Članek
NA SESTANKU S PONUDNIKI O DELOVANJU NOVE TRŽNICE V IVANČNI GORICI
Objavljeno Jun 05, 2024

V ponedeljek, 3. junija 2024, se je župan Dušan Strnad srečal s stalnimi in občasnimi ponudniki na Tržnici Ivančna Gora. Na sestanku so bili ponudniki seznanjeni s potekom zaključka gradnje nove sodobne tržnice v centru Ivančne Gorice in njenim prihodnjim delovanjem. Novo tržnico bo upravljalo Javno komunalno podjetje Grosuplje, zato so predstavnice podjetja podrobno predstavile tudi nov tržni red in cenik za uporabo tržnih prostorov.

Ponudniki so imeli priložnost postaviti vprašanja in izraziti svoje mnenje glede novih pogojev. Župan Strnad je poudaril pomen sodelovanja med lokalno skupnostjo in ponudniki za uspešno delovanje tržnice ter izpostavil, da bo nova tržnica še obogatila lokalno ponudbo. Župan in predstavnice JKP Grosuplje so izrazili zadovoljstvo nad pozitivnim odzivom ponudnikov in izpostavili pomembnost nadaljnjega sodelovanja za uspešen začetek delovanja nove tržnice.


V nadaljevanju so si ponudniki z vodstvom občine ogledali lokacijo nove tržnice, se prepričali o skorajšnjem zaključku gradbenih del in se seznanili o razporeditvi stojnic.

Vse informacije v zvezi z obratovanjem tržnice, postopkom najema prodajnega mesta in ceno najema bodo dostopne na spletni strani upravljavca www.jkpg.si.

Uradno odprtje nove Tržnice Ivančna Gorica je predvideno v drugi polovici meseca junija.

#IvančnaGorica #IvancnaGorica #aktualno #DušanStrnad #Tržnica #JKPGrosuplje #Sodelovanje #Ponudniki #NovTržniRed #Obratovanje #UradnoOdprtje #ObčinaIvančnaGorica