MOM/"borderline" - 1. del

Objavil/a Roman Vodeb, dne 2019-01-12 ob 18:30:00

V tem zapisu bom (teoretsko) ugriznil v »mejno osebnostno motnjo« (MOM, »borderline«) o kakršni govorijo psihiatri. Psihoanaliza seveda gleda na to, kot tudi na vse ostale osebnostne/psihične motnje, drugače kot klasična psihiatrija. Ko je bila psihoanaliza še v povojih, se je diagnoza za (evidentno, očitno) osebnostno motnjo glasila »karakterna/značajska nevroza«, kar je (z)moten t. r. cel karakter/značaj, cela osebnost. Na to je opozoril že v začetku 30-ih let prejšnjega stoletja mladi freudovec Wilhelm Reich. Za MOM, o kateri bo govora v tem poglavju (in se je kot diagnoza prijela v psihiatriji), bi lahko rekli, da gre zgolj za enega od derivatov širših osebnostnih motenj. Atribut »mejna« (OM) v bistvu pomeni, da »motenec« občasno nekako prestopi mejo (»mile«, Reich bi rekel »simptomatske«) nevroze in začne razmišljati z zelo spodletelo, malce »noro«, torej s psihotično logiko – kot da bi imel dezorientirane (ključne) obrambne mehanizme, ki mu izkrivljajo občutenje oz. videnje neke vsakdanje (čustvene) situacije, predvsem tiste, vezane ne (medosebne) odnose. Nima sicer psihotičnih prisluhov in/ali halucinacij, vendar pa je njegov sistem razmišljanja (in sklepanja) kontaminiran z očitno spodletelimi (subjektivnimi) občutki/emocijami, z nelegitimnimi mislimi.

MOM (v ožjem pomenu besede/kratice) se s svojimi simptomi (čudaštva) začne vzpostavljati (kazati, manifestirati) že v pozni puberteti ali zgodnji odrasli dobi (v začetku dvajsetih let). Takrat se vse tri zgodnje faze psihoseksualnega razvoja (oralna, analna, falična) ponovno, tokrat simbolno uveljavljajo. Z določenimi nakaznimi simptomi oz. določenimi posebnostmi se lahko MOM opazi (posumi) celo že prej. Glavni značilnosti te (»mejne«) osebnostne motnje sta impulzivnost/agresivnost in (čustvena) nestabilnost (lahko zgolj na nivoju psihične realnosti, torej v občutkih, ne pa tudi v dejanjih). Vse te psihične specifike oz. anomalije imajo seveda infantilno podstat (fundament). V psihiatričnem (relativno skopem) izrazoslovju bi se reklo, da osebe s to motnjo (nenehno) nihajo v razpoloženju, interesih (zanimanjih, preokupacijah, hobijih) in (partnerskih, profesionalnih, prijateljskih, tudi terapevtskih) odnosih. Psihoanalitična replika pa bi se v tem kontekstu glasila: natančno zato, ker je MOM-oseba kot otrok doživela določene specifike v svojem takratnem libidinalnem življenju, se jim v odraslosti – začenši v puberteti – začenja dogajati oz. uveljavljati vsa ta ponesrečena »infantilna prvost«. Nihanje v razpoloženju predstavlja obdobja običajnega čustvovanja, ki ga nenadoma lahko zamenja obdobje intenzivne anksioznosti/tesnobnosti, žalosti/obupa in potrtosti, lahko pa tudi krize identitete. Jedra za tovrstne anomalija je treba iskati v libidinalni/čustveni (dis)harmoniji z mamo, na kar sta opozarjala predvsem Bowlby in Kernberg. Obdobja neobvladljive jeze (posebno pri moških pride jeza do izraza/manifestacije tudi navzven) imajo prav tako infantilno jedro, ki po vsej verjetnosti – ker gre za falični atribut – gravitira najbolj v ojdipalno fazo. Bes in jezo prejmejo najpogosteje usmerijo na najbližje (starši, otroci, partnerji, terapevt). In ker imajo MOM-ovci še (paketno) okrnjen Nadjaz, je domala izbruhe jeze/besa nemogoče krotiti. Samopodoba oseb z MOM – beri: moč Jaza/Ega – je navadno nizka; spreminjajo se (jim) tudi vrednote, interesi in cilji ter pričakovanja. Pogosto jih doleti nekakšno dolgočasje (neizpolnjenost, »nekaj ciljnega je te treba v življenju početi«), tudi občutki praznine, ki lahko preidejo v depresijo. Psihoanalitično gledano se občutki praznine (in depresija) napajajo iz infantilnih deficitov/primanjkljajev v libidinalnem »prejemanju« mame oz. občutenja materine ljubezni (topline, nežnosti, zaželenosti, blaženosti). Čustvena nihanja otežujejo razvijanje trajnih/stabilnih (partnerskih, terapevtskih, prijateljskih, kolegijalnih) odnosov, in to natančno zato, ker se infantilna navezanost z mamo ni dogajala po ustaljenem/zaželenem libidinalnem protokolu. Določeno osebo – terapevta, sodelavce, bližjega sorodnika (mamo, očeta, partnerja, otroke, vnuke) – lahko idealizirajo, a kaj kmalu se občutenja spremenijo (oseba postane kritizirana, pri njej najdejo številne slabosti, včasih kar čez noč, v trenutku). In tudi ta čustvena specifika/anomalija se navadno napaja ravno iz »čudnega«, torej nepravilnega odnosa, ki ga je imel otročiček z materjo – bolje rečno: kot ga je imela (nekoč) mama s svojim otročičkom. Za osebe z MOM velja – tako pravijo psihiatri –, da mnoge življenjske kontekste vidijo črno-belo, torej (za)nihajo v skrajnosti.[1]

Ker je ta zapis namenjena ravno pravilnemu/ustreznemu razumevanju psihopatologije, je nadaljnja psihoanalitična teoretska intervencija v MOM neizbežna. Vsak psihiater, ki da nekomu diagnozo MOM, zna povedati, da takšni pacienti doživljajo hudo čustveno bolečino na različnih področjih – vključujoč s tesnobnostjo, žalostjo, depresijo, sramom, krivdo, praznino, osamljenostjo, depresijo … Nad vsemi temi občutji se pritožujejo ravno pacienti sami. Psihoanaliza (kot miselni koncept) pa je tista, ki mora fingirati na nezavedne vzroke za nastanek vseh teh simptomov. Špekulacije, da MOM sooblikujejo genetski dejavniki (in konstitucijske značilnosti ter nevrološke in/oz. nevropsihološke nepravilnosti) so seveda legitimne, vendar nedorečene oz. nedokazljive. Psihoanaliza v etiologiji MOM izpostavlja (libidinalno hiperinvestirane) dogodke iz otroštva, ki pri MOM-ovcu predstavljajo neizbrisljiv »miselni odtis«, torej etiološki fundament, na katerem se z leti zgradi (osebnostno/karakterno »čudštvo«, (rahla) »trčenost«, torej MOM. Vsa čustvena regulacija se odraslemu dogajajo po diktatu otroštva – po načelu, da je »otrok oče odraslega človeka«, kot bi rekel Freud. Nenehni (čustveni) stresi in razno-razne zlorabe (v otroštvu), v povezavi s temeljno/fatalno infantilno nepravilnostjo, torej dezorganiziranim vzorcem navezanosti (na mamo), v največji meri botruje vzpostavitvi MOM. MOM-ovci imajo težave v medosebnih odnosih – v smislu občutenja varnostni – natančno zato, ker so se ne-varno počutili kot otroci; prvenstveno jih ni zaščitila mama, »preveč slabe mame« pa ni korigiral »dovolj dober oče«, in krog je potem (za bodočega MOM-ovca) začarano sklenjen. Tudi napačno samosprejemanje oz. dojemanje samega sebe je popačeno, če starši niso opravili svoje naloge na normalen/dostojen, »dovolj dober« način. (Lacanov) Véliki Drugi subjektu (pacientu/MOM-ovcu) posledično diktira napačno samovrednotenje in samodojemanje. Takšne zgrešene občutke lahko MOM-ovci vzpostavijo v partnerskem odnosu (v službi pa lahko povsem normalno funkcionirajo), ali pa obratno – torej se doma nekako znajdejo, na delavnem mestu pa (v odnosih s sodelavci) zatajijo. Navadno MOMovci »zatajijo« – beri: so »drugačni« – povsod, in doma in na delovnem mestu in med znanci, sorodniki, prijatelji (če jih sploh imajo). »Čudnost« je pri večini MOM-ovcev kar paketna. Ker: če zataji mama, potem je velika verjetnost, da se dotična mama ni znašla niti pri iskanju pravega/normalnega »oplojevalca« (partnerja/moža). »Preveč slabo mamo« ne korigira »dovolj dober oče«, ker je tudi sam (za otroka), milo rečeno, nefunkcionalen, vzgojno (očetovsko) neuporaben. Ločitve so (pri nekaterih bodočih MOM-ovcih) problematične na poseben način – tako kot (zgodnja) smrt enega od staršev (bolj kot očetova prezgodnja smrt je fatalno slaba materina smet).[2]

Statistične raziskave so tudi pokazale, da je med MOM-ovci veliko takšnih, ki so bili kot otroci spolno zlorabljeni. (Med raznoraznimi zlorabami je spolna – če traja daljše obdobje, še posebej, če je incestuozne narave – najhujša.) Koncept genitalij je pri ljudeh pač tak, da so deklice bistveno večkrat spolno zlorabljene kot dečki. Verjetno je zato tudi žensk, ki jih (pri)zadane MOM, proporcionalno (odstotkovno) več kot moških. Vsaka malce bolj intenzivna spolna zloraba pusti neizbrisljive posledice na duševnosti, kar pomeni, da psihiatri v žrtvah spolnih zlorab pogosto hitro zaznajo MOM.[3] Psihoanaliza (kot koncept razumevanja duševnosti) je še posebej na področju spolnih zlorab bolj previdna in bolj detajlna, etiološka.

Pri osebah s klasično depresijo (če ta sploh obstaja) ali bipolarno motnjo popačeno razpoloženje navadno traja več tednov; pri MOM-ovcih pa je situacija malce drugačna. Intenzivna občutja jeze, depresije/žalosti ali anksioznosti lahko trajajo le nekaj ur, največ nekaj dni, ker je pač etiološko/vzročno ozadje (iz otroštva) drugačno. In v tem času lahko MOM-ovci izkusijo epizode impulzivne agresije, se morda samopoškodujejo, v tem času se lahko omamljajo (zato, da si dvignejo ugodje v počutju) … Tudi zaradi tovrstnih eskalacij (stopnjevanja zdrsov) imajo MOM-ovci precej nestabilne medosebne odnose (mimo tega, da v njihovem nezavednem prežijo ponesrečeni infantilni odnosi, da se transferno vrnejo in simbolno podoživijo). Čeprav MOM-ovci lahko razvijejo močno navezanost – to pomeni, da v vsak odnos lahko investirajo veliko libida/energije – so te libidinalne vezi nihajoče v skrajnosti, torej so burne. Umirjajočega in spravljivega flegmatizma MOM-ovci ne premorejo (razen, če se tega ne naučijo v psihoterapiji) zato, ker so kot otroci doživljali burne libidinalne/čustvene hiperinvestirane eskalacije v odnosu do »pomembnih drugih« (predvsem do mame in/oz. očeta/staršev – če gre za otroke v reji ali za posvojence, je situacija lahko še bolj dispozicionirana za raznorazne čustvene izbruhe). Ekstremi v čustvovanju – bodisi v ljubljenosti in navezanosti, pa do hipnega sovraštva in jeze/besa – so ravno značilnosti oseb z MOM, torej oseb, ki so imeli kot otroci ponesrečen odnos do mame (včasih tudi do očeta) oz. do staršev (kot »pomembnih drugih«). Njihovo obnašanje do najbližjih, torej (predvideno) ljubljenih oseb predstavlja simbolni nasledek odnosov, ki so jih imeli kot otroci do »pomembnih drugih«, predvsem do mame (in očeta ter sorojencev, bratov in sester). Obnašanje se spreminja od idealizacije (močne ljubezni in občudovanja) pa do jeze/besa in totalnega razočaranja/obupa. Razočaranje in obup sta simbolna naslednika tistega prvega otrokovega razočaranja, ki ga je – kot bodoči MOM-ovec – doživel v odnosu z mamo (ali zgolj s »pomembnimi drugimi«). Do libidinalno hiperinvestirane eskalacije navadno pride že ob manjših konfliktih ali kratkih separacijah z ljubljeno osebo. To MOM-ovcem predstavlja (asociativni) sprožilec, ki aktivira tisto fundamentalno podstat, ki se je vanje naselila v otroštvu, torej v nestabilnih odnosih s »pomembnimi drugimi« (predvsem z mamo). Logično je, da so osebe diagnosticirane z MOM zelo občutljive v kontekstih (domnevne ali pa realno doživete) čustvene zavrnitve na katere se odzovejo s hiper (libidinalno) investirano jezo/besom … Če so bili otroci nekoč prikrajšani za ljubezen mame (in varnost), se v odraslosti obnašajo na identičen način, le da čustvene reakcije (zaradi infantilne hiperlibidinalne investiranosti) eskalirajo do skrajnosti. Vsakršno zavrnitev posledično vzamejo kot vnovičen dokaz, da so sami slabe osebe – ker so si pač kot otroci izoblikovali zmotno interpretacijo, da niso ljubljeni (in sprejeti), ker je z njimi nekaj narobe. V tem začaranem krogu MOM-ovce obvladujejo intenzivna čustva, tudi tista, povezana z dvomi in strahovi (v povezavi z zavrnitvijo, ki so jo kot paradigmo že doživeli kot otroci). Osebe, ki so bile v otroštvu ranjene na takšen način (z zavrnitvijo) – psihiatri jih pač diagnosticirajo z MOM –  težko prenašajo osamljenost, zavrnitev/zapustitev, posledično tudi težko sprejmejo samoto (to, da so sami, brez partnerja).[4] Zavrženi otroci imajo v odraslosti še posebej patološko potrebo po tem, da morajo vedno imeti nekoga ob sebi in ne znajo biti sami, kar zna biti zanje še kako pogubno (ker pač pristajajo na kakršenkoli odnos, ki je lahko popolnoma patološki). Strategije, ki jo (sekundarno) izoblikujejo tako ranjene osebe, so navadno čudne/čudaške oz. popolnoma nesprejemljive. Burna prizadevanja, da bi se tako ranjene osebe izognile zavrnitvi, lahko vsebujejo impulzivna in bizarna izsiljevanja vključujejo s samopoškodovanjem, grozijo lahko s samomorom (ki jim sicer vselej spodleti). So pa takšne reakcije največkrat plod t. i. sekundarne elaboracije (drugotne obdelave, kot bi rekel Freud), kar torej ne pomeni, da imajo reakcije kakšno konkretno simbolno ozadje/strukturo (ki bi se napajalo iz otroštva), pač pa gre zgolj za to, da je sistem (v tem primeru gre za prizadevanje, da oseba ne bi bila sama/osamljena) intelegibilen, funkcionirajoč/delujoč in na nek način logičen.[5]

Mnogi raziskovalci na področju MOM ugotavljajo, da imajo osebe s to diagnozo tudi motnje v samopodobi, torej v (dezintegriranem) Jazu/Egu oz. v Selfu/Sebstvu in seveda tudi v Nadjazu. Infantilne zbrke (beri: libidinalne anomalije v primarni družini) največkrat pomenijo tudi anomalije v razreševanju Ojdipovega kompleksa, kar s seboj nosi tudi motnjo v formiranju Nadjaza (moralne razsodnosti). Posledično se osebam s tako dezintegrirano psihično strukturo (osebnosti, karaktra) dogajajo tudi motnje v kogniciji (razmišljanju, sklepanju, mišljenju/míslenju). Do  anomalij prihaja tudi v samozaznavanju in umestitvi sebe v okolico, v vsakdanje življenje, v družbo. Zalomi se jim tudi pri planiranju življenjskih ciljev, planov, dolgoročnih načrtih. Takšne osebe se v mnogih življenjski kontekstih zakalkulirajo – tudi zato, ker njihov Nadjaz ne vsebuje pravih (»BIOS-nih«, fundamentalnih) »datotek«; ponotranjenih moralnih popotnic, ki bi jim dajale življenjski kompas pri tvorjenju planov in odločitev nimajo; identifikacije s starši (in »pomembnimi drugimi«) so kontaminirane z »nesnago«, ki jo nosijo v sebi ti pomembni identifikacijski liki … In ni čudno, da je ravno čudaškost (in osebnostna/karakterna »zmedenost«) ena od temeljnih karakteristik oseb, diagnosticiranih z MOM. Te osebe se skozi (Vélikega) Drugega vidijo popolnoma napačno – zgrešene pa imajo tudi številne druge občutke; mnoge resnice (videnje različnih vsakdanjih situacij) so skozi njihovo (subjektivno) optiko popolnoma izmaličene in »nore«. Kot sovražne vidijo druge, pa tudi sebe vidijo v slabi luči, popolnoma nevredne – ker so se kot nevredni (za starše – starševski vidik pa imajo skozi »pogled Drugega« tudi ponotranjen) počutili celo otroštvo. Konstantno (in kronično) se jim zdi, da jih svet/okolica/družba ne razume. Vseskozi imajo občutek, da se z njimi grdo ravna – in to predvsem zato, ker so se do njih v otroštvu grdo/neprimerno obnašali ključni (libidinalni) liki (»pomembni drugi«) – predvsem mama. Včasih celo od okolice nezavedno izsilijo, da se le-ta do njih grdo obnaša, ker so edino tega vajeni in se v takšnih situacijah domačno znajdejo.[6]

MOM-ovci se pogosto počutijo nemočne in prazne natančno zato, ker so kot (zavrženi ali zlorabljeni) otroci doživeli identično čustvo v odnosu do mame/očeta oz./in/ali do »pomembnih drugih«. Motnje identitete so zgolj posledične. Največkrat pa so (psihične) motnje osebnosti zaznane tudi v percepciji spolnosti in spolne identitete. Motnja spolne identitete (homoseksualnost) vključno z motnjo v spolni želji (spolnih afinitetah) je mogoče še kako povezovati z MOM. Vendar so na področju zaznavanja in teorije »motnje spolne identiteti« feministično-LeGeBiTrovski lobiji tako močni, da se niti v strokovnemu diskurzu (kaj šele laičnem) preprosto ne dovoli, da bi se govorilo na to temo in v to smer.[7]


[1] Znamenita teorija nevezanosti (otroka na mamo) Johna Bowlbyja v tem teoretskem kontekstu prihaja do popolnega izraza.

[2] Ločitev staršev sama po sebi ni fatalna – v smislu poznejšega pojava MOM pri otroku; problematično pri nekaterih tipih ločitev je frustracija otrok (bodočih MOM-ovcev), ker se starša ne dopolnjujeta oz. korigirata, če eden od njiju zataji, drugega pa ni zraven (v družini), da bi ga vzgojno korigiral. Občutki otrok ločenih staršev so tako ali tako specifični, torej drugačni od otrok, katerih starši se ne ločijo; in posledično so drugačna tudi (raznorazna) občutja v odraslosti.

[3] V tem kontekstu lahko utemeljim tezo, ki sem jo legitimno izpostavil že na nekaterih drugi mestih in kontekstih – namreč: feminizem je izjemno ponesrečene ideologija tudi zato, ker so ideologinje in glavne aktivistke ženske, ki so bile v otroštvu spolno zlorabljene (večina militantnih feministk je tudi lezbijk); in ta njihova infantilna travma/frustracija mnogim eskalira do MOM (z vsemi pripadajočimi derivati).

[4] Posledično zato apriorno sprejmejo v svoje življenje – beri: pristanejo na partnerstvo – popolnoma neprimernimi partnerje s katerimi je resnično nemogoče živeti (zapustiti pa jih ne znajo oz. ne zmorejo).

[5] Naj ob tem navedem primer iz klinične prakse, kjer je nek moški svoji ženi neprestano grozil s samomorom – vendar ne preprosto zato, da bi s tovrstnim sadističnim ultimatom kaj pomembnega dosegel, pač pa zato, ker je to/tako vedenjsko paradigmo preprosto ponotranjil iz otroštva. Mama je dotičnemu moškemu (kot otroku) vselej grozila, če ni bil priden/ubogljiv, s samomorom, in to učinkovito. Dotični moški je ob svojih grožnjah namenjenih ženi še sadistično užival zato, ker je predpostavljal, da žena ob teh njegovih grožnjah trpi. Užitek ob misli, da žena trpi, se je seveda napajal iz potlačene jeze do mame. Par (z dvema otrokoma) se je po nekajmesečni agoniji, na pobudo žene, ločil. Moža bi psihiatri verjetno hitro diagnosticiratli z MOM (imel je še nekaj hudih psihičnih/osebnostnih/karakternih anomalij/posebnosti).

[6] Vseskozi je omenjana mama kot fatalen in najpomembnejši »pomembni drugi« oz. libidinalni lik, ki s svojim neprimernim odnosom do otroka le-tega pahne v čustveno stisko na takšen način, da postane njegova psiha (osebnost/karakter) v odraslosti tako zaznamovana, da psihiatri vse simptome povežejo oz. diagnosticirajo z MOM. Za deklice je ta fatalen lik pogosto oče. Pri dečkih pa je vpliv očeta drugačen – in to ravno zaradi narave Ojdipovega kompleksa.

[7] Na tem mestu je vredno in smiselno še enkrat poudariti, da je homoseksualnost (gejevstvo in lezbištvo) v največji meri povezana z napačno razrešenim Ojdipovemi kompleksom (in posledičnimi napačnimi primarnimi identifikacijami), pogosto pa tudi s spolnimi zlorabami. Obe anomaliji sta (statistično gledano) v veliki korelaciji z diagnozo MOM, ki jo pacientom dajejo psihiatri. Korelacija bi bila še veliko večja, če bi se geji in lezbijke pogosteje zatekali k psihiatrom (in psihoterapevtom). Medtem ko je biseksualnost pri ženskah kar nekakšen logičen atribut običajnega »Ojdipa«, je pri moških napačen/ponesrečen »Ojdip« (in posledična homoseksualnost) znamenje hude infantilne anomalije v primarni družini, ki ponesrečeno vpliva tudi na nekatere druge duševne procese, predvsem pa tudi na tvorjenje Nadjaza.

profileimage
Všeč mi je
1
Komentarji
7
mark
0
Jan 21, 2019
družba se razkraja predvsem zaradi takih kot je apmmb2...
#7
APMMB2
0
Jan 18, 2019
Obsežen spis je prav gotovo tehten, če ravno sem ga le na hitro preletel. Ne obremenjujem se s tem, kar je Vodeb skrbno proučil in napisal. Kot popolni laik, sem namreč tehnik, pa si vseeno drznem podati svoj pogled na problematiko.
Homoseksualnost, lezbičnost je bolezen.
Lezbijke in homoseksulaci so manjaki in pika.
Kljub temu, da se borijo za enakopravnost in proti diskriminaciji, jim nekaj manjka.
Želijo še več. Ko zahtevano dosežejo, želijo še več. Nikoli pa ne bodo mogli doseči tistega, kar lahko dosežejo heterospolne osebe. Ne morejo imeti svojega lastnega potomstva.
To jih boli, to jih pkeli, to jim povzroča frustracije.
Na vse načine si prizadevajo dobiti potomstvo, pa to ne gre, Narava jim ne da. Narava jih kruto ustavlja.
Lezbijke sicer zahtevajo in marsikje so že dosegle, da se jim dovoli umetna oplodnja. Homoseksualcem še to ni dano. Oni lahko potomca samo kupijo. Tudi to že počno in nategnili so družbo, da jim to dovoljuje.
V enem in drugem primeru se ne menijo, kaj bo s temi njihovmi potomci, ki zrastejo v nenaravnem okolju in je tveganje, da bodo pohabe, zelo velko.
Nenaravno okolje namreč rojeva nenormalne ljudi.
Kaj pa pomeni takšna diskriminacija, takšna izkrivljenost?
A to pa je v imenu skrajnega egoizma dovoljeno?
Pojav homoseksualnosti se širi in zavzema že obseg epidemije.
Dokler ne bomo priznali, da je to bolezensko stanje, ne bomo spoznali, da je družba bolana.
In družba postaja vse bolj bolana.
Plodnst pada, kar niti ni tako slabo, saj če se ne bo naraščanje prebivastva ustavilo, bo planet postal premajhen.
Pa prenaseljenost ni najhujši pojav. Hujše od tega je večanje manjakov, večanje frustriranih ljudi, ki tavajo in bluizijo o enakosti in želijo na silo izenačiti moške in ženske in jim odvzeti spol, elementarno gonilo življenja.
Resno se je potrebno vprašati, kaj je vzrok za epidemijo?
Kolikor sem obveščen je sedaj na voljo ena sam teorija in sicer, da pretirana uporaba kemije vpliva na hormosnki sistem, ki se poškoduje, zmanjka testosterona in namesto fanteka dobimo punčko z lulčkom.
Menim, da zadeva ni tako enostavna in da jo je potrebno globlje proučiti in se postaviti v bran naravi.
Narava zahteva moškega in žensko in naravi je potrebno ugoditi. Če ravno se poigrava in nam je zakuhala epodemijo, je potrebno epidemijo začeti odpravjati.
Ne s prisilo, niti ne s tem, da stanje spremljamo in nesrečnikom ugodimo vse, kar zahtevajo.Potrebno je poiskati vzroke in vzroke odpraviti.
Prvi je nakazan s pretirano uporabo kemije.
Žal je lahko hipoteza le delno pravilna.
Svet je danes globalna vas in se pojav, takšen, ali drugačen bliskovito razširi po svetu. Če bi bila kemija edini vzrok za širjenje homoseksualnosti v svetu, bi ta morala prizadeti celotno čoveštvo in bi se pojjav moral enakomerno razširiti med bogatim delom in revnim delom sveta. Pa se ne. V bogatih družbah je občutno bolj razširjena epidemija homoseksulanosti in že zajema obliko katastrofe.
Se pravi, da mora biti še kakšen vzrok.
Po mojem mnenju gre za način sodbnega življenja, ko klasična družina razpada in se meja med spoloma vedno bolj briše. Skorajda ni več ženskih ali moških optavil.
Tukaj moram zadevo pojasniti.
V zgodovini je znano, da so se opravila delila na moška in ženska. Moški so po naravi močnješi in so seveda opravjali težja opravila, saj praktično ni bilo strojev, ki bi ljudem olajšali delo. V pomoč jim je bila živina in redka vodna kolesa, ki so mlela žito ali kaj gnetla.
Vse ostalo je bilo potrebno narediti z lopato, motiko, žago, sekiro ali kladivom. Tukaj je bila moška roka močnejša, uspešnejša, zato so moški delali, ženske pa gospodinjile.
Takšno stanje je lahko uveljavljajo družino: oče, glavar družine , ki je skrbel za njo in kot najmočnejši člen tudi največ doprinesel k njeni blaginji. Sledila je mati, ki je rojevala otroke skrbela za nih in za gsospodinjstvo, ki je terjalo ogromno naporov. Predstavljajmo si samo gospodinjo, ki je morala kuhati. Za to je morala pripraviti ogenj, drva, kuriti. Pripraviti vso hrano. Ni bilo trgovin in na pol pripravljne hrane, Ni bilo štedilnika, ko s pritsiskom na gumb segreješ kar si želiš. Ni bilo pralnega stroja, tekoče vode.Po vodo je bilo otrebno iti k vodnjaku. No, ne bom opisoval vsega. Dvomim, da so besede Klare Cetkin in njej podobnih spemenile svet. Svet se je sremenil zaradi tehnike in tehnlogije, ki je v življnje uvedla uporabo energije, ki nadomešča človeško moč. Večino opravil opravijo stroji, te pa je danes lahko upravljati, saj delajo na povelja, ki jih sprožamo z različnimi gumnbi in pri tem ne uporabljamo skorajda nobene sile. To zmorejo moški, ženske in otroci.
Takšne spremembe so seveda do temelja razgradile družino. Z razgradnjo družine pa so najkrajši konec potegnili otroci. Izgubili so očeta, izgubili so mamo in izgubili so naravni razvoj.
Tukaj menim je jedro epidemije, ki se širi med človeško družbo.
Ta mora spoznati, da jo je zajela epidemija, množična bolezen, ki jo lahko ugonobi. Če že to ne, pa ji lahko škodi in zavre razvoj.
Čim prej bodo ljudje to spoznali, prej se bo začelo okrevanje. Seveda pa bo potrebn spremeniti odnos do razlagacev enakosti spola in podobnih čarodejev, ki zavajajo družbo.
Vodeb,gremo naprej!
#6
Zim Zelen
0
Jan 15, 2019
Samo nekaj prvih vrstic sem prelete! ( v pojasnilo:)

Znova se sprašujem kakšno je sploh merilo za "normalnega" človeka, gledano iz strani "psiho" strok.

Vprašnje ali tak normalnež sploh obstaja je po mojem mnenju čisto na mestu.
#5
Roman Vodeb
0
Jan 15, 2019
Odgovor o svojcih pride še na vrsto v enem od naslednjih zapisov, ki bo šel v tole smer: """Živeti s človekom, ki ima MOM, je nočna mora – »misija nemogoče«, »za znoret«, izčrpljujoče (»burnout« najbližjih je vselej opcija); MOM-ovce je »lažje nosit, kot prenašat«. Moški MOM-ovci imajo zaradi specifike v »Ojdipu«/kastraciji veliko agesivnosti, lahko tudi fizične, ženske pa so težke (»kot svinec«) na drug način (kri partnerju/možu pijejo počasi, a vztrajno). Veliko znancev, staršev, prijateljev in predvsem partnerjev ne razume, kaj se dogaja z njihovim najbližjim, če z MOM (še) niso detajlno seznanjeni. Počasi pa spoznajo, da je pri MOM-ovcih treba pričakovati čustvene izbruhe, v obliki verbalnih napadov in čudnih obnašanj/reakcij (pošastno spodletela občutja ne ostajajo zaprta le v glavah MOM-ovcem, pač pa se izrazijo navzven). Če so partnerji (starši, otroci) nepripravljeni in nepoučeni, se – če so nesamozavestni – lahko čutijo sami krivi za marsikaj, kar jim očita »njihovi« MOM-ovci, kljub temu, da bi strokovno poučeni zunanji opazovalec videl, da težava ni pri/v njih, pač pa pri MOM-ovcih. Tistim najbolj nesamozavestnim se lahko hitro zdi – beri: dobijo občutek – da nič ne zmorejo narediti dovolj dobro za drugo osebo, za MOM-ovce (nenehno so deležni obtoževanja, vse naredijo/izrečejo narobe). Če so MOM-ovci starši, njihovi otroci v odraslosti postanejo zelo podobni svojim staršem, torej prav tako MOM-ovci. Parterji se lahko od MOM-ovcev umaknejo/ločijo, otroci pa ne (in to je velik problem). Nočna mora za otroke je, če je eden od staršev MOM-ovec; zato določen tip osebnostne motnje lahko doleti potem (posledično) tudi otroka (jasno da do manifestacije pride šele v odraslosti). ... ... ... " VEČ PA DRUGIČ
#4
Roman Vodeb
0
Jan 15, 2019
Da ne bo pomote: jaz ne biršem nobenih komentarjev!
#3
spletna babica
0
Jan 15, 2019
Še enkrat............
Poznam kar nekaj ljudi, katerim bi lahko pripisala diagnoza MOM !
Vprašanje; kako se takim človekom živeti, oziroma kako se do njega obnašati ???
Prosim za odgovor.
#2
spletna babica
0
Jan 15, 2019
Komentar se mi je izbrisal ???
#1
Roman Vodeb
Roman Vodeb
Objavil/a 2019-01-12 18:30:00 (Jan 12, 2019)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Ponovna vojaščina?!
Sovraštvo do žensk?!
O odnosih, ločitvah in še čem
Iščem novo moderatorko!
Simič Vs. Vodeb - 2. del
Prvi spol - knjižnica Jožeta Mazovca
Greta, njeni »gretofili« in »greteni«
Šport in seksualnost - 4. del
Seks pred tekmo – da ali ne? - 3. del
Psihoanalitični transfer v razumevanju odnosa trener/ka-športni/k/ca – 2. del
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
ŠPORT
(17)
LGBT
(17)
ZZZDR
(13)
RAAM
(5)
CSD
(5)
eu
(4)
1968
(4)
geji
(4)
MOM
(3)
Film
(3)
FDV
(2)
WC
(2)
oče
(1)
mati
(1)
NOB
(1)
SURS
(1)
RKC
(1)
tek
(1)
FSD
(1)
gurs
(1)
OKS
(1)
SKZP
(1)
ONA
(1)
FF
(1)
RTH
(1)
LMŠ
(1)
seks
(1)
self
(1)
DUTB
(1)
sd
(1)
sex
(1)
IŠČI PO ARHIVU
Februar 2020
PTSČPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj