Bliža se 5. februar, ki pomeni rok za morebitne spremembe pri uveljavljanju davčnih olajšav za otroke pri dohodnini. Te, kot je znano, znižujejo davčno osnovo in posledično znesek davka, ki ga moramo plačati. Urejene so progresivno, tako da je olajšava za vsakega naslednjega otroka večja kot za predhodnega – letos za enega otroka 2437 evrov, za dva 5086, za tri 9505 evrov in tako naprej.

Na splošno je najboljše, če olajšavo za vse otroke v celoti ali vsaj v večjem delu leta uveljavi tisti izmed staršev, ki ima višje dohodke. Če imata oba približno enake dohodke, bo največji učinek, če vsak uveljavi olajšavo polovično (eden za prvih šest mesecev, drugi za drugih šest mesecev).

Pri tem ne smemo pozabiti, da je učinek davčnih olajšav odvisen tudi od tega, kako jih uveljavimo. Na splošno je najboljše, če olajšavo za vse otroke v celoti ali vsaj v večjem delu leta uveljavi tisti izmed staršev, ki ima višje dohodke. V primeru, da imata oba približno enake dohodke, bo največji učinek, če vsak uveljavi olajšavo polovično (eden za prvih šest mesecev, drugi za drugih šest mesecev). Po drugi strani je izkoristek najslabši, če si starši olajšave delijo glede na posamezne otroke, da torej oče in mati izkoristita olajšavo vsak za enega otroka ali eden za dva in drugi za enega in podobno.

OPOZORILO: 

Če so v vlogi navedeni podatki o vzdrževanem družinskem članu oziroma njegovi davčni številki 

netočni oziroma nepopolni, se ne bodo upoštevali pri informativnem izračunu dohodnine. 

 

Pri sestavi informativnega izračuna za leto, za katero se odmerja dohodnina (davčno leto), bo davčni 

organ upošteval le vloge, ki jih bo prejel do 5. februarja tekočega leta za preteklo davčno leto. Če je 

vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan vložitve vloge šteje dan oddaje na pošto, če pa je 

vloga poslana z navadno pošto, mora k davčni upravi prispeti najpozneje do 5. februarja tekočega 

leta za preteklo davčno leto. 

Če zamudite omenjeni rok, lahko način uveljavljanja olajšav za otroke spremenite tudi z ugovorom zoper informativni izračun, ki ga starši z olajšavami za otroke običajno prejmejo maja.

Izračuni so na voljo na spletni strani Davčne uprave RS (Durs) http://www.durs.gov.si/si/aktualno/dohodnina_2013 in tudi na www.druzinskapobuda.si.

 

več na: http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/ne-pozabite-na-davcne-olajsave-za-otroke

Ne pozabite na davčne olajšave za otroke | Dnevnik

Na splošno je najboljše, če olajšavo za vse otroke v celoti ali vsaj v večjem delu leta uveljavi tisti izmed staršev, ki ima višje dohodke. Če imata oba približno enake dohodke, bo največji učinek, če vsak uveljavi olajšavo polovično (eden za prvih šest mesecev, drugi za drugih šest mesecev).