Napačna tarča!

Objavil/a Forum !, dne 2020-05-03 ob 06:22:02

Piše: Aljuš Pertinač

Ena od najhujših stvari, ki se na velikem tekmovanju lahko zgodi izkušenemu športniku (strelcu, biatloncu, lokostrelcu, …), je, da ustreli v napačno tarčo. Kljub vsemu se to dokaj pogosto dogaja.

V primeru nabave nujne zaščitne in druge medicinske opreme v času epidemije koronavirusa pri nas se to dogaja praktično vsem. Vladi, opoziciji, medijem, družbenim omrežjem, angažiranim posameznikom in tako naprej. Tale tekst je poskus politološke analize problema oziroma umestitve celotne zgodbe v družbenopolitični kontekst, kot smo mu ta hip priča. Da se v čim večji meri izognemo pristranskemu branju, so osebna imena glavnih akterjev izpuščena in so navedene zgolj njihove funkcije oziroma vloge.

"Slovenija je na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila okužb s koronavirusom danes razglasila epidemijo. Aktiviran je tudi državni načrt. V Sloveniji imamo trenutno 96 primerov okužbe s koronavirusom. Podlaga za razglasitev epidemije je strokovno mnenje NIJZ. S tem sledimo včerajšnji razglasitvi pandemije Svetovne zdravstvene organizacije. Odredba je začela veljati danes, 12. marca 2020, ob 18. uri." Tako se glasi sporočilo za javnost prejšnje vlade, s katerim je pri nas razglasila epidemijo koronavirusa.

Dan kasneje, 13. marca, je prisegla aktualna vlada. Dve stranki, ki sodelujeta v tej vladi, sta sodelovali že v prejšnji. Stranka, ki pokriva resor za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), katerega organ v sestavi je Zavod RS za blagovne rezerve (v nadaljevanju: ZBR), je ista kot v prejšnji vladi. Minister, ki pokriva ta resor, je prav tako isti. Na tem položaju je že tretjo vlado zapored, skupaj pet let in pol. ZBR v skladu z zakonom o blagovnih rezervah opravlja dve gospodarski javni službi, in sicer javnogospodarsko službo oblikovanja in uporabe državnih blagovnih rezerv ter javnogospodarsko službo oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov. Direktor ZBR je bil isti ves čas, odkar je minister aktualni gospodarski minister, v katerega pristojnost sodi ZBR?

Vlada ga je na njegovo prošnjo razrešila 21. aprila in na njegovo mesto oziroma za vršilca dolžnosti imenovala nekdanjega direktorja Kobilarne Lipica.

Ta je leta 2012 odstopil z mesta direktorja Kobilarne na podlagi poročila računskega sodišča (v nadaljevanju: RS), da ni deloval zakonito in gospodarno, zaradi česar je računsko sodišče pozvalo nadzornike, naj ga razrešijo s položaja. Kako se bo nekdanji direktor kobilarne obnesel na mestu v. d. direktorja ZBR, bomo videli. Predlagal ga je aktualni pristojni minister.

ZBR se v času epidemije ni prvič znašel v položaju, ko je moral po odločitvi vlade državi na vrat na nos priskrbeti nujno opremo. V letu 2015, torej dve vladi nazaj, ko se je Slovenija soočala z glavnim migrantskim valom, je ZBR nabavljal tehnične ovire za varovanje južne meje. Tudi takrat so se pojavljali očitki na račun ZBR, da ni spoštoval zakonodaje s področja javnega naročanja in da je preferiral točno določeno podjetje. Očitki na račun ZBR se niso potrdili, je pa bilo na sodišču obsojeno podjetje Minis in njegove odgovorne osebe, ker naj ob prijavi ne bi imeli poravnanih vseh davčnih obveznosti do države, kar je bil pogoj. Minis je sicer kljub težkim pogojem vso naročeno opremo državi dobavil v roku in jo tudi montiral. Po izčrpanju vseh pravnih sredstev v Sloveniji podjetje sedaj pravico išče na evropskem sodišču. Pristojni minister je bil že v tem času aktualni minister.

Utemeljeno gre verjeti, da je aktualna vlada prek sveta za nacionalno varnost (SNAV), ki ga je na predlog aktualnega premierja sklical prejšnji premier 9. marca letos in na katerem so se dogovorili, da takrat pristojni ministri v celoti sodelujejo z bodočim premierjem in njegovo ekipo, ter še posebno prek takratnega in aktualnega pristojnega ministra MGRT za ZBR, ki je vmes postal tudi podpredsednik vlade, imela dovolj natančne informacije, kakšno je stanje na področju nabav nujne zaščitne in druge medicinske opreme pri nas.

Zakaj se je vlada odločila, da za tovrstne urgentne nabave pooblasti ravno ZBR, do dneva, ko to pišem, ni javno znano. Kot je razvidno iz spodnjega tvita, celo dolgoletna poslanka največje vladne stranke meni (zmotno, kot bomo videli v nadaljevanju), da je ZBR za to nalogo določila že prejšnja vlada.

Ampak sporočilo za javnost vlade z dne 8. aprila (dostopno tukaj) to trditev postavlja na laž. V sporočilu namreč piše: "Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poleg vseh aktivnosti in ukrepov, ki jih v okviru svojih pristojnosti izvaja za zajezitev vpliva epidemije virusa COVID-19, nudi tudi celovito podporo Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve (Zavod), ki ga je aktualna Vlada RS določila za nabavo zaščitne opreme. Pred tem je to spadalo pod okrilje Ministrstva za zdravje." Ključno vprašanje je torej, zakaj se je aktualna vlada odločila, da bo namesto ministrstva za zdravje za nabavo nujne opreme skrbel ZBR, ki sodi pod MGRT. Na to vprašanje še do danes ni jasnega odgovora.

Kot lahko vidimo na pričujoči fotografiji, so številne evropske države za nabavo zaščitne opreme izbrale povsem druge institucije.

Vir: RTV SLO Vir: RTV SLO

Slovenija pa se je nasprotno odločila za organ v sestavi MGRT, ki se v tovrstni vlogi ni pretirano izkazal niti v bližnji preteklosti (tehnične ovire za južno mejo), na tovrstno delovanje v kriznih razmerah ni bil ne kadrovsko ne drugače pripravljen, predvsem pa na področju tovrstnih nabav ni imel praktično nobenih relevantnih izkušenj.

Vlada je 10 dni po svojem nastopu, torej 24. marca, na svoji 6. redni seji s sklepom ustanovila tudi medresorsko delovno skupino za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme, ki jo je do 30. aprila vodil državni sekretar na ministrstvu za obrambo, po novem pa jo vodi državni sekretar na MGRT. Najmanj nenavadno je, da je vlada za vodenje delovne skupine do pred kratkim imenovala državnega sekretarja iz drugega resorja od tistega, v katerega pristojnost spada ZBR. V njej so člani različnih ministrstev ter predstavniki uprave za zaščito in reševanje (Civilna zaščita) in ZBR (skupaj 9 predstavnikov). Naloge medresorske delovne skupine so sprejem in pregled posameznih ponudb zaščitne opreme, vrednotenje zaščitne opreme v smislu izpolnjevanja tehničnih standardov in posredovanje ponudb zaščitne opreme, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, v nadaljnji postopek zavodu za blagovne rezerve. Ta potem izpelje postopek naročila in sklene pogodbo za dobavo, so takrat sporočili z vlade.

Zanimivo je, da je praktično istočasno z ustanovitvijo Medresorske delovne skupine prenehal delovati vladni krizni štab, ki je bil ustanovljen na prvi seji nove vlade. Vlada je ocenila, da ni več razlogov za njegovo delovanje, saj so "uspeli vzpostaviti operativno delovanje vse ministrstev. Vse operativne funkcije, ki so bile v obliki dodatnih interventnih in koordinacijskih zmogljivosti priključene kriznemu štabu v razširjeni sestavi, se odslej opravljajo v okviru matičnih resorjev ministrstev in njihovih organov v sestavi".

Že dan kasneje, to je 25. marca letos, pa je pristojni gospodarski minister s sklepom ustanovil svojo projektno skupino za koordinacijo ter izvedbo nabav zaščitnih sredstev in opreme, v katero je imenoval člane, ki so imeli nadzor in, kot se je izkazalo kasneje, tudi vpliv nad ponudbami. V njej so:

- nekdanji direktor smučišča Golte, zadolžen za izvedbo nabav, ki je v začetku marca po letu in pol iz osebnih razlogov odstopil s tega položaja, družba Golte je leto 2019 sklenila z izgubo in 2,5 milijona evrov prihodkov, kar je 500.000 evrov več kot leto prej;

- oseba, zadolžena za letalsko logistiko;

- oseba, ki je na MGRT prišla z ministrstva za okolje s prejšnjim ministrom za okolje in je zadolžena za koordinacijo med MGRT in ZBR ter

- vodja skupnih služb ZBR.

Po poročanju RTV Slovenija naj bi na ZBR ustanovitev te skupine razumeli kot postavitev nekakšne prisilne uprave. Direktor ZBR je zbolel, po pooblastilu ga je do 21. aprila, ko je vlada imenovala v. d. direktorja, nadomeščal vodja skupnih služb, ki je bil tudi edini član skupine iz ZBR. Zakaj vlada pred 21. aprilom, ko je bil prejšnji direktor ZBR na lastno željo razrešen, ni poskrbela za vodstvo ključnega organa pri nabavi nujne medicinske opreme s polnimi pooblastili, ni znano.

Je pa vlada oziroma MGRT dolgo časa zmotno trdila, da mora opremo nabavljati prek slovenskih posrednikov, ker da tako določa slovenska zakonodaja. Kot je pojasnilo računsko sodišče, to ne drži. Noben predpis ne preprečuje ZBR, da bi opremo naročal neposredno pri proizvajalcu. Še več, evropska in posledično slovenska zakonodaja izrecno prepoveduje "krajevno" favoriziranje oziroma diskriminiranje ponudnikov. Ko je MGRT od ZBR zahteval, naj pogodbe sklepa izključno prek slovenskih posrednikov, ga je s tem posredno postavil v položaj kršilca evropskih in domačih predpisov s področja javnega naročanja, kar je lahko predmet odškodninskih tožb s strani diskriminiranih tujih ponudnikov.

Vlada je kasneje, ko se je izkazalo, da ni nobene zakonske ovire za neposredno nabavo nujne opreme, pojasnjevala, da posluje prek posrednikov, ker zaradi prevelikega tveganja ne želi dajati stoodstotnih predplačil. Kot se je razkrilo kasneje, je ZBR določenim slovenskim posrednikom dajal stoodstotna predplačila. Kot trdijo na ZBR, izključno v primerih, ko je za takšno predplačilo posredoval kdo z vrha MGRT, drugih vladnih resorjev, predsednik kakšne zunajparlamentarne stranke, državna sekretarka iz kabineta predsednika vlade itd.

Ko smo že pri kabinetu predsednika vlade, v sistem dobav je bila na milo rečeno nenavaden način vpletena tudi državna sekretarka v kabinetu, pristojna za področje zdravstva. Ta je še kot poslanka največje vladne stranke izbrani skupini treh zdravnikov, v kateri so bili Marko Noč, Primož Gradišek in Rihard Knafelj, v strokovno oceno poslala 90 različnih ventilatorjev, za katere so na ZBR prejeli ponudbe. Po poročanju RTV Slovenija naj bi omenjeno skupino sestavil Marko Noč, delovali naj bi strogo neformalno, šele ko se je omenjena državna sekretarka umaknila iz postopka nabave respiratorjev, pa naj bi svoje delo začeli bolj vestno beležiti in hraniti.

Eden izmed navedenih treh zdravnikov je ventilator, za katerega dobavo je ZBR sklenil najvišjo, kar 8 milijonov evrov vredno pogodbo, ocenil kot manj primernega za zdravljenje bolnikov s covid-19. Po njegovih besedah so omenjeni trije zdravniki ocenili kot zelo primerne kar 13 drugih ventilatorjev.

Med dobavitelji teh, po njihovem mnenju zelo primernih ventilatorjev je bilo po poročanju RTV Slovenija tudi podjetje Gorenje, ki je v lasti kitajske multinacionalke Hisense. Ta zdravnik je bil kasneje deležen javnih diskreditacij zaradi zasebnih objav na družbenih omrežjih, domnevne politične in celo spolne opredelitve, zato morda ni odveč spodaj dodati mnenja pediatra kardiologa Sama Vesela o njegovi strokovni usposobljenosti.

Pristojni gospodarski minister je v vseh svojih javnih nastopih, ko so se v javnosti pojavila prva ugibanja in obtožbe o domnevnih nepravilnostih pri nabavi nujne medicinske opreme, najprej ves čas poudarjal, da se v postopke ni vmešaval, da so bili ti izpeljani transparentno in zakonito, kasneje pa vso morebitno odgovornost za kakršnekoli nepravilnosti preložil na bivšega direktorja ZBR in njegovega namestnika, vodjo skupnih služb ZBR. Obenem ves čas poudarja, da je vlada z nabavami rešila Slovenijo, preprečila veliko smrti itd. Če pa bi čakali na ZBR, potem ustrezne opreme ne bi dobili do letošnjega božiča.

Navedbe pristojnega ministra ne zdržijo resne presoje. Če je res vsa odgovornost na ZBR, potem sta bivši direktor in njegov pooblaščeni namestnik rešila Slovenijo, ker sta, kot ves čas poudarja pristojni minister, tudi podpisala vse pogodbe. Če jih ne bi, v Slovenijo ne bi prišla nobena zaščitna oprema.

Minister ne samo, da ni želel podpisati nobene pogodbe, še celo soglasja k sklenitvi pogodb ni želel dajati osebno, ampak je za to pooblastil uslužbenca na ministrstvu. Če ni zaupal odgovornim na ZBR oziroma je dvomil o zakonitosti in požrtvovalnosti njihovega dela, zakaj torej ni ukrepal in zamenjal odgovornih? Zakaj je ZBR dobil novega direktorja (še vedno ne s polnimi pooblastili) šele 21. aprila, ko je bil prejšnji direktor razrešen na lastno željo? Minister je imel vso pravico in odgovornost, celo dolžnost, da se pravočasno odzove, pa tega ni storil. Še več, vsakršni odgovornosti se je, kot smo pokazali, dosledno izogibal, ni pa zamudil praktično nobene priložnosti, da se fotografira ob prispeli opremi. Danes pa si pripenja največje zasluge.

Pa tudi v tem si predstavniki aktualne oblasti niso enotni. Medtem ko pristojni minister zliva ves žolč na ZBR, državna sekretarka v taisti vladi in v taisti oddaji nacionalne televizije hvali požrtvovalnost in korektnost sodelovanja ZBR. Več kot očitno torej v vladi nimajo enotnega pogleda na sistem dobav, ki so ga, kot smo pokazali, sami ustvarili in milo rečeno zakomplicirali do amena. Pri tem sta bila očitno ključna dva elementa: nepopisen strah (upravičen ali ne) pred nekontrolirano širitvijo epidemije pri nas ter dosledno izogibanje vsakršni oziroma sleherni odgovornosti tako rekoč vseh pristojnih, ki so vse ključne oziroma strateške odločitve poskušali do zadnjega prelagati na čim nižje ravni odločanja. Če hočete zelo plastično: pogodbe za nabavo nujne zaščitne in druge medicinske opreme v času najhujše epidemije naših življenj je podpisoval vodja skupnih služb enega organa v sestavi enega ministrstva. In s tem, če sledimo naraciji pristojnega gospodarskega ministra, odločal o življenju in smrti. Se vam to zdi racionalna, politično, vodstveno in ekonomsko upravičena odločitev? Meni tudi ne.

Ali in v kolikšni meri so se pri nabavi nujne opreme dogajale tudi kakšne nepravilnosti, bodo ali pa ne, v Sloveniji imamo s tem pač izrazito slabe izkušnje, pokazale preiskave pristojnih organov.

Na tem mestu pa nas zanima predvsem ugotavljanje politične odgovornosti za nastale razmere. Predvsem zato, ker je predsednik največje opozicijske stranke napovedal vložitev interpelacije zoper pristojnega gospodarskega ministra, predsednik druge največje opozicijske stranke pa kar vložitev konstruktivne nezaupnice celotni vladi.

Če bo do omenjenih interpelacij prišlo, bodo morali odgovorni odgovoriti predvsem na naslednja vprašanja. Zakaj so po že uradno razglašeni epidemiji odvzeli pristojnost nabave nujne medicinske in druge zaščitne opreme resorju za zdravje in jo zaupali MGRT oziroma ZBR? Zakaj so v času največjega razmaha epidemije dodatno zakomplicirali postopek dobav s kar dvema delovnima skupinama, po sistemu veliko babic, kilavo dete? Zakaj niso pravočasno odreagirali in ZBR zagotovili kompetentnega vodstva s polnimi pooblastili? Zakaj so vztrajali, da potrebujemo posrednike, kar ni res, in da ne bodo dajali predplačil, kar prav tako ne drži? Zakaj niso sklenili pogodb o dobavi s podjetjem Gorenje, ki je v lasti kitajske multinacionalke in je bilo tudi med donatorji nujne medicinske opreme? Zakaj so iz postopka nabav de facto izločili praktično celotno uradno medicinsko stroko, če pa gre skoraj brez izjeme za medicinski material oziroma opremo? Zakaj nihče od neposredno odgovornih ni želel odgovornosti tudi prevzeti, ampak vso krivdo prelagajo na pooblaščene namestnike direktorjev nekega zavoda na daljši bolniški? In ne nazadnje, zakaj so številni uradni in neuradni predstavniki oblasti, mestoma pa celo naključni pasanti kljub vsemu tako ali drugače pritiskali, da se pogodbe sklenejo s točno določenimi podjetji, pri tem pa po vsem sodeč zavestno šli v konflikt interesov in prekoračitev pristojnosti, zagotovo pa več kot kršili pravilo videza nepristranskosti in tako še dodatno bremenili in hromili že tako ali tako šibek in neorganiziran, kaj šele optimiziran sistem nabav nujne opreme?

Kdorkoli bo želel uveljavljati politično odgovornost nosilcev oblasti v tem primeru ali pa si želi zgolj ustvariti nepristransko sodbo o vsem skupaj, naj bo prekleto pozoren na oziroma naj išče odgovore na zgornja vprašanja. Brez strankarske pristranskosti in politično modro. Howgh, govoril sem.

(Aljuš Pertinač je voditelj televizijske oddaje #Faktor na TV3)

Kolumne izražajo stališča avtorja in ne nujno ustanovitelja spletnega portala Požareport.

PRIHAJA NOVA KNJIGA:

Za komentiranje morate biti prijavljeni.
Istok Potočnik
0
May 08, 2020
Počasi bi bilo treba to norijo razmetavanja denarja ustaviti. Preplačamo vse kar kupimo in mnogi se nesramno bogatijo.
Družbeni proizvod se bo zelo zmanjšal, davkov se bo pobralo mnogo manj.
Ne vem če je to res, govori se pa, da mnogi državni uradniki delajo od doma in dobivajo okoli 300 evrov dodatka. Tisti ki delajo na delovnem mestu pa menda okoli 60 procentov dodatka.
Tega ne bomo izravnala še leta.
Treba je pomagat pomoči potrebnim, takšna radodarnost vlade je pa malo prehuda. Kot da denar raste na drevesih.
#33
Henrik Stanjko
2
May 05, 2020
Torej govorimo o sistemski napaki! Za takimi napakami se vedno skrije nesposobnost in napake posameznikov. Vprašanej je, kdo je odgovoren za nastavitev sitema. Priznati si moramo, da je imela sedanja vlada izredno malo časa za ureditev vseh zadev in so pri tem naredili ogromno napak. Nekatere se bile očitno neizogibne ali celo namenoma nastavljene,d a bi se zgodile. Menim, da je to tudi bil dolgoročni cilj in namen "stricev iz ozadja". Janša in njegova vlada bo spet dogoročno izpadla negativno in posledično vsa desnica. A je bilo Janši sploh treba na oblast? To je vprašanje. In ali mu je bilo treba Počivalšek in vsi ostali ter vse to? Za 5 minut slave pred upokojitvijo? Jaz grem dlje od Požarja in Pertinača: Janša je politično truplo. Najboljša rešitev takrat (ob odstopu pajaca, bi bila, da prepusti levim, da furajo naprej in bi sami se nategnili dolgoročno). Napačne dolgoročne taktike in strategije. Zato pa: nikoli SDS. Pa čeprav desničar.
#32
Zlatko Lamot
2
May 05, 2020
Dva dni vas že berem in se vam ne morem načuditi.....levičarji, desničarji, pljuvanje po stroki, novinarjih, kletvice, grožnje s smrtjo žvižgačem, novinarjem, zdravnikom... kdo je kaj rekel, kdo ni kaj rekel.....

Pa ventilatorji gor in ventilatorji dol....pa golfi .....mercedesi....dodatna oprema....
Izgubili ste bistvo.....
Ne gre več toliko za materijo, ampak precej bolj za način! A vam ni jasno, da nekakšni ventilatorji ne morejo krojiti politike. Dejanja štejejo dragi moji!

Zadnje dni poslušam in se ne morem načuditi...za posle so klicali....ah...sploh ne vem kdo vse ni klical. Sem vprašal mojo mamo in lahko zatrdim, da ni bila med njimi! Namreč ni članica SDS, niti ne pozna Počivalška! Iz drugih omrežij namreč nisem zasledil, da bi kdo klical. Samo SDS družina in njen boter Počivalšek. Za Slovenijo je šlo....Pa dobro, kaj ste vsi zmešani? Ste slišali kdaj za kakšna zakonska določila glede naročanja, integriteto, pooblastila, lobiste ali celo za prijavljanje lobističnih stikov....korupcijska tveganja in s tem povezano nevarnostjo, da dejansko pride do koruptivnih dejanj? Za Slovenijo je šlo in ni bilo časa?

20% Slovencem(12% slovenskega volilnega telesa je na zadnjih volitvah volilo SDS) je šlo za Slovenijo in ni bilo časa? Nisem v teh stikih zasledil nikogar od Desusa...razen Toninove mame tudi nikogar od NSi, niti nikogar od opozicije! Torej 80% Slovencem pa se šmirgla za Slovenijo ali kako? Ni bilo časa???? In to trdi Počivalšek? 28. februarja je dobilo gospodarsko ministrstvo (vodil in ga še vodi Počivalšek) nalogo, da potem, ko so zalogo razdelili ponovno napolni skladišče! Aja...ni imel časa...bil je sredi intenzivnih pogajan z Janšo glede sestave nove vlade! Ali pa se takrat še ni mudilo? 15 dni v februarju se ni mudilo, nato pa sredi februarja ni bilo pol ure časa, da se počaka na bančno garancijo (in se ugotovi, da je dobavitelj le to zagotovil le v 50% deležu) in je bilo potrebno takoj in takoj plačati 100% avans! Pa iz koga se ta človek dela budalo! Nesposobnež!

A si želimo takšno državo? Državo brez reda? Državo...da se malo dotaknem še tega...kjer žena predsednika uporablja nedovoljene prakse (če je vse tako lepo zakaj ni na BR klical kar sam dobavitelj)? A Janezu pa ni šlo za Slovenijo? Nič ni vedel, ...ni imel časa? Ma dajte no! A se vi kdaj pogovarjate s svojo ženo?

Toninu ukradejo "tovornjaček" in takoj na pomoč pri nabavi pokliče celotno Slovenijo (??????)! Kot da državni aparat sploh ne obstaja! Potem se javijo razni Končarji, Podobniki in njim podobni koristoljubci in vsa preostala SDS družina! In potem celo verjamete, da mora tej vladi zaupati "onih drugih" 80% državljanov?

In kdo je Počivalšek? Nihče...dobesedno nihče. Oziroma le orodje v Janševih rokah! Človek, ki mu je podaril SMC glasove z zadnjih volitev. Glasove volilcev, ki v bistvu nikoli niso volili niti Cerarja, niti Počivalška, ampak so vedno volili proti Janši! Kolaborant! Tako kot SMC poslanci in ministri, ki predstavljajo le še sami sebe in lastne privilegije.

Dragi moji....kako si vi predstavljate, da takšna vlada lahko deluje v korist vseh Slovencev! Vlada, ki deluje na družinskih povezavah in osnovah. A želite zase in svoje otroke državo, kjer se ne spoštujejo zakoni in posledično vlada popolni kaos in nered? Pa ne meni sedaj o kakšnem Šarcu, Janši ali komerkoli! Želim si normalno, napredno državo....in normalno levico, desnico...ne pa nekih izkrivljenih polov!

In kako prozorno....človek v kolumni malenkost odstopi od partijskega diskurza....in takoj (brez izjeme) vsi po njem! Do osebnih diskreditacij je samo še korak! Od idola do bedaka! Samo zato, ker je razmišljal neodvisno...s svojo glavo in si je drznil to tudi zapisati!

Za konec si bom drznil zapisati citat z enega izmed plakatov...

"Ko ljudem dovoliš, da delajo kar hočejo dobiš Woodstock...."
"Ko vladi dovoliš, da dela kar hoče dobiš Auschwitz...."

Pa lep dan še naprej!

#31
Istok Potočnik
1
May 05, 2020
Zdaj berem, da je tudi Urška Bačovnik Janša poslala meil in posredovala za eno podjetje, ki je posel tudi dobilo.
Odkrito povem, da sem takoj pomislil na to, da gre za lažno novico. Ker ni nobene potrebe, da gospa tako naivno pušča sledove. Ampak še nisem videl zanikanja iz česar sklepam, da je res posredovala.
In zakaj je bilo potrebno njeno posredovanje? A to podjetje ni moglo samo poslati ponudbe državi? In ali se gospa ne zaveda, da je prejemnik njenega meila v čudni situaciji in da težko odkloni njeno ponudbo. Če sploh lahko?
No, še vedno mislim, da gre za lažno novico, ker tako zelo butasti pa pri Janševih najbrž le niso. Če pa so, potem pa ljudstvo tega ne bo kar tako požrlo.
Pa tudi če Roman Vodeb reče, da ata Ivana Janeza v teh težkih časih koramo poslušat.
Butasto do amena.
#30
Istok Potočnik
2
May 04, 2020
Carli, to je pa zadnje, kar sem pričakoval od tebe. Bolje da nisi nič napisal.
Pa nehajte že branit našega ministra. Branite pravičnost. Ampak to ne gre ne vašim, ne našim.
#29
aleksander carli
0
May 04, 2020
Vsi slovenci razumemo . da je pri nakupu avta, klimo potrebno dodatno placat. Novinarji pa tega ne razumejo pri nabavi medicinske opreme !!!!!
#28
Jože Kržič
2
May 04, 2020
Gospod Pertinač, tokrat ste brcnili v prazno. Postavili ste vrsto vprašanj. Tudi jaz bi jih lahko.
Kot prvo, če bi izvedli javno naročilo brez posrednikov direktno od dobaviteljev, in še to z upoštevanjem vseh zahtev(a)nih procedur, potem tega materiala do Božiča (namerno z veliko, saj gre za lastno ime, pa pravopis gor ali dol!) ne bi pričakali, kot ugotavlja Počivavšek. In ima popolnoma prav.
Kot drugo, če mora biti kdo usposobljen za popolnitev (tedaj praznih) blagovnih rezerv za te stvari, je to pač ZBR in pika. Le zakaj še posebna pooblastila.
Kot drugo, da so to v drugih državah nabavljala ministrstva za zdravstvo (ne za zdravje; zdravje nima ministrstev!), seveda ni nič nenavadnega, ampak gre za druge in drugačne države. Kaj bi še bilo, če bi bilo za to zadolženo naše zdravstveno ministrstvo? Še če bi imelo ustrezne strokovnjake in kompetence, bi jih globoka država ustavila. Saj je Šabeder celo nekaj poskušal - in rezultat?
In kot tretje - omenjate vojno dobičkarstvo (Žnidaršička na Tarči, Tomićka in Nemec na seji parlamentarnega odbora, tkim. levičarski novinarji pa po dolgem in počez), še predno so nadzorne institucije pričele z delom! Nezaslišano, manipulativno, neprofesionalno, ogabno!
#27
Istok Potočnik
1
May 04, 2020
E Pertinač, a ti je tega bilo treba?
#26
anki polajnko
12
May 04, 2020
Napačna Tarča, ampak tudi napačna kolumna.
Pertinač, ki ga sicer cenim, saj je v Faktorju kar pošten, se je v kolumni nagnil.
Trača je konstrukt. Praktično ta dvodejanka ni prikazala nič in še manj dokazala.
Afere na kateri bazira dvodejanke ni in to bi moralo biti Pertinaču jasno, posebno še, ker sedaj avtorji tarče mrzlično iščejo dodatne priče, ki bi rešili kronskega Ivana Galeta in Tarčo v celoti.
Preplah mora biti silovit, saj so avtorji šli tako daleč, da iščejo pralno sredstvo celo na SAZU, kar je svojevrstna perverznost. Ne za avtorje, ampak za SAZU, ki bi se, sicer, speča kot je , morala prebuditi in zagrmeti.
Kronska priča , ki naj pokaže pohlepnost in nemoralo ministra Počivalška in sveda celotne vlade, ki mora nemudoma pasti je neki Knafelj.
Specializiral se je na ventilatorje in prepričuje o tem, da so nabavljeni zanič in neuporabni. Celo nevarni.
Kdo lahko takšnim izjavam nasede? Gre namreč za serisko izdelane naprave, ki jih proizvajalec proizvaja v velikih količinah in bi jih naj v Slovenijo pripeljalo pdjetje, ki se ukvarja s prodajo medicinske opreme. Neverjetno je in nedokazljivo, da bi bili Slovenci edini na svetu, ki smo spozali v izdelku neuporaben škart.
Na medicino se ne spoznam, lahko pa primer ventilatorjev primerjam z avtomobii, kar so storile že trezne glave pred mano. Tako kot je avtomobilov ogromno in ni vasak avto ferari, tako tudi nabavljeni ventilatorji niso tega ranga, pa vendar so ventilatorji. Če smo pred dilemo, da moramo nujno v Koper in imamo na voljo le fička, ali lastne noge, se bomo zanesljivo odločili za fička, ker je pešačiti dolgo pot prenaporno.
Torej ventilatorji so postali osredni predmet Tarče. Dokazano je, da so bili v roku dobavljeni, da en del pošiljke še čaka in ker nihče še ni ovrgel, da so preplačani se ne da govoriti o prgrešnem podkupovanju in vojnem dobičkarstvu.
O drugih ponudnikih Tarča ni podala resnih dokumetov. Govora je bilo o testiranju stotih drugh ventilatorejev., kar pa me spominja na oged avtomobilske salona in sto razstavljenih avtomobilov, na koncu pa si kupim Clia, ker pač samo za njega imam dovolj denarja, Sem bedak, kajne?.
Končno, kje so sedaj vsi tisti silni miljoni, ki so poniknili v privatne žepe? Kje je milijonska škoda? Kje so zločinci, ki jih je potrebno izločiti iz družbe?
Tarča, tudi če se prelevi v nadaljevanko tega ne bo mogla dokazati. Dokazano pa je, da je Erika Žnidaršič nevzgojena arogantna , zdraharska novinarka. Tak lik novinarja prav gotovo ni v skladu z novinarskim kodeksom. Pa ni ona edina, ona je samo izvajalec pamfleta, ki bi si ga lahko privoščila kvečjemu kakšna lokalna zaplankana TV s šarlatani, nikakor pa ne profesionalna DRŽAVNA TV, ki mora skrbeti za nevtralnost in se ne sme politčno opredeljevati. Očitnno pa sta oddaji namenjeni odstavitvi vlade, kar lahko ocenimo kot poizkus državnega udara. Ni nujno, da tega izvedejo tanki in kak polkovnik. Očitno lahko državni udar izvede kar TV. To je problem, saj se to ne sme dogajati v demokratični državi, ki je članica EU.
Bodo avtoreji oddaje kaznovani?
Če je v Sloveniji sodna veja oblasti nedotakljiva, je lahko potem tudi samozvana četrta veja?
#25
Jože Duhovnik
9
May 03, 2020
Ko slediš tem razpravam je prav zanimivo poslušati in brati specialiste za javne razpise. Ne pozabite: komisija mora imeti vsaj tri člane. Od tega mora biti en član pravnik, ostali pa kar tako.
Kdo je razpisal pogoje za kvaliteto in tehnično funkcionalnost respiratorev za prevzem. Ali je to delal, pravnik, ekonomist ali kdo drug???
Če je dela zdravnik, kar je va našem norem javnem naročanju praviloma prepovedano, je potrebno vprašati kaj je napisal? kdo od vseh raziskovalnih novinarjev je vprašal za kriterije TEHNIČNE in MEDICINSKE funkcionalnosti ? če pogojev ni bilo NAPISANIH ne pa govorjenih (AH, OH, AH) potem je postopek ob vseh članih razpisne komisije POPOLNOMA NAPAČEN.
Če pa so jih napisali zdravniki, pa prosimo imena tistih ki so postavili kriterije za nakup oziroma ponudnikom respiratorjev.
Če tega dokumenta ni, je razpis v načelu fingiran. Najbrž vsak ve, da je avto res za vožnjo, samo najbrž je razlika med CLIOM ali MERCEDESOM. Če jo ni je še dobro, da kakšen preživi operacijo!!!
Vsi ki diskutirate o nabavnih cenah in ne upoštevate kriterijev pravzaprav sploh ne veste, da tudi država, ki kupuje mora kupovati po kriterijih tehnične in v tem primeru medicinske kakovosti.
Kdor je razpis objavil, ali sploh ni imel izdelanih kriterijev je tipičen "zdravnik, ki je projektiral vodovodno instalacijo za onkološki inštitut. Pa tam bi še eno pipo, pa tam bide, pa tam tuš,ipd. Mi plačniki storitev v vnaprej pa imamo pravico samo plačevati!!!!
Kdo od novinarjev ki raziskuje ima kriterija za razpis mask, respiratorjev, itd. Če jih nimate, je to čisti, ampak res čisti amaterizem, samo zato, da se vpije, kriči, zmerja, lomasti in predvsem dela neumnosti.
Komisija, ki bo pregledala razpisa mora, žal MORA pregledati ali so kriteriji sploh bili izdelani. Ampak ne po znamkah ampak po FUNKCIJI.
Če tega ni se lahko potegne ena sama ocena, čisti amaterizem, neznanje in predvsem slepomišenje.
Kaj ko bi bil en sam seznam kriterijev napisan na "škrnicel" papirju??? za resno delo ne potrebuješ računalnika ampak zdravo kmečko pamet.
Pa mobing gor ali dol. Je pa res, če moraš iz dveh ur resničnega dela začeti delati 6 ur je to 300% večja obremenitev, če pa delaš vseskozi deset ur in nato delaš "samo" 16 ur pa je povečana obremenitev res samo 60%, kar je bistveno manj kot v prvem primeru.
Tragedija resne ocene pa je da v prvem primeru kao resni strokovnjaki pravijo mobing na delovnem mestu, v drugem primeru pa pravijo, da je še dobro da imajo delo.
Vprašajte male podjetnike in obrtnike, kaj menijo o zgornjih primerjavah???
#24
Istok Potočnik
1
May 03, 2020
Če Požar ni blokiral tistih, ki so mi grozili z nabijanjem na kol, z rezanjem glave in obešanjem na drevo sredi lj, potem tudi mene ne bi smel samo za to, ker nič ne razumem. Kaj meniš?

Okoli ventilatorjev ne morem povedati nič drugega.

Če imate jj agitatorji kaj soli v glavi, boste večkrat prebrali, kar vam je napisal Pertinač in morda skužili, da sdsovi politiki delate samo škodo. ampak to vam pišem že ves čas, pa ni haska, tako da nimam upanja.
Slovenija mora stopiti na pot sodelovanja ne pa hujskaštva in želje po prevladi v stilu 50 plus in podobnimi nesmisli megalomanov.
Ma bolje bi bilo, da me Požar res blokira, ker brez veze trošim energijo za par zafrustriranih tipov.
#23
aleksander carli
3
May 03, 2020
Istok, Bojan bo naju blokiral, mene zaradi kritike AP, tebe pa, ker stvari nikakor ne razumeš

CENA
Glede "primerne cene" pa sledeče: o cenah so poročali mediji in so se gibale v plus in v minus in glede na takojšno dobavo tudi potrjuje mojo oceno. Za točno analizo ponudb pa se rabi ; razpisne pogoje, ponudbe, dodatna pojasnila oz. dopolnila....?

KOMISIJA
Dr. NOČ (odličen mednarodno priznan kardiolog) je k sodelovanju povabil še dva priznana kolega. Komisija je v svojem poročilu za ventilator R30 ugotovila, da je V R30 srednjega kakovostnega razreda (po izjavi dr. KNAFLJA na TARČI) zaradi tega, ker nima kompresorja za samostojno delovanje in nima ustrezno rešenega odvoda kondenza. Na podlagi tega poročila in obrazložitve dobavitelja( ventilator ima že vgrajen kompresor in možnost dokupa sistema za odvod kondenza, se da sklepati, da je tehnične podrobnosti ventilatorjev (ker jih je v praksi tudi uporablja) poznal le dr. Knafelj.!!!
Upoštevajoč te ugotovitve je potrebno popraviti razvrstitev ventilatorjev po kakovosti in uporabnosti.!!!!!!!! Upoštevajoč gornje ugotovitve, se bo ventilator R30 verjetno uvrstil v prvo skupino. Istok, še kaj ????
#22
Istok Potočnik
1
May 03, 2020
Bon ton, na jugu rečejo čisto drugače. Mimogrede.

Praprotnik, mislim da ne razumeš zakaj jemlje oni tip ventilatorje nazaj. Ker se je vsral.
Čimprej naj jih odpelje in naj jih proda komurkoli hoče. Po Evropi nabavljajo še večje bedarije.
Na Finskem je en tip iz državjih rezerv tudi nabavil šoder za zlato. Ampak tistega je predsednica vlade takoj postavila na hladno.
Pri nas pa jj hvali bademajstra ki je nabavil golfa brez bremz. Za ceno mercedesa.. Kakšno državno odlikovanje mu ne gine, he,he.
#21
Istok Potočnik
2
May 03, 2020
Zupančič, kdo je zahteval še eno tarčo? Sds ovi ljudje. Pozabil?
Sicer s figo v žepu, ker so mislili, da je ne bo. Pa so se zajebali in je bila.

Carli, zakaj navajaš samo Knajfla? A Noč več ni dober. Trditve o primerni ceni še nisi podkrepil z argumentom.

Gorenje je s Hissensejem ponudilo napravo iz izbire strokovne komisije z dr. NOČEM, cena, garancija, takojšna uporaba brez dodatnih nakupov dodatne opreme. Bademajster kupi dražjega golfa brez bremz.
In vas skrbijo človeška življenja? Malo jutri. Vas skrbi oblast, ki se vam maje že po dveh slabih mesecih.
Ker je vašim jurišnikom oblast stopila v glavo. In alkohol. Bedasti Breznik zaradi čebule, banan in viskija vse skupaj postavi na kocko.

V prejšnji vladi, kdo je bil odgovoren za rezerve? Ja bademajster. Prej naš minister. Grom in pekel na prejšno vlado. Šarec je držal bad3majstra nazaj, in mu ni pustil nabqvit rezerv, a ne?
Nova vlada, naš minister nabavlja bedarije in polni strankarske finančne rezerve in je naenkrat odličen. In vi zdaj branite našega ministra? Meduze prozorne.

Ne skrbijo vas življenja ljudi in ne skrbi vas naš lopovski minister.
Vas skrbi politično preživetje vašega velikega vodje. Zanj ste pripravljen prodat še lastno mater. Bedno.

Bolj cvilite, bolj se napenjate, bolj zagovarjate lopovščino, bolj se pogrezate v drek.
Žanjete, kar ste sejali.
In ja, škoda se mi zdi zdravega jedra sds. Mene prav boli, kdo je na oblasti. Samo da dela dobro in pošteno.

Pertinač vas je med drugim opozoril tudi na to, da bademajster za vse krivi zbr, njegovo vodstvo z žvižgačem vred. Nesposogni, koruptivni, in on je moral lastnoročjo reševati stvari.
Podpredsednica sds, borka proti korupciji pa jih hvali, kako odlično da so delali. Ko da ste vsi na viskiju. Ali še na čem močnejšem.
Jajčjeglavi pa pravi, da bademajster še vedno uživa njegovo zaupanje.
Šarec ni bil moja izbira. Ampak takih bedarij pa ni delal.#20
Frane Praprotnik
14
May 03, 2020
Potočnik, vljudno prosim, bodite kulturni in s takimi opazkami obkladajte sledilce vaše provenience, in vaše bližnje, če vam to dovolijo, če se že greste komentatorja, predvsem pa preden pritisnete "oddaj" za božjo voljo preberite kaj ste napisali, nima ne repa ne glave, nisem jaz kriv, če hitreje pišete kot mislite....Glede velikega vodje ste v hudi zmoti nisem njegov oboževalec, če to mislite, pač pa mislim za razliko od vas s svojo glavo....Po vaše torej, če ne mislim tako kot vi, sem proti vam in mi takoj pripopate nalepko. Veste kaj z vašim malim vodjem se ukvarjajte.....
#19
Bon Ton
6
May 03, 2020
Pertinač, daješ občutek kot, da ne veš kaj bi sploh rad ali kot bi rekli na jugu, ti bi se jebao al da ti ne uđe. Si pa res domišljav, če iščeš ideal v politiki.
#18
aleksander carli
15
May 03, 2020
MASKE niso več problem, problem so po novem VENTILATORJI

- ob prevzemu vlade JJ v skladiscu - 0% predvidenih minim.zalog za kar je odgovorna !!!!!!
vlada MS !!!!!??????
- je bil opravljen razpis (kar je lahko sporno zaradi urgentne situacije, bolje bi bilo k
ponudbi neposredno povabiti nekaj slov. dobaviteljev )
- "KOMISIJA" je ocenila " ustreznost" ponujenih ventilatorjev ( brez cene, dobavnih rokov ...)
Ventil. R 30 je bil ocenjen kot srednje dober ( dr. Knafelj upravlja drug tip vevt.) z
naslednjima pomanjkljiv. Nima kompresorja za samostojno delovanje in problem je
nastajanje kondenza v ceveh.
- Na te ugotovitve je dobavitelj podal pojasnilo:
1. Ventilator ima že vgrajen ustrezen kompresor za samostojno delovanje
2. Glede kondenza v ceveh pa je možna dodatna oprema ,ki ta problem ustrezno rešuje. V
razpisu to ni bilo zahtevano !!!!!!!!
- Glede na pojasnilo dobavitelja ( vent. že ima vgrajen kompresor , z dodatno opremo pa se
reši problem kondenza )
- S tem se spremeni tudi ocena dobro na najmanj PRA DOBER oz. USTREZN in se uvrsti v
prvo skupino oz. blizu nje !!!!!!
KDORKOLI je na osnovi teh ugotovitev izbiral ventilator R30 je upošteval v celoti mnenje komisije. Vlada za pravočasno dobavo in ustrezno kvaliteto ventilatorjev ODGOVARJA!!!!!! Razni "PAMETNJAKOVIČI" pa mešajo dr... da čimbolj smrdi !!!!
Za bolj detajlno razjasnitev, glede dejanske kvalitete ventilatorjev, pa lahko poda ustrezno mnenje le mednarodni strokovnjak z ustrezno mednarodno LICENCO .
#17
peter mezek
17
May 03, 2020
¨Rojc in Praprotnik, podpisem kar sta napisala. Tudi dejstvo, da je podjetje Genplanet pripravljeno odkupiti nazaj "neuporabne " ventilatorje(in jih verjetno z mnogo vecjim profitom prodati v tujino), ker imajo preprosto dovolj blatenja po medijih nas lahko skrbi. Ali pomeni to, da bomo zaradi neodgovornih zdraharjev ostali na koncu brez ventilatorjev, ki jih sicer uporabljajo brez problemov se po kar nekaj drzavah ? Problem je v tem, da se obsoja vnaprej in se sploh ne poslusa proti argumentov, da drugi ventilatorji ali niso bili dobavljivi, ali pa so bili predragi. Kolikor sem razumel iz raznih debat, se da obstojece tudi nadgraditi za pregleden denar. Torej, zakaj se ne predebatira ta moznost, ki je zdalec najbolj racionalna.
Pertinac, niso problem nase domovine ventilatorji, lepo te prosim.Ne glede na izbiro, bi se vedno ze kaj naslo, zakaj pa ne "nasih", ki so seveda vedno boljsi, ne glede na brand.
Kriza se je sele zacela, lahko bo se zelo hudo, zato potrebujemo vec treznega in preudarnega , predvsem pa konstruktivnega sodelovanja, ne pa hujskanja in scuvanja.
T
#16
Jernej Zupančič
2
May 03, 2020
Kakor vidim, mora udba usmerjati skoraj vsakega pisca teh komentarjev.
#15
Jernej Zupančič
15
May 03, 2020
Ko zadevo dobijo v roke novinarji, ustvarijo Tarčo. Ena ni dovolj, morata biti dve. Zadevo mrvcarijo, vrtijo, gnetejo, iščejo in zamenjujejo odgovorne, ne povedo, da je kriva zbirokratiziranost, o odgovornosti bistvenega ne vedo (da še iz socializma izhaja, da so odgovorni tovariši na najvišjih mestih, ki nikoli niso kazensko odgovarjali), skratka zadevo(e) tako mečkajo in mučijo, da marsikdo izgubi zanimanje za določeno temo.
Namesto, da bi novinarji kar naprej opozarjali, da imamo preveč sledi za jugoslovanskim sistemom, podpirajo brisanje odgovornosti.
In v uvodno temo vsakega TVD na RTV za 5 minut ali celo več spravijo nekaj v zvezi s Tarčo (maske, respiratorje, mamila za novinarje itd.)
Zadaj pa je skrita želja, da vržejo aktualno vlado.
A veste kaj, tovariši? Gleda vas en velik sedajšnji avstrijski kancler!
#14
Pokaži več komentarjev
Forum !
Forum ! je objavil/a na zid osebe Požareport
Objavil/a 2020-05-03 06:22:02 (May 03, 2020)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Židan grdobec in princeska Tanja. Ali zakaj se Socialni demokrati spreminjajo v risanko iz sanj?
Kako ga bodo rušili - Janeza Janšo?! Razkrivamo scenarij jesenskega atomskega napada.
Pozaba, pozeba in tiha smrt biciklrevolucije. Gre le za obupni postpartijski blockbuster!
Židanu pokazali dosje Panvita, dodali državne gozdove, pa je šel?! In ko Uroš Slak celo reče, da je Fajonova nov obraz.
Židana odnesel puč ali - dokumenti?! Prvi nastop ponosne princeske Tanje Fajon: Več govori o Orbanu kot pa o Sloveniji.
Ekskluzivno - že druga ovadba Tonina?! Ko direktor NPU naroči izbrani kriminalistki: Začnite vse, kar se da, proti vladi
Mariborski kolesarji med protesti, ampak iz drugega kota: Bicikl-revolucija in gnoj, baraba ter Janšev plačanec!
Šarčev direktor Sove po novem na policiji, datumi pa se ujemajo z izdajo Franca Breznika. A zdaj bi šel v Grčijo?!
Zamolčani manevri zlagane humanitarke časopisa Večer: Lažne ovadbe, izsiljevanja in poneverbe gospe Nataše Žvikart
Počivalšek proti Janši: Boj na požiralniku! A dokler je alternativa Šarec, naj kar še naprej vlada Janša.
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
SMC
(292)
desus
(121)
sds
(98)
Vlada
(72)
LDS
(69)
pop tv
(68)
sova
(68)
Zares
(49)
večer
(45)
sdh
(44)
DUTB
(38)
levica
(37)
KNOVS
(30)
Petrol
(28)
nsi
(25)
LMŠ
(25)
OVS
(23)
furs
(20)
npu
(19)
DZS
(17)
2tir
(17)
SRIPT
(15)
Siol
(14)
btc
(13)
kpk
(13)
Odmevi
(13)
hse
(12)
AKOS
(12)
2 tir
(12)
delo
(11)
Tarča
(11)
NH
(11)
nlb
(11)
Ultra
(10)
teš 6
(10)
Eles
(10)
dars
(10)
SNS
(9)
krka
(8)
sls
(8)
Erar
(7)
Hit
(7)
KKR
(7)
ACH
(6)
SODO
(6)
udba
(6)
NATO
(6)
šoa
(6)
Lek
(6)
CME
(5)
TGZS
(5)
Sava
(5)
sd
(5)
arso
(5)
DRI
(4)
NKBM
(4)
AMZS
(4)
IDS
(4)
Ptuj
(4)
Tv3
(4)
uefa
(3)
CIA
(3)
Riko
(3)
SIJ
(3)
FDV
(3)
GENI
(3)
bmz
(3)
Lady
(3)
OKS
(3)
Jana
(3)
OVSE
(3)
PSS
(3)
24ur
(2)
ALDE
(2)
bbc
(2)
NEK2
(2)
nba
(2)
sdv
(2)
kpl
(2)
AUKN
(2)
Zdru
(2)
osa
(2)
IGLU
(2)
E3
(2)
ibm
(2)
zdus
(2)
SPS
(2)
lnbp
(2)
DKOM
(2)
trs
(2)
vomo
(1)
a1
(1)
ZaAB
(1)
sviz
(1)
gurs
(1)
kras
(1)
Vega
(1)
DEOS
(1)
Nyon
(1)
FMR
(1)
Sato
(1)
SKEI
(1)
Piaf
(1)
VTB
(1)
(1)
ATVP
(1)
BBO
(1)
OTP
(1)
Hvar
(1)
osho
(1)
Ihta
(1)
UBS
(1)
Iran
(1)
FAM
(1)
UMAR
(1)
SPIZ
(1)
trst
(1)
ddv
(1)
Tam
(1)
grki
(1)
MS
(1)
HSBC
(1)
gdpr
(1)
UKOM
(1)
cnn
(1)
nvo
(1)
SID
(1)
FIS
(1)
FIBA
(1)
York
(1)
DVK
(1)
5G
(1)
durs
(1)
geto
(1)
Jož
(1)
SPSS
(1)
BHP
(1)
N1
(1)
uber
(1)
2tdk
(1)
nzs
(1)
Koks
(1)
ICIJ
(1)
zae
(1)