Icon bars
Članek
Ob svetovnem dnevu zdravja: Peticija za pošteno plačilo dodatka
Objavljeno Apr 07, 2020

Danes je svetovni dan zdravja, ki je letos razglašen za mednarodno leto medicinskih sester in babic, in s tem se ne more mimo Florence Nightingale, prve medicinske sestre, ki velja za utemeljiteljico zdravstvene nege kot stroke in Angele Boškin, prve šolane medicinske sestre in začetnica zdravstvene nege na Slovenskem. Obe sta pot utrli tisočem medicinskih sester, diplomiranih babic in zdravstvenih tehnikov.

Njihovo delo pride do izraza še posebej v kriznih dogodkih, kakršna je trenutna pandemija. In medtem ko se zdravstvenim delavcem zahvaljujemo po socialnih omrežjih, so številni zaposleni v zdravstvu te dni prejeli odločbo, da se zadrži izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, zato delavci v zdravstvu pozivajo k podpisu peticije za pošteno plačilo dodatka za delo v izrednih razmerah: OB SVETOVNEM DNEVU ZDRAVJA.