Pod blagovno znamko Moravske Toplice predstavljamo turistične zanimivosti Moravskih Toplic in okoliških krajev, s poudarkom na promociji dragocenostih naravne, kulturne in duhovne zakladnice. Osrednja vloga TIC-a Moravske Toplice, ki je blagovno znamko ustvaril, je informiranje obiskovalcev ter razvoj turistične ponudbe. Poleg navedenega TIC Moravske Toplice še: - nudi rezervacijo prenočišč pri zasebnih sobodajalcih, - prodaja turistično literaturo in spominke domačih obrti, - razvija turistično ponudbo s projektno dejavnostjo.