To kar čutiš, želiš, misliš in delaš – to si ti!

Objavil/a Romano Rajkov, dne 2016-02-27 ob 22:40:36

 

 Spoštuj in širi dobro (ljubezen) ne slabo (egoizem)!

Ko se poistovetiš z mislijo ali čustvi z vsebino, ki jo bereš, vidiš, čutiš spoznavaš lahko ugotoviš ali je to nekaj zunaj tebe ali pa to sprejemaš,  zato ker je to del tebe.

Ja, spoštovani prijatelji, dokler boste promovirali stranko-kratski družben sistem in strankarske liderje, namesto nove "socialne inovacije ali družben sistem", ki vsebuje tudi nove (pozitivne) vrednote življenja - ni šans, da bi se kaj spremenilo, kajti najpomembnejše spremembe se pričnejo pri vsakem od nas (v glavi) in seveda pri vseh, ki si iskreno želijo živeti človeka vredno življenje!

Nasilje in konflikt ali trmasto nasprotovanje nekomu ali nečemu največkrat temelji na egoizmu človeka, ki najbolj škodi vsakemu človeku in posledično celotni človeški skupnosti. Tega je mogoče premagati, le s samokritiko in iskanjem resnice, ki obstaja povsod okoli nas, le dopustiti ji moramo da pride do našega srca!

Kako se najlažje znebimo lastnega egoizma je zelo preprosto, če se družimo s prijaznimi in dobrimi ljudmi ter si iskreno želimo tudi sami biti njim podobni (ali dobro z dobrim vračati)!

Nihče sam sebi ne želi slabo, zato tega naj ne bi počel drugemu. Slabo nihče ne potrebuje in zakaj potem drugemu privoščimo slabo je popolnoma razumljivo, saj nas naš lastni egoizem obvladuje oz. smo njegovi služabniki (ali služabniki zla).

Prav zato je egoizem zlo v človeški podobi, ki nam dela največjo bolečino ter nas zahrbtno uničuje! Egoizma se lahko rešimo in ga učinkovito obvladujemo le, če smo iskreni in kritični sami do sebe ter se podamo na pot ljubezni, ki nas vodi v sožitje in srečo s sočlovekom ter našim naravnim okoljem.

Vsa ta spoznanja in rešitve nam daje nov družben sistem Bio-humanizem. Ta nas vodi stran od egoizma in odpravlja obstoječi zločinski družben sistem, ki je utemeljen na egoizmu človeka, saj nas ta uničuje in nam povzroča vedno hujšo bolečino in trpljenje!

Ko bereš to kar nekdo piše ali misli, se tako ali drugače povežeš s tistim, ki to piše in še mnogo bolj s tistim ali s tisto vsebino, ki jo bereš oz. je zapisana misel z določenim sporočilom! 

Naravne zakonitosti življenja, na katerih je grajen Bio-humanizem, niso last nekoga, ampak bistvena sestavina ali vsebina življenja vsakogar, zato je tudi vsakdo del tega kar obstaja v naravi, saj brez teh zakonitosti sploh ne moremo obstajati!

To pa pomeni, da naravne zakonitosti življenja, kot jih vsebuje Bio-humanizem, nikogar ne izključujejo, temveč je vsak del kraljestva narave, ki nam omogoča da živimo v srečni skupnosti, v sožitju s sočlovek in naravo, pod pogojem seveda, da te zakonitosti tudi sprejemamo in spoštujemo!

Če sporočil in zakonitosti narave ne sprejemamo, le sami sebi delamo probleme in težave, ali preprosto rečeno, si zavestno ustvarjamo trpljenje (zaradi svojih zablod, zmot, predsodkov in blokad v naši zavesti, ki smo si jih ustvarili skozi življenje)!  

Bio-humanizem, kot nov družben sistem, je po vseh naravnih zakonitostih, toliko tvoj, kot moj ali od kateregakoli druge, saj je grajen na naravnih zakonitostih življenja, ki obstajajo brez človeka ali človeške pameti v naravi sami.

Zakaj in kako?

Ko se poistovetiš z mislijo ali čustvi z vsebino, ki jo bereš, vidiš, čutiš spoznavaš lahko ugotoviš ali je to nekaj zunaj tebe ali pa to sprejemaš, zato ker je to del tebe. Prav zato je Bio-humanizem toliko tvoj, kot moj ali vseh tistih (dobrih in poštenih oz. iskrenih) ljudi na svetu, ki sprejmejo zakonitosti življenja za svoje in se po njih tudi ravnajo  (brez prisile)!

Zakaj je določen družben sistem dober ali slab torej ni odvisno od tega kako se sistem imenuje, temveč od tega kakšne rezultate povzroča, če ga ljudje uporabljajo.

V primeru, da je družben sistem (oz. sprejeta formalna pravila obnašanja in ravnanje) posledica družbenega dogovora, ki ga skupaj oblikuje večina ljudi, ga ta večina praviloma spoštuje in v svojem vsakdanjem življenju tudi upoštevajo. To tudi pomeni, da pozitivno deluje za večino (brez prisile). Ko pa družben sistem oblikuje manjšina, ga večina zavrača, saj običajno koristi le manjšini na škodo večine (takrat se pri njegovi uveljavitvi običajno uporablja prisila). 

Če družben sistem upošteva dejstva, da človek (in ostala bitja) živijo v skladu zakonitostmi življenja v naravi, bolj smo povezani  in v sožitju drug z drugim, manj težav ali problemov imamo sami s sabo in svojim okoljem v svojem življenju imajo.  Zato Bio-humanizem utemeljen na enem od osnovnih naravnih zakonu življenja »univerzalnem dinamičnem naravnem ravnovesju«. 

Zakon »univerzalnega dinamičnega naravnega ravnovesja« zagotavlja stalno ravnovesje in evolucijo razvojnega procesa v naravi sami, in ker je človek sestavni del narave, tudi razvojni proces vsakega človeka in njegove skupnosti, kot celote!

Spoštovani prijatelji osebno se zavedam, da vse kar vem in znam, ni moja last, ampak darilo življenja, ki sem ga prejel od sočloveka (matere, očeta, prijatelja, sopotnika,…) in vseh slabih ter lepih izkušenj, oz. sporočil življenja v okolju kjer sem bival in živel, zato mi je dolžnost, da to svoje bogastvo delim s tistimi, ki so mi ga podarili.

To kar čutiš, želiš, misliš in delaš  – to si ti, zato Bio-humanizem ni moj, tvoj ali kogarkoli, ampak vseh nas, ki čutimo,  mislimo in delamo (torej živimo) skladno naravnimi zakonitosti življenja!

Seveda to tudi pomeni, da vse tisto, kar ne vemo ali ne znamo (ker nismo spoznali ali doživeli) še ne pomeni, da nekaj ne obstaja ali ni mogoče, zato nam je trajna naloga (zakonitost razvojnega procesa življenja) da iščemo resnico in se v skladu naravnimi zakonitostmi življenja po njej tudi ravnamo, sicer sami sebe obsodimo na večno trpljenje!

Resnica ni naša domišljija, vsiljena predstava (kot primer obstoječi družben sistem). Resnica je nekaj kar obstaja brez naše zavesti, saj človekova zavest, resnico ali mati modrosti ter naše domišljije ali subjektivne resnice  - narava ne potrebuje!

Vse to pa potrjuje dejstvo, da kar človek za nov družben sistem Bio-humanizem potrebuje že obstaja, le sprejeti mora (pozitivne spremembe, navade, običaje,….., pozitivne vrednote in naravne zakonitosti življenja) kar njemu in vsem ostalim koristi ter ustvarja sožitje med ljudmi in naravo.

Osnovna podlaga za to je pozitivna energija življenja, ki jo človek pozna pod pojmom »LJUBEZEN«.

Če kdo ne ve, kaj je ljubezen, jo še ni doživel in dojel svojega smisla življenja v zadovoljstvu, veselju in sreči!  In prav to nudi Bio-humanizem vsakemu človeku in celotni človeški skupnosti, kot celoti, ko upošteva naravne zakonitosti življenja, saj je LJUBEZEN pozitivna duhovna energija življenja v naravi, ki obstaja, zato nas ta tudi vse osrečuje!

Za lažje razumevanje sedanjih razmer pri nas in v svetu, pa še preprosto vprašanje, "Katera politična opcija (leva ali desna) kjerkoli v svetu je delala ali dela v korist večine oz. lastnega naroda v obstoječem dominantnem družbenem sistemu"!!!!

Ali še bolj preprosto vprašanje: »Kako je lahko socialist uspešen pri vodenju kapitalističnega družbenega sistem«, če v bivši državi SFRJ  (kvazi) komunisti (brez politične konkurence) z monopolom oblasti niso bili sposobni voditi socialistično državo!

Vsak človek z naravno inteligenco ve, da nobena (radikalna) sprememba ni mogoča, če nimaš konkretnega načrta ali družbene inovacije, ustrezne organizacije s usposobljeno strukturo in pogoje okolja, ki omogočajo takšne pomembne radikalne spremembe! 

Nobena politična opcija (leva ali desna) nima idejne rešitve, vizije, usposobljene strukture in organizacije ter zato ni sposobna ustvariti ustrezne pogoje okolja, ki so potrebni, za realizacijo takšne spremembe, kajti bistvo vsake politične opcije je priti na oblast in uživati privilegije oblasti (na škodo lastnega naroda ali večino izkoriščenih ljudi)!

Zato ne smete biti razočarani, če katerokoli politična opcija, ki je po osamosvojitvi Slovenije bila na oblasti, ni v 25-letih samostojnosti spremenila poteka dogodkov, ki izvajajo v škodo večine slovenskega naroda!

Popolnoma zgrešeno in napačno je razmišljanje, da se bodo razmere kaj spremenile, če se borimo "proti" na primer prekarnosti, ali drugim oblikam zlorabljanja, saj obstoječi sistem temelji na egoizmu človeka, zato si bo pač, na primer kapitalizem in njegovi tutorji, izmislili še slabše oblike zakonitega dela za izkoriščanje ljudi! 

Prekarno delo je le posledica obstoječega izkoriščevalskega družbenega sistema ne pa vzrok za slabe poledice in slabšanja družbeno-ekonomskih razmer. Potrebno je menjati obstoječi zločinski družben sistem z Bio-humanizmom in neposredno demokracijo, ki odpravlja obstoječi anomalije in dominantni družben sistem, ki bazira na egoizmu človeka.

To in še mnogo drugih spoznanj v svetu res dokazuje, da Slovenija ni največja država na svetu, lahko pa je najboljša, če oblast prevzamejo delovni ljudje namesto skorumpiranih politikov in kapitalistične mafije, ki razprodaja Slovenijo in z njo lastni narod ter naravne dobrine! 

Zelo preprosto, ko bomo uvedli sistem neposredne demokracije in postali gospodarji na svoji zemlji, nam birokratsko-finančna oligarhija EU ne bo več dirigira kako moramo živeti in preko mednarodnih institucij ter privatnih korporacij legalno kradla življenjsko pomembne naravne vire!

Družben sistem je kompleksna in univerzalna stvar, ki mora funkcionirati v praksi ne na papirju! 

Družben sistem je dober, če nagrajuje dobro in blokira ali onemogoča tisto, kar je slabo za človeka in naravno okolje! 

Z menjavo ljudi ali vlade oz. vse ki imajo privilegiran položaj v tem družbenem sistemu (tudi lastnike podjetij, ki uspešno izkoriščajo zaposlene) ne bomo rešili problemov, saj vsi tisti (na položajih) imajo privilegije, zaradi družbenega sistema, ki jim te privilegije formalno omogoča (uradnikom) ali (podjetnikom), zato se lahko zamenja ljudi v vladi (ali drugih vodilnih položajih) kolikor hočete, pa se razmere ne bodo bistveno spremenile, saj je glavni razlog, da do potrebnih sprememb ne pride obstoječi zločinski družben sistem.

Zato s zanimajte za rešitve, ki jih prinaša nov družben sistem Bio-humanizem in posledično boste spoznali kako ustvariti pogoje za boljše  življenje vseh (delovnih in poštenih ljudi). Posledično, pa boste največ naredili, kar lahko storite za sebe in ostale, ki smo žrtve obstoječega zločinskega družbenega sistema! 

 Problem je v naših glavah, ker živimo po slabih vzorcih v zmoti ali zablodi, saj nam to vsiljuje obstoječi zločinski sistem (ali vzgojno učni proces), kot edino mogoče in prav. In ker smo tako naučeni (napačni vzorci, prevare in lažmi,...) smo v zmoti in delamo slabo ter sami sebi škodimo!

Bom konkreten in jasen, na primer, bolj verjamemo v boga v nebesih, kot v tistega, ki ga nosimo v svojem srcu! Se vprašajte zakaj in zakaj je tisti bog v nebesih boljši in bolj pravičen tistega, ki ga nosimo v svojem srcu? Kdo nam je to povedal, govori ali nas v to prepričuje !?

Ali če povem drugače - človek dela in se obnaša tako, kot se je skozi življenje naučil, zato smo takšni kot smo.

Za primer, da pričnemo razmišljati drugače (pridobivamo nova znanje in informacije), potem imamo dejansko možnost tudi da lahko živimo drugače, sicer smo zaprti v kletki svojih predsodkov in zabetonirani v svoj prav!

Nova spoznanja in informacije so tisto,  kar nam omogoča da pridemo do novih spoznanj in odločitev za spremembe, kajti brez sprememb ni nobenega razvojnega procesa ali izboljšanja.

Brez novih spoznanj in odločitve za novo, ni mogoče menjati staro! Potrebno je preklopiti v glavi (in to je revolucija v glavi, ne na cesti), da se pričnemo obnašati drugače, kajti prava revolucija pomeni pozitivno radikalno spremembo. Žal večina tega preklopa ali spremembe ni sposobna, zato tudi nobena sprememba brez sodelovanja ljudi ni mogoča. Torej spremeniti moramo naprej sebe, se otresti lastnega egoizma, da lahko sprejmemo in uveljavimo nove pozitivne vrednote življenja! 

Kako?

Spoštuj in širi dobro (ljubezen) ne slabo (egoizem)!

Strah in bolečina je posledica EGOIZMA človeka, zato ga lahko odpravimo le, če sprejmemo LJUBEZEN,  kot tisto naravno in pozitivno energijo življenja, ki nam omogoča človeka vredno - zdravo življenje! LJUBEZEN človeka OSVOBAJA in vodi v sožitje bivanja na pot zadovoljstva in sreče, ki jo za zdravo življenje potrebuje!

profileimage
Všeč mi je
1
Komentarji
2
Romano Rajkov
0
Mar 01, 2016
Sem predvideval, da ti bo všeč, ko si boš vsaj delno prebrala značilnosti BioHumanizma.

To je sistem, ki se gradi zelo pozorno, ne vsiljivo in da bi legel na dušo, še posebno tistim ljudem s srcem, ki ne mislijo in ne delajo slabo, kateri so sposobni sprejemati in istočasno tudi dajati, se z dušo in telesom prepuščati humanosti do ljudi in narave.

Vsak človek mora čutiti neko pripadnost, odgovornost tudi do drugih in ne samo do sebe, zavedati se mora, da je potreben sebi, družbi in naravi, le tako bo začutil, da je cenjen, zaželjen, ljubljen in vse to tudi vračal, sejal naprej do drugih.

Naša družba je potrebna duhovnega zdravljenja, pozornosti, to pa bomo dosegli le, če bo vsak pričel najprej delati na sebi in kasneje tudi na drugih, jih osveščal, vzpodbujal k lepšemu odnosu do ljudi in do vsega živega, ki nas obdaja.

Življenje je Božji dar, tega pa ne bi smeli ljudje zanemarjati, temveč gojiti, ohranjati, ljubiti in biti srečni, da so imeli možnost živeti to življenje...

Še ena mojih pesmi, ki se prilega temu zapisu...

RAZSODNIK

Človek Božji,
ti si življenje,ki
si na svet poslan
z nalogo, da
širil boš ljubezen
med ljudmi,
dobroto,
strpnost, da
ljubil neizmerno
vse ljudi, ti
upanje si,
razsvetlitev,
ki ti zaupan Božji dar,
njegovo je poslanstvo.

Človek, le ti si tisti,
ki daješ,jemlješ,
prosiš in daruješ,
leti si tisti, ki
znaš močno lljubiti,
jokati, ko te
objame žalost,
se veseliti, ko
ti dobro gre,
veseli še za druge se,
daj jim dobrote,
ljubezni, da
srečni bodo tudi oni vsi
in z njimi tudi ti.

Daruj in ljubi,
spoštuj te vse ljudi,
ne sodi jim,
če revni so,
bolani, ne
sodi jim, če
maloso drugačni,
če žejni so in lačni,
daruj ljubezni jim,
pomagaj,
jih spoznaj, da
znal jih boš čutiti,
če so grešili,
oprostiti jim,
le to poslanstvo
tvoje je in jaz
sem Bog, ki
sodil bom,
če ta potreba je..........avtor: romano r.

#2
Ana Kos
1
Mar 01, 2016
No, pa sem vendar tukaj! :)

Nekaj misli ob tvojem prispevku:

- Tudi jaz sem že pisala o tem, da bi morali državo voditi človeški strokovnjaki - in ne politiki kot taki. Posamezno področje bi moral voditi tisti, ki tisto področje res pozna, ne pa da nekaj poskuša, zraven pa gleda še an svojo korist.

- Družiti se z dobrimi, prijaznimi ljudmi ... Naj nas grobo ne ločujejo različni pogledi na posamezne stvari, pač pa nas povezujejo skupne stvari, ki nam vsem pomenijo - saj si vendar vsi želimo imeti srečne sodržavljane!

Ja:
"Prav zato je egoizem zlo v človeški podobi, ki nam dela največjo bolečino ter nas zahrbtno uničuje! Egoizma se lahko rešimo in ga učinkovito obvladujemo le, če smo iskreni in kritični sami do sebe ter se podamo na pot ljubezni, ki nas vodi v sožitje in srečo s sočlovekom ter našim naravnim okoljem." !!!

Se strinjam:
"Naravne zakonitosti življenja, na katerih je grajen Bio-humanizem, niso last nekoga, ampak bistvena sestavina ali vsebina življenja vsakogar, zato je tudi vsakdo del tega kar obstaja v naravi, saj brez teh zakonitosti sploh ne moremo obstajati!"

Zdajle toliko, nisem še vsega prebrala. Ampak lahko ti rečem, da je čutiti prav svetlo in upanjsko!
#1
Romano Rajkov
Romano Rajkov
Objavil/a 2016-02-27 22:40:36 (Feb 27, 2016)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Pomagaj mi biti to kar sem!
Smo družba humanih državljanov in na to smo lahko ponosni!
Včeraj naj bi praznovali svetovni dan otrok, bitja naše prihodnosti, življenja!
Kaj lahko izberemo iz vse te včerajšnje štorije shoda, pred Prešernovim spomenikom
ŽIVIMO V ZAVAJAJOČI- DRUŽBENI UREDITVI, KI NAS NA VSEH PODROČJIH LE LAŽE!
Na tematiko, ki je bila objavljena pred dnevi in o sporazumu, podpisu migrantske deklaracije
Skrajni čas, za izstop iz morilske zveze NATO!..., do kdaj bomo še sodelovali v morijah?
Kako v vlado, biti moraš FAJN POKVARJEN, kriminalec ali obsojenec, le tako se ti lahko uresničijo sanje.
Uničimo barbarstvo neoliberalov, ki ga moramo prenašati največ, preprosti državljani!
Zastrašujoči pogledi na osiromašeno bitjece!..., žal še zdaleč ne osamljeno in da srce zaboli!
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
December 2019
PTSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj