Članek
Oddaja prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja za študijsko leto 2016/17
Objavljeno Jul 15, 2016

Sporočamo, da je rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja za študijsko leto 2016/17 16. avgust 2016.

Več informacij: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/bivanje/

#visokasolagrm #grmnovomesto #obvestila #Novomesto #aktualno #Trebnje #Črnomelj #DolenjskeToplice #Kočevje #Kostel #LoškiPotok #Metlika #Mirna #MirnaPeč #MokronogTrebelno #Osilnica #Ribnica #Semič #Sodražica #Straža #Šentjernej #Šentrupert #Škocjan #ŠmarješkeToplice #Žužemberk