Pihalni orkester štorskih železarjev

Pihalni orkester štorskih železarjev je že od začetka tesno povezan z Železarno Štore. V statutu Bratovske skladnice Berg und Hüttenwerk Štore iz leta 1895 je zapisano, da mora biti vsak član pokopan ob zvokih godbe na pihala, po čemer lahko sklepamo, da je godbeništvo v Štorah prisotno že krepko preko 100 let.