Članek
VIDEO: S ČEBELO VIŠNJO O LEPŠEM SVETU
Objavljeno Apr 23, 2024

Obeležitvi svetovnega dneva zemlje so se pridružili tudi v Hiši kranjske čebele v Višnji Gori. Skupaj z maskoto, čebelo Višnjo, so opozorili na pomen medonosnih čebel in ostalih divjih opraševalcev za naše življenje ter izpostavili njihov vpliv na našo hrano in zdravje.

Prispevek je pripravila Televizija Vaš kanal:

#IvančnaGorica #IvancnaGorica #aktualno #ObeležitviSvetovnegaDnevaZemlje #HišiKranjskeČebele #VišnjiGori #MaskotoČebeloVišnjo #MedonosnihČebel #OstalihDivjihOpraševalcev #NašeŽivljenje #NašoHrano #NašeZdravje #TelevizijaVašKanal #ObčinaIvančnaGorica #novice