Socializem Vs. Kapitalizem

Objavil/a Roman Vodeb, dne 2018-08-03 ob 15:37:48

V tem tekstu bom skušal utemeljiti tezo, da je socializem v svojih idejnih osnovah bistveno bolj etičen, kot kapitalizem, česar se ne bi smeli sramovati. Glede na to, da sem bil tolikokrat popljuvan in izzvan (s strani desničarjev), ko sem psihoanalitično »razkrinkaval« Dežmana (v intervjuju z Možino), je tole moje utemeljevanje ključne teze povsem pričakovano. Na številnih mestih sem izpostavil, da se je socializem, na žalost, izrodil in celo prelevil v popolnoma nesprejemljivi totalitarizem, ki je, resnici na ljubo, obsojanja vreden. Hkrati sem večkrat uporabil tudi dikcijo, da je kapitalizem v resnici psihopatsko koncipiran, ker je pač tako sebičen/egoističen in krivičen do delavcev/delavstva in revnega sloja prebivalstva – »ubija« tudi revne kmete. Dodal pa sem, da kapitalizem (olepševalno rečeno: »tržno gospodarstvo«) edini kolikor toliko funkcionira. Za nameček sem pikro pripomnil, da nikakršnega »demokratičnega socializma« ne moremo več imeti, ker pač, izkustveno gledano, socializem (v vseh svojih pojavnih oblikah) »ne laufa«. Ne smemo pozabiti, da (slovenski/jugoslovanski) socializem ni funkcioniral tudi zato, ker je imel za nasprotnika ravno (divji, pobesneli) kapitalizem, ki je »briljiral« v tujini (na »razvitem Zahodu«) in ki je pogosto dehumaniziral/razčlovečil ljudi/delavci – jih včasih (v določenih kontekstih in državah) celo degradiral na raven (novodobnih) sužnjev …

Zato, da bi utemeljil tezo, da je socializem v osnovi idejni zasnovi bistveno bolj etičen kot kapitalizem – in zato ni kar apriorno obsojanja vreden (k čemur se zateka slovenska desnica, ko blati revolucionarno podstat NOB/partizanstva) –, si bom (seveda spet) pomagal s psihoanalizo in filozofijo oz. teorijo etike in moralne razsodnosti. Že sam Kantov kategorični/etični imperativ – tudi v krščanski verziji/obliki – nas napoti k tezi, da je socializem (kljub temu, da ni funkcioniral oz. da se je izrodil v sadistični totalitarizem) idejno bolj etičen/moralen, kot »brezsrčni« in sebični/egoistični kapitalizem. Prosto po Kantu: »Ravnaj (ukrepaj in obnašaj) se tako, da bi tvoje ravnanje lahko postalo pravilo oz. zakonitost vsesplošnega ravnanja, ukrepanja in obnašanja tudi vseh drugi ljudi.« Krščanska verzija pa je nekako takale: »Ne stori drugemu tistega, česar ne želiš, da drugi stori tebi.«

In če bi npr. povprašali polovico najbolj nezadovoljnih delavcev, ki so bili v zadnjih sto letih vpeti v »divji« kapitalizem, kako gledajo na svoj delavski status v primerjavi z »lastniki produkcijskih sredstev«, kot bi kapitaliste označil Marx, bi spoznali, da bi vsi zatrdili, da je so »lastniki« do njih krivični, in da si zaslužijo višje plače, več delavskih pravic in manjšo eksploatacijo »človeka po človeku«, kot se to reče v marksizmu … Z vidika kategoričnega imperativa se da legitimno trditi, da kapitalizem ni etičen oz. je krivično koncipiran. Socializem (pa) je to družbeno anomalijo skušal v osnovi popraviti – a mu je »spodrsnilo«, neslavno je propadel; kar pa še zdaleč ne pomeni, da kakšen (socialistične) revolucije v bodoče ni mogoče več pričakovati.

Ko omenjamo delavstvo, ne smemo pozabiti, da je bil v krivično kapitalistično paradigmo pred II. svetovno vojno (na naših tleh) vpet tudi kmečki živelj. Številni »hlapci (Jerneji)« so na podoben način kot delavstvo (in ostali reveži brez služb) besneli nad svojimi krivičnimi gospodarji, nad buržoazijo in »situiranimi« bogataši ter terjali svoje pravice (nič drugače ne bi bilo s kmečkimi deklami in obubožanimi meščanskimi gospodinjami). Torej je bilo tudi na ruralnem področju pred II. svetovno vojno na naših tleh veliko krivic – če jih ne bi bilo, npr. Cankarjev opus ne bi bil tako socialen … Logika »hlapcev Jernejev« (in njihove pravice) je zaznamovala tudi revolucionarnost NOB.

Ko Dežman omenja medvojne in povojen poboje (partizanov), je treba priznati, da so se med revanšističnimi partizani znašli raznorazni nesramno eksploatirani delavci, ki so jim od jetike hirali in celo umirali bratje/sestre ali otroci (jetika je bila najbolj razširjena bolezen revnih). Po drugi strani pa so bogati (kmetje in »lastniki produkcijski sredstev«) živeli v izobilju … Ali je to etično?! Ali je to moralno?!

Z vidika logičnega sklepanja – glede na to, kako funkcionira človekova duševnosti – bi bilo revolucijo med II. svetovni vojni (vsaj na naših tleh) mogoče napovedati (vsaj Freud bi lahko to napovedal). Je pa Freud po boljševiški oz. Oktobrski revoluciji (v »Nelagodju v kulturi«) napovedal propad: »Komunisti menijo, da so našli pot za odrešitev od zla. Človek je enoznačno dober, naklonjen svojemu bližnjemu, toda ureditev, kjer vlada privatna lastnina, je njegovo naravo pokvarila. Posest privatnih dobrin daje posameznikom moč /oblast/ in s tem skušnjavo, da z bližnjim grdo ravna. Tisti, ki je iz posesti izključen, se mora s sovraštvom upirati zatiralcem. Ko bo ukinjena privatna lastnina, ko bodo vse dobrine skupne in bo vsem ljudem puščen njihov delež užitka, bosta med ljudmi izginili zlohotnost in sovraštvo. Ker bodo vse potrebe zadovoljene, ne bo imel nihče več nobenega razloga, da v drugem vidi sovražnika. Vsi se bodo pripravljeni podvreči nujnemu delu…« Naj se povzamem – ta traktat sem spisal okrog lega 2000: Freud se boljševikom/marksistom v resnici, med vrsticami, posmehuje z aluzijo: »Kar poskusite z idejami enakosti, pa boste videli, kako se boste ušteli. Več kot dve desetletji si prizadevam, da bi znanstveno dokazal, da človek zaradi gonske zasnove svojega uživalskega psihičnega aparata ne trpi enakosti. Če bi vi vedeli kakšna je človeška, predvsem moška, psiha si ne bi upali zasnovati marksizma tako kot ste ga oz. ga je Marx (in Engels).«

Drugo pomembno področje, ki govori v prid (analitični) tezi, da se slovenska desnica popolnoma spodletelo sramuje in obsoja socialistično revolucijo, ki se je zgodila med NOB, je vezano na moralno razsojanje. Neštetokrat sem že omenil Lawrencea Kohlberga in njegovo teorijo moralnega razsojanja. Naj ponovim: najvišja stopnja moralnega razsojanja, ki jo v resnici dosežejo le redki posamezniki – bolje rečeno moški (zaradi fenomena kastracijskega kompleksa/bojazni vezane(ga) na izgradnjo/formiranje Nadjaza) – je t. i. postkonvencionalno moralno razsojanje. Družba se lahko normalizira ravno na način, da jo vodijo (in so politično aktivni), ravno moški, ki imajo razvit čut za (postkonvencionalno) moralno razsojanje. Družbena urejenost na ta način lahko postane kolikor toliko pravična ... In sedaj: če motrimo ustroj kapitalizma (»tržnega gospodarstva«), lahko rečemo, da je moralno nevzdržno tolerirati enormne razlike med bogatimi in revnimi oz. med »lastniki produkcijskih sredstev« in delavci. Socializem je bil po tej plati (v idejnih zasnovah) veliko bolj moralno/etično koncipiran – če seveda odmislimo »izvedbeni« del socializma, ki se je popolnoma izrodil, torej se sprevrgel v totalitarizem. Drugače rečeno: človek, ki je zaznamovan s postkonvencionalnim moralnim razsojanjem se težko sprijazni z dejstvom, da paradigmatsko pokvarjeni kapitalizem (relativno dobro) funkcionira, veliko bolj etično koncipiran socializem pa ne ...

Poanta mojega pisanja je naslednja: Slovenci se nikoli ne bi smeli sramovati socializma, ki smo ga speljali skozi revolucijo med NOB. Režim, ki se je vzpostavil po vojni se je (pa res) izrodil – to moramo priznati! Soočiti in sprijazniti se tudi moramo, da so se med vojno in po vojni dogajala bratomorne grozote, ki so sicer obsojanja vredne, kljub temu, da sodijo v paket vsake vojne – ker med vojno bruhne na dan vsa individualna psihopatijo, ki preži v potlačitvah/nezavednem številnih »aktivnih udeležencev vojne« (partizanov in tudi domobrancev). Tudi logika bojazni pred kontrarevolucijo je diktirala marsikaj iz registra sadističnega totalitarizma. Po drugi strani je tudi revanšizem nevaren in vselej aktualen psihološki mehanizem, ki se udejani ob vsaki priliki, ki se revanšistu ponuja. Takšen je pač ustroj človekovega duševnega aparata! »Ono vedno najde pot (do užitka)«, nas je svaril Freud – in Ono je totalno »živalsko«, agresivno (in seksualno), in Nadjaz (ki je odgovoren za moralnost) mu ne seže do kolen.

Človek (moški) je hujša žival od najbolj krvoločne živali – tak je pač ustroj človeka (moškega). Ravno zaradi ustroja moške duševnosti (Ojdipovega in kastracijskega kompleksa) se je t. r. natančno vedelo, da se bo na tleh bivše Jugoslavije med in po vojni vzpostavila socialistična revolucija. Vsak pameten um, ki bi dejansko pozna ustroj človekove/moške duševnosti, bi to znal napovedati. Zgodovina režima in revščina je bila v predvojni Jugoslaviji pač takšna, da je bila socialistična revolucija popolnoma pričakovana in v določenem smislu celo neizbežna; in zelo nespametno se je dandanes sramovati nečesa (in to obsojati), kar ima v resnici etično podstat. Revolucionarna narodna preteklost je sčasoma postala del nacionalne identitete – govorim za Slovenijo – ki se je dejansko ne bi smeli sramovati, še manj obsojati – in ravno to počne desnica – v smislu: »Če ne bi bilo povojnega socializma, bi se vsa ta desetletja po vojni bolje živelo!« Takšna »diskreditacija« socializme je zelo otročja, nezrela, simptomatična.

Levo volilno telo pa se vse te revolucionarno-partizanske in socialistične preteklosti ne sramuje, zato je tudi vseskozi v političnem ospredju in tako rekoč zmaguje na vseh volitvah, sestavlja vlado, koalicijo ... To, da se dandanes desnica še vedno obnaša, kot da je bila revolucija med NOB in sam socializem največji greh Slovenije in/oz. slovenskega naroda ji, na vsakič na volitvah, vedno znova škodi in zabija nove in nove žeblje v politično-ideološko krsto. Več kot do relativne zmage desnica ne more priti – pa še ta se dogaja, če se levica (preveč) razcepi na (pre)več strank, kot se ji je to zgodilo na zadnjih volitvah.

Blatiti današnjo levico zaradi domnevnih grehov, ki naj bi se zgodili zaradi vpeljave socializma skozi revolucijo med NOB, je otročje – posledica močne želje po politični moči in oblasti, posledica želje po zmagi na volitvah; in ta želja deluje predvsem nezavedno. Zato, da bi desnica prišla na volitvah na oblast, za nameček zelo nespametno – npr. preko Dežmana in Možine – spreobrača zgodovino sebi v prid in ščuva narod proti lastni preteklosti, na katero pa je večina naroda v resnici vendarle ponosna. Lomljenje identitetne hrbtenice slovenskega naroda, je ponesrečen politični pristop desnice. Slovenska levica je dandanes resnično popolnoma izgubila kompas – desnica pa ga v resnic nikoli ni imela. Po drugi strani pa je ravno desnica dandanes še kako dobrodošla, da sestavi Vlado in desnosredinsko koalicijo – ker levica očitno ne zna pametno voditi države. Levica skozi monopol v udarnih medijih tudi ubija pluralizem mnenj interesov. Levica zatira drugače/kritično misleče; označuje jih za sovražno govoreče. Domala vsa levica ima v svojih nedrih spodleteli feminizem (teorijo spola), LGBT, anarholiberalnost in deloma tudi spodletelo oz. neproduktivno nostalgijo po socializmu; »nedonošena« (Združena) Levici pri tem prav pretirava.

profileimage
Všeč mi je
2
Komentarji
13
Jana
0
Oct 03, 2018
Ne, človek (moški) ni apriori po ustroju hujši od najbolj krvoločne živali. Tak je samo človek (moški), katerega okolje (vzgoja, prehrana, onesnaženost okolja in drugi dejavniki stresa) in pa okolje njegovih neposrednih prednikov je bilo tako daleč od optimalnega, da je posledično postal takšen, kot je. Takšno je okolje zdaj že dovolj dolgo, da veliko ljudi sklepa, da je človek pač apriori tak. Vendar obstajajo kulture, v katerih ljudje niso krvoločni, in te dokazujejo, da krvoločnost ni v genih, ampak je izključno produkt okolja. Znane so tudi razlike med šimpanzi in bonobi, ki so navzven in genetsko izjemno podobni, s tem da so prvi krvoločni, drugi pa miroljubni. Razlika je v okolju - bonobi imajo dostop do hranljive hrane, na voljo imajo dovolj ozemlja. Šimpanzi imajo po drugi strani bolj otežen obstoj. Kot psiholog se gotovo zavedate, da vzgoja vpliva na to, kakšen bo postal otrok, vendar ni pomembna le vzgoja, ampak še številni dejavniki, ki skupaj delujejo kot celota. V enem stavku - v optimalnem okolju bodo tudi ljudje razvili optimalni potencial. Delajmo v tej smeri :)
#13
mark
1
Aug 23, 2018
'socializem' oz enakost je še kako vtkan v slovensko družbo, če ne drugje je to značilnost same osnovne celice družbe: družine.

in kot drugo je slovenska družba IZREDNO egalitarna, kar pomeni da se je enakost vršila na ravni vasi, kjer so si vsi enako delili in enako delali.

tko da tisti low iq desničarji, ki jim je vrh razmišljanja pridiga pri župniku v nedeljo, in ki mislijo da bodo edino z obljubami o (surovim) kapitalizmu zmagali na volitvah, bodo tako dolgo še v opoziciji. dokaz za to je na vaskih volitvah.
sam se zelo strinjam da imamo v sloveniji veliko premalo kapitalizma in svobode, ampak praviti da je takšna človeška narava, ko pa so tosočletja naši predniki drugaže živeli in se razvili, je pa debilizem 1. stopnje vreden povprečnega desničarskega kandidata za poslana...
#12
gree
1
Aug 22, 2018
Zanimivo bi bilo raziskati, zakaj se v neki točki v določenem mladem umu tako ugnezdi lažni virus "pravičnega socializma/komunizma”. Zdi se, da ima IQ vlogo pri tem, pa “SQ” tudi. Pomanjkanje obeh, seveda, čeprav sta še vedno lahko tudi nad povprečjem. Videti je tudi pri zapisih g. Vodeba, da je “levobrušeno” prizmo zelo težko poravnati, če sploh. Kolikor je dejstvo žalostno, je lahko interpretirano tudi kot zabavno.
#11
abram1b2 Cej
0
Aug 10, 2018
Zim Zelen;)*
Bog Vseobsežna večno sedaj samodelujoča,samozadostna in samohranitvena vesoljna konstanta mase.energije,prostora,t.časa in *življenja.. Ta je večno sedaj v vsemu Xmept* v lastni individualni samomanifestaciji.Ta vseobsežna vesoljna konstanta ima sebi lastno enotno vseobsežno zakonitost.brez izjem.Vse kar počne človeštvo na Zemlji počne Bog /vesoljna konstanta sama/,ker smo mi kot vse ostalo njen individualni samoizraz in zato soodvisni od njene enotne zakonitosti..Ti ne razumeš pojma ciklov niti po meni obrazložene vseobsežne enotne vesoljne zakonitosti.?
Xmept* = Rmept* >>EM T..0. O/A<
Bog je teološki/verski/ pojem za samo večno sedanjo vesoljno konstanto in samozakonitost njeno,samozadosnost,samohranitev in samodelovanje,kjer vsak Omega konec cikla sočasno pomeni nov začetek Alfa -na elementarni ravni na * življenjski cikel umrlega osebka zamenja nov cikel rojenega iz življenjske samoreprodukcije vseh in vsake *življenjske vrste.Posledica cikličnega samozlivanja Rmept* in Amept* je EM sila.ki je izraz vseh treh ostalih poznanih sil.Če ti ni kaj jasno me vprašaj,ne sodi po sebi, če se da ?! :)* Lp P.S..Kje vidiš ti tu protislovje? Bog večno sedana vseobsežna vesoljna konstanta se lahko ciklično samospozna samo prek svoje človeške individualne *življenjske samomanifestacije .Bog sam sebe na Zemlji še ne pozna.spozna se ciklično zaradii sebi lastne zakonitosti.)*
#10
Zim Zelen
0
Aug 10, 2018
#4 - abram1b2 Cej
Prehajaš v protislovja. Na drugih mestih trdiš, da smo Bog mi vsi in vse okrog po drugi strani, da je človeška zavest na psu :-(

Torej ta isti objekt (ali skupek objektov:), ki naj bi vse urejal in ustvarjal pod kolektivno odgovornostjo ne ve kaj počne?
Lp

Kjer koli si že
#9
abram1b2 Cej
0
Aug 09, 2018
APMMB2 ?
A,da nismo serijski izdelki narave? Kaj pa je življenje? Ali ni izraz narave same? Zakaj ima vsaka vrsta izpostavljeno svojo življensko reprodukcijsko verigo od flore,favna pa vse do človeka? A ti misliš.da smo v čem izjema? Samo v zavesti in v ničemer drugem? Prenizek nivo naše zavesti nas še ne zmore popelati v družbo ravnovesja. Mene osebno ne zanima ne socializem,ne kapitalizem.Oba sta sistema ,ki omogočata družbeno socialne anomalije in oba sta za večino ljudi pogubna.Lp :)**
#8
APMMB2
1
Aug 09, 2018
Ja,in še vedno sem prepričan, da imam prav!
Socializem je mogoče uvesti le s silo in ga s silo ohranjati, zato, ker ljudje pač nismo serijski izdelki narave.
#7
abram1b2 Cej
0
Aug 09, 2018
APMMB2
Si ti prebral moj komentar 2# ? Kje jaz hvalim socializem in kaj trdim za kapitalizem?
#6
APMMB2
1
Aug 09, 2018
abram1b2 Cej
Natrosil si nekaj standariziranih neumnosti. Mislim, da sem bil dovolj jasen pri opisu razlik med kapitalizmom in socializmom, oz. komunizmom.
Socailizem, ali komunizem, je mogoče uvesti samo s silo, s prisilo, saj ni naraven družbeni sistem.
V naravi so živa bitja individulana in se razvijajo vasko zase. Ohranjajo se vrste, ki so najučinkovitejše, najmočnejši osebki, ki morajo seveda biti tudi prilagodljivii, kar imaš sveda prav.
Vse ostalo pa ponavljaš kot papiga nauke, ki so jih včasih vcepljali najodličnejšim sinovom in razume se tudi hčeram samoupravne socialistične družbe v Federativni republiki Jugoslaviji, v Kumrovcu.
Žal je ta samoupravna socialistična družba bankrotirala in še bolj slavna država, vrh neuvrščenih držav na svetu, Jugoslavija tudi. Jugoslavija je bankrotirala prav zaradi samoupravnega socializma. In tako propadejo vse države, ki se gredo takšen družbeni sistem.
Propadla je recimo Sovjetska zveza, Tudi Kitajska bi, če bi še naprej po njej blodil duh Mao ze Donga, pa se je gospodarsko odločila za kapitalizem in kolikor je znano, je ta zelo, zelo krut, a rešil je Kitajsko in Kitajce pred popolnim polomom.
Druga država, kjer se nasilo uvaja socializem je Venezuela. Ena najbogatejših držav na svetu, gospodarsko propada in samo vprašanje časa je, kdaj bo doživela popolni polom.
Pomagati ji ne morejo celo takšni heroji kot sta Kordiš in Tomička.
Uf, uf, prav ta dva s svojimi pajadaši pa bosta svetilnik novi vladi, ki mukoma nastaja Sloveniji.
Se pravi, da se Slovenija usmerja na pot, na kateri je že iztirila in želi polom ponoviti.
Očitaš tudi, da se venomer vračamo v zgodovno. To je nujno, saj bi naj bila zgodovina učiteljica. Vendar takšna zgoovina, ki je resnična, ki pokaže napake, ki so jih predhodniki zagrešili in svari pred tem, da jih danes ne bi ponavljali. 100 miljonovv žrtev komunizma, ali socializma če pač želiš milejšo verzijo poimenovanja zla, je zadostno opozorilo, da se vračati na takšno pot ne splača. Prav to pa vSloveniji počnemo zato, ker je preveč ljudi, ki menijo, da je socializem slab, a še vedno boljši od kapitalizma. Kapitalizem je preživel in bo še kar naprej dovolj vitalen. Socilizem pa je propadel in lahko ostaja le še kot svarilo, da se ga na splača ponavljati.
#5
abram1b2 Cej
0
Aug 08, 2018
Možic:)*
Drevesa in človeka se ne da primerjati.Pohlep,egoizem so posledica prenizke človeške zavesti.Ta pa je odvisna od cikličnega EM valovanja. Ko boš dojel,da smo vesoljno soodvisni bo že napredek.Mi smo vedno takšni kot smo, /cikli/ ker drugačni sploh ne moremo biti. Vsako obsojanje soljudi je v resnici brezpredmetno.Spoznaj sebe in razumel boš svet.Floskule o egoizmu in pohlepu ljudi, nimajo prave vsebine,če se ne razume vzrok za takšno stanje. Lp :)*
#4
Možic
0
Aug 08, 2018
#2 - Smela trditev ko pripisuješ človeku, da je najbolj prilagodljiv (glej drevo Ginko.…) na planetu. Brutalno uničevanje življenjskega prostora drugim vrstam življenja (vsako letno uničenje več stotin živalskih rastlinskih vrst ) na račun lastnega pohlepa po lagodnosti....razumeš kot kvaliteto?
#3
abram1b2 Cej
0
Aug 08, 2018
Sam razumem Romana in njegov zapis popolnoma drugače od APMMB2.
Nikakor se ne strinjam,da v naravi vlada kruti boj za obstanek. Preživo samo najsposobnejši in najmočnejši. NAPAKA! Preživijo samo najprilagodlivejši.Tisti,ki se znajo prilagoditi nastalim spremembam. Ljudje smo najprilagolivejša življenjska vrsta na tem planetu. Problem ni v moči,ampak v medsebojnem življenjskem ravnovesju naše vrste.Zaradi nizkega nivoja naše zavesti nimata pravih odgovorov in rešitev - ne kapitalizem, ne socializm,ker jih enostavno ne moreta imeti.Človeštvo bo prej ali slej spoznalo,da če želi preživeti bo moralo izpostaviti družbo naravnega ravnovesja.

Revanšizem,ki vlada v Sloveniji zaradi dogodkov v 2svetovni vojni kaže samo na nizek nivo naše zavesti.

Do onemoglosti se trajba,ta pretekla zgodba,kar pa v resnici celotno državo Slovenijo pelje v nazadoivanje,ne pa v napredek. Oba sistema sta preživeta sistema.Tako kapitalizem kot socializem. Oba se hranita z izkoriščanjem in plenjenjem soljudi.Kapitalizem ima samo bolj prefinjen sistem zatiranja ljudi.Zakaj ti danes nek sodnik s svojo napačno odločitvijo uniči življenje.Kako ti lahko to isto stori nek birokrat? V čem je razlika med socializmom in današnjim lupovskim kapitalizmom? Kapitalizem je samo še bolj pohoten brezsrčen in uničujoč od socializma-pravega ne lupen komunizma. DEžman in Možina nista dorasla tej tematiki,ker sta oba kontaminirana s sovraštvom do komunizma in socializma.Niju še še 70 let po vojni vodi revanšizem. Iz tega vzroka nista sposobna nepristranske analize,kot jo niso niti sami komunisti in borci NOB. Vse vodi njihova zgrešena ideologija in prenizka osebna zavest, Tu je edini cilj osebna korist.

Primer: Današnji boj strank obeh ideologij za oblast in premoč .Fučka se njim za ljudi in Slovenijo.Sedanje dogajanje v Sloveniji v boju za oblast, meji že skoraj na kanibalizem. To nas bi moralo bolj skrbeti kot 2 svetovna vojna.
#2
APMMB2
1
Aug 08, 2018
Gospod Vodeb, to pot pa ste ga pihnili. In sicer ste ga krepko pihnili mimo.
V naravi vlada kruti boj za obstanek. Preživij samo najsposobnejši, najmočnejši. To velja za vsa živa bitja in tudi za človeka.
Kapitalizem tako vlada povsod.
Človek je socialno bitje, mora živeti v skupnosti in skupnosti si postavljajo pravila. V živalskih čredah, velja za živali, ki v čredah živijo, se ustvarjajo pravila, ki določajo mesto posameznega osebka v čredi.
Ljudski rod ravna podobno. Postavlja si pravila in se po njih ravna.
Popolna iluzija pa je, da lahko takšna pravila obidejo naravo.
Socilaizem je že en tak poizkus. Žal je bil izveden na zelo velikem vzorcu, nekaj milijard ljudi je bilo prisilno pahnjenih v socializem in se je izkazalo, da ne deluje, da ni obstojen in je neslavno propadel.
To se je zgodilo pred kratkim in vsi smo bili priče temu neslavnemu koncu. Prav nerazumljivo je, da tak propadli eksperiment ni opozorilo, da je socializem mrtev in, da ga nima smisla obujati.
Pri tm je potrebno seveda ločiti socializem, ki je izrasel iz boljševizma. Ta je z revolucijo, z nasiljem zavladal in vladal toliko časa, dokler je lahko nasilje izvajal, se pravi ubijal ljudsko nrav in voljo in se je ubjanje pretvorilo premnogokrat v ubijanje ljudi.
Vsaj 100 milijonov pobitih ljudi nam priča, koliko nasilja je bilo potrebno vložiti, da bi se socializem obdržal, pa vse žrtve niso zalegle.
Narava je močnejša, ima svoje zakone, ki jih zaenkrat še ne zmoremo premagati ali na silo spremijati.
Če se še tako trudimo, bo voda vedno tekla navzdo, ker pač naravni zakon gravitaije tako narekuje.
Če pač ocenjujemo socializem in kapitalizem potem sta to dva različna svetova; socializem lahko obstoja samo z nasiljem, saj je samo z nasiljem možno zagotavljati enakost. Nasilje pa ubija družbo in ščasoma jo popolnoma zatolče tako, da propade. Kapitalizem se ravna po naravnih zakonih, se pravi, da dopušča svobodo in močnejši in sposobnejši pač vladajo in vodijo družbo.
Ljudje smo družbena bitja in normalno je, da se mora dužba ohranjati in zato kapitalizem skrbi, da družba ne propade. Poglejmo malo nazaj, pa bomo videli, kaj vse so kapitalisti podvzeli, da so družbo ohranili.
Ali ni v Londonu, središču najhujšega kapiztalizma razsajala kužna bolezen, ker so londončani zasvinjali podtalnico in pili kužno vodo. Kruti kapitalisti so morali zgraditi odvodn sistem in očistiti podtalnico in Temzo, da so vrnii zdavje ljudem. Ali pa nekaj desetetij kasneje se je isti London dušil v megli. Ljudje so množično umirali. Pa so zopet kruti kapitalisti uredili tako, da so očistili zrak in Londončani, tudi delavci, so zadihali.
V Sovjetski zvezi socialisti, komunisti, boljševiki tega čuta niso imeli. Izvajali so množično nasilje in delavec je bil le potrošno blago Na milijone jih je bilo poslanih v gulage, kjer so množično umirali ob suženjskem delu. Podoben odnos so imeli boljševiki tudi do vojakov. Na milijone so jih žrtvovali in še danes se hvalijo, koliko žrtev so dali za svobodo.
In sedaj preidimo s to ideloško razpravo na Dežmana in Možino.
V intervjuju, ki je bil predvajan na RTV nista povedal nič drugega, kot to, da je v Sloveniji med okupacijo in še po njej divjala revolucija, kjer človek ni pomenil popolnoma nič. Posedica tega so bili možični poboji, ki pa so jih v glavnem revolucionarji prikrivali in jih prikrivajo še danes in še danes jih v glavnem zanikajo. Možina in zlasti Dežman pa nista storila nič drugega, kot da sta zločine imenovala zlčin in navedla nekaj tipov, ki te zločine opravičujejo. Da je šlo za zločine je popolnima jasno, saj so morišča in grobvi bli dolaga leta začščiteni in razkritja z nastrožjo kaznijo prepovedani. Žrtve niso imele pravico do groba , kar je osnovna človeška pravica že tisočletja..
In zakaj so bil te žrtve potrebne? Zato, ker se socializem lahko uvede le z nasiljem, ker ni naraven. Končno pa je bilo vse to nasilje popolnoma zaman. Kljub silnim žrtvam, kljub množičnim pobojem, kljub nasilju, plenjenju in preganjajnu je Jugoslavija ekonomsko propadla, Je bankrotirala tako, kot nejna vlika vzornica Sovjetska zveza. Žal pa se je v Jugoslaviji zgodila še dodatna nesreča, ob bankrotu so vzplamteli še krvavi boji in skorajda se je ponovilo podobno klanje, kot ob revoluciji.
Da imam popolnoma prav pa dokazue uboga Venezulela. Tam se skupina revolucionarjev na vsak način trudi uvesti socializem. Z nasjem seveda, saj drugače ne gre. In rezultat je vse večja beda, vse večje pomanjkanje in vse večje naslije.
Žal. žal pa Slovenija gre po podobni poti in to zato, ker ljudje niso dovolj resno vzeli lekcijo, ki so jo doživeli in prevaranti še vedno obljubljajo enakost, blaginjo in raj v socializmu.
Osel gre enkrat na led. Kaj pa Slovenci?
#1
Roman Vodeb
Roman Vodeb
Objavil/a 2018-08-03 15:37:48 (Aug 03, 2018)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Nekaj čivkov (o COVID19) in boju za oblast
Psihoanalitični vidiki psihičnega funkcioniranja športnikov - 3. del
Zdrs psihiatrinje dr. Biserke Ilin
Psihoanalitični vidiki psihičnega funkcioniranja športnikov - 2. del
Psihoanalitični vidiki psihičnega funkcioniranja športnikov - 1. del
»Strokovnjaki« in strokovnjaki – ali: KJE STE PSIHIATRI?!
Maske?! Nujne, a nevarne!
Razumevanje teorije zarote skozi psihoanalizo (COVID19)
Teorija zarote, COVID19, cepljenje ...
Kritika psihiatrije (skozi psihoanalizo)
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
ŠPORT
(19)
LGBT
(17)
ZZZDR
(13)
CSD
(6)
RAAM
(5)
geji
(4)
eu
(4)
1968
(4)
Film
(3)
MOM
(3)
FDV
(2)
WC
(2)
ONA
(1)
FF
(1)
RTH
(1)
LMŠ
(1)
seks
(1)
self
(1)
DUTB
(1)
sd
(1)
sex
(1)
oče
(1)
mati
(1)
NOB
(1)
SURS
(1)
RKC
(1)
tek
(1)
FSD
(1)
gurs
(1)
OKS
(1)
SKZP
(1)
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2020
PTSČPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj