Članek
PRIJAVE ZA VPIS OTROK V VRTEC SE SPREJEMAJO SAMO ŠE DO KONCA APRILA
Objavljeno Apr 05, 2024

Vrtec Ivančna Gorica obvešča vse starše predšolskih otrok, da zbira prijave za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2024/2025 do najkasneje 30. aprila 2024. Obrazec Vloga za vpis otroka v vrtec najdete spodaj pod objavo. Vloga velja za vse enote vrtca na območju občine Ivančna Gorica.

Izpolnjeno vlogo lahko oddate po Pošti Slovenije na naslov: VRTEC IVANČNA GORICA, cesta občine Hirschaid 6, Ivančna Gorica ali skenirano na e-naslov vrtca: vig.svetovalno-delo@guest.arnes.si ali osebno v poštni nabiralnik matičnega vrtca, Vrtec Marjetica v Ivančni Gorici. Vlogi priložite potrdilo o zaposlitvi (priloga spodaj) za oba starša ter dokazilo o stalnem bivališču (lahko kopija veljavnega osebnega dokumenta).

Otroci bodo sprejeti v vrtec v skladu s pravilnikom o sprejemu otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica. Vrtec vpisuje in vključuje predšolske otroke od 11 mesecev do vstopa v šolo. Vsi vlagatelji bodo o sprejemu ali odklonu otroka v vrtec obveščeni pisno v zakonitem roku, predvidoma do 20. maja 2024.

"Pri sprejemu otrok v vrtec moramo upoštevati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20), ki v 51.a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo Ministrstva za zdravje o opustitvi cepljenja. Prosimo, da do septembra 2024 uredite obvezna cepljenja otroka oziroma si pridobite odločbo o opustitvi cepljenja."

Otroci bodo vrtec pričeli obiskovati meseca septembra, ko se sprostijo mesta zaradi odhoda starejših otrok v šolo.

Vabljeni k vpisu.Vrtec Ivančna Gorica

#IvančnaGorica #IvancnaGorica #aktualno #VrtecIvančnaGorica #ObrazecVloga #VlogaZaVpis #VrtecMarjetica #PravilnikoSprejemu #ZakonONalezljivih #MinistrstvoZaZdravje #ObveznaCepljenja #OdločbaOOpustitvi #MesecaSeptembra #ObčinaIvančnaGorica #novice