Članek
JAVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO - VZDRŽEVALEC, ZA NEDOLOČEN ČAS
Objavljeno Jun 05, 2024

Objavljeno na spletu: 05.06.2024
Kategorija: Objave in pozivi
Rok / aktualno do: 13.06.2024 do 23:59
Kontaktna oseba: Tatjana Markelj
E-pošta: tatjana.markelj@ivancna-gorica.si
Telefonska številka: 01 7812 101

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Ivančna Gorica št. 007-0012/2016 z dne 29. 11. 2016 (s spremembami in dopolnitvami) župan Občine Ivančna Gorica objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto »VZDRŽEVALEC IV(II) (m/ž) (šifra delovnega mesta: J034096) v PISARNI ŽUPANA za nedoločen čas.

Rok za prijavo: 13. junij 2024.

#IvančnaGorica #IvancnaGorica #aktualno #ObjavljenoNaSpletu #KategorijaObjaveInPozivi #ObcinaIvancnaGorica #DelovnoMestoVzdrzevalec