Članek
Civilne iniciative so se srečale s Predsednikom RS Borutom Pahorjem
Objavljeno Apr 28, 2021

Iniciative, katerih dejavnosti in zapise smo na spletni strani Gorenjska Online v zadnjem času že večkrat posredovali, so se nam oglasile s spodnjim dopisom:

Predstavniki civilnih iniciativ Otrok ne damo, Delavci VIZ proti prisili, Iniciative slovenskih zdravnikov, Starši za ustavno pobudo proti maskam od 6. razreda OŠ do konca 4. letnika SŠ so se danes srečali s predsednikom RS, gospodom Pahorjem. V imenu preko 150.000 državljank in državljanov, podpornikov civilnih iniciativ, so mu predali jasna sporočila in pričakovanja.

*

*

Bojana Pustinek iz CI Otrok ne damo je predsednika opozorila na problematiko, s katero se vsakodnevno srečujejo šolniki: 

Učitelji in otroci smo v šolah deležni vse večje represije. Prisilno – obvezno testiranje učiteljev, obvezno nošenje mask ves čas pouka za učitelje in otroke od 6. razreda dalje, napovedano izvajanje samotestiranja otrok v šolah so tri najbolj očitne KRŠITVE NAŠIH PRAVIC in DOSTOJANSTVA. Smo med redkimi državami v Evropi, kjer učitelju grozi izguba službe, če odkloni (invazivno) testiranje. Nadzoruje nas inšpektor, ki se sam ne testira. Spoštovani predsednik, šole niso zdravstveni domovi in učitelji nismo zdravstveno osebje, ki bi lahko izvajalo medicinske posege, kot je samotestiranje otrok v šolah. Kot starši pa NE DOVOLIMO testiranja ZDRAVIH OTROK! 21.300 podpisov peticije proti testiranju otrok je jasno sporočilo.

Mateja Kržin iz CI Starši za ustavno pobudo proti maskam od 6. razreda do konca 4. letnika SŠ je v svojem sporočilu predsedniku zelo jasna: 

Otroci v kaosu prekomernih ukrepov in strokovne ignorance potrebujejo zaščito nas staršev. Ker je to naša moralna in zakonita dolžnost. Strokovne podlage za ukrep večurnega nošenja mask med poukom ni. To priznavajo na NIJZ, prav tako to potrjuje ignoranca, katere smo starši, ki zahtevamo odgovore o strokovni utemeljenosti, deležni. Strokovne temelje za ukrep smo preverili sami, prav tako smo proučili druge veljavne študije s področja učinka nošenja mask. Večurno nošenje mask je škodljivo za telesni in duševni razvoj otrok!

Matjaž Figelj, dr. med., iz Iniciative slovenskih zdravnikov je predsedniku predal močno sporočilo:

Covid-19 ni nevarna bolezen za otroke in mladostnike. Otroci in mladostniki niso skupina, ki bi pomembno vplivala na razmah epidemije. Restriktivni epidemiološki ukrepi zanje niso potrebni. Dokazali smo si, da smo z zahtevanimi ukrepi škodovali njihovemu zdravju in razvoju. Prenehajmo jim škodovati. Otroci so najranljivejša skupina epidemije. Dolžni smo jih zaščititi. Poskrbimo za okrepitev njihovega imunskega sistema. Zato omogočimo vsem, da se takoj vrnejo v vrtce, v šole in na univerze. Brez mask, testiranj, cepljenja in ustrahovanja. Ponovno jim omogočimo vse športne in druge interesne dejavnosti ter tekmovanja. Odprimo jim športne dvorane, zunanja športna igrišča, smučišča, bazene in igrišča.

Upamo, da bo predsednik predal to sporočilo naprej vsem, ki ga morajo slišati.

Gospa Maja Kristan je s svojo osebno integriteto odprla pomembne vidike in dileme, med drugimi:

Vi, g. Pahor, po svoji funkciji predsednika države predstavljate RS (102. čl. Ustave), ta pa je država vseh državljank in državljanov (3. čl. Ustave). Ustava vam res ne nalaga dolžnosti izraziti svojega mnenja ter dajati pobud splošnega pomena, vendar pa vam poleg vseh ustavno zagotovljenih pravic kot državljanu pripada tudi pravica, da na lastno pobudo izrazite svoje mnenje pred Državnim zborom, kot to določa Poslovnik v čl. 249. Upoštevati bi morali, da ima funkcija predsednika države večjo stopnjo legitimnosti kot vlada, saj je predsednik neposredno izvoljen. Zato vaša funkcija, v okviru nadstrankarskega delovanja predpostavlja in od vas zahteva tudi aktiven odnos do družbe ter zavzemanje za spoštovanje in uveljavljanje temeljnih, ustavnih, družbenih in moralnih vrednot ter za ustvarjanje razmer, v katerih imajo posamezniki in skupine možnost uveljavljati svoje interese. Do sedaj, s strani navzočih izpostavljena problematika, nesporno kaže na protiustavno in nezakonito diskriminatorno politiko vlade. Ta ne upošteva civilnih iniciativ, pozivov k dopuščanju objektivnega in argumentiranega obveščanja, upoštevanja stroke, predvsem pa ne mednarodno, ustavno in zakonsko deklariranih in garantiranih pravic otrok.

Aleksandra Kostanjevec v imenu številnih staršev predsedniku sporoča:

Predsednik vseh državljank in državljanov ste. Od vas pričakujemo, da nas vse in naše otroke in mladostnike zaščitite pred vse bolj in bolj represivnimi ukrepi vlade, ki so dokazano neučinkoviti. Starši poskušamo reševati situacijo in stiske, ne moremo pa nadomestiti socializacijskega procesa, pogovorov s sovrstniki, drobnih skrivnosti in dogodkov s prijatelji, ki jih preprosto ne more dati noben zoom. Celotni generaciji krademo spomine in povzročamo velike travme v imenu politično sproducirane epidemije.

Renata Filipič, predstavnica CI delavci VIZ proti prisili, scela predana svojemu delu, dobrobiti svojih učenk in učencev, je jasna:

V praksi spoznavamo, da se še premalo zavedamo daljnosežnih posledic, ki jih je prineslo to pretvarjanje, da šolski sistem deluje. V kolikor se strinjate z našimi argumenti, vam bomo tako mi kot naši otroci ter mladostniki zelo hvaležni, če jih boste kot moralna avtoriteta, ki uživa ugled v naši družbi, tudi javno izpostavili. Vplivate lahko tudi na sklic izredne seje Odbora za šolstvo in izobraževanje, kjer bomo podali mnenje neposredno iz prakse in predlagali konkretne rešitve.

Vir: https://www.gorenjska-online.com/civilne-iniciative-so-se-srecale-s-to-mi-deli-miska-instagram-tipom/?no_cache=1619607655&fbclid=IwAR3QDUm_yakJObyNdRCJGN5T5drjpcAd_dHHdFmu1y5EcUbQoNReSFearA0