(del najbolj očitnega nasilja 'knjige knjig', 'knjige miru') - Koran

Objavil/a Romano Rajkov, dne 2018-06-23 ob 12:17:54

Gregor Preac

Nujno predhodno preberi!

NASILJE V KORANU

(del najbolj očitnega nasilja te 'knjige knjig', 'knjige miru') -

Koran, 2. sura, 10. ajat: »Bolna so njih (nevernikov) srca, Bog pa jih še bolj omrtviči. Za svoje laži bodo hudo trpeli.«

Koran, 2. sura, 24. ajat: »Če tega ne storite – in tudi ne boste – se varujte ognja, pripravljenega za nevernike, katerega gorivo so ljudje in kamenje.«

Koran, 2. sura, 39. ajat: »Oni pa, ki ne bodo verovali in bodo našim znamenjem oporekali, bodo prebivali v peklu, v njem bodo večno ostali.«

Koran, 2. sura, 104. ajat: »O, verniki! Ne govorite Ra''ina, temveč Unzurna! Poslušajte! Nevernike čaka mučno trpljenje!«

Koran, 2. sura, 162. ajat: »Večno bodo prekleti (neverniki), nič ne bo ublažilo njihovega trpljenja, nič ga ne bo odložilo.«

Koran, 2. sura, 174 ajat: »Vsi, ki tajijo Božje razodetje v Knjigi in ga zamenjajo za ničvrednosti, si polnijo drobovje z ognjem!

Na sodni dan jih bog ne bo ne ogovoril ne očistil. Čaka jih neznosno trpljenje.«

Koran, 2. sura, 191. ajat: »Ubijajte napadalce, kjer jih najdete, preženite jih, od koder so vas oni pregnali! Malikovanje je hujše od ubijanja. A ne bojujte se z njimi pri Svetem hramu, razen če vas tam napadejo. Tedaj tudi vi njih pobijajte! Takšna naj bo kazen za nevernike.«

Koran, 2. sura, 216. ajat: »Predpisano vam je bojevanje, čeprav ga ne marate. To, česar ne marate je morda dobro za vas, kar ljubite je morda vaša poguba. Bog ve, česar vi ne veste.«

Ustava RS, 63. člen: Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.

Koran, 2. sura, 257. ajat: »Alah je zaščitnik verujočih, on jih vodi iz teme v svetlobo. Zaščitniki nevernikov pa so hudiči: iz svetlobe jih odpeljejo v temo. Ti bodo prebivalci pekla, večno bodo ostali v njem.«

Koran, 3. sura, 10. ajat: »Neverujočih ne bodo pred Božjo kaznijo obvarovali ne njihovi otroci ne imetje. Oni bodo gorivo za ogenj.«

Koran, 3. sura, 12. ajat: »Reci nevernikom: Premagani boste in zbrani v peklu. O, strašno bivališče!«

Koran, 3. sura, 85. ajat: »Če kdo hoče drugo vero namesto islama, je On ne bo sprejel! Na onem svetu bo nesrečen.«

Koran, 3. sura, 91. ajat: »Niti en sam nevrnik, ki umre kot nevernik, se ne bo mogel odkupiti z vsem blagom tega sveta. Takšne čaka mučno trpljenje, nihče jim ne bo pomagal.«

Koran, 3. sura, 131. ajat: »Varujte so ognja, pripravljenega za nevernike.«

Koran, 3. sura, 151. ajat: »Strah bomo vlili v srca tistih, ki nočejo verovati – ker imajo za enake Bogu tiste, o katerih On ni nič razodel. Pekel bo njihovo bivališče, strašno bivališče nevernikov.«

Koran, 3. sura, 178. ajat: »Neverniki naj nikar ne mislijo, da je dolgo življenje, ki jim ga odredimo, dobro zanje. Tako ravnamo le zato, da se čim globlje pogreznejo v greh. Čaka jih sramotno trpljenje!«

Koran, 4. sura, 55. ajat: »Nekateri med njimi verujejo v Knjigo, drugi jo zavračajo. Zanje je primeren pekel, razbeljeni ogenj.«

Koran, 4. sura, 56. ajat: »Vse, ki ne verjamejo našim znamenjem, bomo resnično pražili na ognju! Brž ko se jim bo koža prežgala, jo bomo nadomestili z novo; naj izkusijo pravo trpljenje! Alah je zares mogočen in moder!«

Splošna deklaracija človekovih pravic, 5. člen: Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.

Ustava RS, 18. člen (prepoved mučenja): Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju.

Koran, 4. sura, 74. ajat: »Zato naj se na Alahovi poti bojujejo tisti, ki jim ni žal žrtvovati življenja na tem svetu za oni svet. Gotovo bomo obilno nagradili vsakogar, ki se bojuje na Alahovi poti – pa naj zmaga ali izgubi življenje.«

Ustava RS, 63. člen: Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni.

Kazenski zakonik RS, 131. člen: Kdor koga naklepoma napelje k samomoru ali mu pomaga pri samomoru in ta stori samomor, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Koran, 4. sura, 89. ajat: »Komaj čakajo, da se tudi vi povrnete med nevenike, kakor so se sami in da si boste enaki. Ne prijateljujte z njimi, dokler se ne izselijo v Alahovem imenu. Če vam obrnejo hrbet, jih polovite in pobijte, kolikor jih najdete. Nikogar med njimi ne sprejmite za zaščitnika ali pomočnika.«

Koran, 4. sura, 91. ajat: »Naleteli boste tudi na takšne, ki želijo biti varni pred vami in pred svojim ljudstvom. Brž ko jih pokliče mnogoboštvo, se vrnejo k njemu. Če se ne držijo zase, če vam ne ponudijo miru in če se ne prenehajo vojskovati proti vam, jih polovite in pobijte, kjerkoli jih najdete! Popolno oblast vam dajemo nad njimi.«

Koran, 4. sura, 161. ajat: »Ker so pobirali obresti – bilo pa jim je prepovedano, in ker so si večkrat nepošteno prilastili imetje drugih. Za nevernike med njimi smo pripravili mučno kazen.«

Koran, 5. sura, 10. ajat: »Tisti pa, ki ne bodo verovali in bodo oporekali našim dokazom, bodo prebivali v ognju!«

Koran, 5. sura, 33. ajat: »Tiste, ki se vojskujejo proti Alahu in njegovemu poslancu in ki delajo nered na zemlji, kaznujte tako: bodisi jih ubijte ali križajte bodisi jim odsekajte eno roko in nasprotno nogo ali pa jih izženite iz dežele! S tem bodo ponižani na tem svetu, na onem svetu pa jih čaka hudo trpljenje.«

Splošna deklaracija človekovih pravic, 5. člen: Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.

Ustava RS, 17. člen (nedotakljivost človekovega življenja): Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.

Ustava RS, 18. člen (prepoved mučenja): Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju.

Koran, 5. sura, 72. ajat: »Neverniki so tisti, ki govore: Bog je Mesija, Marijin sin! Toda Mesija je govoril: O, sinovi Izraelovi, častite Boga, mojega in vašega Gospodarja! Človeku, ki ima koga za Bogu enakega, bo On prepovedal stop v raj; prebival bo v peklu. Nihče ne bo pomagal nevernikom!«

Koran, 5. sura, 73. ajat: »Neverniki so tisti, ki govore: Gospod je eden od trojice! Bog je en sam! Če ne bodo prenehali s takšnim govorjenjem, bo neznosno trpljenje resnično doseglo vsakogar med njimi, ki bo ostal nevernik.«

Ustava RS, 4l. člen (svoboda vesti): Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je svobodno. Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja.

Koran, 6. sura, 6. ajat: »Mar ne vedo, koliko ljudstev smo uničili pred njimi –takšnih, ki smo jim na zemlji dali možnosti, kakršnih vi niste imeli. Obilen dež smo jim pošiljali in ustvarili reke, da tečejo mimo njih. In vendar smo jih uničili zaradi njihovih grehov in za njimi ustvarjali nove rodove.«

Koran, 6. sura, 49. ajat: »Tiste pa, ki ne verjamejo našim dokazom, bo doletela kazen za njihove grehe.«

Koran, 7. sura, 4. ajat: »Koliko mest smo uničili! In naša kazen jih je doletela ponoči ali podnevi med počitkom.«

Kazenski zakonik RS, 376. člen: Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava ukaže ali stori proti vojnim ujetnikom tale dejanja: poboje, mučenje, nečloveško ravnanje, povzročanje velikega trpljenja ali kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja…, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.

Koran, 7. sura, 36. ajat: »Kdor pa bo zanikal naše dokaze in se od njih ošabno odvračal, bo prebivalec ognja. V njem bo ostal za večno!«

Koran, 7. sura, 41. ajat: »V peklu bodo imeli ognjena ležišča in odeje. Glejte, tako kaznujemo nevernike!«

Koran, 8. sura, 12.-13. ajat: »Tvoj Gospodar je navdihnil angele: Jaz sem z vami, opogumite vernike! V srca nevernikov bom vlil strah, vi pa jih bijte po vratovih in po prsih, ker se upirajo Alahu in njegovemu poslancu! Kdor se upira Alahu in njegovemu poslancu, bo res strašno kaznovan!«

Koran, 8. sura, 14. ajat: »To je vaša kazen! Izkusite jo! Trpljenje v ognju čaka nevernike.«

Koran, 8. sura, 15. ajat: »O, verniki! Ko srečate nevernike in jih je veliko število, jim ne pokažite hrbta!«

Koran, 8. sura, 16. ajat: »Kdor jim tedaj pokaže hrbet – razen tistega, ki se umakne z namenom, da bo znova stopil v boj ali se priključil drugi skupini – prikliče nase Božjo jezo. Pekel, ta strašen kraj, bo njegovo bivališče!«

Koran, 8. sura, 59. ajat: »Neverniki naj nikar ne mislijo, da bodo rešeni. Ne bodo se mogli izmakniti!«

Koran, 8. sura, 60. ajat: »Za boj proti njim pripravite kar največje število vojščakov in konjev, da boste tako preplašili Alahove in vaše sovražnike, pa še druge poleg njih. Alah jih pozna, vi pa ne! Vse kar naredite na Alahovi poti, vam bo povrnjeno! Ne boste utrpeli krivice!«

Koran, 8. sura, 65. ajat: »O, glasnik vere! Spodbujaj vernike k boju! Če bo med vami dvajseterica vzdržljivih, boste premagali dvesto nevernikov. Če vas bo sto, boste premagali tisoč nevernikov, saj ničesar ne razumejo.«

Ustava RS, 63. člen: Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni. Kazenski zakonik RS, 385. člen: Kdor poziva ali ščuva k napadalni vojni, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Koran, 9. sura, 5. ajat: »Po koncu svetih mesecev pobijajte mnogobožce, kjer jih le najdete! Zasužnjujte jih in obkoljujte, povsod jim pripravljajte zasede! Če se skesajo in začnejo moliti in dajati miloščino, jih pustite pri miru, zakaj Alah zares odpušča in je milosten.«

Kazenski zakonik RS, 373. člen: Kdor z namenom, da bi popolnoma ali deloma uničil kakšno narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino, ukaže pobijati njene člane ali jim povzročati hude telesne poškodbe ali hudo izpodkopavati njihovo telesno ali duševno zdravje…, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.

Koran, 9. sura, 39. ajat: »Če ne boste šli v boj, vas bo On kaznoval s peklenskim trpljenjem in vas zamenjal z drugim ljudstvom. Niti najmanj mu ne boste škodovali. Bogu je vse mogoče!«

Koran, 9. sura, 41. ajat: »Pojdite v boj, če ste slabotni ali močni, in bojujte se na Alahovi poti, ne ozirajte se na lastno imetje in življenje! Ko bi le vedeli, da je to najboljše za vas!«

Ustava RS, 63. člen: Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni. Kazenski zakonik RS, 385. člen: Kdor poziva ali ščuva k napadalni vojni, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Koran, 9. sura, 60. ajat: »Miloščina pripada le siromakom in ljudem v stiski, potem tistim, ki jo zbirajo, in tistim, katerih srca je treba pridobiti; za odkup sužnjev, za prezadolžene, za bojevnike na Alahovi poti in za popotnike, potrebne pomoči. Tako je določil Bog – vsevedni in modri!«

Koran, 9. sura, 73. ajat: »O, glasnik vere! Bojuj se z neverniki in dvoličneži in bodi strog do njih! Prebivali bodo v peklu. To je strašno bivališče!«

Koran, 9. sura, 123. ajat: »O, verniki! Bojujte se z neverniki v svoji bližini, naj občutijo vašo ostrino! Vedite, da je Alah na strani bogaboječih!«

Koran, 10. sura, 13. ajat: »Stare narode pred vami smo uničili, ker niso verovali, ko so jim poslanci prinašali očitne dokaze. Niso hoteli verjeti! Tako kaznujemo neverno ljudstvo!«

Koran, 14. sura, 49.-50. ajat: »Tisti dan boš videl grešnike v skupnih okovih, nosili bodo srajce iz katrana in ogenj jim bo ovijal obraze.«

Kazenski zakonik RS, 376. člen: Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava ukaže ali stori proti vojnim ujetnikom tale dejanja: poboje, mučenje, nečloveško ravnanje, povzročanje velikega trpljenja ali kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja…, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.

Koran, 15. sura, 2. ajat: »Nevernikom bo postalo žal, da niso postali muslimani.«

Koran, 15. sura, 3. ajat: »Pusti, naj jedo in se veseljačijo in naj jih zavede upanje! Izvedeli bodo!«

Koran, 15. sura, 4. ajat: »Mi pa smo uničevali mesta le določen čas.«

Koran, 16. sura, 8. ajat: »Tiste, ki niso verovali in so še druge odvračali od Alahove poti, bomo kaznovali dvojno, ker so sejali zmedo!«

Koran, 17. sura, 10. ajat: »Za tiste pa, ki ne verujejo v oni svet, smo pripravili mučno trpljenje.«

Koran, 17. sura, 16. ajat: »Ko hočemo uničiti neko mesto, dovolimo, da se njegovi prebivalci, nevajeni razkošnega življenja, vdajo razvratu in si s tem prislužijo kazen, nato pa mesto porušimo do temeljev.«

Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava med vojno, oboroženim spopadom ali okupacijo, ali kdor pri izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali organizacije, kot del velikega sistematičnega napada, ukaže ali stori proti civilnemu prebivalstvu naslednja dejanja: napad na civilno prebivalstvo, na naselja, posamezne civilne osebe ali osebe, onesposobljene za boj…, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih_let.

Koran, 17. sura, 58. ajat: »Niti enega naselja ni, ki ga ne bomo uničili pred sodnim dnevom, in ostro kaznovali njegovih prebivalcev. Tako je zapisano v Knjigi!«

Koran, 18. sura, 29. ajat: »Reci: Resnica prihaja od vašega Gospoda. Kdor hoče, naj veruje, kdor noče, naj ne veruje! Za nevernike smo pripravili ogenj; dim jih bo obdajal z vseh strani. Če bodo prosili za pomoč, jim bomo ponudili tekočino iz staljene kovine, ki jim bo ožgala obraz. O, strašna pijača in grozljivo bivališče!«

Koran, 20. sura, 127. ajat: »S tem bomo kaznovali vse razvratnike, ki ne verjamejo dokazom svojega Gospodarja! Trpljenje na onem svetu pa bo resnično bolj boleče in bo večno trajalo.«

Koran, 20. sura, 128. ajat: »Ali ne vedo, koliko ljudstev smo uničili že pred njimi? Danes hodijo po prahu njihovih bivališč! To so pravi dokazi za razumne ljudi.«

Koran, 21. sura, 15. ajat: »In tako so jedikovali (neverniki), dokler jih nismo naredili nepremične kakor požeto klasje.«

Koran, 21. sura, 39.-40. ajat: »Ko bi neverniki le vedeli, da tedaj ne bodo mogli oddaljiti ognja od svojih obrazov in hrbtov in da jim ne bo mogel nihče pomagati, temveč se bo ogenj pojavil nenadoma; spravil jih bo ob pamet. Ne bodo ga mogli odvrniti, pa tudi časa jim ne bomo dali.«

Koran, 22. sura, 15. ajat: »Kdor misli, da Alah ne bo pomagal poslancu ne na tem, ne na onem svetu, naj priveže vrv na strop svoje hiše in naj razmisli, ali bo njegovo obešanje odvrnilo to, zaradi česar se jezi.«

Kazenski zakonik RS,131. člen: Kdor koga naklepoma napelje k samomoru ali mu pomaga pri samomoru in ta stori samomor, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Koran, 22. sura, 19.-20. ajat: »Dva nasprotna tabora se prepirata o svojem Gospodarju. Za tiste, ki ne verujejo, bodo ukrojena oblačila iz ognja, na njihove glave pa se bo zlivala vrela voda; raztopila jim bo drobovje in kožo.«

Koran, 22. sura, 21. ajat: »Z železnimi palicami jih bomo tepli!« Koran, 22. sura, 25. ajat: »V neznosno trpljenje bomo pahnili nevernike in tiste, ki odvračajo ljudi od Alahove poti in Svetega hrama – tega smo namenili vsem ljudem, tako meščanom kot prišlecem – pa tudi vse, ki bodo v njem storili nasilno dejanje.«

Koran, 22. sura, 45. ajat: »Koliko naselji z grešnimi prebivalci smo uničili! Opustela so in ostale so le ruševine. Koliko vodnjakov je zapuščenih in koliko visokih palač je praznih!«

Koran, 23. sura, 76. ajat: »S trpljenjem smo jih kaznovali, pa se niso pokorili svojemu Gospodarju, niti niso ponižno molili k njemu.«

Koran, 23. sura, 77. ajat: »Šele ko jih bomo postavili pred vrata strahovitega trpljenja, bodo izgubili upanje in se predali obupu.«

Koran, 24. sura, 2. ajat: »Prebičajte prešuštnico in prešuštnika! Vsak od njiju naj prejme sto udarcev z bičem. Naj vas pri izvrševanju Božjih predpisov ne navdaja nikakršno sočutje do njiju, če verjamete v Alaha in v oni svet! Izvršitvi kazni naj prisostvuje skupina vernikov!«

Ustava RS, 28. člen (načelo zakonitosti v kazenskem pravu): Nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo.

Ustava RS, 35. člen (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic): Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

Kazenski zakonik RS, 299. člen: Kdor drugega hudo žali, z njim grdo ravna, mu dela nasilje ali ogroža njegovo varnost in s tem v javnosti ali v družini povzroči ogroženost, zgražanje ali prestrašenost, se kaznuje z zaporom do dveh let. Če dejanje iz prejšnjega odstavka stori dvoje ali več oseb ali če je prišlo do hudega ponižanja več oseb ali če storilec drugega lahko telesno poškoduje, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

Koran, 25. sura, 11. ajat: »Zanikajo celo dan vstajenja. Za takšne smo pripravili plamteči ogenj.«

Koran, 25. sura, 12. ajat: »Ko ga bodo od daleč zagledali, bodo slišali, kako jezno buči in besno hrumi.«

Koran, 25. sura, 13. ajat: »Ko bodo vrženi v tesen, ko bodo z zvezanimi rokami pahnjeni v ogenj, bodo kričali, želeč si smrti.«

Koran, 26. sura, 213. ajat: »Zato ne moli k drugim bogovom, da ne boš tudi ti podvržen mukam!«

Koran, 28. sura, 58. ajat: »Ah, koliko vasi in mest, katerih prebivalci so bili objestni, smo uničili! Oglej si njihove domove. Malokdo še vstopi vanje, ostali so nam.«

Koran, 31. sura, 24. ajat: »Dopustimo jim kratek čas uživanja, potem pa jih bomo pahnili v neznosno trpljenje!«

Koran, 33. sura, 50. ajat: »O, glasnik vere! Za žene smo ti dovolili tiste, ki si jim dal poročne darove, zatem tiste, ki so tvoja lastnina –Alah ti jih je dal kot vojni plen, potem hčere tvojih stricev in hčere tet po očetu, hčere materinih bratov in hčere tet po materi, ki so se izselile s teboj. Dovolimo ti tudi vernico, ki se sama daruje glasniku vere, če se on hoče oženiti z njo. To velja le zate, ne za ostale vernike! Mi vemo, kaj smo predpisali njim in njihovim ženam in tistim, ki so njihova lastnina. Alah odpušča in je milosten!«

Ustava RS, 53. člen (zakonska zveza in družina): Zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakoncev. Sklene se pred pristojnim državnim organom. Kazenski zakonik RS, 198. člen: Kdor sklene novo zakonsko zvezo, čeprav je že poročen, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

Koran, 33. sura, 60. ajat: »Če dvoličneži in tisti, katerih srca so bolna, in tisti, ki širijo laži po Medini, ne odnehajo, ti bomo dali oblast nad njimi. Potem bodo le še kratek čas tvoji sosedje v mestu.«

Koran, 33. sura, 61. ajat: »Prekleti naj bodo! Kjerkoli so, jih polovite in pobijte.«

Koran, 34. sura, 38. ajat: »Oni pa, ki bodo zavzeto oporekali našim dokazom, bodo kaznovani!«

Koran, 35. sura, 26. ajat: »Potem sem kaznoval nevernike. O, strašna je bila kazen!«

Koran, 35. sura, 36. ajat: »Nevernike pa čaka peklenski ogenj. Obsojeni bodo na smrt, a ne bodo umrli in ne bomo jim olajšali trpljenja. Glejte, tako bomo kaznovali vsakega nevernika!«

Koran, 36. sura, 8.-9. ajat: »Storili smo tako, da so kakor oni, ki smo jim okovali vratove z verigami, vse do brade; zato hodijo z visoko dvignjenimi glavami; in kakor njihovi predniki: pred njimi in za njimi smo postavili pregrado, oči pa smo jim prekrili s kopreno, zato ne vidijo.«

Koran, 36. sura, 31. ajat: »Mar ne vedo, koliko ljudstev smo uničili pred njimi. In nihče se ni vrnil.«

Koran, 38. sura, 2. ajat: »Neverniki so zares oholi, vedno kljubujejo resnici.«

Koran, 38. sura, 3. ajat: »Koliko ljudstev smo uničili pred njimi! Klicali so na pomoč, a bili je prepozno!«

Koran, 40. sura, 70.-71. ajat: »Tisti, ki oporekajo Knjigi in razodetju poslancev, bodo spoznali posledice, ko bodo vkovani v verige, z okovi okoli vratu.«

Splošna deklaracija človekovih pravic, 4. člen: Nihče ne sme biti držan ne v suženjstvu ne v tlačanski odvisnosti; suženjstvo in trgovina s sužnji v kakršnikoli obliki sta prepovedana.

Koran, 40. sura, 84. ajat: »Ko pa bodo občutili ostrino naše kazni, bodo zavpili : Verujemo v Alaha, edinega Boga, in odrekamo se tistim, ki smo jih malikovali!«

Koran, 40. sura, 85. ajat: »Tedaj bodo že okušali našo kazen in vera jim ne bo niti malo pomagala. Tako bo po Alahovem zakonu, veljavnem za vse njegove služabnike, ki so živeli in preminili. Neverniki bodo pogubljeni!«

Koran, 41. sura, 27. ajat: »Zato bomo nevernikom zagotovo dali okusiti neznosno trpljenje! Najostreje jih bomo kaznovali za storjena dejanja!«

Koran, 42. sura, 28. ajat: »To je kazen za Alahove sovražnike; ogenj bo uničil njihovo bivališče za kazen, ker so nenehno oporekali našim dokazom.«

Koran, 43. sura, 55. ajat: »Izzivali so naš bes. Za kazen smo jih vse utopili.«

Koran, 44. sura, 47.-48. ajat: »Zgrabite ga (grešnika) in ga vrzite v sredo ognja, nato pa mu za kazen zlivajte vrelo vodo na glavo!«

Koran, 45. sura, 8. ajat: »Vsak od njih (grešnikov) sliši Alahove besede, a vendar je prevzeten, kakor da jih sploh ne bi slišal. Takšnim napovej neznosno trpljenje!«

Koran, 45. sura, 9. ajat: »Ko sliši nekaj naših verzov, se jim posmehuje. Takšne ljudi čaka ponižujoče trpljenje!«

Koran, 45. sura, 11. ajat: »Koran je pravo vodilo! Tiste, ki ne verjamejo dokazom svojega Gospodarja, čaka neznosno trpljenje!«

Koran, 47. sura, 4. ajat: »V boju sekajte glave nevernikov, vse dokler ne oslabite njihovih vrst! Ujetnike zvežite, potem pa jih velikodušno osvobajajte ali pa zahtevajte odkupnino, dokler traja bojevanje. Tako ravnajte! Ko bi Alah hotel, bi se jim maščeval, toda želi vas skušati med seboj. On ne bo izničil del tistih, ki umrejo na njegovi poti.«

Kazenski zakonik RS, 387. člen: Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava spravi drugega v suženjsko ali njemu podobno razmerje ali ga ima v takem razmerju, kupi, proda, izroči drugi osebi ali posreduje pri nakupu, prodaji ali izročitvi take osebe, ali ščuva drugega, naj proda svojo svobodo ali svobodo osebe, ki jo preživlja ali zanjo skrbi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

Koran, 47. sura, 34. ajat: »Alah resnično ne bo odpustil tistim, ki ne verujejo in odvračajo druge z Alahove poti, nazadnje pa umrejo kot neverniki.«

Koran, 47. sura, 35. ajat: »Ne bodite strahopetni in ne ponujajte premirja, kadar ste močnejši, kajti Alah je z vami; ne bo vas prikrajšal za nagrado za vaša dela!«

Koran, 48. sura, 13. ajat: »Kdo ne veruje v Alaha in njegovega poslanca, naj ve, da smo za nevernike pripravili plamteči ogenj!«

Koran, 50. sura, 36. ajat: »O, koliko rodov smo uničili pred njimi, močnejših od tega rodu. Po svetu so iskali zatočišče. Je kakšna rešitev?!«

Koran, 51. sura, 60. ajat: »Zakaj gorje nevernikom na dan, s katerim jim grozimo!«

Koran, 54. sura, 51. ajat: »Vam podobne smo že uničili; je kdo, ki bi se želel poučiti?!«

Koran, 56. sura, 92.-94. ajat: »Če pa je eden od onih, ki so oporekali in živeli v zablodi, bo pogoščen z vrelo vodo in s praženjem v ognju!«

Koran, 58. sura, 20. ajat: »Vsi ki se upirajo Alahu in njegovemu poslancu, bodo zagotovo najhuje ponižani!«

Koran, 59. sura, 2. ajat: »V času prvega izgona je pregnal z domov tiste slednike Knjige, ki niso verovali. Niste mislili, da bodo odšli, oni pa so bili prepričani, da jih bodo njihove utrdbe ubranile Alahove kazni. Toda Alahova kazen jih je udarila, od koder niso pričakovali; strah jim je vlil v srca, Muslimani so rušili njihove domove, sami pa so jim pomagali! O vi, obdarjeni z razumom, sprejmite poduk!«

Koran, 61. sura, 4. ajat: »Alah ljubi tiste, ki se bojujejo zanj v bojnih vrstah, ki so kakor trden ščit!«

Koran, 66. sura, 9. ajat: »O, glasnik vere! Bojuj se z neverniki in dvoličneži, bodi strog z njimi! Prebivali bodo v peklu. O, strašno bivališče!«

Koran, 69. sura, 30.-31. ajat: »Zgrabite ga in okujte ga z okovi, potem ga nenehno cvrite na ognju!«

Koran, 69. sura, 32.-33. ajat: »Zvežite ga še z verigo, dolgo sedemdeset vatlov, ker ni veroval v silnega Boga.«

Splošna deklaracija človekovih pravic, 5. člen: Nihče ne sme biti podvržen mučenju ali okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju.

Ustava RS, 18. člen (prepoved mučenja): Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju.

Kazenski zakonik RS, 376. člen: Kdor v nasprotju s pravili mednarodnega prava ukaže ali stori proti vojnim ujetnikom tale dejanja: poboje, mučenje, nečloveško ravnanje, povzročanje velikega trpljenja ali kršitev telesne neokrnjenosti ali zdravja…, se kaznuje z zaporom najmanj desetih let ali z zaporom tridesetih let.

Koran, 71. sura, 25. ajat: »Zaradi njihovih grehov smo jih utopili, pozneje pa jih bomo vrgli v ogenj. Prav nihče jim ne bo pomagal!«

Koran, 72. sura, 14.-15. ajat: »Tu smo muslimani, pa tudi zablodeli. Kdor sprejme islam, je izbral pravo pot, neverniki pa bodo gorivo peklenskega ognja!«

Koran, 73. sura, 12.-13.ajat: »Pri nas bodo deležni okovov in ognja, jedi, ki zastaja v grlu, in neznosnega trpljenja.«

Koran, 74. sura, 8.-10. ajat: »Ko bo zatrobil rog, bo napočil mučen dan, težak dan za nevernike.

Koran, 76.4. Za nevernike smo pripravili okove, verige in razplamteli ogenj. Koran, 84. sura, 22.-24. ajat: »Namesto tega neverniki zanikajo, a Alah dobro ve, kaj skrivajo v sebi. Zato jim napovej nevzdržno trpljenje!«

Koran, 88. sura, 23.-24. ajat: »Tistega, ki obrača hrbet in noče verovati, bo Alah strahotno mučil!«

DELI (da bo naivnim in nevednim jasno, kako nevarna in nasilna je ta knjiga, ki jo imajo za božjo besedo, ultimativno in popolno resnico, nedvomno in nedvoumno božjo besedo, ki ji je potrebno slepo in do konca slediti. Da bo jasno, od kod v islamu toliko nasilja.)

Nekaj besed na zapis o svetih zapisih Korana in krščanskega svetega pisma
- zapis: romano rajkov!

Bral sem postopoma dolga leta, staro in novo zavezo in čeprav mi je to vzelo kar veliko časa mi ni žal!..., razsvetlilo mi je obzorja, da sem lažje razumel vero! Le tako sem lahko spoznal, kaj učijo zaveze in kako deluje cerkev! Moram vam položiti na srce, da je v cerkvenem izročilu, ki ga učijo po cerkvah, zelo veliko odstopanja od izražene želje Kristusovega nauka in Božje zapovedi, ki ga uči sveto pismo!

Nikakor pa ni mogoče primerjati Koran s Svetim pismom, v katerem se ne nanašajo zapisi v tako surovem odnosu do nevernikov in vernikov. V Koranu je vse preveč odobravanja k odvratni prisili in nasilju, celo krvoločnem pobijanju!..., zmrazi lahko vsakega, če prebere vsaj nekaj Alahovih sporočil, ki so zapisana v Koranu.
O tem bi se dalo veliko pisati, prišel pa sem do ene jasne ugotovitve!..., vsa ta verovanja so izmišljena- namišljena, ki se odražajo na obvladovanju ljudstva, kot celote v svetu. Delujejo pridobitniško in na ljudi zavajajoče, posesivno. V vsakem primeru pa je naša, krščanska vera, še dokaj zmerna in ne obremenjujoča za vernike in nevernike. Nikjer ni zaslediti prisiljevanje kot pri muslimanskem izročilu in prav taka zaveza, kot je zapisana v Koranu, vodi ljudstvo v pogubo! Prav ta nasilno- posesivna, sovražnost se je in se še izvaja po Siriji in drugih muslimanskih deželah, kjer je narod muslimanov v nemilosti! Kolikor niso ogroženi od lakomnosti Amerov, jih uničujejo še lastne tolpe versko- iztirjenih, muslimanskih klavcev in to le za prestiž med enako verujočimi.

Narod od tam beži pred klavci in ne toliko pred bombardiranjem, ki jih izvajajo pogoltneži naftnih nahajališč!..., ko pomislim, kaj čaka v prihodnosti ta naš svet Evropejcev in ko gledam svoje vnuke, me zmrazi ob srhljivem dejstvu, da bodo živeli v hudih časih za preživetje in na splošno bo vzdušje v družbeni sredini, kjerkoli po Evropi, zelo hudo!... Mi, moja generacija smo vsaj pol življenja preživeli v duhovno zelo bogatem in prijetnem društvenem vzdušju, kar pa v bodoče še zdaleč ni moč pričakovati.

S tem, ko se mešajo narodi, dveh versko zelo močnih a dokaj različnih narodov, kateri se tudi po mentaliteti zelo veliko razlikujejo, ne bo dobro!... Zavedati se je potrebno, da bodo muslimani želeli uveljavljati svoj red tudi po Evropi in kdor ga ne bo pripravljen sprejemati po njihovih izročilih, si lahko preberete v zapisu zgoraj, kaj ga čaka!

profileimage
Všeč mi je
2
Komentarji
1
abram1b2 Cej
2
Jun 25, 2018
Dokler bo razdvajanje po veri normalno, bomo mi še naprej živeli nenormalno.Vse vere sveta imajo isto osnovo in vse izhajajo iz enotne civilizacijske brezčasne teološke zapuščine. Ker mi ne razumemo zakaj sploh obstaja verovanje se razdvajamo in delimo na dobre in slabe.V resnici smo mi vsi slabi in živimo v iluziji, kako dobri smo. Dokler bo nenormalno običajno in normalno neobičajno nam ni rešitve. Neznanje in nerazumevanje zadev kraljuje po Zemlji ,namesto znanja in razumevanja našega bivanja. Mi sploh ne znamo pravilno brati verskih zapisov,ker jih ne razumemno.Najprej smo vsi ljudje potrebni razsvetljitve in spoznanja absolutnih resnic,da bi lahko sodili,pa še takrat ni sodbe, možna je- samo oprostitev naših zmot.
#1
Romano Rajkov
Romano Rajkov
Objavil/a 2018-06-23 12:17:54 (Jun 23, 2018)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Pomagaj mi biti to kar sem!
Smo družba humanih državljanov in na to smo lahko ponosni!
Včeraj naj bi praznovali svetovni dan otrok, bitja naše prihodnosti, življenja!
Kaj lahko izberemo iz vse te včerajšnje štorije shoda, pred Prešernovim spomenikom
ŽIVIMO V ZAVAJAJOČI- DRUŽBENI UREDITVI, KI NAS NA VSEH PODROČJIH LE LAŽE!
Na tematiko, ki je bila objavljena pred dnevi in o sporazumu, podpisu migrantske deklaracije
Skrajni čas, za izstop iz morilske zveze NATO!..., do kdaj bomo še sodelovali v morijah?
Kako v vlado, biti moraš FAJN POKVARJEN, kriminalec ali obsojenec, le tako se ti lahko uresničijo sanje.
Uničimo barbarstvo neoliberalov, ki ga moramo prenašati največ, preprosti državljani!
Zastrašujoči pogledi na osiromašeno bitjece!..., žal še zdaleč ne osamljeno in da srce zaboli!
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Marec 2020
PTSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj