Članek
Objavljeno Jan 30, 2013
http://www.rogaska-slatina.si/txt/1/143/sportna-infrastruktura-obcina-rogaska-slatina