Operacija Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Soče – Občina Miren - Kostanjevica vključuje izgradnjo približno 742 metrov fekalne kanalizacije in sanacijo približno 119 metrov meteorne kanalizacije zaradi gradnje fekalne kanalizacije. Pred začetkom omenjenega projekta je bila 92,59-odstotna priključenost na kanalizacijski sistem in s tem na ustrezno čiščenje, po zaključku pa bo ta 99,03-odstotna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (https://eu-skladi.si/).