Prijatelji (7)
Barbka Spruk
Leon Kralj
Branko Gaber
Rastko Plohl
Vladislav Stres
Dajana Babič
Spremljevalci (7)
Tatjana Lukežič
Tinni A
Miran P.
Volodymyr Anželj
Barbara Kolmanič
Dajana Babič
Objave - Julij 2015 - 37 rezultatov
 1 2 > 
damjan likar1 01.07.2015 18:29
Politiki živijo na račun države, kot plesen na drevesnem deblu
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Poleg tega se moč politikov razteza še precej onkraj njihovih dejanj v parlamentu in v vladi. Ko zaradi volivcev izgubijo svoj mandat, pogosto najdejo novo donosno službo v katerih od organizacij, ki obstajajo v tesni simbiozi z državo – v medijskih hišah,
Poglej
damjan likar1 02.07.2015 08:11
Ljudje so postali sužnji, ki delajo za državo šest mesecev na leto
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Na začetku 20. stoletja je bila v največ zahodnih demokracijah javna poraba okoli 10 odstotkov nacionalnega GDP, zdaj pa je okoli 50 odstotkov. Tako so ljudje postali sužnji, ki delajo za državo šest mesecev na leto. V bolj svobodnih – in manj demokratičnih
Poglej
damjan likar1 03.07.2015 10:19
Obdavčenje je prisilna solidarnost, prava solidarnost pomeni prostovoljno dejanje
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Tako imenovana solidarnost v demokraciji navsezadnje temelji na sili. Vendar je vsiljena solidarnost pravzaprav protislovje. Prava solidarnost pomeni prostovoljno dejanje. Ne morete reči, da nekdo, ki je bil oropan na cesti, kaže solidarnost z roparjem, ne
Poglej
damjan likar1 04.07.2015 00:01
Država ni v lasti vlade, zato imajo ljudje pravico živeti tako, kot hočejo, dokler ne delajo škode d
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Če nekoga izsiljuje mafija na Siciliji, nihče ne reče »ljubi jo ali zapusti jo«. Če neka država zapira homoseksualce, nihče ne reče: »Nimajo razloga, da se pritožujejo, saj če jim to ni všeč, bi se morali izseliti.« Tako kot Sicilija ni v lasti mafije, tako
Poglej
damjan likar1 06.07.2015 07:12
Lobisti vplivajo na zakonodajo, da so deležni številnih nepravičnih koristi
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Posebne interesne skupine nimajo samo koristi zaradi radodarnosti države, ampak vedo, kako vplivati na zakonodajo, da so deležne več koristi kot drugi. Za to imamo številne primere. Pomislite samo na kvote in omejitve, ki koristijo kmetijstvu, a dvigujejo c
Poglej
damjan likar1 06.07.2015 19:27
Dober primer razlike med demokracijo in svobodno izbiro
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Demokracija je kakor avtobus poln ljudi, ki se morajo skupaj odločiti kam bo odpeljal šofer. Progresivni volivci glasujejo za San Francisco, konservativni imajo raje Dallas, liberalci hočejo v Las Vegas, zeleni želijo v Woodstock, in ostali bi šli na tisoč
Poglej
damjan likar1 07.07.2015 09:43
V demokraciji vsakdo želi imeti prste v žepih drugih
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Ludwig Erhard, nekdanji nemški kancler in arhitekt nemškega povojnega gospodarskega čudeža, se je zavedal tega problema demokracije. »Kako lahko zagotavljamo napredek, če vse bolj prevzemamo življenjski slog, v katerem ni nihče voljan biti odgovoren zase in
Poglej
damjan likar1 07.07.2015 20:50
Demokracija je razpihnila nacionalizem in s tem tudi številne vojne
Odlomki iz knjige Ogledalo demokracije: Ne pozabimo, da se je katastrofalna prva svetovna vojna − ki je tlakovala pot totalitarnim režimom in drugi svetovni vojni − začela zaradi težnje po povečanju obsega demokratičnih oz. napol demokratičnih držav. Prva svetovna vojna se je dogajala v Evropi po t
Poglej
damjan likar1 08.07.2015 08:00
Okoli polovica vsega, kar zaslužijo produktivni ljudje, pobere država
Odlomki iz knjige Ogledalo demokracije: Politiki pogosto govorijo o solidarnosti in pravičnosti, a kako pravični so zares njihovi načrti? Preden se bogastvo razdeljuje, ga je potrebno najprej proizvesti. Državne subvencije in storitve niso zastonj, čeprav marsikdo misli tako. Okoli polovica vsega
Poglej
damjan likar1 08.07.2015 20:28
Demokracija ne pusti ljudem sistema: živi in pusti živeti
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Decentralizacija bi bila koristna za mnoge skupnosti v družbi. Z lokalno avtonomijo bi lahko progresivni misleci udejanjili svoje progresivne ideje in konzervativni misleci isto storili s svojimi vrednotami, brez da bi silili druge, da sprejmejo njihov način
Poglej
damjan likar1 09.07.2015 12:21
Zaradi demokracije gre mnogo stvari narobe v družbi
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Ali ni prav dejstvo, da zaradi tega – da se o vsem odločamo demokratično, da so skoraj vsi ekonomski in družbeni problemi pod nadzorom države – gre mnogo stvari narobe v družbi. Da birokracija, vladno vmešavanje, zajedavstvo, zločin, korupcija, nezaposlenos
Poglej
damjan likar1 09.07.2015 21:18
Zakaj niso supermarketi del javnega sektorja, če je prehrana najbolj nujna dobrina?
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Veliko ljudi je strah, da če bodo izobraževanje, zdravstvo, javni promet, stanovanja itn. prepuščeni svobodnemu trgu, si teh storitev revni ne bodo mogli privoščiti. Dejansko pa svobodni trgi kar dobro poskrbijo za revne. Pomislite samo na supermarkete, ki
Poglej
damjan likar1 10.07.2015 07:53
Veliko politikov počne ravno nasprotno, kar govorijo
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Dejstvo, da veliko podpornikov demokracije ne verjame v ideje, ki jih promovirajo, se potrjuje že z dvoličnim obnašanjem demokratičnih politikov in vladnih uradnikov, ki vse prevečkrat počnejo ravno nasprotno, kar govorijo. Spomnite se socialističnih politi
Poglej
damjan likar1 13.07.2015 08:54
Demokracija kaznuje uspešne ljudi
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Ker je večina prebivalstva katerekoli družbe revnejša od uspešnejših in sposobnejših posameznikov, se na vlado nenehno pritiska, naj premoženje porazdeli − vzame naj ga bogatim in ga razdeli med revne. Poslovni uspeh in izvrstnost sta posledično kaznovani s
Poglej
damjan likar1 13.07.2015 19:13
V demokraciji vsak nekaj zahteva od države, na škodo drugih
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: V demokraciji vsako nasprotje v mnenjih vodi do boja za moč in vire, pri čemer ima ena skupina korist, druga pa škodo. Vsakdo nekaj zahteva od države in država prisiljuje ostale k spoštovanju teh zahtev. Skoraj da ne more biti drugače, kajti država je le zg
Poglej
damjan likar1 14.07.2015 09:06
Demokratični sistem lahko primerjamo z državnimi tovarnami bivše Sovjetske zveze
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Le-te so bile centralno nadzorovane in vodene s pomočjo številk. Kljub tovrstni pozornosti (ali pa prav zaradi nje) produkcijska kakovost ni bila visoka. Noben komunistični avtomobil se ni mogel kosati z zahodnimi modeli. To preprosto ni bilo mogoče, saj so
Poglej
damjan likar1 14.07.2015 20:00
Svoboda in demokracija ne gresta skupaj
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Ni težko videti, zakaj svoboda ni enaka demokraciji. Zamislite si: ali tudi demokratično odločamo, koliko denarja naj vsak zapravi za obleke? Ali v katero trgovino gremo? Očitno ne. Glede tega se odloči vsak sam. Ta svobodna izbira deluje dobro. Zakaj potem
Poglej
damjan likar1 15.07.2015 08:32
Največja religija na svetu se imenuje demokracija
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Pravzaprav je kritika demokratske ideje bolj ali manj tabu v zahodnih družbah. Lahko kritizirate kako demokracija deluje v praksi ali kako delujejo trenutni politični voditelji ali stranke – a kritika demokratičnega ideala preprosto ni sprejemljiva. Ni pret
Poglej
damjan likar1 15.07.2015 19:46
Demokracija je v bistvu totalitarna ideologija, čeprav ne tako ekstremna, kot nacizem, fašizem ali k
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: V principu ni v demokraciji nobena svoboščina sveta, vsi vidiki posameznikovega življenja so potencialno predmet državnega nadzora. Manjšina je v celoti pod diktatom večine. Tudi če ima neka demokracija ustavo, da brzda moč države, lahko to ustavo spremeni
Poglej
damjan likar1 16.07.2015 07:08
Nekateri izmed plenilcev javnih sredstev
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Skupine za lobiranje se stalno borijo za subvencije, privilegije in nove posle. Vsakdo bi rad zajemal iz »javnih« sredstev. V tem sistemu so omogočeni zajedavstvo, pristranskost in odvisnost, na individualno odgovornost in samostojnost pa gledajo kot na nek
Poglej
damjan likar1 16.07.2015 20:59
Birokrati ne želijo priznati, da so družbi odvečni in škodljivi
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Ko se ljudje po vsem tem pritožujejo nad kakovostjo izobraževalnega sistema, se politiki na to odzovejo z − novimi predpisi. Kaj drugega pa jim sploh preostane? Ideja, da bi prenehali posegati v šolstvo, je politikom in birokratom popolnoma tuja. Če bi se p
Poglej
damjan likar1 17.07.2015 09:14
Škodljivi zakoni, ki narekujejo minimalne standarde proizvodov in storitev
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Ali pa vzemimo zakone, ki narekujejo minimalne standarde proizvodov in storitev. Niso ti koristni za vse? No, ne. Slaba stran te zakonodaje je, da omejuje ponudbo, zmanjšuje potrošnikovo možnost izbire in dviguje cene (ter spet škodujejo predvsem revnim). N
Poglej
damjan likar1 20.07.2015 09:01
Mnogo ljudi verjame, da imajo moralno obvezo udeleževati se volitev
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Pogosto slišimo, da kdor ne gre glasovat, nima pravice imeti besedo v javnih debatah ali negodovati zaradi političnih odločitev. Navsezadnje ni oddal svojega glasu, zato njegovo mnenje ne velja več. Ljudje, ki trdijo to, si očitno ne morejo zamisliti, da je
Poglej
damjan likar1 20.07.2015 20:06
Zakaj je demokracija pripeljala do večjega števila vojskovanj?
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Marsikdo bi lahko trdil, da je demokracija pripeljala do večjega števila vojskovanj. Do 18. stoletja, preden je demokracija postala popularna, so se kralji bojevali z najemniškimi vojaki. Vojaške obveznosti ni bilo, zato se ljudem različnih narodov ni bilo
Poglej
damjan likar1 21.07.2015 08:22
Če bi bila policija pri omejevanju kriminala uspešnejša, bi bil njen proračun zmanjšan
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Policija je institucija, v kateri manjše število ujetih kriminalcev pomeni večji denarni dohodek. Če bi bila policija pri omejevanju kriminala uspešna, bi bil njen proračun zmanjšan, in policisti bi izgubili zaposlitev. Isto velja za vse državne organizacij
Poglej
damjan likar1 21.07.2015 19:33
Demokracija in korupcija gresta z roko v roki
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Demokracija niti ne prinaša nujno večje transparentnosti ali odgovornosti, ki se ji pogosto pripisujeta. Dejansko pa politiki za svojo izvolitev potrebujejo glasove, kar spodbuja korupcijo. Svojim volivcem morajo ponuditi nekaj v zameno za njihove glasove.
Poglej
damjan likar1 22.07.2015 09:42
Kruta šala: demokratične države se zavzemajo za mir
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Na mednarodnem prizorišču so demokratične države skoraj po definiciji prepoznane kot dobre, vse ostale pa kot slabe. Navsezadnje so demokracije ljubiteljice miru, kajne? Žal to ni čisto res. Vse prevečkrat se izkažejo kot bojevite. Združene države Amerike,
Poglej
damjan likar1 22.07.2015 20:00
Če kdo kritizira demokracijo, potem ljudje mislijo, da podpira diktaturo
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Če trdiš, da si nasprotnik demokracije, ljudje v istem trenutku posumijo, da si privrženec diktatorstva. To je nesmisel. Diktatorstvo ni edina alternativa demokraciji. Alternativa demokratičnemu nakupu avtomobila ne pomeni, da ti vozilo kupuje diktator, pač
Poglej
damjan likar1 23.07.2015 08:39
Je res demokracija dober način, da se omeji moč vladarjev, ali je to zgolj mit?
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Koliko ljudi bi dejansko prostovoljno nakazalo na bančni račun države tisoče dolarjev, da bi se lahko vojaki v njihovem imenu borili v Afganistanu? Zakaj ne bi vsaj enkrat vprašali ljudi? Ali ne vladajo oni? Večkrat se sliši, da je demokracija dober način,
Poglej
damjan likar1 23.07.2015 19:05
Prebivalci demokratičnih držav so kakor alkoholiki
Odlomek iz knjige Ogledalo demokracije: Kljub vsem tem problemom, s katerimi se moramo soočati v demokratični družbi, ljudje še vedno verjamemo in upamo, da bo z naslednjimi volitvami vse drugače. To mišljenje ustvarja začaran krog – sistem ne izpolni obljubljenega, ljudje postajajo zafrustrirani
Poglej
 1 2 > 
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj