Mag. soc. dela, Specializantka psihodinamske psihoterapije