Meta-psiho-nogometo-logija – III./zadnji del

Objavil/a Roman Vodeb, dne 2014-07-03 ob 13:08:07

Prva dva dela moje metapsihonogometologije, ki sem ju v času »braziljade« spisal za nogometno stroko, ljubitelje nogometa in tudi nogometaše, bi lahko kronal še z nekaj podobnimi nadaljevanji. Kako mora trener/selektor vplivati/učinkovati na míslenje misli (svojih) varovancev/nogometašev/igralcev, lahko predstavlja ključ do uspeha. Na kakšni miselni podstati (temeljih) mora trener/selektor graditi igralcem verjetje in s kakšnimi besednimi vzpodbudami/dikcijami je mogoče iz igralcev/nogometašev izvabiti nogometno perfekcijo, jim vsiliti taktiko/strategijo igre, naj ostane v rezervi za kakšen strokovni/trenerski/licenčni seminar. Svojo »braziljansko« trilogijo bom sklenil ortodoksno vodebovsko.

Tisti, ki se loti prebiranja kateregakoli mojega metapsihonogometološkega teksta, so pričakovali, da bom v času »braziljade« verjetno (spet) pisal, da gol (v resnici) ni gol, pač pa simbolna nadomestna tvorba za ženske genitalije. OKej in déjà vu hkrati. Višja matematika psihoanalize pa vendarle nastopi, ko se izkaže, da pri tej monotoni frazi ne gre (zgolj) za všečno retorično dikcijo, pač pa za konsistentno psihoanalitično teorijo oziroma za elaboracijo in univerzalno interpretacijo žogarskih iger, ki imajo v svoji strukturi oziroma koncepciji vtkano paradigmo žogarskega gola.
Psihoanalitična metapsihonogometologija temelji na izhodiščni postavki, da je resnično pravi, torej »realno realni« duševni svet v bistvu nezaveden, in da je to nezavedno strukturirano na simbolen način, in da vselej hkrati nekaj sporoča (nezavedno je strukturirano kot govorica/sporočanje). In to še ni vse! Pikantna »malenkost« je še v tem, da se cel (nezavedni) svet vrti po scenariju, ki ga diktira naša seksualnost, vendar ne tista seksualnost, ki se (strastno/pohotno) dogaja med posteljnimi rjuhami (ali na zadnjem sedežu avtomobila ali telefonski govorilnici), pač pa gre za simbolno seksualnost, ki je v osnovi tudi nezavedna – bolje rečeno: dogaja se v t. i. onojevskem (simbolnem) nezavednem, torej v »realni realnosti«, kot ni rekel Lacan. Naša zavest (konkretneje: instanca Jaza) nima ne dostopa niti formule preko katere bi prebrala to kodirano simbolno seksualnost, to »realno realnost«, ki se dogaja v Onem (angl. Id) – tudi Nadjaz, naša moralnost, razvozlavanja/dešifriranja seksualne simbolike ne dovoljuje. Je pa (psihoanalitična) teorija tista, ki lahko diskutira, kaj biva v človekovem nezavednem, v (primarni) »realni realnosti« – ampak to dela zelo špekulativno, dokaj neprepričljivo in nedokazljivo, vendar vselej legitimno in konsistentno.
Glede na to, da približno vemo, kaj se vsakemu otroku univerzalnega dogaja prvih šest let njegovega življenja, se lahko vprašamo, kako vsi ti »prvi dogodki« vplivajo oziroma simbolno (transferno) determinirajo »druge dogodke«, torej odraslost.
Iluzorno in utopično je pričakovati, da bi se kakšna športa stroka ukvarjala s tovrstnim vračanjem oziroma transferiranjem otroštva v odraslost. Če bi se to zgodilo, bi se mnogi športni strokovnjaki že verjetno počasi umikali iz mnogih kontekstov svojega športno-izobraževalnega angažiranja in tudi udejstvovanja. Mnogim pa ta večni (starogrški) thymos – torej imperativ vednosti in spoznanja ter širjenja vednosti/spoznanja med ostale vedoželjne ljudi – ne da miru. Teoriji na čast in resnici na ljubo je pač treba tudi o športu povedati par teoretskih detajlov, ki imajo lahko za nekatere tudi »knockdownovske« učinke – toda brez vednosti nekateri pač ne moremo.


Onstran športa – tudi nogometa – je pač nekaj nezavednega, nekaj simbolnega, nekaj seksualnega. Temeljne tri faze (oralna, analna in falična) determinirajo nezavedne simbolne procese v odraslosti – treba je le dognati, kako in na kakšen način odrasel človek (športnik, nogometaš) doživlja simbolno vračanje (transferiranje) teh treh faz psihoseksualnega oziroma libidinalnega razvoja.
Za razumevanje nogometne igre oralne faze ne bi mogli imeti za ključne. Nekakšno »fiksacijo na oralni fazi«, kot se reče v psihoanalizi, imajo kvečjemu gledalci – npr. tisti strastni nogometni navijači, ki fetišizirajo nogomet in nogometne užitke. Sociologija nogometa je nekaj, o čemer se psihoanaliza še ni popolnoma razgovorila. Nekaj smernic je bilo nakazano, vsaj z moje strani, ko sem govoril o t.i. fen klubih – torej, ko sem klub označil za simbolno mamo, na katero so navijači (simbolno/nezavedno) vezani.

Za oralno fazo je po eni strani značilno, da človek/oseba v odraslosti nekaj ponotranja, torej (simbolno) sprejema vase, in to na tak način, kot je dojenček vase sprejemal materino mleko in njeno podobo oziroma ugodje, ki ga prinaša. Sprejemanje in doživljanje ugodja – ob čemer koli – se vselej doživlja po infantilni oralni paradigmi. Morda niti ni slučaj, da se mnogi ljubitelji nogometa doma pred TV-ekrani (ali pa na nogometnih tribunah) ob gledanju – torej svojevrstnem »sprejemanju vase« – nogometa (spet) »(po)dojijo« s pivom. Da bi bilo kakšno igralno mesto še posebej zaznamovano z oralno fazo libidinalnega razvoja, bi težko enoznačno rekli. Morda bi se dalo izpostaviti veziste.

Po drugi strani je nekaj oralne faze zaznati pri »odhodih« igralcev – bodisi v tuj kljub, ali celo v tujino. Iskanje matere v tujini – tujih deželah/državah, klubih – pri nekaterih tipih igralcev verjetno ni le posledica iskanja boljšega zaslužka, pač pa tudi nezavednega/simbolnega iskanja kronično odsotne »oralne« mame – torej mame, ki jo je dojenček/otročiček v prvem (in drugem) letu preveč pogrešal. Nekateri igralci, ki niso bili deležni dovolj »oralne« mame, neprestano begajo iz (enega) kluba v (drug) kljub – morda ni nuno, da ravno kljub v tujini. Značilnost bi lahko bila, da klub, ki naj bi bil simbol mame, po določenem času izgubi simbolno zastopstvo (dobre/prisotne) mame, ampak postane »osovraženi« klub, torej klub, s katerim je nekaj narobe – bodisi z upravo, trenerjem, sogiralci, navijači …; v resnici pa je problem »oralna« mama, na katero je bil igralec kot otročiček pogosto/preveč jezen. Tak igralec preprosto zapusti klub in si poišče novega – in to zato, ker ga v tak prestop (v nov/drug) klub sili »nekaj nezavednega«, konkretneje: bodisi preveč oz. prepogosto odsotna »oralna« mama ali pa mama, na katero je bil igračelc kot otročiček preveč in/oz. prepogosto jezen.

To seveda ne pomeni, da bi bili vezisti, v/pri katerih je zaznati največ »oralnega«, najbolj nagnjeni k menjavi klubov. Obrambni igralci so nagnjeni k kopičenju denarja, saj so karakterno gledano, skopuški, kar je karakteristika »analnosti«. Napadalci kot tipični »faličnjaki« imajo pri prestopih v drug klub ali celo tujino, spet drugo, bolj narcistično, logiko.

Za ljubitelje sociologije in psihologije nogometa/športa je morda v tem kontekstu treba dodati še kakšno »cvetko«/zanimivost. Namreč: nekaj tipično »oralnega« je morda/mogoče zaslediti tudi pri ritualih slavljenja, v katerih bi – vsaj tako je videti – (so)igralci »prinašalca sreče« oziroma ugodja/užitka – torej tistega, ki jim je prinesel srečo/ugodje/užitek s tem, ko je dosegel gol – požrli od navdušenja. Res je, tudi poljubljajo se med seboj, kar nekateri (predvsem nezavedno/homoseksualno motivirani psihoanalitiki) interpretirajo kot homoerotični oziroma latentno homoseksualni akt. V ritualu slavljenja gola je torej vendarle mogoče zaslediti znamenja regredacije na oralno fazo infantilnega razvoja.
Če bi oralno fazo vendarle skušali aplicirati na razumevanju igralnih mest pri postavitvi taktike in strategije igre, bi videli, da imajo vezisti še največjo vlogo pri koncepciji nogometne igre. Morda zato, ker največ mislijo, ker sprejemajo največ informacij v svoje miselne procese in jih tudi premlevajo, ter posledično tudi iščejo rešitve v sami igri.
Analna faza, ki razvojno sledi oralni, je seveda rezervirana za branilce – no, jasno da tudi za vratarja. Čeprav je vratar navadno ob svoji »analnosti« tudi falično napadalen – najbolj v svojih izletih iz gola. Po tem (trenutno) najbolj slovi nemški/Bayernov vratar Manuel Neuer – tekma z Alžirijo pa je to jasno pokazala. Da ne bo pomote: analni karakter v psihoanalizi pomeni, določeno skopuškost, redoljubnost in doslednost – tudi trmo. V metapsihonogometološkem oziroma psihoanalitičnem jeziku bi se dalo reči, da »analni skopušniki« sadistično uživajo, ko vidijo, da nasprotnik trpi, ko ne dosega zadetkov. Latentni užitek obrambnih igralcev (in vratarjev) zna biti ob tem celo večji od užitka, ki ga doživljajo, ko njihovi soigralci/»faličnjaki«, torej napadalci, dosežejo – bolj rečeno »koitirajo« – gol. Obrambni igralci morajo prvenstveno braniti svoj gol, in to branjenje, to svoje svojevrstno »stiskaštvo«/»skopuštvo«, morajo jemati zelo osebno, torej tudi nezavedno in predvsem simbolno. Zato se zdi nemogoče, da obrambni igralci (z vratarjem) na čelu ne bi imeli »vrnjenih«, torej simbolno transferiranih, analnih psihičnih depojev. Čas infantilnega toaletnega treninga, torej privajanja na kahlico (čistočo), je pri obrambnih igralcih ključen. Za njihovo dobro igro mora biti simbolno aktiviran in oživljen. Gre za »konzervativne« igralce, katerim je (nezavedno) večja vrednota, da ne dajo svojega – svoje »lastnine« – kot da bi sprejeli ponujeno »darilo«. Rojeni (analni) skopušniki svoje »lastnine« nikakor ne dajo (nasprotniku), tujega pa niti ne sprejmejo. Izjema so ofenzivni branilci, ki imajo ob svoji karakterni analnosti močno razvito tudi faličnost, torej napadalnost. Karikirano in simbol(ič)no rečeno: analni obrambni igralci raje ščitijo svojo lastnino (v tem simbolnem primeru žensko), kot da bi nasprotniku »koitirali« (njegovo) žensko – ji zabili (simbolni) gol. Kot tipičen ofenzivni branilec – torej igralec, ki je ima in fiksacijo v/na analni fazi in fiksacijo v/na falični fazi – je brazilski/Realov (levi) bočni branilec Marcelo.
Pri svojem početju – torej branjenju gola – so, oziroma morajo biti, zelo dosledni, »redoljubni«, nepopustljivi in seveda trmasti (in sadistični) – karakterno takšni, kakršen je tipičen analni karakter. V navalu svoje »analnosti« so pripravljeni zaustaviti svojega nasprotnika tudi na nedovoljen način – samo, da ne dobijo gola, torej da jim nasprotnik ne »koitira« ženske (da je ženska naslednice oziroma simbolne zastopnice mame verjetno ni treba poudarjati). Pravilno rečeno: zapovedi fair playa so pripravljeni kršiti, samo da bi nasprotnika prikrajšali za užitek, ki ga bi le-ta doživljal, če bi jim zabil/»koitiral« gol. Drugače povedano: zato, da ne bi trpeli, ko nasprotnik doseže gol (simbolno koitira žensko/mamo), so pripravljeni sprejeti tudi rdeč karton in biti izključeni. Obrambni igralci z vratarjem na čelu ob prejetem golu trpijo precej bolj kot vezisti in napadalci. Doživljajo ga bolj osebno, bolj pristno, bolj energetsko (libidinalno) investirano (oenergeteno), ker ga njihovi simbolni procesi tako fatalno zapopadejo.
Psihoanalitična špekulacija, ki oporeka (moji) tezi, da se neprijetnost ob prejetem golu napaja iz ideje/teze, da je bilo malemu Ojdipu skrajno neprijetno, ko mu je infantilni oče kradel mamico (in nekaj seksualnega, torej koitusnega, počel z njo), se glasi: gol, ki ga neka ekipa prejme od nasprotnika, igralce (in navijače) »boli« zato, ker se simbolno-nezavedno zgodi tisti grozljiv homoseksualni scenarij, ki je nočna mora za vsakega heteroseksualnega moškega – namreč, da bi bili analno spolno zlorabljeni od drugega moškega. Teoretsko je mogoče tudi oboje – torej t. i. sumativni (energetski) efekt: nogometašem je skrajno neprijetno, ko prejmejo gol zato, ker njihovo nezavedno to prebere na številne neznosne simbolne načine – od tega, da so bili (analno) spolno zlorabljeni (izvorno s strani »negativnega« oziroma »slabega« očeta), do tega, da jim je oče, (u)kradel mamo in z njo nekaj koitusnega počel (celo otroštvo).
Naj na koncu obdelamo še falični karakter, torej tiste napadalce, ki bi »dali pol življenja za to, da 'ga' dajo« – gol namreč, ki v resnic ni gol (pač pa simbolni nadomestek za ženske genitalije, za vagino oziroma za koitus). Napadalci so zaznamovani z nečem neznosnim: s simbolno kastracijo, s katero jim je nekoč infantilno grozil ojdipski oče, ali pa tega očeta v primarni družini sploh ni bilo – bali so se ga zgolj kot neznosno opcijo. Mnogi falični karakterji moških, svojega »Ojdipa« sploh niso razrešili. Takšni športniki slovijo kot »umazani igralci«, ker pač ne čutijo nobenih moralnih prepovedi. Tudi v okvirje fair playa se težko umestijo. So pa kot nalašč ustvarjeni za dajanje golov in imperativ zmage – za vsako ceno, tudi preko trupel. Jezo in agresivnost morajo imeti uskladiščeno v svojem nezavednem, v potlačitvah in na potlačitve vezanih libidinalnih depojih. Takšni falični napadalci so po drugi strani tudi egoisti – (nesebično) podajanje soigralcem jim je nočna mora. V objemu narcizma vidijo samo sebe, soigralci so jim nujno zlo, ki pač prihaja v paketu moštvene igre. Vedo namreč, da jim bodo soigralci (vezisti) pripravljali oziroma nameščali gole. Oni bodo zgolj kronali dobro igro cele ekipe – predvsem vezistov – s simbolnim koitusom (in simbolno kastracijo nasprotnika). Pravi falični napadalci so iskani, uspešni in najbolj popularni ter cenjeni – pogosto zato tudi preplačani. Prepleteni so z (nezavedno) zavistjo/ljubosumjem, če kdo namesto njih daje gole. V obup jih spravljajo nenapovedane (nedogovorjene) ali predčasne menjave (menjave brez konsenza igralca). Če so zamenjani, to bistveno bolj energetsko investirano (beri: travmatično) doživljajo kot simbolno kastracijo – ki jim jo je opravil »negativni« simbolni oče, torej trener. Če bi bilo mogoče izmeriti jezo na trenerja, so falični tipi igralcev – torej napadalci – ob takšnih nenapovedanih menjavah v povprečju bistveno bolj jezni kot kakšni vezisti ali obrambni igralci. (Vratarji imajo v tem kontekstu specifičen status, ker so pač unikat ekipe). Trenerji bi za falične tipe igralcev morali imeti priročnik – v smislu, kako se znajti v delu z njimi.

Za razumeti Luisa Suareza in njegovih (že treh) ugrizov je potrebno nekaj več psihoanalitičnega poglabljanja v njegovo otroštvo, predvsem v bedno življenja v revni primarni družini oz. neizpolnjene želje, ki so se mu v odraslosti prelevile v neobvladljivo hrepenenje. Močnega Nadjaza – torej ojdipskega očeta – Urugvajec ne premore. Tudi nešportnost Italijana Cellinija ali pa Portugalca/realovce Pepeja je mogoče razumeti skozi razumevanje »šibkost« – morda celo odsotnost – ojdipskega očeta.

A je treba še kaj dodati? Morda to, da je nogometna ali pa katerakoli druga žogarska igra igrabilna zato, ker obstajajo razni »sekundarni« elementi. Pri nogometu obstaja  t. i. prepovedan položaj (»off-side«), ki ima naknadno simbolen status: predstavlja deviški pas – pa »živi zid« tudi –, ki mora biti postavljen, preden lahko napadalci »razdevičujejo« simbolno vagino, torej gol. Novinarski izraz »clean sheets«, v resnici ne pomeni »nepopisan/prazen list«, kjer bi morali biti vpisani zadetki, pač pa čista (nekrvava) rjuha, ker na poročno noč ni bilo defloracije/razdevičenja (»gola«) in krvavih madežev na rjuhah. Itd..

profileimage
Všeč mi je
1
Komentarji
7
Roman Vodeb
0
Aug 11, 2014
Mogoče bo koga zanimalo tovrstno predavanje: https://www.youtube.com/watch?v=CSXLfjwann4

Roman Vodeb - Nogometologija part 1 - YouTube

1. video utrinek s predavanja Romana Vodeba:Meta-psiho-nogomet-ologija. Trbovlje 5.8.2014
#7
Zlobni
0
Jul 06, 2014
Najprej zahvala za brezplačno kratko oceno, ker vanjo nisem verjel, kaj šele, da jo zmore podati razcepljena osebnost Vode - b . To je moral biti hud boj v podzavesti obeh, da se določi skupen za anale prijazen odgovor.

Za mimo brc, pritrditve še ne zmorem. Počakajva do spomladi, ko se prikopljem do konca meni dostopne literature in posnetkov celovitega opusa spoštovanega strokovnjaka.
( bom vesel nadaljnih navodil, komunikacija je prva )

Ne zapusti gola, prosim.
#6
Alexio Dickson
0
Jul 06, 2014
Amater za anale/ analni amater :P
#5
Roman Vodeb
0
Jul 06, 2014
Zlobni, imaš precej analnega sadizma; bil bi dober obrambni igralec, in če imaš še višino, tudi golman. Za vezista ne bi bil. Za napadalca pa tudi ne. Tule si malo (laično) mimo brcnil: "... Najbolj doživeto pa je, ko sam sebe posili z avtogolom. Popolna nezmožnost ali impotenca pa je izkazana takrat, ko 22 žogobrcev s trenerji, rezervnimi igralci in psihologom vred ne dosežejo zadetka ..."
#4
Zlobni
0
Jul 06, 2014
Vodeb kot športnik

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9t3m0-sEmRs

moje razlage so poizkus karikiranja, ne dosegajo niti amarskega nivoja. Strokovnjak vam pa misel na kratko, natančno in brez dolgovezenja pove, kar je tema tema prispevka to zmore tudi g. Vodeb.
#3
Alexio Dickson
0
Jul 05, 2014
Zlobni amater. . . .
#2
Zlobni
0
Jul 05, 2014
Pravzaprav gre za posilstvo, saj se na vse kriplje trudijo zabiti gol tistemu, ki se napadalcev skuša ubraniti. Najbolj doživeto pa je, ko sam sebe posili z avtogolom. Popolna nezmožnost ali impotenca pa je izkazana takrat, ko 22 žogobrcev s trenerji, rezervnimi igralci in psihologom vred ne dosežejo zadetka.
Vsi skupaj so pa za nasilno početje, še dobro plačani.

Tako jaz vidim tovrstne analize. Kaj morem, nisem iz te stroke in za lastno rabo poenostavljam dolgovezno škrabanje.
#1
Roman Vodeb
Roman Vodeb
Objavil/a 2014-07-03 13:08:07 (Jul 03, 2014)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Ponovna vojaščina?!
Sovraštvo do žensk?!
O odnosih, ločitvah in še čem
Iščem novo moderatorko!
Simič Vs. Vodeb - 2. del
Prvi spol - knjižnica Jožeta Mazovca
Greta, njeni »gretofili« in »greteni«
Šport in seksualnost - 4. del
Seks pred tekmo – da ali ne? - 3. del
Psihoanalitični transfer v razumevanju odnosa trener/ka-športni/k/ca – 2. del
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
ŠPORT
(17)
LGBT
(17)
ZZZDR
(13)
RAAM
(5)
CSD
(5)
eu
(4)
1968
(4)
geji
(4)
MOM
(3)
Film
(3)
FDV
(2)
WC
(2)
oče
(1)
mati
(1)
NOB
(1)
SURS
(1)
RKC
(1)
tek
(1)
FSD
(1)
gurs
(1)
OKS
(1)
SKZP
(1)
ONA
(1)
FF
(1)
RTH
(1)
LMŠ
(1)
seks
(1)
self
(1)
DUTB
(1)
sd
(1)
sex
(1)
IŠČI PO ARHIVU
Februar 2020
PTSČPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj