Demonstracije?! »Kolesarjenje«?! Zakaj?! – 3. del

Objavil/a Roman Vodeb, dne 2020-05-12 ob 22:17:27

Pred kratkim sem dal dokaj odmeven intervju, v katerem sem na kratko, malce špekulativno odgovarjal, na vprašanja vezana na nedavne (petkove) proteste. Namreč: svoj čas – pred 25-imi leti – sem bil kar precej »seznanjen« s klasično metodologijo raziskovanja v FF-jevski psihologiji in FDV-jevski sociologiji/družboslovju. Leta 1995 sem (prvič) magistriral iz (psihoanalize) motivacije. S statističnim programom »SPSS+« sem povsem sam s faktorsko analizo analiziral latentno strukturo motivacijskega prostora pubertetnikov v športu. Anketni vprašalnik z okrog 30 vprašanj sem faktoriziral in izoliral nekaj aritmetično-sredinskih faktorjev in jih potem izpostavil psihoanalitični interpretaciji. Ego-psiholog (mentor) dr. Ludvik Horvat – v tistem času je postal tudi dekan FF – mi je takrat pustil dokajšnjo svobodo pri psihoanalitični interpretaciji faktorjev, za kar sem mu še danes neizmerno hvaležen. Se pa spomnil, da sva se sporekla okrog Lacana – očital mi je, da so mi filozofi (z Žižkom na čelu) oprali možgane. Tudi s psihologinjo, strokovnjakinjo za motivacijo, dr. Tanjo Lamovec sem se kregal in ji dopovedoval, da je motivacija – po Freudu – večinoma nezavedna; ona je pač trdila da je nezavedne motivacije kvečjemu 25%, in da je ostalih 75% motivacije zavestne. Jaz sem trdil obratno – torej, da je t.r. vsa človekova motivacija nezavedna, ali pa vsaj pretežni del  (75%) …

Pod drugi strani so me v statistiko in metodologije vpeljali različni profesorji (od Vida Mesariča in Francija Ambrožiča, do psihologa Mirana Čuka in FDVjevke Anuške Ferligoj – ob slednjih dveh sem se največ naučil). Spomnim se, da sem se povsem sam poglabljal v večdimenzionalno vektorsko strukturo zapletenega športno-motivacijskega prostora. Tudi klastre/taksone, sem sam računal – seveda s takrat dostopnimi statističnimi programi na osebnem računalniku. Rotiral sem vektorske matrice (Oblimin in Oblimax – testiral vse skupaj s Kolmogorov-Smirnov testom, zaustavljal analizo variance na različnih stopnjah, računa regresijski/Pearsonov korelacijski koeficient …) Dejansko sem takrat marsikaj štekal , kar je bilo španska vas drugim podiplomcem – tako tistih na FŠ, kot tistih na FF in FDV.

Zaradi vsega interdisciplinarnega znanja – pozneje sem namreč magistriral tudi iz sociologije kulture na FF – mi je tale farsa okrog aktualnega protestniškega »kolesarjenja« teoretsko (psihološko in sociološko) dokaj jasna. Vem namreč, da, če bi se s kakšno multivariatno statistično analizo/metodo lotili anketnega oz. intervjujskega izpraševanja vseh teh protestnikov (in numerično ocenili njihove odgovore), bi dobili nekaj aritmetično-sredinskih faktorjev – ali pa taksonomskih skupin (klastrov/taksonov), kamor bi bilo mogoče umestiti vse te protestnike. Najprej bi se dalo izolirati faktor, na katerega bi se z veliko korelacijo projicirali kritični pogledi protestnikov na Vlado in/oz. Janeza Janše. Ves ta latenten, nedefiniran in aprioren bes do Janše, bi imel torej svoj faktor – dalo bi se ga poimenovati preprosto »Bes do Janše« – in bi pojasnil največ (analize) variance. Če bi protestnike grupirali s taksonomsko/klaster analizo, bi najprej grupirali skupino ljudi, za katero Janša predstavlja izjemno negativno in osovraženo politično figuro, onstran katere (simbolno) tiči negativni lik očeta. V ta klaster/takson bi gravitirali t. i. levih anarhisti – volivci in/oz. militantni podporniki Levice, tudi vneti bralci/oboževalci Mladine (predvsem mladi, ki še nimajo dograjenega Nadjaza), ki Janšo in desno(sredinsko) vlado črtijo stihijsko in apriorno. Ne vedo sicer  zakaj – ampak jeza je pri njih neobvladljiva, eskalirana do evidentnega in pogosto nekontroliranega besa. V psihoanalitičnem jeziku bi se reklo, da so z Janšo v znamenitem (negativnem) transferju. Črtijo ga natančno zato, ker so nekoč, v otroštvu (in/ali/oz. mladosti) doživeli in kronično sovražili/črteli svojega (»slabega«) očeta (ali njegov surogat); to negativno čustvo pa so takrat tudi potlačili. Takim oz. tovrstnim protestnikom bi lahko v psihoanalitičnem jeziku lahko rekli tudi predojdipalci (Ojdipovega kompleksa niso dostojno razrešili), za katere je značilno, da apriorno ne spoštujejo očetovskih avtoritet in nimajo močnega Nadjaza. Njihovo moralno razsojanje je pogosto popolnoma spodletelo, rahlo deformirano; postkonvencionalne stopnje moralnega razsojanja takšni, k anarhizmu nagnjeni moški, ne morejo doseči. »Pravil igre« ne (z)morejo spoštovati. V navalu jeze znajo biti tudi dokaj nekultivirani in nespoštljivi. V objemu jeze so v določenem smislu lahko izjemno nepošteni do samega Janše, vseh desnih oz. koalicijskih poslancev in ministrov (na čelu s Počivalškom in Pivčevo, ki sta hkrati tudi predsednika svoji političnih/koalicijskih strank).

Če bi faktorizacijo ustavili zgolj pri treh aritmetično-sredinskih vektorjih, torej faktorjih, bi k prvemu vektorju/faktorju – oz. v prvo skupino – gravitirali tudi agresivni posamezniki (s statusom »Jokerja«, torej osebnostno »specifični« posamezniki),  ki imajo tudi sicer verjetno občasne (ali pa pogoste) izlive besa, prežete s podobnimi negativnimi oz. specifičnimi čustvi, (subjektivnimi) občutki. V to skupino bi se uvrstile oz. pomagale tvoriti faktor, tudi militantne feministke in pripadniki gibanja LGBT. Če bi analizo variance ustavili tako, da bi izolirali pet faktorjev oz. taksonomskih/klaster skupin, bi bili v to skupino  uvrščeni protestniki  tipa »pojoči major« Ladislav Troha, vojvod(a) Andrej Šiško, LeGeBiTrovski »zastavonoša« Renato Volker in njim podobni tipi osebnosti – takšni, ki bi jim morda psihiatri, če bi se pustili diagnosticirati, morda izdali celo kakšno resnejšo diagnozo iz registra histrionične in/oz. narcistične osebnostne motnje.

K drugemu aritmetično-sredinskemu vektorju oz. faktorju oz. v drugo taksonomsko (klaster) skupino bi najverjetneje gravitirali agresivni volivci SD in LMŠ. Na manifestni ravni bi verjetno izpostavili jezo na Počivalška/SMC in Pivčevo/DESUS. Zanje bi znala biti značilna – ob zvestosti stranki in levi ideologiji – tudi določena šibkost Nadjaza, nespoštovanje ustavnih določil in seveda ubogljivost oz. svojevrstna vodljivost (sugestibilnost). V določenem smislu pa tudi nekakšna razvajenost – v smislu, da je ta tip protestnikov/»kolesarjev« zapadel v nekakšno abstinenčni krizi podobno stanje, ker niso več na oblasti. Za nameček so zagotovo tudi prežeti z bojaznijo in nelagodjem, ker se jim obetajo izguba nekaterih privilegijev, ki so jih doslej (vsa ta leta, ki je bila levica na oblasti) imeli. Ta skupina ljudi je v nekakšnem akutnem deliriju, in so podobno moralno nerazsodni – na videz celo tako kot običajni levi anarhisti oz. najbolj agresivni politiki Levice a la Miha Kordiš. Ta drugi faktor bi bilo mogoče poimenovati kot faktor »nebrzdane užaljenosti« (ker niso na oblasti, pri koritu moči in oblasti). V to skupino protestnikov/»kolesarjev« sodijo tudi tisti levi politiki (a la Damir Črnce in falanga SDjevih politikov), ki so si v minulih dneh lajšali dušo tako, da so protestniško »kolesarili«. Nezavedno jih permanentno skrbi in hkrati jezi, da bi se Janša preveč dobro znašel kot predsednik vlade. To bi zanje znalo pomeniti izgubo naslednjih volitev. Zato si sedaj militantno in odkrito prizadevajo za predčasne volitve. LMŠ bo namreč na naslednjih rednih volitvah (čez dve leti) težko prišla v parlament. Scenarij predčasnih volitev (ali tehničnega mandatarja) je edini, po katerem lahko politično preživijo – tako se po tihem vidijo. V objemu svoje politične razvajenosti – beri: (tihih) privilegijev, ki so jih bili doslej deležni – se sedaj nikakor ne morejo sprijazniti in privaditi, da so sedaj v opoziciji – torej, da nimajo več vseh vzvodov moči in oblasti v svojih rokah. Za to skupino ljudi je značilno, da več mislijo/razmišljajo in so bolj preračunljivi, kot tisti, ki gravitirajo v prvo skupino ljudi oz. so tvorcev prvega aritmetično-sredinskega vektorja/faktorja. Slednje namreč prežemajo bolj (negativna) čustva, posebne miselne aktivnosti oz. tehtne interpretacije (kaj se v resnici dogaja) pa niti nimajo v ozadju. Ta druga skupina »nergačev« je tudi dosegla, da so protestniki prikolesarili pred nacionalno RTVSLO in jo s skandiranjem podprli – saj se bojijo, da levica (beri: leva ideologija) ne bi izgubila izgubo monopola nad elitnimi mediji. Tudi zanje je sicer značilen negativni transfer z Janšo, vendar ni tako intenziven. Bolj bi se dalo reči, da prej in bolj na Janšo projicirajo zamero do »samo-odstopljenega« Šarca . V Janši in deloma Počivalšku so elegantno našli dežurnega krivca, na katerega (nezavedno) projicirajo jezo, ki bi jo v resnici moral prejeti njihov predsedniški matador – odpisani »Luka Dončić« slovenske politike – Marjan Šarec.

Tretji aritmetično-sredinski vektor/faktor determinirajo oz. tvorijo skupno (klaster/takson) vsi (pre)ostali »medli« protestniki, lahko bi se jim reklo »lojalni statisti«, »številke« – torej »slepo lojalni levičarji« (»zombiji«), ki rutinsko protestirajo, ker je to, v teh časih, pač modno. Gre za neagresivne lojalneže, ki si pestrijo svoje, v karanteni omrtvičeno, življenje in točno ne vedo, za kaj (in zakaj) sploh »kolesarijo« oz. protestirajo. Po svoji  osnovni politični opredelitvi pa so levičarji. No, morda se je med protestniki »po pomoti« znašel tudi kakšen zmeden desničar, ki mu gre karantena oz. preventivni ukrepi izjemno na živce. Ljudje so po naravi pač sugestiblini, slepo vodljivih – in marsičemu nasedejo, tudi preprostim in plehko koncipiranim pozivom na proteste. Na ta tretji aritmetično-sredinski vektor/faktor bi se z največjo korelacijo projicirali (z)racionalizirani bizarni in banalni odgovori oz. razlogi za protestiranje/»kolesarjenje« – od tega, da virusa COVID19 sploh ni, ali pa da gre za navadno gripo, ali pa, da so ukrepi prestrogi oz. nepotrebni ipd.. V to skupino gravitirajo – oz. determinirajo aritmetično-sredinski vektor/faktor – tudi tisti, ki jih moti domnevno »vojno« oz. korona-dobičkarstvo. Preplašeni Ivan Gale jih je s svojima dvema Tarčama – ob izdatni podpori Erike Žnidaršič – malce zavedel in mu nasedajo oz. slepo verjamejo.

V tretjo skupino/faktor/vektor gravitirajo tudi tisti, ki protestirajo proti vgraditi čipov in se bojijo tudi nadzorovanja preko mobilnih naprav (telefonov) – hkrati pa se bojijo tudi »hiperprotektivne«, torej policijske države … Če bi imeli pet faktorjev oz. taksonov/klastrov, bi imeli slednji »posebneži« svoj faktor oz. svojo skupino. Pri treh pa pač gravitirajo v ta ohlapni faktor »vseh ostalih«, kamor verjetno pašejo  tudi zbegani »zarotniki« (beri: pristaši različnih teorij zarote), ki verjamejo, da nas vlada načrtno zastruplja in posledično iztreblja – npr. skozi tehnologij 5G, chemetrailse, cepljenje, gensko spremenjeno hrano … Slednji so sicer zelo podobni klienteli vaških posebnežev (a la Troha, Volker …), ki sicer gravitirajo (beri: so v korelaciji) v/s prvo, agresivno skupino ljudi oz. k prvem aritmetično-sredinskem vektorju/faktorju.

PS: Kristijan Musek Lešnik je takole zabelil svoj nedavni blogarski zapis: »PPS: Izrecno prepovedujem kakršno koli objavo delov tega besedila brez moje privolitve na spletni strani www.24ur.com. (Ker so na tem spletnem portalu pred časom brez moje vednosti sestavili članek/lepljenko iz mojih besedil, ki ga kljub moji izrecni prošnji niso želeli umakniti.)« Mene pa nič ne moti, če moje misli kje povzamejo – četudi me ne navedejo kot avtorja.

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
3
Zim Zelen
1
Jun 07, 2020
Vsi na kolo za zdravo telo je eno geslo, ki pa v tem primeru ni ravno namensko uporabljeno.
Očitno so del nas stalnih nergačev, ki smo proti vsaki dobro namerni ideji pobudi.

V kolikor jih motivira negiranje vlade družbe kot take, osebna nezadovoljstva, da so aktivni kolesarji vsaj enkrat tedensko jih bo to morebiti do zime ozdravilo in bodo boljši ljudje.
#3
APMMB2
0
Jun 07, 2020
Sedaj so se picikleprotesti že ustalili. Lahko je oceniti, kdo so protestniki.
Porazno. To so po večini zreli ljudje, pravzaprav, naj bi bili zreli. S svojim obnašanjem pa kažejo na nezrelost na puberteništvo, ki je značilno za najstnice in najstnike, ne pa za ljudi, ki so že davno prekoračili tideseta leta.
Vozakajo se s kolesi, brez idej, brez cilja, kar tako, malo za rekreacijo. Vmes je nekaj prostakov s transparenti, ki grozijo, pa ne veš zakaj. Sami avtorji grozljivih napisov, niso prepričani, kaj želijo doseči.
Protestniki nimajo nobenega programa. Ne zavedajo se, da če vlado odstavijo, kaj bo potem? Kdo je sposoben sestaviti novo vlado? Ali imajo nadomestek? Sploh ne vedo, kaj želijo. In takšni bi naj prevzeli vodenje države?
Kdo pa je odgovoren za to nezrelost?
V prvi vrsti šolski sistem. Če samo pomislim na dr. Trčka. Kako je lahko ta infantilni tip profesor?
Žal ni edini. Takšnih je na tisoče. Potem ni čudno, da se porajajo Kordiši, Meseci, Tomičke, pa Maše Kociper, ali Jerce Korče.
Komunisti so imeli vsaj šnelkurze in vsaj za silo izobrazli moštvo. Danes pa še tega ni in posldica so picikledemonstracije. Kam to vodi?
#2
Komentar izbrisal uporabnik
Roman Vodeb
Roman Vodeb
Objavil/a 2020-05-12 22:17:27 (May 12, 2020)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
Nekaj čivkov (o COVID19) in boju za oblast
Psihoanalitični vidiki psihičnega funkcioniranja športnikov - 3. del
Zdrs psihiatrinje dr. Biserke Ilin
Psihoanalitični vidiki psihičnega funkcioniranja športnikov - 2. del
Psihoanalitični vidiki psihičnega funkcioniranja športnikov - 1. del
»Strokovnjaki« in strokovnjaki – ali: KJE STE PSIHIATRI?!
Maske?! Nujne, a nevarne!
Razumevanje teorije zarote skozi psihoanalizo (COVID19)
Teorija zarote, COVID19, cepljenje ...
Kritika psihiatrije (skozi psihoanalizo)
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
ŠPORT
(19)
LGBT
(17)
ZZZDR
(13)
CSD
(6)
RAAM
(5)
eu
(4)
1968
(4)
geji
(4)
MOM
(3)
Film
(3)
FDV
(2)
WC
(2)
mati
(1)
NOB
(1)
SURS
(1)
RKC
(1)
tek
(1)
FSD
(1)
gurs
(1)
OKS
(1)
SKZP
(1)
ONA
(1)
FF
(1)
RTH
(1)
LMŠ
(1)
seks
(1)
self
(1)
DUTB
(1)
sd
(1)
sex
(1)
oče
(1)
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2020
PTSČPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Oglasi

3017.) iskanje

Kategorija: Leposlovje

Cena: 8.99 €

hager werken embalming powder +27640518120 (pink and white) compound/fluids for sale in south africa hager werken embalming compounds, pink and white powder are general items from germany. embalming is the art and science of preserving human remains by treating them in its modern form with chemicals to forestall decomposition. the intention is to keep them suitable for public display at a funeral,for religious reasons, or for medical and scientific purposes such as their use as anatomical specimens. embalming compound in powder form both pink and white radio active and (hot and not hot) its all available. at preferably adorable prices starting from one kilogram upwards ,we are looking for a good buyer. typically embalming compound (fluid) contains a mixture of formaldehyde, methanol, and other solvents. the formaldehyde content generally ranges from 50 to 97 percent and the methanol content may range from 9 to 89 percent.the types of embalming powder depends on the purity and colour. purity:98% ,100% hot compound origin:germany brand. hager werken purity on colour. pink 98% white 100% distributor dentist / dental technician.  hager & werken products are sold through the dental trade worldwide.  we are leading suppliers of germany made embalming compound to clients in south africa and other african states. . contact: +27640518120 or watsup.

Kategorija: Antikvariat in Antikvitete

Cena: 100 €

@europe universal ssd chemical solution+27660432483 in uk,norway,egypt, turkey, libya, thailand, belgium, spain, netherlands, brazil, switzerland we have ssd automatic chemical solution for cleaning black money and any color of defaced currency available in our laboratories worldwide. our ssd automatic solution is also used in the cleaning of bank notes with anti-breeze quality, bills like usd, euros, pounds and other local currencies. we are direct manufacturer and the main supplier of chemicals that includes ssd solution, super automatic solution. we have different types of chemicals that can perfectly clean out your notes, black notes, red notes, green notes, stained notes, stamped notes and also coded notes. we also melt frozen chemicals in our laboratory and our services are professional. we therefore provide legal document for all our products. contact us for more information: 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@universal suppliers of ssd chemical solution +27660432483 in south africa, protea glen , chiawelo , protea north , mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

$$100% universal chemical ssd solution & activation powder +27660432483 in south africa,uk,johannesburg,witbank,soweto,cape town,burgersfort,eastern cape,vanderbijlpark,polokwane, thohoyandou, phalaborwa,mokopane, bochum, lebowakgomo, mankweng, seshego, dendron, giyani, lephalale, musina,alexandra johannesburg lenasia midrand randburg,roodepoort, sandton, alberton, germiston, benoni,boksburg,rakpan,daveyton,duduza,edenvale ,germiston impumelelo, isando katlehong kempton park, kwathema, nigel reiger park springs, tembisa, thokoza,tsakane, vosloorus wattville atteridgaeville centurion hammanskraal ,we only deals on high quality s. s. d. chemicals solution for cleaning black money we are manufacturer and seller of all sort of chemicals like super automatic ssd solution z. w. v. 8 model activation powder and reactivation powder, anti air powder, mercury powder, automated money developer machines congeal chemical melting equipments,

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

free state ssd chemical solution suppliers for cleaning black money +27660432483 in lenasia , lawley , protea glen , chiawelo , protea north , zakariyya park , eldorado park a/h , orlando , ennerdale , mid-ennerdale , zondi , zola , soweto , pimville , orlando west , nancefield , naledi , mohlakeng , dobsonville , bram fischerville , diepkloof , kagiso , rangeview , homes haven , boltonia , lewisham , mindalore , west village , luipaardsvlei , silverfields , breaunanda , greenhills , randgate , finsbury , eikepark , carletonville , oberholzer , protea south , wolfelea ah , magaliesburg , eldorado estate , tladi , klipspruit west , meadowlands , thulani , devland , mofolo north , jabulani , dhlamini , molapo , phiri , doornkloof bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east london empangeni george germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park khayelitsha kimberley klerksdorp mamelodi mitchells plain mthatha nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa thohoyandou umlazi upington vanderbijlpark vereeniging welkom witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka, zimbabwe, harare, namibia, windhoek, botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies.

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@switz land & denmark ssd chemical/activation powder +27660432483 in uk,usa,sweden,germany,kuwait, nelspruit newcastle pietermaritzburg pinetown polokwane port elizabeth potchefstroom pretoria randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve e, harare, namibia, windhoek, botswana to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 20 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze 

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@cape town ssd chemical solution +27660432483 in uk,kuwait,     bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.   anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. victrola paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@ssd chemical solution/activation powder in south africa +27660432483 in bellville benoni bloemfontein our vision to be the leading premier super automatic ssd solution, anti-breeze bank notes in bellville benoni bloemfontein boksburg cape town ....call or whatsapp +27660432483 knocks at our door step is uniquely   positioned to consistently provide high-value solutions and world-changing   chemicals and services to our clients.       we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.       anti-freezing preparations and prepared de-icing   fluids, ssd solution. vectrol paste, tebi-manetic solution, defaced currency,   cleaning chemical. darkened currency, black coated notes, cleaning black money

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

@limpopo suppliers of ssd chemical/activation powder+27660432483 in south africa   malaysia, johannesburg,lebanon, zambia,usa,kenya, california,    dallas,england,german,spain, jamaica,st,lucia, brasil,austria,vancouver, denmark,hong kong,    china,,pretoria, durban, australia, wales, france,cairo,china, norway,, botswana,    namibia,tanzania,northern cape,new york,limpopo sweden, kenya, denmark, rwanda,    oman,qatar,dubai,poland,lesotho,canada, united kingdom,we are specialized in chemistry for anti-breeze   bank notes. we also do chemicals melting and recovering of all type of bad   money from black to white as you can see below.contact us on +27660432483

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

  @mpumalanga best ssd chemical solution suppliers +27660432483 in south africa, protea glen, mpumalanga, secund, witbank, soweto bellville benoni bloemfontein boksburg cape town centurion durban east londongeorge germiston ibhayi johannesburg katlehong kempton park nhayelitsch polet neve kempton park randburg roodepoort rustenburg sebokeng soshanguve soweto springbok stellenbosch tembisa vanderbijlpark vereeniging welcome witbank eastern cape free state gauteng kwazulu-natal limpopo mpumalanga zambia, zimbabwe in johannesburg, london, england, uk, usa, california, south africa, cape town, pretoria, zambia, lusaka , zimbabwe, harare, namibia, windhoek,botswana call +27660432483 to purchase best ssd solution clean black notes dollars we also? sale chemicals like ssd automatic solution form cleaning black dollars currencies. i hereby use this media to inform you, that our company can clean out black deface currency, (stained money) bank notes, we have all kinds of chemicals used for cleaning of black money or stained money in currencies such as u.s dollar, euro, pound, and all local currencies, even if your defaced note is 25 years old, we sale chemicals like tourmaline, s.s.d. chemical / solution , castro x oxide, a4. and many like activation powder & ssd solution for cleaning black money chemical and allied product incorporated is a major manufacturer of industrial and pharmaceutical products with key specialization in the production of s.s.d automatic solution used in the cleaning of black money,defaced money and stained bank notes with anti breeze quality.others for damaged notes, bills like usd,euro, pounds, transferring

Kategorija: Storitve

Cena: 200 €

59.) aspirin za tomaža

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 8.99 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj