Rojena v Imotski 1950. leta. Kariero je začela leta 1967.