Članek
PRENOVA CESTE V NASELJU MALO HUDO
Objavljeno May 29, 2024

V teh dneh poteka rekonstrukcija dela državne ceste v naselju Malo Hudo, v dolžini cca 500 metrov. Sanacijo državne ceste izvaja Cestno gradbeno podjetje Novo mesto.
V času prenove je vzpostavljen enosmerni izmenični promet. Vse udeležence prosijo za razumevanje.

#IvančnaGorica #IvancnaGorica #aktualno #Rekonstrukcija #DrzavnaCesta #CestnoGradbeno #NovoMesto #Enosmerni #IzmenicniPromet #Udelezenci #Razumevanje #EnosmerniIzmeničniPromet #Obvestilo #ObčinaIvančnaGorica