujemo, da se odločamo na podlagi informacij.

Strinjaj se z mano ali pa ne, zaradi tega te ne bom nič drugače obravnaval.

Si človeško bitje, ki je vredno ljubezni in spoštovanja, tako kot vsi ostali. Zato ti izkazujem čast in ti resnično želim vse dobro.

Upam, da ti bo moje pisanje v pomoč. Če je temu tako, se ne obotavljaj in ga deli naprej.

*

Dr. Biserka Ilin in dr. Matjaž Figelj: https://www.facebook.com/groups/202215498310545

*

AVNO PISMO DR. PIRNATA
ZAMOLČANE NEVARNOSTI CEPIV PROTI COVID-19 IN S TEM POVEZANA ODGOVORNOST
Doc.dr. Urh Grošelj, dr.med. (UKC Ljubljana, Komisija RS za medicinsko etiko) in Meta Rus, dr.med. (UKC Ljubljana) v Sobotni prilogi Dela dne 13 marca 2021 nagovarjata bralce, da se množično cepijo zoper bolezen Covid-19.
Avtorja bralcem nista povedala:
1.
da so vsa Covid cepiva, dana v uporabo, strokovno vprašljiva in temeljijo le na nekajmesečnih raziskavah glede učinkovitosti in varnosti.
Pred njihovo množično uporabo na ljudeh, niso bili opravljeni preizkusi, ki so nujno potrebni za vsa, tudi najbolj preprosta in nenevarna zdravila. Zato cepiva zoper Covid-19 tudi niso uradno licencirana.
Vsa Covid cepiva imajo dovoljenje le za nujno, ekperimentalno rabo na ljudeh. Ker niso znane njihove možne škodljive dolgoročne posledice, se bodo ti učinki in nevarnosti ugotovile na cepljenih ljudeh.
Preizkušanje (Klinična faza poizkusov na ljudeh) bo trajalo uradno do leta 2023.
2.
ker gre za medicinski poizkus na ljudeh so organizatorji cepljenja in cepilci po zakonu dolžni pred cepljenjem ljudi (raziskovance):
- seznaniti, da prostovoljno sodelujejo v testiranju nedovolj preizkušenih sestavin oz. genske manipulacije, prvič uporabljene za cepljenje ljudi,
- opozoriti na vse do sedaj znane škodljive sopojave in jih seznaniti z možnostjo dolgoročnih neželjenih učinkov Covid cepiv,
- seznaniti, da so po prejemu Covid cepiv po svetu in pri nas registrirani številni sopojavi, tudi umrli, ...
- seznaniti, da eksperimentalna Covid cepiva niso 100% učinkovita in da je zaščita po cepljenju le začasna (zaradi hitre mutacije virusa).
Dokler Covid cepiva niso prestala celotne sheme postopkov za redno registracijo in nimajo dovoljenj za redno uporabo, njihova uporaba podlega vsem zakonom, konvencijam in deklaracijam, ki zadevajo raziskave na ljudeh v medicini, tudi Helsinški deklaraciji iz leta 1964, večkrat revidirani in dopolnjeni, nazadnje v Fortalezi v Braziliji leta 2013.
Ta deklaracija ima 37 točk ter predstavlja pogoj (imperativ) za zdravnike in drugo zdravstveno osebje pri izvajanju medicinskih raziskav na človeku.
Za sodelovanje pri uporabi novih cepiv proti SARS-CoV-2 so pomembne zlasti 4 točke iz poglavja »Splošna načela«:
8. točka: Splošni namen medicinskega raziskovanja je pridobivanje novih spoznanj in znanja, vendar ta cilj (namen) ne sme imeti prednosti pred pravicami in interesi raziskovanca kot posameznika (individuuma).
9. točka: Zdravnik, ki je vpet v medicinsko raziskovanje, je dolžan zaščititi in varovati življenje, zdravje, čast, integriteto, pravico do samoodločbe, zasebnost in zaupnost osebnih podatkov preiskovanca. Odgovornost za zaščito zgoraj naštetih deležnikov pri raziskovancih je vedno osebna in je neločljiva od raziskovalca, zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca in ni prenosljiva na raziskovanca, tudi ne, če je dotični za sodelovanje dal soglasje.
10. točka: Zdravnik mora upoštevati etične, pravno-legalne in institucionalne norme in standarde za raziskovanje na človeku, tako v državi, v kateri se raziskava izvaja kot mednarodno. Nobena nacionalna niti internacionalna etična, pravno-legalna ali institucionalna pravila ali določila ne morejo omejevati ali izničiti katerekoli od zgoraj naštetih zaščit raziskovanca iz te deklaracije.
15. točka: Odprava vsakršne škode ali neželene posledice sodelovanja v raziskavi mora biti zagotovljena z ustreznim zdravljenjem in eventualno poplačana z ustrezno odškodnino.
Če strnemo:
Cepiva proti SARS-Cov-2 so vsa še vedno v fazi raziskav. Po Helsinški deklaraciji je lahko sodelovanje v raziskavi na človeku le prostovoljno.
Obvezno ali pogojevano neprostovoljno cepljenje proti SARS-CoV-2 pod nobenim pogojem ne more biti etično, niti legalno, sodelovanje zdravnikov pri neprostovoljnem poseganju, zdravljenju in/ali cepljenju se preganja po mednarodnih zakonih.
Vnaprej morajo biti znana pota, načini in vrste ugotavljanja odgovornosti ter načini reševanja sporov v primeru zapletov po sodelovanju v raziskavi, znan pa mora biti tudi vir za poplačila morebitnih odškodnin, če bi do njih prišlo.
Kršenje Helsinške deklaracije je po mednarodnem pravu hudo kaznivo dejanje in pomeni zločin proti človeštvu, preganja se po uradni dolžnosti ter kaznuje z najvišjimi kaznimi.
mag.Vladimir Pirnat, dr.med.
spec.int.med.in dipl. psiholog

https://www.peticija.online/peticija_za_ustavitev_postopkov_sproenih_proti_zdravnikoma_nadi_hiti_drmed_in_vladimirju_pirnatu_drmed?uv=37611860

*

*

https://www.zdravadruzba.si/javni-poziv-zdravniski-zbornici-v-bran-ozavescenim-zdravnicam-in-zdravnikom/?fbclid=IwAR3BzX6yUhSKkKJqyXm_EGcQQ7CxeaWgQvIaRcdmEGxgy9rrkbEeodZbquk

Javni poziv Zdravniški zbornici v bran ozaveščenim zdravnicam in zdravnikom

Avtor:Gibanje Zdrava družba23. 08. 2021Čas branja: 5 min

Vsem članicam in članom Zdravniške zbornice Slovenije – ZZS

Javni poziv k ustavitvi postopkov ZZS proti zdravnicam in zdravnikom, ki delujejo v interesu javnosti

Spoštovani predsednica ZZS, Izvršilni odbor ZZS, predsednik Razsodišča ZZS!

Slovensko ljudstvo že več kot leto dni upravičeno terja odgovore na svoja ‘pandemična’ podvprašanja, ki pa jih ne prejme. Državljanke in državljani smo namreč že leto in pol izpostavljeni zgolj enostranskemu medijskemu poročanju in enostranskemu informiranju, ne pa nujnemu medsebojnemu dvo ali več smernemu komuniciranju. Vrhunske strokovnjakinje in strokovnjaki na področju zdravja, prava, izobraževanja, psihologije, filozofije, politologije in drugih ved vseskozi zastavljajo režimu oz. uradni stroki vprašanja, na katera pa ne prejemamo odgovorov. Kajti vi oz. vaša režimska stroka ste javni prostor, ki bi moral biti odprt za predstavitev in izmenjavo vseh informacij in argumentov, zaprli in se pričeli skrivati ter se s podporo politike posluževati argumentov moči namesto argumentov znanja, zaradi česar vam ljudje vse manj oz. skorajda več ne zaupamo.

Kajti vaše enostranske, nelogične, politično stimulirane odločitve brez nedvomnih strokovnih osnov – kakršna je na primer vladna strategija, utemeljena na članku iz strokovno povsem nerelevantnega ameriškega časopisa New York Times – dojemamo kot eno škandalozno sprenevedanje in nesramno omalovaževanje ljudstva!

In namesto, da bi kot zbornica proti temu protestirali, vi še kar molčite. In se pri tem vseskozi tudi okoriščate. Kajti večina vas v tem času zelo lepo živi, nedvomno veliko bolje od vseh drugih, zaposlenih v javnem sektorju. Na krilih vaših ‘kriznih’ dodatkov in vrtoglavih prejemkov mislite boljkone le nase, ljudstvo pa prepuščate v milost in nemilost manipulativni režimski stroki oz. farmakomafiji. Vedete se, kot da ste nekaj več od drugih in da imate posebno moč. Moč, izhajajočo iz podpore politike – ve se zakaj in tega bi vas moralo biti sram – ki vam priznava privilegiran družbeni položaj. 

Očitno pa ne razumete pomena tretjega člena Ustave RS, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. Trenutna režimska oblast je namreč zgolj prehodna, v ljudstvu pa se stopnjuje nezadovoljstvo, kar se je več kot jasno izrazilo na udeležbi in rezultatu nedavnega ljudskega referenduma. Se stopnjevalo z vetom Državnega sveta. In pred parlamentarnimi počitnicami tako rekoč paraliziralo glasovalni stroj ‘kimavicije’, ko režimu ni več uspelo sprejeti nobene ključne odločitve. Niste tega opazili? Je pa to šele začetek ozaveščanja ljudstva!

Zato sedaj zahtevamo, da naš javni prostor takoj odprete za izmenjavo argumentov. In zahtevamo tudi, da ne izvajate pritiskov in povračilnih ukrepov do vsakogar med vami, ki razume svoje zdravniško poslanstvo in pomen Hipokratove prisege. Kajti samo ta je povsem pravilno zaznal, da smo ljudje v veliki stiski – bolni in zdravi – da se med čakanjem na ozaveščene zdravnice in zdravnike počutimo vse bolj izdane s strani zdravstvenega osebja, da menimo, da vam ne gre več zaupati in da vam v resnici ni mar za ljudi. Zato si v naših očeh zdravnice in zdravniki, ki jih vi preganjate, zaslužijo nagrado – pa ne le od nas, ampak tudi od vas, kajti zaradi njih se nam bo morda počasi spet povrnilo zaupanje v zdravstvo, zaradi njih bomo morda kdaj še pripravljeni razumeti potrebnost obstoja Zdravniške zbornice Slovenije. Te zdravnice in zdravniki vas rešujejo, medtem ko vi tonete v pogubo. Skrajni čas je, da se pričnete odgovorno ukvarjati z resnimi vprašanji in pripravami relevantnih odgovor. In raje priznajte, da ne veste, kot pa da tako sramotno stopnjujete politiko ustrahovanja lastnih kolegic in kolegov ter javnosti. Upamo, da boste članice in člani ZZS družno preprečili takšno medicinsko inkvizicijo.

Glede na to, da ste v ZZS pričeli izvajati eksekucijo strokovno drugače oz. pošteno mislečih, vas želimo opozoriti tudi še na to, da medicinska stroka nima nikakršnega primata ali pooblastil nad nami, ljudmi. Ljudje pridemo v vašo medicinsko oskrbo ali pa ne – o tem odločamo svobodno vsak zase oz. sami, zato takoj opustite vse vaše namene in poskuse, da bi vi ljudem karkoli predpisovali kot obvezno. Kot zdravnice in zdravniki ste ljudem dolžni posredovati zgolj vse pomembne strokovne informacije, se pravi, npr. tako za kot tudi proti cepljenju, da se lahko človek pametneje odloči, kako se bo zdravil – vaša osebna stališča kot npr. ali ste zasebno zagovorniki ali nasprotniki cepljenja pa za ljudstvo niso pomembna, kajti tudi vi imate svojo svobodno voljo in izbiro. Mi, ljudje, pa nismo niti neumni niti neuki, ampak ravnamo po svoji lastni individualizirani presoji. Človek se namreč ne odloča le ne podlagi ‘strokovnih’ informacij, ampak na podlagi mnogih raznolikih vplivov (izobrazbe, znanj, vrednot, nazora, tradicije, izkušenj, okoliščin, senzibilnosti, poguma…), kar pa se vas kot neke ozke stroke več ne tiče.

Z nejevoljo vam v prilogi posredujemo tudi še 10-stranski dokument do 26.07.2021 zbranih relevantnih znanstvenih objav o neželenih učinkih eksperimentalnih cepiv in genskih terapij, saj smo prepričani, da jih v Zdravniški zbornici dobro poznate, a jih namenoma nočete predstaviti javnosti, navkljub vaši zakonsko zahtevani pojasnilni dolžnosti. To štejemo za zločinsko dejanje in kot verjetno veste, proti posameznicam in posameznikov, ki te zakonske zahteve ne spoštujejo, že tečejo ustrezni postopki, verjamemo pa, da jih bo sproženih še več.

Kajti mnogi med vami so v stanju kontinuiranih izrednih razmer in znatne normativne razbremenjenosti svoje dežuranje namenjali objavljanju na družbenih omrežjih in se pri tem izrekali tudi v imenu svojih javnih delodajalcev. Dvomimo, da so jih delodajalci zakonito pooblastili za javno izražanje njihovih zasebnih mnenj in stališč v imenu institucionalne stroke. S tem pa so se očitno zlorabljale tudi določbe vašega temeljnega dokumenta – Pravilnika Zdravniške zbornice Slovenije.

Ste to tudi evidentirali, ste tudi proti tem vašim kolegicam in kolegom uvedli postopke? Ali pa proti nagrajenemu, ponovno imenovanemu direktorju slovenjegraške bolnice, zatem ko je odkrito grozil z naklepnim zdravniškim ogrožanjem življenja eventualnega konkretnega pacienta?

Res šokantno, v kakšni luči ste se v tej ‘koronski’ krizi pokazali ljudem.

K temu izdatno prispeva tudi vprašljiva verodostojnost vašega Odbora za pravno-etična vprašanja, katerega sklepe sedaj kot vaš tožilec podpisuje oseba, pred leti javno izpostavljena zaradi kršenja osnovnih etičnih principov in pravil, ki se jih moramo držati vse državljanke in državljani, še posebej pa tisti na pomembnih funkcijah. Kaj to pove o vaši zbornici, ki je na to pozicijo imenovala osebo s plagiatorskimi nagnjenji – da je vaša misija iskrena ali izprijena? Vsekakor pa ne more biti v korist zdravja državljank in državljanov, ampak izključno za zadovoljevanje potreb režimske politike in spornih parcialnih interesov peščice.

Preveč smo se razpisali, ker smo predolgo molčali, zato le še ponavljamo: Ne pozabite, da naše odločitve v zvezi z našim zdravjem niso vaša stvar, da ste le naš servis, ki naj bi nam bil pri tem v pomoč. Obenem pa smo kot davkoplačevalci posredno tudi vaši delodajalci. Zato bi nekaj ponižnosti lahko koristilo vašemu ugledu.

Gibanje Zdrava družba – www.zdravadruzba.si – mismo@zdravadruzba.si*

Neupravičen napad na Iniciativo slovenskih zdravnikov, brez kakršnih koli argumentov, v stilu diskreditacije, kakršno smo poznali v preteklem režimu:

https://www.rtvslo.si/zdravje/zdravnisko-drustvo-iniciativa-slovenskih-zdravnikov-je-neeticna/604040

*

https://www.planet-lepote.com/slovenski-zdravniki-odgovarjajo-na-pomisleke-gledalcev-glede-varnosti-cepiv?fbclid=IwAR0Fma_ybJKeaHWL5omI3pXhhIQp2p3ZH-Regrt8CKWC2e0aloCPj8N6XAM

https://www.facebook.com/stoplaznivimmedijem/videos/496966888162263ttps://www.facebook.com/stoplaznivimmedijem/videos/496966888162263 Še dva neodvisna strokovnjaka, mikrobiologinja docent dr. Tanja Bagar in docent dr. Bernard Goršak o cepivih, smrtnosti zaradi COVID-19, nesmislu nošenja mask...